Greta Aune Jotun

Alder: 6
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Biskopen får tro hva han vil, men - .

Publisert over 1 år siden

Uten Guds kjærlighet til menneskene, ville håpet vært som et tomt, skjørt skall.

En biskop emeritus sa forleden på NRK TV - i forbindelse med Covid-19-pandemien, at hvis Paulus hadde skrevet til menigheten i Korint i dag, ville han trolig skrevet 1. Kor. 13:13 slik: Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er håpet.

Biskopen får tro hva han vil, men hvorfor skulle håpet være større enn kjærligheten? Hva har vi å håpe på om kjærligheten kommer i andre eller tredje rekke? Uten Guds kjærlighet til menneskene, ville håpet vært som et tomt, skjørt skall. Kjærligheten er vår Fars ansikt vendt mot oss ved Sønnen, Jesus Kristus. Derfor blir erkjennelsen: Kjærligheten fra Gud, synliggjort i Jesus Kristus, er det eneste håpet som holder, for tid og evighet. Alle andre håp kan knuses, troen kan variere i styrke. Tro og håp er menneskelige "egenskaper". Den sanne kjærligheten er fra Gud. Ja, Gud er kjærlighet. Derfor er kjærligheten større enn troen og håpet.

Jeg lar Jesus Kristus selv, via noen av de mange øyenvitnene til Hans kjærlighet, Hans renhet, Hans rettferdighet, Hans underfulle makt og omsorg, fortelle hvem Han er og hva Han har å gi menneskene som vil ta imot Ham: - Jeg Er Livets Brød. Den som kommer til Meg, skal ikke hungre. Og den som tror på Meg, skal aldri noen gang tørste. (sult og tørst i åndelig mening) - Jeg Er verdens Lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha Livets Lys. - Jeg Er Døren. Om noen går inn gjennom Meg, skal han bli frelst. - Jeg Er Den Gode Hyrde. Den Gode Hyrde setter sitt liv til for fårene. (det gjorde Jesus Kristus da Han døde på korset for å sone våre synder) - Jeg Er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. (Faderen, det vil si: Gud JHVH, Jesu Kristi Far). - Jeg Er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på Meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø.- Dersom dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Og som Paulus skrev i et av sine brev (ja, jeg tror Hebreerbrevet er skrevet av ham): Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

Dette er hva mange har erfart: I glede og i sorg, i sykdom og med god helse, i krig og i fred, i fattigdom og i rikdom, i fengsel og i frihet - uansett hvem man er og tilstanden man er i: Gud har i sin kjærlighet - gjennom Sønnen Jesus Kristus - gitt sine barn en glede og en fred - og et håp - som verden verken kan gi eller fatte. Dette er det viktig å formidle, også av biskoper og prester, også i en tid som denne.

Så må vi heller ikke glemme Guds vrede over all synd og annet som har sitt opphav i Djevelen. Djevelen er Guds fiende og har ingen delaktighet i kjærligheten fra Gud. Djevelen "elsker" synden og ondskapen.

Selvsagt skal vi også be om - og håpe - at spredningen av viruset stanser, og at livet normaliserer seg, slik også biskopen antakelig mente når han satte menneskets håp på førsteplass. Vi bør håpe på alt som er av det gode. Men hva er normalt liv? For oss som bor i overflodslandet Norge, vil krisetiden forhåpentligvis vekke mange til erkjennelsen at livet bør brukes til annet enn forfengelige gjøremål, fornøyelser, lystreiser og andre aktiviteter for å dyrke egoet. På fjernsyn nylig fikk vi også møte en familie i Afrika. Familien på ni personer bodde i et skur - og hadde én såpe på deling. De hadde ikke råd til flere. Når noen står frem og klager over regler som hindrer dem i å reise på hytta, spille golf eller dra ut med lystbåten, skjønner jeg godt hvorfor Gud "setter foten ned" iblant.

Gå til innlegget

Det har gått noen år siden jeg sluttet å se og høre på VN-kanalen. Etter gjentatte ganger med ubibelsk forkynnelse og møter med "dytt-i-gulvet-praksis" og annen uorden, var ikke denne kanalen lenger aktuell. Jeg vil nevne ett konkret eksempel på vranglæren som forkynnes, og dette eksemplet angir hvor ledelsen står i forhold til Guds Ord. Disse er jo også ansvarlige for alt kanalen leverer.

Eksemplet: VN-lederens nåværende hustru, den tredje, forkynte i et program at det var Den Hellige Ånd som hadde ledet henne til ekteskap med Jan Hanvold. Dette er jo rett og slett blasfemi. Den Hellige Ånd vil aldri - ALDRI - lede mennesker til å leve i synd eller til å fornekte Guds Ord. For, ifølge Jesus Kristus, driver den personen hor som gifter seg igjen etter en skilsmisse (om første [rette] ektefelle lever) - og - i tillegg blir også den som går inn i et slikt forhold, forført til hor. Dette har Jesus Kristus forklart så tydelig, og senere apostelen Paulus, så ingen behøver å misforstå. Les selv: Matt. 5:32 og 19:3-9, Mark. 10:6-12, Luk. 16:18, Rom. 7:2-3, 1. Kor. 7:10-11 og 39, Hebr. 13:4.

Jo da, jeg vet at Den norske kirke og mange av dagens menigheter heller ikke bryr seg om denne delen av Kristi forkynnelse, ja, fornekter den både med tillatelser for andre og egen livsførsel, men Guds Ord står fast, urokkelig fast, selv om menneskene forakter, fortrenger eller forvrenger hva Jesus Kristus forkynte. Til egen undergang, for de som driver hor, får ikke del i Guds rike.

Men hva med VN og forkynnelsen om såkorn? Er den bibelsk? Vel, jeg tror Hanvold har gitt Paulus' brev til korintermenigheten, den delen som handler om en menighets gave til de fattige, en noe utvidet mening (2. Kor. 8 og 9). Jo, alle kristne blir oppfordret til å gi av de midlene de har fått å forvalte, slik Herren minner den enkelte om. Men, metodene VN bruker er både taktløse og forkastelige, ja, til tider langt over streken for kristen oppførsel. VN er da heller ingen menighet, selv om de presenterer seg som det. Og, når uttak til personlige interesser og lønn blir uforholdsmessig høye, antyder det begjær, ikke nøysomhet. Det er også blitt en trend å innby til dyre hotellopphold, fjell- og skiferier, selvsagt med noe forkynnelse som "unnskyldning".

De som låner eller kjøper sendetid på VN-kanalen, eller deltar i deres programmer, anerkjenner også hva VN er og står for - om ikke med hjerte og ord, så i gjerning. Ettersom Hanvold kaller seg pastor, og annonserer VN som en menighet, er kanalens vranglære og virksomhet særdeles alvorlig - og samarbeid med og støtte til kanalen likeså. Det er trist at kristenledere og andre kristne ikke tar alvorlig Guds Ord om at man ikke skal ha fellesskap med de som lever urent og forkynner et annet evangelium, for da blir de jo selv delaktig i synden. En liten surdeig syrer som kjent hele deigen.

Folk ser da på NRK også, sies det, som om det er en adekvat unnskyldning for å levere vranglære! NRK har da aldri bekjent seg som en kristen menighet! Selv om VN også forkynner en del "rett fra Boka", er heller ikke det et argument godt nok for å bruke kanalen eller gi pengestøtte. Satan siterte også Skriftene da han forsøkte å forføre Jesus Kristus. Og informasjon fra Israel kan man finne andre steder enn gjennom VN.

Formane Jan Hanvold? Vi er mange som har gjort det, men det blir enten oppfattet som simpel kritikk, eller møtt med taushet, arroganse og spott. VN-ledelsen ser kanskje ikke på ydmykhet som en kristen dyd? Salme 119:67 kan være til ettertanke. Likeså Rom. 12, og her har vi nok alle noe å lære og be om tilgivelse for. Å formane hverandre til å tro på og respektere Guds Ord i lære og liv, bør likevel ikke oppfattes som kritikk. Det er en kristens plikt å gjøre det.

Apropos såkorn: Når Jesus Kristus talte om såkorn i sine lignelser, var det Guds Ord som var såkornet; se Matt. 13:1-9, Mark. 4:1-20, Luk. 8:5-15. Andre ord om såkorn: Ordspr. 11:18, Jes. 55:10-11, Hos. 10:12. Ta også med følgende formaning fra Paulus, Gal.6: 7-8: Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 

Jeg anbefaler: Avslutt samarbeid med - og bidrag til - Visjon Norge og de som støtter og samarbeider med denne kanalen. Når en menighet, en organisasjon, en kanal - inkludert Visjon Norge, sår vranglære, høster de forførte mennesker. Det fører til fortapelse i stedet for frelse. Hva Jesus Kristus sa om de som forfører andre til synd, kjenner nok de fleste til.

Gå til innlegget

Det er tid for omvendelse

Publisert over 1 år siden

De aller fleste i dagens avkristnede Norge vil ikke tro eller erkjenne at forkastelse av Guds bud og anbefalinger for liv og livsførsel har noen innflytelse på et lands tilstand. Disse vil antakelig "reise bust" når jeg hevder at de tar feil.

Men, vi som kjenner til og tror på Guds Ord - og at Jesus Kristus forkynte Sannheten og er Sannheten, vet også at om ugudeligheten inntar et folk og samfunnets lover, har man ingen gode løfter verken for landet eller folket. 

Når er det tid for erkjennelse av synd, omvendelse og bønner om at Gud må se i nåde til Norge og spare oss for verre tilstander enn de vi allerede har.

Du som har Bibelen, les gjerne 2. Krønikebok 7:12-15. Heller ikke Det gamle testamente er utgått på dato, det skal være til lærdom for oss, slik som Det nye testamente.

 

 

Gå til innlegget

- skaper ikke særlig uro i befolkningen, men personen som ganske sikkert er mest lest og omtalt i denne verden, Jesus Kristus, bør man tydeligvis vokte seg vel for å sitere. Det vil si: Tekstutdrag som forkynner Jesus sin omsorg for fattige, syke og andre elendige, er stoff anerkjent av de fleste nordmenn, mens formaningene om å omvende seg fra syndig livsførsel, blir forkastet og skaper sterk irritasjon hos mange.

På slutten av sitt jordeliv ba Jesus Kristus en bønn til sin Far for de som ville følge Ham i lære og liv. Følgende er et sitat fra denne: Hellige dem i Sannheten! Ditt Ord er Sannhet.* Det vil si: Jesus anerkjente som Sannhet hva Gud hadde åpenbart for sine profeter gjennom tidene. Dermed også budene, som de fleste med norsk grunnskole - forhåpentligvis - har fått lære, ettersom også noen av vårt lands lover er hentet fra denne lovsamlingen. Eksempler: Du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt mot din neste, du skal ikke drepe. To bud som utfordrer menneskets seksualmoral, er derimot tatt bort: Du skal ikke drive hor - og - Du skal ikke begjære din nestes hustru. Et rett inngått ekteskap (forpliktende samliv mellom én mann og én kvinne) skal, ifølge Jesus, vare til den ene parten dør.

Om noen står frem offentlig og forsvarer de sistnevnte budene og Guds Ord om følgene av å bryte dem, inkludert å ligge med noen av samme kjønn, blir man gjerne kalt mørkemann, svovelpredikant, menneskefiendtlig, kjærlighetsløs og homohater. Jesus forkynte noe annet: De som er tro mot Ordet kalte Han for Lysets barn - og at det er disse som i sannhet elsker Gud og sin neste*. Altså: Å leve på tvers av budene - og/eller holde med noen som gjør det, har ikke sitt opphav i Guds kjærlighet eller nestekjærligheten, men i menneskedyrkelse, egoisme og begjær. Jesus, som kom til Jorden for å dø for menneskene og løse de som ønsker det fra synder som binder dem til Mørkets makt, var også gitt autoritet til å forkynne Guds vrede og dom over de som vendte Ham ryggen. Dette er hva Bibelen formidler.

Apropos homofile samliv: Guds Ord sier utvetydig at å ligge med noen av samme kjønn, er avskyelig adferd. Jesus sine første etterfølgere forkynte frimodig hva Jesus hadde lært dem, også dette (jf. brevlitteraturen i Bibelen). De visste også at slike "samleier" ville føre til sykdom, noe som samsvarer med medisinsk lære. I dagens Norge blir det sett på som forkastelig tale å hevde både dette og at homofilt samliv er synd; man kan faktisk risikere å bli anmeldt for å ha såret den gruppen som kanskje blir ansett for å være de mest sårbare i samfunnet: LHBT+-personer. Det ser likevel ikke ut til at "sårene" hemmer aktivistene i deres arbeid for å "frigjøre" samfunnet til løssluppen sex.

Tar Norge etter islamske og kommunistiske stater når det gjelder "krenkelser"? Disse har som kjent verken ytringsfrihet eller religionsfrihet og fengsler de som "krenker" profeten eller politikken. Om styreformen i landet vårt fremdeles skal være demokratisk, bør forkynnelse fra Bibelens bøker være en selvfølge og lovlig. Landet vårt ble tuftet på Kristi lære, og kristne menigheter og skoler bør få kunne kreve at ansatte lever etter og veileder i hva som er basisen for menighetene og skolene: Guds Ord. Det er jo mange i dag som sier de tror på Jesus, men som likevel - i ord og livsførsel - fornekter deler av hva Han forkynte. Er det å tro? Om jeg skal forklare problematikken for barn, kan jeg si: Hvis du forteller beste kameraten din en sann historie, og han sier at bare halvparten må være sant, tror han på deg da? Barn forstår: Nei, da tror han jeg er en løgner.

En betydelig del av informasjonen barn og unge får om sex i dag, er faktisk både psykisk og fysisk nedbrytende, villedende og kan også føre til alvorlig sykdom. Gjennom nyhetskanaler og andre kanaler serveres følgende: Det finnes mange forskjellige kjønn; du er den du føler at du er, ikke det kjønnet du er født som; det er fint å ha sex med noen av samme kjønn; det er helt ok å ha både en gutte- og en jentekjæreste samtidig; du har større frihet i et samboerskap; du kan ha sex med flere for å finne ut hvem du passer best sammen med (kondomgenerasjonen); du kan elske med hvem eller hva du vil, også med dyr, trær eller hva som helst. Alt dette blir dagens unge generasjon matet med, i stedet for sann og sunn veiledning. Er det underlig om mange, særlig barn og unge, blir forvirret, psykisk nedbrutt og avslutter eget liv? Når man tar fra dem de Gud-gitte grensene, mister mange meningen med livet - og egen identitet, og ja, jeg tror også dette er en årsak til selvmord, like meget som turbulente familieforhold og psykiske lidelser.

I Bibelen er det forutsagt hvordan folks moralske standard vil være i Jordens siste tid: Som i oldtidsbyene Sodoma og Gomorra, ødelagt på grunn av innbyggernes syndige livsførsel: homofili, parafili, zoofili og annet - og på Noahs tid, hvorfor Jorden ble oversvømt av vann: vold, seksuelle utskeielser og tilbedelse av det skapte i stedet for Skaperen. Beskrivelser fra de nevnte periodene stemmer med tiden vi lever i nå. Også kirkesamfunn forkaster eller forvrenger hva Bibelen forkynner om mennesket, livets to utganger, evigheten og Dommen.

Noe positivt: Det er stadig flere som begynner å forstå at skal Norge bestå som nasjon - så lenge kloden vår varer, må respekten for Guds Ord igjen bli integrert i samfunnet. Sosialistenes mål - å vaske ut all kristendom fra barnehager, skoler og politikk, har vist seg å være ødeleggende for landet.

*Kilder: Joh. 17:17, 14:15, 1. Joh. brev 5:2-3, 1. Kor. 6:9-10.

Gå til innlegget

Virus-nonchalanse

Publisert nesten 2 år siden

Verden utenfor Norge vet det er typisk norsk å være naiv.

Med det nye viruset - kalt Covid-19, kommer også noen minner fra andre virus som har redusert folketallet på Jorden. Også på 1950-tallet ble verden angrepet av et alvorlig influensavirus. Det fikk betegnelsen A/Singapore/1/57, bedre kjent som Asiasyken. Det er antatt at i årene 1957-1958 førte Asiasyken til mellom 1-2 millioner dødsfall (globalt).

I serien av virus undertegnede ble rammet av som barn, er Asiasyken og Morbilli-viruset (meslinger) de som ennå sitter best i minnet, på tross av delvis bevisstløse perioder. Mens Asiasyken herjet i kroppen på det verste, har jeg ikke tall på hvor mange ganger jeg mistet bevisstheten, men jeg husker at etter hvert anfall, kjente jeg meg friskere - før jeg igjen svevde inn i "tåkeheimen". I sykdomsperioden med meslinger, var jeg også meget syk og lå delvis i feberfantasier. Fra Rubella-virusperioden (røde hunder) derimot, husker jeg bare utslettet og at jeg maste om godter, verre var jeg ikke! Jeg slapp heller ikke unna Variella-viruset (vannkopper) og skarlagensfeberen (Scarlatina, en bakteriesykdom), og har heller ingen spesielle minner fra disse sykdomsperiodene, annet en at jeg ikke var verre av skarlagensfeberen enn at jeg kunne bli med til naboens bærhage for å spise søte stikkelsbær!

Tilbake til dagens virus, Covid-19. Med dette alvorlige virusutbruddet på fremmarsj, har norske (helse)myndigheter all grunn til å være på vakt og ikke vente med å sette i verk forebyggende tiltak. For eksempel: I skrivende stund blir ikke - ifølge Avinor - reisende fra utlandet testet (bortsett fra de få som er kommet fra Wuhan i Kina). Det er foruroligende, når man vet at viruset er spredt i snart tretti land og det antas at inkubasjonstiden er opptil to uker. Det vil si: man kan være smittebærer i to uker før man får symptomer selv. Covid-19 spres fort.

La meg spisse dette med et tenkt tilfelle: Norges statsminister deltar på et møte i utlandet der mange er samlet. På en eller annen måte blir hun smittet av en person man tror har bare en vanlig forkjølelse. To uker senere blir hun syk av Covid-19, og i inkubasjonstiden har hun smittet flere i Regjeringen og Stortinget (jf. briten som hadde smittet ti personer før han visste at han selv var smittet).

Det skal visstnok være en typisk norsk egenskap å være god. Verden utenfor Norge vet det er typisk norsk å være naiv. Det viser seg igjen og igjen. For "her skjer det jo aldri noe, vi bor i Norge, vi". Myndighetene våkner langsomt. Måtte de i denne saken åpne øynene og bruke fornuften. Før det er for sent.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere