Hans Birger Neergård

Alder: 77
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

HUMANETISK TRO

Publisert nesten 9 år siden

Når preken og matematikk gir mening er det fordi det er visdom og logikk bak tilværelsa. Hvis alt er tilfeldig og uten mening slik HEF hevder, er også matematikk og vitenskap tilfeldig og uten verdi.

Avisa NATT&DAG av 11/12 har tro som tema. Lars Gule i Humanetisk Forbund (HEF) tror sterkt. Han tror HEF og menneskerettighetene er basert på vitenskap. Menneskets verdi er rasjonelt begrunna, hevder han: ”Hvis du selv vil bli behandlet med verdighet, hvorfor skulle du ikke behandle meg med den samme verdigheten?”.

Problemet er bare at Gule og HEF ikke behandler annerledes troende med respekt. Selv om de later som, er humanetikk ikke det samme som humanisme. Som tidligere marxist er Gule flink til å sjonglere med ord og definere virkeligheta bort. I sin misjonsvirksomhet seiler HEF under falskt flagg. Som ekstremforsker misbruker Gule sin posisjon til å stemple alle som tror på Gud som ekstreme pr definisjon. Dette er tendensiøst og urettferdig. Det krenker andres verdighet og er misbruk av vitenskap.

Jesu gylne regel om å gjøre mot andre det du ønsker andre skal gjøre mot deg, er like rasjonell som hans egen. Heller ikke Gules versjon kan bevises vitenskapelig. Den gylne regel er noe vi må tro uten bevis. Menneskerettighetene er basert på tro og politiske vedtak, - derfor må det tro og forkynnelse til, også i det offentlige rom. Livssynsåpenhet er bedre enn HEF’s såkalte livssynsnøytralitet. Mediebildet viser oss at sekularisering og HEF ikke har betydd noe positivt for verdighet eller menneskerettigheter. Kulturimperialisme, vold og overgrep finner sted ikke bare i religioners navn, men også i ateismens navn. HEF gjør de samme feil og overgrep de beskylder kirka for. Arvesynda flytta som nissen med på lasset.

HEF kaller seg et livssyn, men er også et trossamfunn. Selv om de bruker andre betegnelser har de sin egen professor i humanetisk dogmatikk, liturgi, forstandere, misjonærer og vekkelsesforkynnere. Gule utøver flere av disse posisjonene i sin jobb som forsker og forfatter. HEF’s dogmer om verdighet, menneskerettigheter og vitenskap betyr ikke nødvendigvis at de praktiseres. Som hos meg og mennesker flest er det ofte et beklagelig sprik mellom tro og praksis. Synd heter det og betyr å bomme på målet. Men i HEF’s liturgi finnes ikke syndsbekjennelse eller selverkjennelse. Det var Jesus som i fortellinga om den fortapte sønn lærte oss og barna å komme til seg selv. 

Vitenskapelig holdning og ydmykhet er det lite av hos Gule; trua og fanatismen er større. Selv har jeg aldri klart å tro så sterkt som en ateist må. Ateisme krever tru på et mirakel mer mirakuløst enn Jesu jomfrufødsel. Et uønska babyunivers ble født ut av ingenting. Jesus hadde tross alt ei mor, babyuniverset mangler mor, her er inga unnfangelse eller forutgående årsak. Ingen kjærlighet står bak, alt var tilfeldig og kom ut av ingenting. Mening og hensikt finnes ikke. Dette er ei blind tru på et naturstridig mirakel: Noe som ikke eksisterer kan ikke forårsake en eksplosjon eller føde et babyunivers. Ateister tror på en illusjon, tryllekunstnere later som.

I kristen tro har mirakler en årsak i noe utenfor seg selv. I begynnelsa var Logos; Ordet og Logikken; Visdommen og Jesus. Fra gammelt av er dette fast prekentekst hver Juledag.

Når preken og matematikk gir mening er det fordi det er visdom og logikk bak tilværelsa. Hvis alt er tilfeldig og uten mening slik HEF hevder, er også matematikk og vitenskap tilfeldig og uten verdi. Som kristen tror jeg matematikk og vitenskap er en del av Guds ord til oss. For den som tror Gud har skapt alt ut av ingenting, er Big Bang både naturlig og rasjonelt. Bibelen er grunnboka i vår kultur. I motsetning til HEF lærer den oss å tenke sjøl.

Ateismens mirakel er ulogisk og usannsynlig. Ingen har noen gang sett eller erfart noe sånt. Det er lettere å tru at alt har sin første årsak i noe vesensforskjellig, noe guddommelig uten begynnelse eller slutt. Trur vi på Gud faller mange brikker på plass. Det gir en logisk sammenheng ateismen mangler.

Selv om vi kjemper mot urett står vi ofte maktesløse. Vi kan ingenting gjøre, sa ei oppgitt ateistdame i går. I stedet for å folde hendene i bønn, folda hun dem rundt glasset med alkohol. Jeg tar som Jesus gjerne et glass vin. Men å trøstedrikke er farlig for familien til den som har frasagt seg klageretten. Å be og protestere til Gud, den øverste ansvarlige er viktig. Å ha bønnerett oppleves godt. Utviklingslæra lærer oss at bønn ville ha opphørt for millioner av år siden hvis den ikke førte til noe godt. Fordi det er hjelp å få fra Gud fortsetter vi å be. God Jul. 

Hans Birger Neergård (misjonsprest)

 

Gå til innlegget

Mange er bekymra

Publisert nesten 9 år siden

Mange er bekymra Mange er bekymra Er det bare muslimer som skal ha en egen eksklusiv gravlund innenfor kirkegårdsgjerdet? Skal alle religioner få egne separate gravlunder på tidligere kirkegårder? Er det bare kristne som ikke har rettigheter?

Mange er bekymra

  • Er det bare muslimer som skal ha en egen eksklusiv gravlund innenfor kirkegårdsgjerdet? Skal alle religioner få egne separate gravlunder på tidligere kirkegårder? Er det bare kristne som ikke har rett til egen kirkegård?  
  • Alle har rett til å leve i fred og bli begravd på verdig vis. Samtidig må meninger brytes fritt. Uten det mister vi demokrati og menneskeverd. Maktmisbruk i livssyn, religion, kultur og politikk viser at vi alle trenger kritikk.

 

  • Kampen for kommunistisk verdensherredømme basert på ateisme og inhuman humanetikk skapte begrunna frykt og bekymring. Fremdeles bekymres vi av inhuman humanetikk i Nord-Korea og Kina. Ateister og humanetikere derimot frykter kristen misjon og Kalifatet, muslimsk verdensherredømme.
  • En ateist som Ulf Thyrhaug forkynner at vi må tåle at døde mennesker gravlegges i nærheten av hverandre! Ja, selvsagt. En tur rundt på kirkegårdene viser at slik er det. Alle som ønsker kan begraves på en kirkegård, nå også kalt gravlund. Under begravelse innvies hver grav separat. Jeg er ikke redd for å bli begravd ved siden av en ateist eller muslim. Det jeg ber om er å få korsmerke på min gravstein og at den får stå i fred.
  • Men ønsker muslimer å begraves side om side med ateister? Idealet henter de fra Mekka med områder og veier hvor ingen vantro eller kristen har lov til å være. På sikt må vi regne med krav om det samme her. Er det da naturlig at en slik gravlund skal ligge innenfor gjerdet til en kirkegård? Hvorfor ikke heller et annet sted?
  • Plassering innenfor kirkegårdsgjerdet skaper frykt for at Islam kan overta kirka. Dette er en frykt vanlige muslimer på flukt deler. Frykten er ikke ubegrunna: Flyktninger forteller ei skremmende historie: Ved siden av krig er dette den viktigste måten Islam har overtatt Nord Afrika på. Mange byer og landsbygder i Egypt, Sudan og Etiopia, hadde en overveiende kristen befolkning. De første muslimene som kom var hyggelige og hjelpsomme, gjerne flyktninger og handelsmenn som tilpassa seg lokal kultur og skikk. De hjalp til når det var begravelser og alle satte pris på dem. Men etter hvert som de ble flere, tok de kontroll over begravelser, handel og vandel. Urene får ikke lenger hjelpe til med begravelser. Rettroende ”arabere” overtar. Kristne og moderate muslimer skvises ut. Dette er den grunnleggende konflikten i Darfur og Sudan. Araberne ødelegger afrikansk kultur. Sang og dans forbys. Islamsk kulturimperialisme tvinger afrikanske kvinner inn i heldekkende klær. Det skal fremme kyskhet, men virker mot sin hensikt. Der kvinner tildekkes skapes det større hunger etter sex. Anonymisering av kvinner fremmer trafficking, hardere omskjæring og overgrep. Tildekking gjør prostitusjon på høylys dag i hovedgatene usynlig for moralpolitiet. Halliker nyter godt av at en mannlig slektning må følge kvinner dit de skal. Saudi-Arabia har steinet kvinner i hundrevis av år uten at det har hjulpet. Når norske muslimer kaster stein på djevelen og seksuelle fristelser i Mekka sprer de hat og frykt. Selv modige folk som Ulf Thyrhaug og Hans Rotmo tør ikke kritisere Islam. Som så mange andre er de redde for følgene. Ikke rart at flyktninger i Norge er bekymra. Noen flykter videre til andre land.  
  • Selv om Mohammed verdsatte kristne, og Etiopia var det første land i verden til å ta imot muslimske flyktninger, blir kristne og moderate muslimer forfulgt. Moskeer og kirker brennes, trær og brønner ved kirkegårdene ødelegges. I stedet for å plante trær, ønsker islamister å skape ørken som i Mekka. Oljepenger flyter gjennom den militante Saudi Arabiske retningen Wahabi. De opererer fritt her i Norge og i store deler av Afrika.
  • Hvis målet for kommunene er å tilfredsstille alle, hvorfor ikke holde respektfull avstand mellom gravlundene, slik det er en viss avstand mellom gode naboer? Å være trangt båsa er ikke godt for noen. Egen inngang og parkeringsplass for bilen er viktig for mange nordmenn, også ved en kirkegård/gravlund. Hva skjer hvis et stort tradisjonelt norsk begravelsesfølge finner alle parkeringsplasser opptatt av et stort muslimsk begravelsesfølge? Verdighet for begge begravelsesfølger kan lett gå i oppløsning. Når vi ser hva islamister i Norge uttaler, er det ingenting som tyder på at de vil la seg begrense av kommunal plan for begravelser. 
  • Som enkeltmennesker er folk flest fredelige, hyggelige og trivelige. Det gjelder muslimer, ateister og kristne. Men i flokk og følge, i stressa situasjoner, kan gjengmentalitet og massesuggesjon slå inn uansett tro og livssyn. Selv folk som kaller seg humanister kan bli voldelige. For 12 år siden makta ikke politiet å roe gemyttene her i Steinkjer. Selv så jeg kniv løfta til hugg. Sivilforsvaret satte opp veisperringer for å stoppe konfrontasjoner mellom etnisk norsk ungdom og muslimsk ungdom. 
  • Heldigvis fungerer bønnerommet Nidaros biskop vigslet på Værnes flyplass bra. Reisende fra alle livssyn kan ha ei stille stund. Vi kan be stille i hver vår himmelretning. Guds himmel hvelver seg i alle retninger. Men på hovedflyplassen i Etiopia har islamister okkupert bønnerommet, slik de har tatt landsby etter landsby. Med truende blikk jager de kristne ut. Hvordan unngå ei slik utvikling her? Alle må vi våge å stå opp for våre og andres menneskerettigheter, fylle vår plass i kirka og i det som finnes av felles bønnerom. Be for de som forfølger og blir forfulgt. Uansett tro og livssyn skal alle kunne leve i fred og respekt. Alle skal få verdige begravelser enten de er side om side eller i egne gravlunder/kirkegårder.

Hans Birger Neergård (misjonsprest)   

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere