Espen Ottosen

Alder: 50
  RSS

Om Espen

Jeg er informasjonsleder i Misjonssambandet, noe som blant annet innebærer et redaktøransvar for Utsyn. Jeg har studert journalistikk (ved Mediehøgskolen Gimlekollen), og er utdannet teolog (fra Fjellhaug Misjonsskole og Menighetsfakultetet) og har en mastergrad i filosofi (fra Universitet i Oslo). Jeg er gift med Trine og har tre voksne barn. Det er naturlig for meg å presentere meg som misjonær; selv om det er noen år siden vi kom tilbake fra Peru. Vi fikk tre år med små barn i millionbyen Arequipa. De fleste av interessene mine handler nok om teologi og litteratur -- gjerne i kombinasjon.

Følgere

Fornekter ikke virkeligheten

Publisert rundt 3 år siden

Denne gangen tror jeg du har lest mitt innlegg altfor raskt -- eller rett og slett med stor vrangvilje. Du påstår at jeg fornekter virkeligheten. Men hva er din begrunnelse for det? 

Jeg avviser selvsagt ikke at det finnes "intersex"-personer eller at det finnes personer som opplever en konflikt mellom opplevd kjønn og biologisk kjønn. Tvert imot skriver jeg jo om akkurat dette. Med andre ord er jeg fullt klar over virkeligheten. Og jeg fastholder ikke en tokjønns-ideologi krampaktig. Derimot argumenterer jeg for at det fortsatt gir god mening å snakke om to kjønn selv om noen altså ikke passer så godt inn i kategorien "mann" eller "kvinne". 

Ikke minst hvis vi vektlegger menneskets rolle i forplantningen, er det ingen tvil om at det finnes to kjønn -- verken flere eller færre. Er du en forelder, er du far eller mor. Det er de eneste alternativene. 

Ellers kan jeg forstå at henvisningen til de som føler seg som en katt kan oppleves respektløst. Jeg valgte eksemplet fordi det var store medieoppslag for en tid tilbake nettopp fordi en kvinne fortalte at hun følte seg som en katt. Det er heller ikke lenge siden det ble kjent at en nederlandsk mann på 69 år gikk rettens vei for å bli behandles som om han var 49 år siden han følte seg såpass ung. Så helt irrelevant er ikke disse eksemplene. 

Men jeg vil gjerne lytte til de dette gjelder -- og har for så vidt også gjort dette ved å lese en rekke historier og sett en rekke tv-programmer om personer som hevder å være "født i feil kropp". Jeg tar på alvor at dette er hva disse opplever. Men det er jo ikke sikker at dette er en slags objektiv sannhet istedenfor en følelse som kan bearbeides og endres. Vi kan jo alle ha følelser som er misforståtte. Og jeg mener altså at kjønn primært er en biologisk realitet.

Gå til kommentaren

Hvorfor så selvfølgelig

Publisert rundt 3 år siden
Elin Stillingen – gå til den siterte teksten.

Du skriver at vi "selvfølgelig tildeles (…) et kjønn når vi blir født". Men hvorfor er det selvfølgelig. Det går ikke frem av det du skriver. I tillegg overser du helt mine argumenter for å avvise denne språkbruken.

For det første påpeker jeg at det er mer naturlig å si at et barn er født med et kjønn. Poenget mitt er at kjønn er en langt mer objektiv realiteten enn påstander om at kjønn er noe utenforstående "tildeler" eller "tillegger" et barn.

For det andre er det litt rart å mene at barn først får et kjønn ved fødselen i lys av at ultralydundersøkelser lenge før fødselen stort sett gir grunnlag for å fastslå hva slags kjønn barnet har.

Så avviser jeg selvsagt ikke at det finnes intersex-personer, og at det finnes eksempler på at barn som egentlig er gutter, likevel er blitt oppdratt (feilaktig) som jenter. Men dette er jo ikke et argument for at barn "tildeles" et kjønn ved fødselen, snarere tvert imot. Spørsmålet er om småbarn har et kjønn eller blir tildelt et kjønn. Og avdelingsoverlege og professor Trond H. Diseth argumenterer altså, så langt jeg kan forstå, for det første -- og det på faglig grunnlag.

Gå til kommentaren

Jeg anbefaler ikke partier.

Publisert over 3 år siden
Tomas Moltu – gå til den siterte teksten.

Jeg mener noe, ut i fra kristen tro og tenking, om viktige etiske og ideologiske spørsmål. Men jeg prøver å ikke gå dypt inn i partipolitiske vurderinger. I vår organisasjon stemmer folk ulikt. Det respekterer jeg. 

Gå til kommentaren

Uryddig sammenblanding

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
Samtidig vil jeg ikke gradere kjærlighetsevne eller retten til å leve sammen med den en velger. Det er her KrF har feilet som politisk parti. En religiøs gruppering må gjerne hevde at ekteskapet kun er for mann og kvinne og at seksuelt samliv kun hører hjemme i ekteskapet (slik Ottosen faktisk hevder), men et politisk parti kan ikke stå for en slik linje uten å begå politisk selvmord.

Her blander du likt og ulikt. Selvsagt skal ikke et politisk parti gradere kjærlighetsevne eller ta fra noen retten til å leve sammen med den man velger. Det har jeg aldri tatt til orde for, og jeg forstår ikke hvordan du kan hevde det. Og selvsagt skal heller ikke et politisk parti arbeide for at seksuelt samliv hører til i ekteskapet. Ingenting av dette har jeg hevdet eller ment. Alt jeg fastholder er at ekteskapet i norsk lovverk bør defineres som en heterofil institusjon. Det betyr at to kvinner ikke kan inngå et ekteskap, men det er selvsagt slik at de skal ha mulighet til å leve sammen -- og politikerne bør sørge for at et slikt samliv reguleres og beskyttes på hensiktsmessig vis. Man trenger selvsagt ikke kalle et slikt samliv for et ekteskap for å gjøre dette.

Gå til kommentaren

Enten eller

Publisert over 3 år siden
Per Søetorp – gå til den siterte teksten.

I min forståelse er det faktisk forskjell på å hevde at ekteskapet er en heterofil institusjon, og å hevde at dette synet er noe alle vær så god har å rette seg etter. 

Det er de som hevder det siste, som heretter må forvente krass kritikk.

Litt vrient å forstå denne kommentaren. Enten sier norsk lov at ekteskapet er en heterofil institusjon eller så sier loven at ekteskapet er en kjønnsnøytral institusjon. Og det man står for, vil man jo jobbe for politisk. Det er ikke mer nøytralt å definere ekteskapet kjønnsnøytralt enn å ikke gjøre det. Og det er jo ikke slik at jeg krever at noen må rette seg etter mitt syn; folk må få lov å innrette sine samliv hvordan de selv ønsker. Men jeg mener å ha gode grunner for å definere ekteskapet som en heterofil institusjon og ønsker selvsagt politisk gjennomslag for det.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere