Georg Bye-Pedersen

Alder: 67
  RSS

Om Georg

Gift og har tre barn. Har også fått 2 barnebarn

Følgere

Den kristne treenige Gud er ikke Allah

Publisert over 4 år siden

Det er med stor bekymring at vi ser enkelte muslimer bruke ordet Gud om sin egen gud Allah. Det er derfor betimelig å påpeke dette da ordet Gud får en til å tenke på den kristne treenige Gud. Om enkelte muslimer bruker bevisst ordet Gud for å henlede leseren til den kristne Gud skal være usagt, men det blir helt feil å bruke ordet Gud når en mener Allah. De to religionene er svært ulike.

Vers i Koranen oppfordrer til bekjempelse av alle som ikke tror på Allah.
Koranen Sura 9 vers 29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Jesus snakket aldri om bekjempelse av andre.
Matt 28, 18-20 Misjonsbefalingen: 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

I den engelske Koranen står det: 20,14 
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.


Legg merke til at det står ikke «Gud», men Allah. Viser også til følgende link: http://www.islam-info.ch/en/Who_is_Allah.htm


Vil bare si at det er store forskjeller på den kristne Gud og den muslimske Allah, la det være sagt. Den Kristne Gud står for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Det finner en ikke i Koranen. Der er det en egen Islamsk lov eller sharia lov som gjelder.


Altså vidt forskjellig budskap. Følgelig blir det altså feil og snakke om Gud når en mener Allah.

 

Gå til innlegget

Når vil vi alle forstå Islam?

Publisert over 4 år siden

Ser av reportasje fra NRK om den tyske innenriksminister som foreslår muslimske helligdager.
Det kan for meg virke som om det er manglende kunnskap helt til topps omkring hva Islam har i seg av ideologi.


Når en innenriksminister ikke klarer å se det tragiske og rasistiske ved religionen Islam blir det fort gjort tanker om at han vet dessverre ingenting om Islam.


Når undertegnede sier dette er tragiske og rasistisk, vises det til Koranen: Sura 9, vers 88-89
"Men Sendebudet, og de som tror sammen med ham, satser liv og eiendom. Disse har alt godt i vente. Disse vil det gå godt.
Allah har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de være og bli. Dette er den store seier."
Dette viser terror.


Sura 9 vers 29
"Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet."
Dette viser rasisme.


Har vi ikke nok terror i Europa? Er vi nødt til å opphøye Islam til noe hellig og innføre helligdager?
Det viser bare hvor lite folk vet om Islam! Håper inderlig at Erna og Siv forstår Islam. Gjør de det?

Gå til innlegget

Islamsk terror er ikke dementert.

Publisert over 4 år siden

Er det dette media ønsker ?

Islamsk terror er ikke dementert.


Det kan se ut som om Koranens vers om bekjempelse av vantroende/dem som ikke tror på Allah er vers som ikke vil bli dementert.
Det er gjentatte ganger stilt spørsmål til troende muslimer omkring dette. Koranen har utallige vers som viser til bekjempelse av dem som ikke tror på Allah. I en slik sak burde det være enkelt å dementere dette. Det å si at dette tror jeg ikke på er, blir dessverre vanskelig for dem.


I en slik situasjon kan det virke som om Koranen anviser til terror som vi ser i Europa i dag. Denne utviklingen med terror skaper frykt blant folk. Det ser vi helt klart på feriereiser til muslimske land. Tyrkia er hardt rammet av dette. Det er ikke tvil om at terroren skaper fortvilelse og raseri. Terroren har vist seg nå i alle land i vår nærhet. Den kommer her også. Noe annet er å lure seg selv.


Er vi feige?


Det kan se ut som om media bevisst ikke vil ta opp spørsmålet om terror. Terror har vært rettet mot en rekke forlag og aviser som har fått trykket tegninger og skrevet bøker om Islam. Terroren har satt sitt preg. Er det så at vi skal gi opp av den grunn. Er det så at bare ikke terroren rammer meg så kan den få skje? Er vi så feige?
Dette må media svare for. De bør også svare for hvorfor de aldri går i dybden for hvorfor det er terror.


Ja, hvorfor har vi terror?


Terror er knyttet til Koranen, la det ikke være tvil om det. Det må heller ikke være tvil om at det er ingen light muslimer eller det media snakker om moderate. Hadia Tajik sa det tydelig her på Vd. Hun var ikke light muslim, hun var muslim. De tror på sin Koran, la det være sagt. Det må vel sies her at apostasi altså konvertering ikke er lovlig og kan avstedkomme dødsstraff. Det må også legges til at det å sende vedkommende på Koranskole i sitt hjemland er også en trussel for dem.


I denne setting at media ikke vil gripe fatt i spørsmålet om hvorfor, er det dessverre bare en mulighet igjen når terroren viser seg utenfor stuedøren og det er å flykte/flytte.
Er det dette media ønsker ?

Gå til innlegget

Sylvi Listhaug er tøff.

Publisert nesten 5 år siden

Det skal hun ha. Vår beste talskvinne for NEI til ISLAM

Vil gjerne at dere får se tv snutten om vår integreringsminister Sylvi Listhaug og hennes tale på et møte med 500 muslimske ungdommer i dag. http://www.tv2.no/v/1219245/

Ungdomsorganisasjonen Minhaj Norge ved Hamza Ansari hadde invitert Imamen Tahir-ul-Qadri til å være innleder for norske muslimer på en "fredskonferanse".

Sylvi Listhaug spurte om han var i mot steining som avstraffelse og dette med dødstraff for blasfemi. Hun var også inne på om imamem mente at islamsk lov skal gå foran vestlige lover?

Dessverre turde ikke imamen svare på dette. Antakelig som det ble sagt, han taler med to tunger.

Ja er det ikke slik at noen taler med to tunger?

Det værste av alt er at 500 norske ungdommert sitter og hører på det vi i Norge kaller hykleri.

 

Gå til innlegget

Islam tåler ikke dagens lys.

Publisert nesten 5 år siden

Det er med ufattelig sorg vi nok en gang opplever terrorismen som smeller utenfor vår stuedør. Vi blir mer og mer rasende, noen apatiske noen rasende. Vi vet vel ikke hvordan vi skal stoppe dette barbariske blodbadet.
Aftenposten viser til at bare på de siste to år er over 440 blitt drept. I tillegg er nærmere 1000 mennesker skadet av disse terrorhandlinger. Se link: http://www.aftenposten.no/verden/Over-440-drept-i-terrorangrep-i-Europa-siden-januar-2015-621717b.html


Ja en slik mengde med terror handlinger som vi har opplevd de to siste år kan få en til å tro at vi er i krig med IS og Islam her hjemme også.


Ikke bare i Bosnia har det vært krig, også i Afghanistan, Irak, Libya, Syria og ikke til å forglemme hele Nord-Afrika helt ned til Kenya har jihaden fått befeste seg og pågår stadig vekk.


Det kan se ut som om fredens religion, tvert imot er krigens religion.
Ja, hva med Muhammed? Du vet vel det at han erobret hele Saudi-Arabia? Ikke med et fredelig budskap men med sverd.
Visste du at det er hele 345 vers i Koranen som omtaler vantroende på en nedrig måte? Visste du at det står at vantroende skal bekjempes med alle midler når tiden er inne for det?
Sikkert ikke. Media holder kjeft da de vet at Islam ikke tåler dagens lys. Det vet sikkert også VL?


Hvorfor har vi fått det slik at vi gang på gang skal se blodbad utfolde seg. Media blåser terroren opp men går aldri, jeg sier aldri, inn på bakgrunnen for terroren.
Vi som seere til alle disse terrorhandlingene blir følgelig heller aldri fortalt noe om hvorfor dette skjer.


Hvorfor, kan du kanskje selv skjønne.

Mitt syn er at informasjon og atter informasjon er utrolig viktig, og det som må til, for å bremse disse blodbadene. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere