Frode Meland

Alder: 55
  RSS

Om Frode

Bosatt i hovedstaden.

Følgere

Forargelsens tidsalder

Publisert rundt 3 år siden

Evnen til å føle seg forarget ser ut til å være en av menneskets kardinalfølelser. Fra tidenes morgen har forargelse fulgt oss og preget våre tanker, ord og gjerninger. Fenomenet lever fortsatt i beste velgående, noe en dansende mann på et utested i Oslo kan vitne om.

Den boksamling som har preget vår sivilisasjon i størst grad, er uten tvil Bibelen. Man skal ikke lese mange avsnitt før forargelsen trer inn med full kraft. Mennesket spiste feil frukt, Gud ble vred og forarget og kastet oss ut av paradiset.  Det varte ikke lenge før Kain ble forarget på sin bror og slo ham ihjel. Siden gikk det slag i slag.  En boksamling proppfull av forargelse, og mot slutten blir Jesus forarget på de skriftlærde, Paulus forarget på vranglærere og det hele avsluttes med den ultimate forargelse: Dommedag og Guds straff.

Jødene ble forarget på Jesus og krevde hans død.  Romerne ble forarget på de kristne og deres Gud, men da romerne selv ble kristne forarget de seg over alle som ikke var kristne.  Og sånn fortsatte det.  Nazister forarget seg over mangt og meget, vestmakter over nazister, USA og Sovjet i gjensidig forargelse.  Men tro ikke at dette bare handler om de store linjer.  Forargelse finner man overalt, i alle samfunn ned til den enkelte familiecelle, svigermødre, ex-partnere og jammen kan man jo forarges over seg selv, slik undertegnede har gjort ved flere anledninger.

Det ser ut til å være mye forargelse i vår tid.  Man forarger seg over muslimer, over kristne. Over Arbeiderpartiet, Sylvi Listhaug, prisstigning, bistandspolitikk, dårlig rødvin på kartong og naboens bråkete unger.  I skrivende stund ser det ut til å være en betydelig mengde forargelse rettet mot en bestemt mann i et bestemt land langt nord i verden: Mannen heter Trond Giske.

Denne mannen gjorde noe dumt for noen år siden,  og etter hva man skal tro kom det også en slags beklagelse fra ham.  Så utførte Giske noe undertegnede har gjort mange ganger selv: Dro på byen, drakk noen øl og svingte seg i dansen.  Folk sier det var dumt gjort, men denne gangen beklaget han ikke sin oppførsel, og skal undertegnede være helt ærlig ser ikke undertegnede heller noen grunn til at han skulle gjøre det.  Likevel ble det bråk – og forargelse fra folkemassen i landet langt mot nord.

Jeg forstår godt at folk blir forarget over virkelige overgrep der det foreligger en reell utøver og et reellt  offer, ja undertegnede forarges selv over slikt.  Men det ser ut til at i saken med nevnte mann, har all oppsamlet forargelse over all verdens overgrep og tullball kanalisert seg i et lokalt hull av et anliggende og en lokal mann av en politiker.  Kan det være fordi det foreligger et navn, en knagg å henge forargelsen på?  Vi hater jo urett, og når vi først har en konkret mann å ta for urett, la oss da ta ham skikkelig så vedkommende ikke kan gi en klem engang uten at det blir oppstyr.  Dermed får vi – om vi er aldri så nedsyltet i egne svik og bedrag -  luftet ut gruff og den opparbeidede forargelse føles litt lettere å bære, ikke minst fordi det er så mange som er enige med oss.

Når jeg ser alt oppstyret rundt denne stormen i vannglass, minnes jeg Johan Borgens boktittel «Vi har ham nå».  Og jeg minnes tusenår gamle formaninger om å feie for egen dør, se bjelken i eget øye og advarsler mot å kaste den første sten.  Men skal man tro skriftene, var han som sa dette en mann som i tillegg til å ta inn hos syndige sjeler, også forarget seg over mangt og meget.

Forargelsens tidsalder er altså slett ikke over.  Og dersom du som leser dette ble litt forarget over det jeg skrev, kan du jo sette deg ned og skrive ned tankene dine, endog kanskje få dem publisert et sted.  Tro meg – det hjelper.


Gå til innlegget

Kalde hender i lomma

Publisert rundt 4 år siden

Jeg leste nylig en vits på facebook som jeg ikke lo av. Den fikk meg derimot til å reflektere over humor som virkemiddel.

 

Som vi alle har kjent på blåste vind inn fra Sibir og førte til en kald periode i det siste. På facebook leste jeg nylig følgende innlegg:

«Du vet det er kaldt når rumenerne har henda i sine egne lommer.»

Vitsen var ikke skrevet i en innvandringskritisk høyrevridd gruppe, det var en av mine facebook-venner som publiserte den. Innlegget fikk adskillig med Likes og ingen motforestillinger. For min del lo jeg ikke. Derimot fikk vitsen meg til å tenke.

Det første jeg reflekterte over er hva som gjør at noe er morsomt. Et stort tema det kan skrives mye om, derfor begrenser jeg meg til å analysere den nevnte vitsen, men her må jeg omskrive litt siden jeg altså ikke fant formuleringen morsom. Jeg vil anta det finnes en originalutgave som antakelig lyder omtrent som følger:

«Du vet det er kaldt når lommetyvene har henda i sine egne lommer.»

Her får vitsen meg til å visualisere en person som vanligvis har hendene i andres lommer, travelt opptatt med å rappe til seg penger, men som pga kulda er tvunget til sine egne lommer. Jeg ler fremdeles ikke, har sett adskillig morsommere vitser, men kan godt trekke på smilebåndet - i det minste av høflighet. For at det skal skje, må jeg imidlertid akseptere følgende premiss: At lommetyver er... ja nettopp lommetyver. De aller fleste deler nok dette premiss og vitsen fungerer i det brede lag av befolkningen.

Og det er nettopp det tilsvarende premiss når man bytter ut «lommetyver» med «rumenere» jeg ikke aksepterer, men som tydeligvis ble akseptert av min facebook-venn og alle som klikket på Like. For med «rumener» er det rimelig å anta at man sikter til alle som har statsborgerskap fra Romania, enten de befinner seg her eller der i verden. Dette landet har en befolkning på nær 22 millioner mennesker. Så de som ler av vitsen, ser ut til å akseptere at 22 millioner rumenere er ... ja nettopp lommetyver. Jeg stiller derfor følgende spørsmål: Er ikke det en fryktelig generaliserende, stigmatiserende påstand – og derfor slettes ikke noe å le av?

Kanskje du som leser dette synes vitsen er morsom. La oss da prøve med noen andre ord. Sett inn «romfolk» istedet for rumener. Fortsatt morsomt eller? Prøv så å sette inn «bergenser», «svenske» eller hvorfor ikke kjøre jødetesten:

«Du vet det er kaldt når jødene har henda i sine egne lommer.»

Fremdeles morsomt, eller ble det stramt rundt munnen nå? Jeg er overbevist om at det finnes mennesker i Norge som vil finne det siste forslaget uhyrlig morsomt. Latteren er nok da av det mer sarkastiske slaget.

Så jeg tenker at humor forutsetter delte premisser. Og de som ikke deler premissene, finner forsøket på morsomhet i beste fall uforståelig. I andre tilfeller oppfattes morsomheten som generalisering, stigmatisering, hån, hets, latterliggjøring, rasisme, sexisme et cetera.

En viktig lærdom å trekke av dette er humorens funksjon. Ja det er sant at humor kan binde folk sammen, bygge ned murer og bryte anspent taushet. Men det er like riktig at humor kan brukes som et våpen for å latterliggjøre, håne og skade. Vår hjemlige forfatter Tor Åge Bringsværd formulerte det slik: «Humor er en alvorlig sak». Han har helt rett.  Vi bør alle tenke over hvordan vi bruker dette virkemiddelet og hvilke følger det får.  Jeg synes min facebook-venn burde ta en ekstra runde med seg selv i dette anliggendet.

 

Gå til innlegget

Mange tror på Gud

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har en tendens til å komme inn i samtaler om de store spørsmål.  Det kan være på jobb, i familieselskaper, på puben eller andre steder.   Etter X antall slike opplevelser så slår det meg at mange mennesker tror på "noe mer".  Mange av disse tror det finnes en Gud, men de frekventerer hverken kirke eller friere forsamlinger.  "Det er mye gudstro ute i folkedypet" sa visstnok en biskop, og han hadde helt rett.

De etablerte kirker og forsamlinger ønsker å tiltrekke seg mennesker som medlemmer og som deltakere i gudstjenester.  Det er forståelig.  Spørsmålet da er hvordan få flere til å komme, alle disse som tror på Gud men som holder seg unna forsamlingene.  Dette har folk grublet på i mange år og jeg skal aldeles ikke komme med noen løsning, men i mine samtaler med de frie gudstroende har jeg avdekket noen fellestrekk:

- Mange er komfortabel med sin gudstro, men ukomfortabel med menighetene når det blir snakk om konkretisering av hva man tror på.  Et typisk eksempel er etiske spørsmål.  Det er ikke til å stikke under en stol at forsamlingene - i varierende grad - har skrevne og uskrevne regler for god oppførsel og almenn moral, for å si det slik.  Jeg husker godt en opplevelse fra min kristne ungdomstid, i et møte ble det sagt at man ikke kan være kristen og drikke alkohol.  I en annen sammenheng ble det sagt at som kristen må man være mot abortloven.  Må man det?  Mange mennesker med gudstro blir skeptisk av slike bombastiske påstander.  De tenker: "Kom som du er, men bli som oss" og skygger unna.

- Møteformen kan også skremme.  Noen føler seg ukomfortable med ritualer og gjentakelser.  Andre liker ikke karismatiske dreininger og føler seg uvel når folk rundt reiser seg og vifter med hendene under lovsang.  Å finne noe som passer for meg kan oppleves vanskelig.

Ei venninne av meg sier det slik: "Jeg tror på Gud men liker ikke kirken".  En mannlig bekjent sa "Jeg tror på Gud men ikke på Bibelen".  Mange kristne, særlig de som frekventerer forsamlinger jevnlig, bærer ikke bare på en almenn gudstro, de kommer også med påstander om hvem Gud er og hva Han vil som kræsjer med liberale og sekulært tilpassede moderne menneskers verdisyn.  Man er enig i at Gud er kjærlighet, men når noen kommer og påstår at Gud ser på homofili eller øldrikking som syndig så rygger en unna.

Gå til innlegget

Menn som ligger med menn

Publisert over 6 år siden

Med Bibel i hånd argumenteres det hardt fra konservative kristne mot homofile ekteskap. Men i de versene jeg finner om saken, står det ikke eksplisitt fordømming av lesbesex noe sted. Konservativ teologi må endres!

Blant konservative kristne er det en utbredt oppfatning at homofili som legning er uønsket av Gud og i særdeleshet at homosex er en synd.  For å understøtte påstandene fremlegges diverse bibelvers.  Jeg har sett på disse versene, og det er en ting som slår meg:  Det står ikke eksplisitt nevnt to kvinner som har sex med hverandre noe sted i NT.

I de referansene jeg fant, snakkes det utelukkende om menn som har sex med menn.  Ikke kvinner.  La meg ta noen eksempler:

---

1.Kor 6: 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

1.Tim 1:  8 Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett,  9 og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, 10 dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære.

Romerne 1: 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

---

Det nærmeste vi kommer kritikk av lesbesex er i Romerne 1, 26.  Men her er det ikke uten videre opplagt at det snakkes om homofil adferd hos kvinner.  Verset er åpent for tolkning.  Hva sier så Jesus om disse tingene?  Vel, lite eller ingenting.  Vi kommer ikke så mye nærmere enn:

Matt 19:  4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne  5 og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’  6 Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Er dette et forbud mot lesbesex?  Nei.  For det første er sitatet tatt ut av en kontekst der det er snakk om skilsmisse, og må naturligvis tolkes ut fra det.  Dernest er det ingen motsetning mellom to enslige kvinner som hopper til køys, og det Jesus her prediker.  Jesus gir befaling til hva mannen skal gjøre, ikke enslige eller for den saks skyld gifte kvinner.

Jeg har her tatt for meg hva som står i det Nye Testamentet.  Hva så med GT?  Vel, det står ufattelig mye rart i GT.  Alle mulige slags absurde påbud og forbud knapt noen kristen etterlever idag.  La meg ta ett av et utall eksempler:

5.Mosebok 14:  9 Dette kan dere spise av alt det som lever i vannet: Alt som har finner og skjell, kan dere spise. 10 Men dere skal ikke spise noe av det som ikke har finner og skjell. Det skal være urent for dere.

For noen år siden besøkte jeg noen slektninger på Vestlandet som tilhører konservativ bedehuskristendom.  Til middag en dag hadde vi selvfisket krabbe og hummer, og bedehufolket lempet innpå like mye eller mer enn jeg gjorde, uten hensyn til gammeltestamentlige formaninger.  Ja de var tydeligvis vant til slik mat for her gikk det unna med innmaten i skalldyrene - som den landkrabbe jeg er, holdt jeg meg til klørne.  Så hvorfor skal man da ta hensyn til eventuelle formaninger om lesbesex i GT?  Jeg bare spør.

Jeg foreslår derfor følgende forslag til konservative kristne:

Siden dere er så opptatt av at bibelens formaninger er eviggyldige, foreslår jeg at dere endrer teologien til fordømming av utelukkende mannlig homosex, ikke lesbesex.  Ja, kanskje dere etter en tids bønn og diskusjon kan møte Åpen Kirkegruppe på halvveien og tillate at det utarbeides en liturgi for vielse av lesber.  Men en advarsel er isåfall på sin plass: Vær forberedt på at noen kaller dere diskriminerende, fordi dere ikke tillater menn å gifte seg med menn.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere