Greta Aune Jotun

Alder: 6
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

NRK - gikk ut på dato

Publisert rundt 1 år siden

NRK er ikke kjent for å være særlig god på utenriksjournalistikk. Verken før eller etter 2017. Fra 20. januar 2017 har det gått helt over styr for ansatte i kanalen. Dekningen av Donald Trumps presidentgjerning fjernet den siste rest av troen på NRK som objektiv og seriøs aktør. I stedet for å gi oss fyldige reportasjer om politikken til de aktuelle partiene, har de stort sett brukt tiden til en svertekampanje uten sidestykke mot personen Donald Trump. Knapt noen nyhetssending har vært uten direkte eller indirekte nedsnakking eller hånlig omtale av presidenten. Meget har selvsagt vært hentet fra venstresidens presse i USA, som også har løpt demokratenes ærend, men noe har NRK sugd fra eget bryst. Donald Trump har blitt stemplet med mange stygge karakteristikker, også utseende og væremåte har vært et problem for - unnskyld - hylekoret mot presidenten.

Eksempler på NRKs nyhetsstoff av "høy klasse": Tidlig i 2017 kom Urix' programleder på skjermen med en stor plakat for å fortelle at det døde flere av andre årsaker i USA (stater som i sum har drøyt 330 millioner innbyggere!) enn av terror. Denne "opplysende" plakaten var et tydelig eksempel på hvor banal man kan bli i sin iver etter å rakke ned på andre. Det finnes neppe noe land i verden hvor flere dør av terror enn av andre årsaker - som alderdom, sykdom, ulykker etc. I tillegg til NRKs egen mangelfulle viten, var dette også en grov undervurdering av seerne. Det politiske stuntet var selvsagt en reaksjon på Trumps ønske om å utvise illegale innvandrere.

NRK har brukt enhver anledning til å kritisere Trump, og enkelte ganger med dårlig skjult skadefryd. I en periode lå Sverige høyere enn USA på Covid-19-smittestatistikken i forhold til innbyggertallet, men på NRKs "statistikk" var USA høyest - og Trump fikk selvsagt skylden for at millioner av voksne innbyggere ikke hadde brukt sin sunne fornuft ved å ta ansvar for egen sikkerhet. Mange er blitt mektig lei av NRK-kanalens overfladiske og usaklige journalistikk, med overtydelig venstrepolitisk agenda - og av mobbingen av den amerikanske presidenten.

I skrivende stund melder NRK at påtroppende president Joe Biden har hatt to små brudd i benet på grunn av et fall i lek med en adoptert hund. Om Donald Trump hadde falt og fått brudd, ville nok bruddene vært STORE - og selvsagt hadde han falt med vilje, og drept hunden, for å vekke oppmerksomhet. Omtrent slik i forhold har den fargede journalistikken fra NRK vært.

Personlig hadde jeg gjerne sett Donald Trump i presidentstolen fire år til, slik at han kunne gjennomført enda mer av republikanernes politikk. Likevel tror jeg det er en fordel for en del kristne, både i USA og Norge, at det sannsynligvis ikke blir slik. Stikkord: Falske profeter. Men den saken tilhører en annen debatt.

Jeg vil også nevne NRKs rapporter fra Midtøsten. Ikke så sjelden har reporteren "snakket med noen venner, og de sier" - ergo: - slik er sannheten. Navnløse, gjerne tendensiøse kilder, holder ikke, NRK!

NRKs utenriksavdeling bør løfte blikket fra eget venstrevridde politiske ståsted og for ettertiden gi folket seriøs og objektiv informasjon. Det er heller ikke nødvendig å snakke ned europeiske statsledere som vedtar lover i strid med de ultraliberale lovene i Norge.

Så finnes det journalister med bedre og bredere kunnskap enn NRKs. Stadig flere lytter til andre kanaler, for eksempel Document.no og SwebbTV; begge disse har kunnskapsrike journalister og behagelige formidlere, men er visstnok kalt høyreekstreme, en uberettiget betegnelse som igjen røper stor uvitenhet. Men i NRKs øyne er jo alle som svinger "til høyre fra NRK Marienlyst, Akersgaten og Oslo domkirke", høyreekstreme - .

Gå til innlegget

Høyreekstremist, homofob, rasist?

Publisert rundt 1 år siden

Undertegnede befinner seg absolutt ikke på venstresiden, men har til tider ufrivillig og uriktig - som mange andre - blitt plassert langt inne på høyre fløy. Det kan være nyttig å gå noe tilbake i tid for å minne om hvorfor man kan risikere å bli feilplassert, og hvem som blir det, også i dag.

Først:

Etter 22. juli 2011 ble det fra "toneangivende" redaksjoner publisert mange lederartikler, intervjuer og reportasjer sterkt preget av manglende sindighet. Flere var raskt ute med beskyldninger, først mot muslimske miljøer, deretter mot såkalte kristenfundamentalister, fordi mange - feilaktig - stemplet Anders Behring Breivik (ABB) for å være (ytterliggående) kristen. De som hadde publisert innlegg på samme nettforum som ABB, eller hadde enkelte sammenfallende meninger - eller tilhørte et parti han engang hadde vært medlem av, ble etter hvert ekskludert fra "det gode selskap" og plassert blant høyreekstreme. Selv de som ikke hadde lest så meget som én linje i terroristens manifest, og heller aldri hadde hørt om ABB, medregnet undertegnede, havnet der. For: Debatterte man mot Ap sin Israel-politikk, mot ubegrenset innvandring, mot bruk av burka/hijab i det offentlige rom, ble man beskyldt for å være av samme støpning som terroristen - det vil si - høyreekstrem. (!) Det kan synes som denne mistenksomheten - frykten - eller avskyen for annerledes tenkende, klebet seg fast i en del redaksjoner - og har blitt der.

Frekke anklagere

Biskop emeritus Gunnar Stålsett, som ønsket det skulle bli et multireligiøst senter på Stiklestad, var heller ikke nådig i 2011. I NRKs Her og Nå-sending 27. juli stilte han i studio med rikelig sverte. Frekt og freidig stemplet han deltakerne i den varslede protestaksjonen på Stiklestad (planlagt før 22. juli) med karakteristikker som "fremmedhatere", "høyreradikalister" - og - "nasjonalister", i negativ betydning og uten å kjenne de anklagede personlig. Dessuten ble alle omtalt som "kristenfundamentalister", noe som naturlig nok skapte en smule forbauselse hos ateister og kulturreligiøse i aksjonsgruppen. Dagen etter hentet en VG-journalist frem stempelet "korsfarere", og i samme anklageskrift trakk han en tydelig linje mellom aksjonistene og landsforræderen Quisling. (!)

Fjerde statsmakt i aksjon

I tiden som kom bekreftet redaktører og programledere at de ikke hadde skjønt hva daværende statsminister Jens Stoltenberg hadde annonsert i sin tale etter ABB-angrepene: Mer åpenhet og mer toleranse. Eksempel: I NRK TVs Aktuelt-sending 26. oktober 2011, hadde NRK hentet inn i alt fire debattanter, fem med programleder Torp, for å målbinde én mann - O. J. Anfindsen. Da Torp avsluttet med at Anfindsen ikke kunne forvente å bli ønsket velkommen til debatt i NRK igjen, var dette en bekreftelse på at ytringsfriheten var kraftig svekket i Norges rikskanal.

Forvirring om begreper

Misbruk av begreper er språkets fiende. De hyppigst misbrukte i vår tid, er "islamofob", "homofob" og "rasist". Men dette bør alle lære seg: En fobi er en irrasjonell lidelse, ikke en viljestyrt følelse. Det er først når følelsen utvikler seg til angst, man kan snakke om en fobi. Og: Det er hat og avsky for annen rase/hudfarge enn sin egen, som er rasisme. Så, ærede politikere, journalister og debattanter: Det er på tide å få begrepene på riktig plass igjen. I diktning og annen kunst kan man kalle en spade for en rødstjert og male en isbjørn blå, men i pressestoff, faglitteratur og seriøse debatter bør man være presise og tro mot sannheten. 

Fredens religion?

Det er både hørbart og synlig i dagens Norge at avskyen for ideologien islam har økt, og økt i takt med kriminalitet utført i Allahs navn. Skal man derfor tie om diskriminering og vold utført av muslimer? I vår tid er det lett å finne informasjon om overgrep mot kristne. Eksempler fra islamske land: Muslimer som tar imot troen på Kristus som Guds Sønn, blir ofte straffet. De kan bli utvist fra hjemmet, trakassert, torturert eller drept av egen familie, naboer eller myndigheter, forskjellsbehandlet av lærere, arbeidsgivere og rettsvesen, unge jenter bli kidnappet og tvangsislamisert, og større eller mindre grupper kan rasere eller brenne private hjem og kirker - og gi kristne følgende tre alternativer: bli muslim, flykt - eller bli drept! Jf. nedslaktingen av kristne på Nord-Molukkene og angrep på kristne lokalsamfunn på Sulawesi: Nevnte praksis har pågått i mange, mange år, i mange land, lenge før IS begynte sine herjinger mot de "vantro".

Frykt eller forståelse?

Norske fagbokforfattere forfalsker historien når de omtaler islam som "fredens religion". Millioner av kristne, voksne og barn, må - som nevnt - lide meget på grunn av adferden til de som bekjenner seg til Muhammads lære. Islam er ikke "fredens religion" for alle muslimer heller; som kjent finnes det 72 forskjellige retninger innen islam, og flere av disse slåss mot hverandre. De mest kjente her er sunni og shia. For all del, det finnes selvsagt hundrevis av fredelige muslimer i Norge, muslimer som verken tenker hevn, hyller hevn eller kan tenke seg å utøve vold. Men så kan man undres: Hvorfor arrangerer ikke norske muslimer protestmarsjer mot terrorismen som utføres mot jøder, kristne og vantro muslimer i islamske land? Av frykt eller forståelse? I mange land får disse gruppene stadig bekreftet at islam er hatets og dødens ideologi.

Forfølgelse av kristne i Norge

Kristne i Norge som bekjenner at Bibelen - Guds Ord - er livets fundament, er blitt harselert med i alle kanaler i mange tiår, og jeg har aldri sett noen unnskyldning fra disse. Hetsen mot kristne har da likevel ikke ført til hevn. Gud JHVH, Kristus sin Far, har sagt at mennesker ikke skal utøve hevn, for hevnen hører Herren til. Kristus forberedte sine etterfølgere på forfølgelse, så vi kan ikke vente annet. Men, også vi bør få såpass ytringsfrihet at vi får sagt og skrevet hva vi tror og mener, også når vi taler ugudelige lover og lovgivere midt imot. De av befolkningen som ikke ønsker at islam skal utbres i Norge, bør slippe å få navnet sitt påklistret betegnelsen "høyreekstrem"; noe som sikkert er svært belastende eller sårende for mange.

Farlig utvikling

De fleste av dagens nyhetskanaler er forankret i venstresidens tildels kommunistiske, gudløse tankegods. Om man ikke har den "riktige" oppfatningen, særlig om abort, homofili, islam og Israel, havner man gjerne på redaktørers svarteliste. Iblant kan man få inntrykk av at alle som ikke hyller Norges liberale lovverk, anses for å være mer eller mindre stupide. Innvandring er også et "farlig" tema. Vi som mener at konsekvensanalytisk tenkning er nødvendig for en konstitusjon, og derfor at inntak av asylsøkere bør begrenses, blir gjerne stemplet "rasist" eller "konspiratør" - og anklaget for manglende nestekjærlighet.

De ekstreme

Så havner noen, dessverre, på absolutt ytterste høyre fløy - eller ytterste venstre - fordi de ikke tåler mennesker med annen hudfarge, religion, tro, osv. - og forkynner offentlig (også på nett) at de ønsker revolusjon - og med våpenmakt. Ærede redaktører med flere: Ikke sett mennesker med meninger dere ikke liker, i bås med de som utøver vold! Men, argumenterer mange, andre kan jo påvirkes til vold mot - for eksempel muslimer - av "dine" meninger. Vel, skal man resonnere slik, kan all skyld for drap, vold, hor/utroskap, skilsmisser osv. osv., tilskrives NRK TV og andre kanaler - som døgn etter døgn, år etter år, propper folk fulle med slik påvirkning.

Gå til innlegget

Ja, hvorfor har Gud funnet det nødvendig å bremse på virksomheten/e i verden? Og hvorfor blir Norge rammet, som regner seg for å være det beste landet i verden? Det kan være klokt og nyttig å reflektere over dette. Og hvorfor ikke begynne refleksjonene med å sette søkelys på eget liv? Er min/din livsførsel til behag for den hellige Gud?

Og videre, noen få eksempler: Hva med myndighetene - er dagens lovverk (avlive ufødte barn, inkludere andre guder i lovverket, sponse terrorregimer osv.) til behag for Gud? Hva med "utelivs"-bransjen, (for eksempel) barer, nattklubber, kinoer, teatre - er innholdet i disse tilbudene til behag for den hellige Gud? Hva med fyllefestene på "bøgda" - er disse aktivitetene til behag for Gud? Hva med fjernsynskanalene - er alt hva de leverer godt og tjenlig for barn og voksne - og dermed til behag for Gud?

Og så, det viktigste: Hva med kristne menigheter, og for Norges del - Dnk inkludert, - er deres aktiviteter og forkynnelse til behag for Gud, det vil si: i samsvar med Guds Ord?

Enhver som bidrar til - eller er bruker av nevnte og andre virksomheter, kan jo tenke over hva disse formidler til menneskene, hva de tilfører deres livsførsel, og sammenligne med hva Guds Ord sier om hva som er godt for folket og hvordan vi skal leve. Holder aktivitetene standarden når den hellige Gud skal evaluere?

Bland ikke Gud inn i livet mitt, jeg tror ikke Gud finnes! fnyser mange. Til det må jeg si: Menneskenes mangel på tro fjerner verken Gud eller Jesus Kristus. Han Er!

Kristi fødsel skal snart markeres, men Kristus er ikke lenger et lite barn som ligger ordløs i en krybbe. Han har fått all makt i Himmelen og på Jorden, og har sagt Han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det kan snart være den tiden nå, tiden da Han kommer for å hente sine og føre de vantro til dom. Men enn så lenge gjelder Hans soning på korset - og tilbud om frelse for de som vil tro, tar imot og vil følge Ham.

Jo da, det skjer mye positivt, vakkert, gagnlig og bra i landene, også i vårt land, til hjelp for barn, syke, gamle osv. Det må vi takke for. Og jeg tror nedstengningen av verden også er et utslag av barmhjertighet - Guds barmhjertighet. For om Han hadde ønsket det, kunne Han utslettet Jorden med all dens urett på et øyeblikk. Det skal skje engang. Men ennå forsøker Han å nå menneskene med frelsens budskap for om mulig å redde noen flere. Om Covid-19 fører til slike resultater, er pandemien ikke forgjeves.

Gå til innlegget

Når barn blir ofre for menns begjær

Publisert rundt 1 år siden

Iblant bringer pressen "nyheten" at barn er blitt misbrukt seksuelt. De som har falt så dypt at de utfører slike grusomme gjerninger, er ofte menn i voksen og godt voksen alder. Misbrukeren kan være en far eller en annen i nær relasjon til barnet. Det er kjent at også barn helt ned i spedbarnsalder blir misbrukt. Også overgrep på nettet er utbredt og ofte organisert. Alt dette er så avskyelig og grusomt at man knapt orker å høre eller lese om det.

Jeg tror mørketallene er høye når det gjelder alle varianter av misbruk av barn, at antall misbrukte øker - og at økningen har blitt høyere og høyere fra 1960-tallet til nå. Hvorfor? Og hva er det som trigger, særlig menn, til slike ugjerninger?

Jeg er overbevist om at den stadige fokuseringen på sex og seksuelle variasjoner i mediene - og myndighetenes ettergivende og liberale holdninger til anormale samlivs- og familieforhold, må bære mye av skylden for at tusenvis av barn får ødelagt barndommen sin - og får tunge byrder med seg inn i det voksne livet. Det bør ikke underkjennes at påvirkning har betydelig innflytelse på menneskers tanker og sinn, og når tankene ikke lenger har noen moralske grenser som kan regulere sinnet over i riktig spor, er umoralske handlinger det neste.

Voksne som sliter med traumer etter en ødelagt barndom på grunn av misbruk, kunne sikkert hatt meget å fortelle det offentlige Norge, om de kunne orket det, men hva fjernsynskanalene vil at befolkningen skal se og høre i dag, er sex, sex, sex i alle varianter, og fortellinger om frihet til å utøve sex med hvem man måtte ønske. Enn så lenge er det jo forbudt å ha sex med barn, men barn i skoler og barnehager får i dag undervisning som bryter med viktige normer, og om man protesterer kan man risikere å bli anmeldt for å såre minoriteter. Utviklingen viser at det går mot en tid da alle etiske grenser er utvisket. Det er på tide å sette på nødbremsen!

Gå til innlegget

De nye trosartiklene for mellommenneskelige forhold og samliv, er følgende: Jeg føler, ergo har jeg rett. Jeg føler, ergo kan jeg kreve. Jeg føler, ergo må motstandere knebles.

Det er inderlig synd på barn og unge som må vokse opp med vranglæren som forkynnes nå. Jesus Kristus advarte om at det ville komme mange falske veiledere etter hvert. Særlig de siste tiårene har slike økt i antall også i Norge, i Den norske kirke, i mange frimenigheter og andre kirkelige fellesskap. Lederne opphøyer seg over Gud JHVH og Jesus Kristus ved å forkaste deler av Guds Ord. Dermed fornekter de Ordet, Kristus, Sannheten.

Eksempler på budskap fra de falske veilederne: Tro at flere av bøkene i Bibelen er oppdiktet, likeså undrene! Tro på teorier forskere har publisert, ikke på skapelsesåpenbaringen Moses fikk av Gud! Tro at kristne kan gå ut av og inn i samliv som det passer den enkelte! Tro at to av samme kjønn kan gifte seg! Tro at det er ok å ha sex før ekteskapet! Tro at Maria var et metoo-offer, og Jesus et resultat av en voldtekt! Tro at begjær etter penger og eiendom, er begjær etter Guds velsignelse! Tro at å avslutte ufødte barns liv er en menneskerettighet! Tro at man kan be til Maria og engler og tilbe helgener! Tro at Gud er kvinne! Tro at du er god nok uten den korsfestede Kristus!

Alminnelige argumenter: Vi har mer kunnskap nå, og skjønner mer enn de som levde på bibelsk tid ( - det vil si: de tror de vet mer om det uutgrunnelige universet og livet enn Skaperen selv). Vel, du kan tro på Gud som skaper, men troen på vitenskapelige teorier om Jordens alder osv., må du godta. Kvinnen må få bestemme over egen kropp. Når to av samme kjønn elsker hverandre, må det være rett at de får gifte seg. (!) Når noen blir skilt, må de da få lov til å gifte seg igjen, stakkars mennesker. Unge må prøve flere partnere for å se om de passer sammen. Kristne bør skikke seg som verden gjør (eksempler: delta i verdslige show, le av på-kanten-vitser osv.), slik at verden kan se dere har humor. Slik snakker de falske veilederne, tjenere av Løgnens far. De fleste av dem er sosiale og vennlige, tordner ikke ut sine doktriner, lokker med fløyelsstemme, men ofte med en underliggende trussel basert på den nye forståelsen av diskriminering. Mennesker som ikke kjenner Guds Ord og Ånd, blir lett forført. 

En del av de falske budskapene blir kalt menneskerettigheter. Her er veilederne samstemt med tidsåndens formidlere: mennesker med kortreist forstand, manglende innsikt i egen uvitenhet og lysten til et liv i nytelse, rikdom og selvhevdelse, har "tatt seg til rette" og formet teorier om samliv og seksualitet, om hva som gagner menneskene, om hva som er rett og galt osv. De nye trosartiklene for mellommenneskelige forhold og samliv, er følgende: Jeg føler, ergo har jeg rett. Jeg føler, ergo kan jeg kreve. Jeg føler, ergo må motstandere knebles.

Hvem barn og unge behøver i dag, er den ekte og uforfalskede Messias, den korsfestede og oppståtte, for oss kjent som Jesus Kristus. Han som kan tilgi synd, løse fra syndige bindinger, gi dem meningen med livet og bevare dem til et evig godt liv. Ja, barn og unge behøver sårt Han som er Veien, Sannheten og Livet - det uforanderlige Guds Ord (Hebr. 13:8). Kristus er Ordet og Lyset, men verden den gang Han kom, tok ikke imot Ham (Joh. 1). Det gjør heller ikke dagens mennesker. De vil leve i vantroens og syndens mørke, slik at de kan dyrke seg selv. Og når barn og unge ikke har gode veiledere, blir også de forført og berøvet det beste i livet.

Jesus Kristus advarte mot forførerne, de falske profetene, de falske messiasene (Matt. 24:24). Men i dagens forskrudde verden, der galt kalles rett og rett kalles galt, er det disse som blir hyllet. Kristne ledere og andre som forkynner hele Guds råd og vilje, blir kalt dømmende og dømmesyke - til og med rasister (! - mange er altså uvitende om hva en rasist er). Det tragiske og triste er at også Norge opplever - og vil komme til å oppleve - fatale følger av at myndigheter og andre - og ikke minst at så mange kristne menigheter, har snudd ryggen til Jesus Kristus, Guds Sønn.

Heller ikke dommen over forførerne er lystelig lesning: Evig pine sammen med Djevelen og hans engler. Ha, jeg tror ikke på dette, sier de fleste, men folks manglende tro gjør da sannelig ingen forskjell! - det som står igjen av alt Gud har sagt, vil bli oppfylt i tiden som kommer. Blant annet: Voldsomme katastrofer, Den nye jord og himmel skapt for Guds sanne menighet - og - et helvete ferdig for de vantro. Dette uteblir ikke på grunn av folks fornektelse; ingens mangel på tro kan fjerne hva Gud har bestemt. Undertegnede kan si at også du som leser dette, ikke finnes. Likevel finnes du. Tar du poenget?

Jesus Kristus formante sine første etterfølgere om å leve i våkenhet og bønn så de ikke skulle bli forført. Det er også hva vi, som av hjertet ønsker å følge Jesus Kristus i tro på alt Guds ord, Sannheten, må gjøre.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere