Egil Wold

Alder: 44
  RSS

Om Egil

Personlig kristen. Tror på Bibelen som Guds eget Ord. Aktiv i Normisjon.

Følgere

Takk, takk...

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Nille og meg.

Da vil du sikkert hilse Mor Nille fra meg og forklare at logikken stemmer denne gang...

Gå til kommentaren
Robin Tande – gå til den siterte teksten.

Jeg skrev kommentar 94 for å ha det vesentlige på et sted, av det som kan og bør gi forståelse for mitt ståsted og mitt syn. Min agenda er ikke å omvende noen som ikke skader noen med sin trosutøvelse. Min agenda er å bidra til god sameksistens over trosgrenser. For å leve så godt som mulig alle sammen så er vi avhengig av godhet og hjelp fra våre medmennesker. Derfor må vi også selv vise det samme. Slike gode følelser er medfødte men skades dessverre altfor ofte av miljøene og diverse. Vi må motarbeide slike ødeleggelser.

Jeg takker Bjørn Erik for et pent svar på min kommentar. Det han skriver, og måten han gjør det på, er helt uproblematisk og greit.  Det kan hjelpe meg å forstå ham. Men når han skriver "At de hater Gud? Og - at der er årsaken til deres blindhet for Sannheten." som svar på det du spør om, så drar jeg pusten dypt og sukker.

Bidra til god sameksistens...
Men det hele er bare en mekanisk output fra en tidligere input?

Leve så godt som mulig...
Men om det ikke finnes vilje til det ene eller andre, så kan man snakke om "mulig" i forstand at en motor går bedre eller dårligere, men ikke "godt" i forbedring av moral, det er da ikke moral, fordi det ikke er ansvar, fordi det ikke er mulig å velge  en god handling fremfor en ond handling.

...avhengig av godhet og hjelp fra våre medmennesker...
Men om de ikke finnes vilje til å velge en god handling fremfor en ond handling, fra øyeblikk til øyeblikk, så er ordet  "godhet" misvisende i moralsk forstand...
Man snakker bare om at man utsettes for en fin strand i stedet for en sump.
Og dette gjelder både ens egne handlinger og andres handlinger.
Hvorfor? Fordi om man ikke forutsetter at evne og ansvar til å kunne velge en moralsk god handling fremfor en ond handling, så er det jo meningsløst å anvende begreper som fordrer at mennesker burde noe fremfor noe annet.
Hvis vi ikke kan dette, så kan det ikke gi mening å bruke ansvarliggjørende ord og vendinger.

Derfor må vi også selv vise det samme
Dette er formulert som en fordring, en ansvarliggørende vending; man burde en ting fremfor noe annet...
Gitt at mennesker bare er et produkt av omgivelser, og ikke har ansvar som kan føre til faktisk skyld eller uskyld, til faktiske gode gjerninger fremfor onde gjerninger, så er jo språk som fordrer og ansvarliggjør (burde etc) meningsløst.

Steinen kan ikke annet enn å ligge der den falt eller ble skjøvet av omstendigheter.

Derfor saksøker vi ikke en stein vi sparker borti.

Hvis det ikke er noe prinsipielt annerledes med mennesker, så er både spørsmål om juridisk skyld, straff og erstatning... helt meningsløse...

... både med hensyn til "preventivt" såvel som ut fra en "rettferdighets-tanke".

Begge deler blir da meningsløse.

Vi kan ikke fordre av steinen.

Ingen mening i å gjøre preventive tiltak for å beskytte steiner.

Både "preventive tiltak" og "beskytte" er illusoriske fenomener.

Gå til kommentaren

Hva med menneskers ansvar?

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
mennesker han selv hadde skapt, med egenskaper han således selv hadde ansvaret for?

Du forutsetter dette - menneskers ansvar- ganske tungt selv, i det du skriver i avsnittene overfor det siterte.

Hva er menneskets eget ansvar?

Mener du at straff som følge av ugjerning er noe som ikke burde skje?

Mener du at menneskers moralske ansvar plutselig skulle forsvinne om Gud eksisterer?

Hva skulle være sammenhengen her?

Gå til kommentaren

...

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
de som etter ditt syn havner i et brennende evig helvete om de ikke aksepterer Jesus før de dør...

Og man kan se for seg at den rike mannen fikk en sjanse nummer to: han griper den for å redde seg selv, men blir sendt tilbake til livet på jorden - oppstått fra de døde.

Etter tre dager i oppstått tilstand, tenker han at 'det må da gå an å skaffe seg litt mer penger her i livet, det er jo greit å ha. Lasarus venner skal nok få litt denne gang.' Riktignok dukker Lasarus venner opp, med tigger-kopper og det hele. Den ny-oppstandne og nå ny-rike rikmannen tenker da 'gir jeg bort penger nå har jeg ingenting å gi dem senere'. Så han sier, kom tilbake en annen gang - jeg må skaffe meg mer penger først. Senere dør noen av dem. Men den rike mannen, gitt en ny sjanse til å unnfly evig fortapelse, tenker 'disse måtte dø allievel, det viktige er at jeg på det generelle har muligheter til å kunne gi til fattige når som helst, uten at det hefter meg noe.' De siste vennene til Lasarus kommer å banker på, ganske magre. Den rike mannen, ser nøye på dem å sier 'ikke magre nok!! Kom tilbake senere, - når jeg er sikret litt mer økonomisk!' 

De dør. 

Men fremdeles finnes det fattige i landet.

Det har faktisk blitt mange flere av dem etter at den rike mann kom tilbake til jorde-livet.

Folk dør som fluer.

Og den rike mann er gått opp med 78 kg og har en kolossal tempel-bolig til eget bruk.

Han sier 'det er nå svært mange fattige i landet, ingen tid å miste, jeg må bli mye, mye rikere, dp jeg kan bli så sikret økonomisk at jeg kan begynne å gi til de fattige uten å kunne tape på det selv'.

Det står én fattig mann igjen utenfor det monumentale tempel-slottet der han bor.

Den rike sier 'kom hit'

Den fattige kommer bort.

Den rike sier 'dette vil nok ta litt tid før du forstår, men det må bli gjort! Det er nødvendig!'

Så snur han seg til vakt-styrken sin og roper 'grip ham og selg ham!'

Den fattige blir solgt.

På markedet.

Den rike sier 'pengene skal sikre meg så jeg endelig kan begynne å gi til de fattige!'

 

30

Sølvpenger

ble den fattige solgt for.

 

Samme natt dør den rike.

Rykket opp med rot, som to ganger død for evig.

 

'Far, Abraham gi meg en sjanse til - denne gangen skal jeg bli mye bedre!! Denne flammen har lært meg. Nå endelig er jeg blitt overbevist. Bare en sjanse til! Denne gangen skal jeg nok begynne å gi litt før, ihvertfall noen av kobbermyntene, men gullet er nok best å få rente på, og et lite slott kan være nok denne gangen, og bare for-gangen skal være gullbelagt, med noen fine kunstmalerier og tjenere som varter opp; det skal bli fint det; bare én sjanse til!!

 

Tro meg! 

Nå mener jeg det!

Nå har jeg forandret meg!!'

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Eller skal direktøren for Opel gå inn i garasjen og knuse sin egen bil slik at alle Opel-biler kan bli forsonet med fabrikanten? Vel og merke bare de Opel-biler som faktisk tror  at direktøren har knust sin egen bil.

Hvis det er døde gjenstander det er snakk om er jeg enig i at ordbruk om forsoning er meningsløs.

(Ikke bare forsoning, men også da moral, ansvar, skyld etc)

Men det jo selvsagt at det ikke er snakk om livløse dingsbomser.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere