Greta Aune Jotun

Alder: 6
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Feige feminister og passive politikere

Publisert nesten 2 år siden

Jo da, feminister står gjerne frem og fronter sine standpunkter, høylytt og ubøyelig, i radio og fjernsyn. Da mangler de verken volum eller vågemot. Heller ikke når de samler seg og promenerer gatelangs med plakater for (blant annet) å forsvare Abortloven-78.

Hva angår nevnte lov, som sannsynligvis skal frontes igjen i årets 8. mars-tog: Da er feministene feige. Feige, fordi de ikke tør (?) å bruke rett benevnelse på hva de kjemper for. Eller vet de hva som er rett, men fortrenger sannheten?

Vel, også feminister kaller en plakat for en plakat og en parole for en parole, men innholdet i parolene, selve poengene - ønsker de ikke å benevne med presise ord. Da kan man jo konkludere slik: Sannheten er vanskelig å forholde seg til. For hva de egentlig argumenterer for, er at ufødte barn bør drepes om moren ønsker det.

Derfor bør plakatene ha følgende tekst: Vi krever at kvinner fremdeles skal ha adgang til å bestille drap på ufødte barn. Vi krever at drapsloven skal utvides (slik noen politiske partier vil). Vi krever at leger ikke kan reservere seg fra å drepe uønskede barn.

Dette er sannheten: Abortloven-78 er en drapslov, intet annet. Å være leieboer hos en mor, unnfanget ved en fars bidrag, er ethvert barns begynnelse - og var det for oss alle. Det er også vår første og største menneskerett, så hvorfor er det ikke slik for de stakkars små som blir avlivet?

Vi burde ha grått bøtter og spann fulle over alle ufødte barn som har blitt drept - og blir det; rundt 13-15 000 hvert år, det vil si: langt over en halv million mennesker på vel førti år. Mor - (denne vakre betegnelsen på kvinner som har unnfanget barn), skulle vært ethvert barns trygge venterom, i stedet for det farligste. Og - om kvinner ennå ikke har født: Er et barn unnfanget, er man allerede mor.

Det er grusomt å fordre å få drepe barn på vei. Det er grusomt av leger å utføre drap på ufødte barn. Det er dårskap av politikerne å videreføre drapsloven. Gråt med meg!

Les gjerne også: En jord hvor barn og blomster får gro og Frihet til å drepe, publisert på Verdidebatt hhv. 18.04.18 og 11.10.17.

Gå til innlegget

Regjeringspartiene, unntatt FrP, forsvarte at IS-kvinnen med hennes to barn, det ene angivelig sykt, skulle få komme til Norge. Disse barna er, i kraft av morens norske statsborgerskap, også borgere av Norge og har derfor alle de rettighetene norske barn bør ha. Det syke barnet skulle reddes. Det er godt. Ethvert barn er absolutt verdifullt, uansett alder og uansett hvilken medisinsk diagnose det har eller får (før eller etter fødselen) - og uansett hvilke foreldre det har.

Men: De samme regjeringspartiene, unntatt KrF, inkludert FrP, forsvarer en lov som hvert år fratar 12-15 000 ufødte barn retten til liv. Også disse bør ha, i kraft av mødrenes norske statsborgerskap, menneskerettighetene - og som selvstendige individer, rett til å bli behandlet som borgere av Norge, ikke som verdiløst materie.

Derfor: Når politikere står frem i offentligheten og bedyrer at de tar tilbake IS-moren på grunn av medlidenhet med det ene syke barnet, men med "nebb og klør" forsvarer Abortloven av 1978, og dermed tillater at det DREPES uskyldige barn hver dag, år etter år etter år, opptil femten tusen per år, da er fortellingene deres om "medlidenhet" null troverdig. Alle som forsvarer norsk abortpraksis - også i opposisjonspartiene, kan tie om egen barmhjertighet.

Norge bør snarest skjerpe lovgivningen for deltakelse i terrornettverk. I tillegg til straffen bør disse fratas norsk statsborgerskap. Det kan virke preventivt.

Gå til innlegget

Følelser - og redaksjonell rasisme mot jøder

Publisert nesten 2 år siden

Hvordan ville AUF reagert om en gruppe israelske politikere hadde posert smilende foran et bilde av ABB?

Det får vi nok aldri vite. Jeg er overbevist om at seriøse israelske politikere aldri vil synke så lavt.

Spørsmålet var opprinnelig med i et innlegg publisert i Adresseavisen 11.12.2019, men for at innlegget kunne komme på trykk, måtte setningen fjernes. Hvorfor? Jo, ifølge redaksjonen, brøt den med avisens retningslinjer om ikke å såre noen. Det vil si: AUF ville blitt såret hvis jeg stilte dette spørsmålet, men - israelske politikere kunne altså ikke bli såret av å se norske politikere posere foran en plakat av terroristen Marwan Barghouti (se innlegget nedenfor).

Jeg oppfattet denne redaksjonelle avgjørelsen både rasistisk og antisemittisk, fordi den antydet at jøder ikke kan ha et så godt utviklet følelsesliv som andre mennesker (les: som norske Ap-politikere og Adresseavisens redaktører) - eller - at hva jøder føler er uinteressant. Selv om begrunnelsen forhåpentligvis ikke var tilsiktet å være nedsettende, ser man hvor lett det er å falle i den grøften når man gjennom flere tiår har blitt matet med usann informasjon om staten Israel (se NB nedenfor).

Å hylle en terrorist, slik AUF gjorde med nevnte bilde, er ikke bare simpelt, men å gi terroristen Barghouti anerkjennelse for å ha drept jøder. Når vi vet hva AUF måtte lide på grunn av Behring Breivik, er det uforståelig at de kunne falle så dypt å gjøre dette. Det kan synes som Arbeiderpartiets hat til Israel overstyrer alt annet.

For interesserte gjengir jeg her det aktuelle innlegget, inkludert den "sårende" setningen som måtte fjernes:

Hvorfor kritiserer Adresseavisen Donald Trump når han anerkjenner et rettskraftig vedtak?

En kan mene mangt og meget om USAs president, men han forholder seg i alle fall til sannheten når det gjelder Israel. Dette blir han kritisert for i Adresseavisens lederartikkel 20.11.19.

I dag er historisk og folkerettslig informasjon så lett tilgjengelig at intet lesekyndig eller hørende menneske i dette landet - heller ikke politiske redaktører og partier, behøver å være uvitende om Israels rettigheter. Jussen er klinkende klar. Kort fortalt: Den britiske regjeringserklæringen, kalt Balfour-deklarasjonen av 1917, ble først godkjent ved San Remo-forhandlingene i 1920 (Sèvres-traktaten), deretter tatt inn i Palestina-mandatet og ratifisert 24. juli 1922 ved konferansen i Lausanne. Dokumentet ble godkjent av 52 medlemsstater i Folkeforbundet, også Norge, og er for all tid gyldig rett. Alle forsøk på å endre eller annullere dette rettskraftige dokumentet, er forgjeves arbeid. I dokumentet er paragrafert at området som ble definert som Palestina, skulle være jødenes nasjonalhjem og administreres av det jødiske folk. 

Senere har det vært flere grove brudd på Folkeforbundets vedtak, til arabernes fordel, så i realiteten er det araberne som okkuperer israelske områder, og ikke motsatt. Det bør være enkelt for et skolert folk å regne ut hvor store landområder araberne besitter i denne verden, og sammenligne med den lille biten land det jødiske folk ble avspist med på grunn av protestene fra fiendtlige islamske stater. Ta så gjerne en tenkepause på hvorfor de førstnevnte også har fått Jordan og Gaza - og nå vil ha resten av Israel. Handler det om knefall for islam? Eller nedarvet antipati mot jøder? 

Det er meget uklokt at også sentrale politikere på venstresiden tror på løgnen "ulovlig okkupasjon". En gruppe AUF-ere (!) poserte i 2014 foran en plakat av den kjente palestinske terroristen Marwan Barghouti, dømt for fem drap. Bildet ble lagt ut på nettsiden deres. Kan man tolke dette annerledes enn at AUF bifaller mannens gjerninger? Hvordan ville AUF reagert om en gruppe israelske politikere hadde posert smilende foran et bilde av ABB? Har Ap-ledelsen noen gang kritisert AUF for nevnte? Neppe; men nylig fordømte også Jonas Gahr Støre USA for å forkynne Israels lovbestemte rett til å bosette folk i eget land.

Nei da, norske nyhetsformidlere og politikere er ikke de eneste som fordømmer dagens Israel - EU er også på samme parti. Men, når løgnene får fritt leide og terrorister blir hyllet, skapes i alle fall ikke fred. Det har vi da tydelige beviser for, etter enda et omfattende rakettregn fra Hamas mot sivile områder i Israel.

NB: Om noen har interesse av å lese mer om Adresseavisens holdning til Israel, har jeg skrevet ned noen erfaringer i følgende innlegg: Hvorfor økende antipati mot Israel/jøder? - Verdidebatt 02.02.2014.

Gå til innlegget

I denne søte juletid

Publisert nesten 2 år siden

Det er nok ikke særlig populært å forstyrre julefreden med en påminnelse om forbrytelser og straff; om man streber etter popularitet, bør man nok holde munn om så alvorlige temaer. Men hvorfor bli populær?

Alle statsforfatninger, valgt eller ikke valgt av folket, har lover som skal verne om forfatningens forståelse av hvordan befolkningen skal oppføre seg i det offentlige rom, og det er heller ikke "fritt frem" for hva man kan tillate seg innenfor egne vegger - eller i nabolaget. Eksempler: Det er straffbart å øve vold eller forgripe seg på et familiemedlem, det være seg en voksen eller et barn. Det er ikke tillatt å stjele, verken fra naboen, fra en annen privatperson eller fra en forretning. Det er heller ikke tillatt å "snyte på skatten". Det er forbudt å vitne falskt (selv om mange gjør det; rettsmyndighetene kan ikke lese folks indre). Det er en kriminell gjerning å drepe noen, unntatt i krig. Det er ikke tillatt å forstyrre nabolag med arbeid på hvile-/helligdager.

Voldsmenn, overgripere, tyver, løgnere osv.  blir straffet på en eller annen måte. Noen blir fengslet, andre får bøter, noen påtale om forbedring. Da er det sagt og skrevet: alt myndighetene anser for ulovlig, fører til straff.

Og så kommer hva dagens mennesker har vanskelig for å fordøye, selv om man har utallige eksempler på at slik er det: Alle overtredelser av Guds bud og formaninger (hvorfra også Norge har hentet noen lover), vil føre til straff, her i tiden eller i evigheten. Underlig? - nei, om man tror det finnes en Gud, slik undertegnede gjør, er det slett ikke underlig, det er naturlig. Gud, Den Hellige - og Sønnen Jesus Kristus, har fortalt oss at slik er det, og at slik vil det bli: Overtredelser av budene tilsier at menneskene må ta konsekvensene, slik de må ta konsekvensene som bryter lovene i Norge. Noen som tenker på klimaet? Ja, det også: Fordi mennesker har levd i overflod på Jorden, på bekostning av fattige og sultende, blir man nå straffet. Når menneskene bryter Guds bud (repeter dem!), vil de oppleve hva dette fører med seg, også for egen kropp, sjel og ånd.

Så kommer budskapet som irriterer mange: Gud sendte sin Sønn til Jorden for å sone for menneskenes synder; ikke for at vi skulle fortsette å synde, men for at vi skulle omvende oss fra syndige gjerninger. Dette tåler ikke det verdslige menneske å ta inn over seg, men like fullt: Det er kjempeviktig - både for enkeltpersoner og samfunn. Det var jo derfor Norge, etter blotingstidene, begynte å feire Jesu fødsel. Jesus Kristus forkynte at Guds Ord er Sannheten, et budskap som nå er så "tabubelagt" - også i mange kirker, at man knapt kan nevne det, eller skrive om det - uten å bli refusert - - - .

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere