Georg Bye-Pedersen

Alder: 67
  RSS

Om Georg

Gift og har tre barn. Har også fått 2 barnebarn

Følgere

Norsk halalslakt

Publisert nesten 7 år siden

Måtte bare se filminnslaget som Aftenposten har fått laget om norsk slakting. Her vises slakting med elektrosjokk for å bedøve dyrene. Så får vi se en slakter som skjærer over halsen på det levende dyret. (Vi får ikke se den islamske velsignelsen/ofringen med Allah Akbar)

Etterpå får vi se en bonde som vil ha dyrene slaktet på bondegården sin. Her brukes boltepistol for å ta livet av dyret før kniven blir brukt.

Ja, slik er det blitt at vanlig slakt er blitt halalslakt. Dette har undertegnede visst lenge. Det som vel er betenkelig med denne videoen er en bevisst underkommunikasjon av det som er bakgrunnen for elektrosjokkbehandlingen nemlig at dyret skal være levende før kniven settes i dyret. Dette for å ivareta dette at dyret er halalslaktet.

En slakting med kniv av «levende dyr» er pervers for undertegnede.

Vel ha en God Jul alle sammen.

Gå til innlegget

La Jesus være hovedpersonen

Publisert nesten 8 år siden

Til alle dem som ser Julen som en åpenbaring og som en fredfull høytid. La Jesus være hovedpersonen i denne høytid.

En oppfordring til alle som tror på et en sann Gud og et godt menneske.

Ha en fredelig og God Jul!

Gå til innlegget

Nei, vi trenger ikke en debatt om rasisme, men om hvordan rasismen kan bekjempes.

Dette er et utsagn som en av debattantene her på VD har uttalt. Vel undertegnede er så enig så enig

Alle vet vi hva rasisme er, men ingen har svar på hvordan den kan bekjempes.

Har vi rasisme? Et vanskelig spørsmål som vi vel i dagens Norge ikke klarer så lett å se at vi har her hos oss. I hvert fall er det ikke bevisst. Det vil jeg si helt klart.

Hva er det da med rasisme, hvor har vi dette fra. Ikke godt å si det heller. Noen vil kanskje si at Midtøsten er et klart eksempel på rasisme. Tja, hvorfor det? Hvem er det som ikke klarer å leve med sine naboer og synes de blir utsatt for rasisme? Er det dem som får raketter sendt over seg og føler trusselen mot egen kropp og mot familie eller er det dem som mener de har krav på å bo i Israel siden den islamske hær i 638 invaderte Jerusalem og okkuperte «Jødeland». Hvorfor skal det være slik?

Vet vi hva islam er? Tviler på det. Undertegnede er selv ingen spesialist, svært få nordmenn er egentlig det. Ingen har vel egentlig forstått at islam skulle bre seg utover Europa og Norge for den del.

I dag diskuterer vi rasisme. Så stein tøft at en kan gå skoene av seg ganske fort om en ikke er forsiktig med hva en sier? Ja hvorfor det egentlig, når religionen Islam har som grunnholdning å fordrive vantroe.

Jeg legger ved en artikkel fra Aftenposten om krigeren og profeten Muhammed:

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1219370.ece

Som dere leser så var ikke Muhammed som Jesus. Mange har fått det inntrykket at Muhammed var en Jesus. Det var han altså ikke.

Salmon Rushdie skrev boken Sataniske vers. Har vi glemt hva dette sier oss. Har vi glemt 11/9 2001 hvor de skar strupen over på flyverne og styrtet flyene i World Trade Center. Har vi glemt terroraksjonen i Madrid, London, Moskva osv.

Vel i mine øyne er dette satanisme og ingen skal få meg til å tro at disse som begår slike ugjerninger har hatt en dårlig barndom.

 Jeg tror ikke folk er klar over at Muhammed red på sin araberhest med sverd og la under seg det meste av den arabiske halvøyen. De som var med han fikk leve og de som var hans fiender ble tatt livet av. Det er på ingen måte noen barmhjertighet i denne religionen.

Jeg har før også pekt på at dersom det er noen som kan komme med positive sider til Islam som kan endre dette inntrykket må en bare skrive. Til nå har ikke jeg sett noe.

Til dette med rasisme vil jeg peke på 345 vers i koranen som viser til rasisme. Kan noen av oss virkelig overse dette og snakke om muslimer uten å nevne hva de står for?

Jeg bare spør.

Derfor vil jeg si til alle dem som snakker om rasisme at de bør vite også at noen er livredd for denne religionen. Uten å ta med at islam har i seg rasisme vil en dessverre aldri klare å få forståelse for bruk av ordet rasisme når en slenger dette frem i debatten om Midtøsten. En er nødt for å trekke dette frem når en diskuterer rasisme. Hvis ikke er dette en unnlatelse av den faktiske situasjon Islam står for.

Islam blir derfor en fare for det vestlige demokrati og det vårt samfunn er tuftet på: Barmhjertighet, nestekjærlighet og syndsforlatelse. Det den kristne religion har i seg men ikke islam.

Gå til innlegget

Kongen fornekter deler av virkeligheten.

Publisert nesten 9 år siden

Kongens tale bærer bud om at vi må leve vårt liv i toleranse for forskjeller. http://www.aftenposten.no/7080716.html

 Utdrag fra hans tale:

Når to parter står steilt på sitt som det eneste rette, blir det lett konflikt. Denne skråsikkerheten finner vi hos enkeltmennesker innen alle religioner og kulturer. Men i de samme miljøene finner vi også mennesker med en helt annen livsholdning: de som evner å møte ulikhet med respekt. Det som på overflaten kan se ut som religionskonflikt, tror jeg ofte dypest sett handler om hvilken evne man har til å tolerere forskjeller. Det er den enkeltes oppgave å arbeide med seg selv for å bli et helt og trygt menneske. Klarer vi det, kan vi også gi andre frihet til å være seg.

Vel kan vi leve i toleranse for hverandres meninger? Kan vi leve i toleranse for Obama, Obama, viva Osama, viva Osama. Eller hva er det vi skal leve i toleranse for? Her unnlater Kongen å si hva vi skal tolerere.

Kan vi som nasjon tolerere denne type agitasjon?

Min klare mening er at Kongen og også vår politiske elite fornekter situasjonen vi er kommet i. Vi lukker øynene for farene som en tydelig ser. Kanskje er det menneskelig å gjøre det og tro at dette går over.

Vel undertegnede har ikke tro på at dette vil gå over. Undertegnede tror helt klart at dette vil eskalere og gi grobunn for enda mer terrorisme som den Osama Bin Laden stod for. Det lover ikke bra.

Kongen burde helt klart gitt uttrykk for at dette ikke er innenfor forståelsen av toleranse.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere