Erlend Torp

Alder:
  RSS

Om Erlend

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Gerard Oord – gå til den siterte teksten.
Med andre ord, hvis Jesus ikke hadde hatt vår falne natur og blitt fristet som oss, kunne han ikke ha blitt vår miskunnelig yppersteprest.

Kjære deg, dette er jo en annen Jesus. Dette er et annet evangelium. 

"Da Jesus stod imot fristelsene,  oppstod det en lidelse i kjødet. Lystene og begjæret fikk ikke hva de ville ha. Vi oppfordres til å følge Jesus på denne veien."

Hva er dette?? "Fikk ikke hva det ville ha?" Hva eksakt var det mannen fra Nasaret ville ha eller begjærte? 

"Oppfordres til å følge ham på veien?"

Jeg er interessert å høre hva du mener med Evangeliet, Gerard. For ut fra det du skriver forstår jeg ikke helt hvordan du leser din Bibel. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Vi er mange som unner de ufødte barna livets rett. Vi er mange som vil at aborttallene skal gå ned. Men til det trengs først og fremst en holdningsendring som er forankret i folket, ikke en lovendring som tres ned over hodet på folk.

Jeg synes disse setningene vitner om en logisk brist. 

For dersom det ufødte barn er et liv, da burde en mer enn "unne dem livets rett." Dersom noen anerkjenner at et barn er, ja; et barn, da burde man slåss med nebb og klør. Holdningsendringer er noe man har når det gjelder røyking, kaste søppel på bakken, ha bilen på tomgang osv. Ikke abort.

Litt kvasst kan man si at røykeloven går lengre i det å tre lovendringer "ned over hodet" på folk, enn de restriksjoner som i dag finnes for å hindre abort. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Gerard Oord – gå til den siterte teksten.

"Det synes at de store kirkesamfunnene ikke klarer å innse det faktum at hverken vi eller Jesus blir urene ved å ha synd i kjødet. Det er for dem som å banne i kirken.  Urene blir vi først når vi følger den onde, kjødelige naturen. I motsetning til oss har Jesus aldri syndet hverken i ord, tanker eller gjerning. De mange som i dag påstår at vi mennesker har personlig syndeskyld i og med Adams fall og at vi må beskytte Jesus syndfrihet ved å si at han tok Adams natur før fallet, har simpelt hen akseptert en  katolsk tese, som står i direkte motsetning til bibelens lære i Rom 8,3  pluss mange andre skriftsteder."

Jeg er uenig med det du skriver. Alle mennesker er født med en fallen natur. Vi er alle fordømt, uavhengig av vår ferd. Vi kan ikke gjøre noe selv. Alle våre gjerninger er som urent tøy å regne. Alle dine gode gjeninger er som skitt og urent puss foran Gud. Kun i Jesus er vi tilgitt. 

«Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.  Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom 5,18-21)

Du skriver, eller impliserer, at Jesus har synd i kjødet. Det mener jeg er blasfemi. Vi leser fra Jakobs brev; "Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst."

Satan forsøkte å friste Jesus. Men mannen fra Nasaret ble ikke fristet av sitt eget syndige kjød. Om så var ville ikke Jesus være det lytefrie lam. Og da ville det heller ikke være noen frelse å få for elendige syndere. Kan hende mine kommentarer oppleves kjepphøye. Men det du skriver inviterer desverre ikke til dialog. Når det er sagt ønsker jeg ikke å fornærme. 

Jesus er Guds lam. Jesus Kristus er Gud fra evighet og til evighet. Han er uten forandring. I Ham finnes ikke mørke. 


Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Ja, jeg heller nok til at der er passasjer av Hebreerbrevet som kun forholder seg til jøder, og noe som forholder seg til menigheten. Men; at teksten også henvender seg til kristne og vantro gjennom alle tider.

Så blir spørsmålet; hva skal hvor? Er alle advarslene til meg? Jeg har jo tatt imot Guds sannhet -i det monn jeg forstår- og har ikke kastet vrak på anstøtsklippen. Jeg har ikke forkastet det monn av sannhet jeg er gitt, og har sett at alle mine døde gjerninger er som urent tøy. Jeg vet at jeg er en synder, og at det ikke finnes noe annet offer for synd enn det offer som Jesus gjorde en gang på korset. Jeg vet at blod fra bukker og værer ikke holder. Og jeg vet at renselsesbad ikke kan gjøre meg fri. Jeg vet at loven døder.

Frykter jeg så at Jesus skal forkaste meg? Nei. Jesus viser ikke bort dem som kommer til Ham. Johannes 10:27-30 forteller meg at det er ingenting som kan rive meg ut av Jesu trygge hender. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Takk for forklaring. Som sagt vegrer jeg meg for å trekke helt klare slutninger når det gjelder dette brevet. 

Det er tydelig at Bibelens bøker er skrevet med ulike formål (2.Tim 3:16) og til ulike tilhørere. 2.Tim. 2:15 peker jo også på dette med å dele sannhetens ord rett. 

Når det gjelder Hebreerbrevet ser det ut som denne henvender seg til både jøder og kristne (jøder som har tatt imot Jesus). Det som leder frem til kapittel 6 ser ut til å løfte frem Jesus som den nye pakt, og advarer mot å forkaste dette offeret, ved vantro (jmf.10:26). 

Så er det kapittel 6. Dersom de første versene henvender seg til kristne, da vil man gjerne tenke at 1: Ja, det går an å falle fra. Og 2: om noen faller fra, kan de aldri mer komme tilbake. 

Men dersom disse versene henvender seg til jøder, eller til andre mennesker, som har lært sannheten å kjenne, men likevel forkaster sannhetens ord, da stiller saken seg annerledes. 

Men her trenger jeg å lese mer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere