Hans Birger Neergård

Alder: 78
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Bibelsk Pride og Trans

Publisert 7 måneder siden

Kjære bibeltroende venner! Guds ord er rikt.

Vi leser med takk og glede Davids salmer selv om han levde i polygami med mange koner og var en bifil person med sterkere kjærlighet til sin unge venn Jonatan enn til alle sine kvinner (2. Sam 1,26).   Ingen av oss boikotter Salmenes bok selv om han fant kjærligheten til Jonatan mer underfull enn til den vakre Batseba.  Som en moderne transperson i et Pride-opptog, hoppet og danset han i flagrende presteklær mer eller mindre naken (2. Sam 6,14).  Kongen danset av all sin kraft og på så ekstremt vis at hans første kone følte på forakt: Tenk å gjøre noe sånt i en prosesjon foran Guds paktskiste med De ti bud!  Likevel har jeg aldri hørt noen predikant på bedehuset si seg enig med Davids første kone, selv om dette trolig var verdens første Pride-parade.   


Som bibeltroende gleder vi oss også over at Bibelen skildrer vår inngang til paradis som ei stor bryllupsfeiring (Åpb 19,7).   Bruden er ikke bare ei kvinne, men hele den frelste skare, noe som også inkluderer oss menn.  Derfor kan vi som bibeltro umulig være prinsipielle motstandere av samkjønna-, skeive-, trans- eller poly-ekteskap.  I såfall motsier vi Den Hellige Skrift.


Som misjonsprest har jeg ikke hatt den luksus å kunne avvise vanskelige bibelspørsmål (Jfr mi bok «Kulturkræsj»).  Jeg må ta både folk og Bibelen på alvor.  Det gjør vi også i kirkas begravelsesliturgi, der vi leser om det nye Jerusalem som kommer til oss pyntet som en brud for sin brudgom (Åpb 21,2).  For oss heterofile er dette Guds løfte umulig å forstå.  Men en by pyntet som en brud gir håp til dem som er så skeive at de har erotiske følelser overfor fantastiske bygninger. 

Alt dette viser oss hvor stor og god Guds skaperplan og Jesu frelsesverk er.  Jeg utdyper gjerne dette nærmere om VL vil gi meg spalteplass.  Mvh Hans Birger Neergård

Gå til innlegget

Uro i Etiopia

Publisert over 1 år siden

Nobelprisvinner Dr Abiy Ahmed trenger hjelp av en Sannhetskommisjon

Statsminister Dr Abiy fikk med all rett Nobels fredspris.  I tillegg trenger han hjelp fra en Sannhetskommisjon.  For undertrykkelse og grusomme overgrep har dessverre fortsatt som før, både innenfor og mellom så mange av de vel 80 nasjonalitetene i Etiopia. 


Gjennom et langt liv har jeg sett hvordan mektige ledere, enten de var amhara, tigre, oromo eller noe anna, har utnytta og utbytta, torturert og drept sine undersåtter.  I boka «Kulturkræsj» forteller jeg om dagens situasjon og hva som har leda opp til den.  


Løsninga på landets problemer kan umulig være slik mange frustrerte gjør, å oppildne til mer rasisme, hat og vold av andre nasjonaliteter, men tvert imot å vise kjærlighet og respekt for alles menneskeverd.  


En Sannhetskommisjon bør etableres slik den Sør-Afrika hadde med biskop Desmond Tutu i spissen.  Etiopia har mange gode religiøse ledere som oppfordrer til fred og forsoning, slik at landet kan unngå å bli et nytt Somalia eller Rwanda.    

Gå til innlegget

Kulturredaktørens Enten - Eller

Publisert over 1 år siden

Kulturredaktøren stiller i dagens avis (22/6) et ultimatium til oss lesere: 'Enten er alle frelst, eller ingen'. Men kan vi kreve noe slikt uten å forkaste utviklingslæra og ‘survival of the fittest’?

Vi som følger teologen og vitenskapsmannen Charles Darwin, er nødt til å akseptere et sørgelig faktum: Gud, salighet og fortapelse er ikke slik vi skulle ønske det var.  I kampen for tilværelsa blir ikke alle frelst eller bevart verken nå eller i evigheta.  Så mange lider grusomt og på så urettferdig vis, at fortapelse og helvete sies å være her og nå.  Alle religioner jeg kjenner, frykter også at dommen over dårlig karma fortsetter inn i neste liv.   

   

Selv om vi i kirke og misjon arbeider for fred og frelse for alt og alle, og selv om vi har opplevd Guds spesielle beskyttelse, må vi ærlig innrømme: Mirakler er unntak fra regelen.  Liv og lagnad er forskjellig også for de fromme.  Noen blir velsigna med gode og lange liv, andre dør i smerte og lidelse.  Selv Guds egen sønn måtte lide og dø.  Jeg ber om at Jesu frelsesverk må gjelde for hele skaperverket både for tid og evighet, slik Bibelen forteller det.  Men noe krav om alt eller ingenting, kan jeg som darwinist umulig kreve.       

  

At Gud skapte Big Bang, Evolusjon, Kamp for tilværelsa og Oppstandelse fra de døde, er slett ikke latterlig.  Det er mer fornuft, logikk og vitenskap i vår kristne trosbekjennelse enn i artikkelen til VLs kulturredaktør.  Problemene han beskriver har jeg gjennomlevd som radikal 68-er.  Tross alle gode humanistiske hensikter, skapte vi fortapelse og et helvete på jord for så mange uskyldige mennesker.  Dette har jeg redegjort for i boka ‘Kulturkræsj’; ei misjonsbok om marxisme, ateisme, kristendom og islam.


Men da VL har sensurert boka og lagt lokk over slike erfaringer, har mye av vitsen med å være kristen forsvunnet fra Kulturredaktørens artikkel. 

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Adam og Eva var ikke alene

Publisert over 1 år siden

Bibelen forteller om flere folk på Adams tid. Underslår vi dette, gjør vi Gud ansvarlig for blodskam / incest og innavl.

Det er ikke tilfeldig, men med vitende og vilje at Bibelen innledes med to motstridende skapelsesfortellinger.  Sammen er de Bibelens forord og bruksanvisning.  Sammen lar de oss møte Gud og slangen, bildespråk og lignelser, paradis og smerte, godt og ondt, lov og evangelium.  


Guds ord er fantastisk, like paradoksalt og komplisert som skaperverket. Slik må det også være når det alt har samme opphav.  Bibelen er ærlig og realistisk; den lærer oss å ta ansvar og tenke sjøl, slik Adam og Eva måtte gjøre i Edens hage.  


Vitenskapen og utviklingslæra starta da Gud ba Adam om å studere dyra for å gi dem navn og forsøke å finne sin make blant dem.  Som så mange vitenskapsmenn var Darwin teolog og kjente sin Bibel bedre enn folk flest.  Slik tok han på alvor det Bibelen forteller om skapelse og evolusjon.            


I den første skapelsesfortellinga ble dyra skapt før Adam og Eva, mens Adam var den første som ble skapt i den andre.  Sammen forteller de på hvert sitt vis: at Gud skapte dyr og mennesker ved to forskjellige anledninger og på to forskjellige måter.  Bokstavelig talt forteller de om hvert sitt menneskepar, til sammen to forskjellige par.  At begge par kalles Adam og Eva bør ikke forbause oss mer enn at det også i vår tid finnes flere parfolk som heter det.  Bibelen sier da heller aldri at den første Adam og Eva var de eneste mennesker på jord.     

                                

Guds ord forteller også om helt andre folk på jord, og at Kain var redd for å bli drept av dem.  Kampen for tilværelsa der de sterkeste og smarteste overlever, begynte i den andre skapelsesfortellinga.  Her var ikke alt overmåte godt slik som i den første.  Tvert imot måtte Adam og Eva passe seg for farer og ta ansvar for sin egen skjebne.  Vakthold kom først etter at det var for sent.  


Edens hage var vakker, men farlig.  Midt i hagen sto et fantastisk tre med fristende frukt som kunne gi erfaring og kunnskap om godt og ondt.  Noe det gjorde helt bokstavelig.  I hagen var det også ville, listige dyr og en slange som var listigere enn dem alle.  All listighet forteller om kamp for tilværelsa med lureri og lidelse som resultat.  Døden var tydeligvis ikke noe ukjent, ellers ville advarselen om død ha vært totalt uforståelig.  


En slange med talens makt og evne til å resonere og argumentere på overbevisende vis, forteller om et nært slektskap mellom dyr og mennesker.  Slangen var bedre tilpassa livet i Edens hage enn Adam og Eva.  De ble drevet ut, mens satan fortsatt hadde fri adgang til Gud ifølge Jobs bok.  Som en fallen engel visste slangen at Herren er langmodig og sen til å straffe synd.  Slik kunne slangen lokke og forsikre Adam og Eva om at de slett ikke kom til å dø den dagen de spiste forbuden frukt.  Slangen fikk rett; de døde verken fysisk eller åndelig.  I stedet ble de velsigna med en utrolig, lang livsdag som ingen av oss andre kan ha håp om; faktisk flere hundre år!  ‘Dag’ i skapelsesfortellingene betyr derfor ikke nødvendigvis 24-timer.      


I sin tur ble Kain drevet ut av foreldrenes land.  Dette som straff for at han hadde drept Abel, sin bror.  Som fredløs og flyktning var Kain redd for å bli drept av andre folk samme hvor han tok veien.  Bibelen forteller ikke noe om hvordan disse farlige menneskene hadde blitt til, bare at de var der som en reell fare for Kain.  Gud ham derfor et helt spesielt merke i panna til beskyttelse, slik at ingen som fant ham skulle tørre å slå ham i hjel.  Merket advarte potensielle mordere med blodhevn som trussel og avskrekkelse.  Om noen drepte Kain, skulle det hevnes 7 ganger.  Det betyr at det måtte finnes minst 7 andre mennesker å utføre blodhevn på.  


Syv personer fantes ikke hos Adam og Eva; de var barnløse etter å ha mista Abel og Kain.  Det var først langt senere i bibelhistoria at de fikk flere sønner og tilslutt døtre.  Derfor fantes det inga søster Kain kunne røve med seg før han kom til et bebodd land kalt Nod, Øst for Eden.  Der var han sammen med sin kvinne, forteller Guds ord, som umulig kunne ha kalt ei søster for hans kvinne.  Uten å begå blodskam / incest eller innavl, fikk han sønnen Henok.  Sjalusi og rasehat kunne ha flamma opp når flyktningen lyktes bedre i kjærlighet og arbeid enn lokalbefolkninga.  Men med Guds merke i panna var han bedre tilpassa kampen for tilværelsa enn de andre.  Slik slo han seg fram som byggmester.  Bibelen forteller at Kain faktisk bygde en by og kalte den opp etter sin sønn.  Ingen kjernefamilie på 3 kan bygge en by helt alene.  Slik forteller Guds ord at det fantes mange mennesker i landet Nod som trengte både hus og arbeid i Henok by.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere