Andreas Kleven

Alder: 9
  RSS

Om Andreas

Følgere

De Ugudelige

Publisert nesten 9 år siden

...Gud er ikke bare sint på synden abstrahert fra synderen, men mot selve synderen.

¨Derfor overga Gud dem til urenheten, så de fulgte sitt hjertes lyster og vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.¨ Rom  1:24-27

 

Gud er ikke bare sint på synden abstrahert fra synderen, men mot selve synderen. Noen folk har strevd lenge for å sette opp denne latterlige og absurde abstraksjonen, som  vil ha det til at Gud er sint på synden, men ikke synderen. Han hater tyveri, men elsker tyven. Han avskyr ekteskapsbryting, men er meget fornøyd med ekteskapsbryteren. Dette er etter min oppfatning høyst nonsens. Selve synden er ingen andre skyld i, unntatt synderen.  Det er ikke noe skuespill utenom skuespilleren. Det Gud virkelig hater  og misliker er ikke selve hendelsen; det som er gjort i distanse fra utøveren, men  det er utøveren!

 

I dagens samfunn er det miskunnheten og den kjærlige kjærligheten som man elsker å høre om når det gjelder Gud, men atter sjeldent er det man erkjenner Hans avsky, vemmelse og forakt mot ugjerningsmannen(synderen). Selv om det er naturlig å ville høre om den hyggelig og unngå krenkelser, så gir nok ikke Skriften den muligheten. Det er selvfølgelig sant at Gud er kjærlighet, Han er også rettferdig og hellig. Kjærlighet og hellighet er ved deres natur, det motsatte av ondskap. På grunn av det gir det mening at av Hans natur vil Gud hate ondskap og siden ondskap er det mennesker gjør, kan ikke ondskapen skilles fra den som utøver ondskapen. Salme 7:12¨...en Gud som alltid kan bli harm¨.

Dette er hva Gud hater:

 • Du hater alle ugjerningsmenn: Sal 5:6
 • Hater dem som elsker vold:      Sal 11:5
 • Hovmodige øyne :                       Ordsp 6:17
 • Svikefull tunge:                            Ordsp 6:17
 • Hender som utøser blod(abort?): Ordsp 6:17
 • Sinn som legger onde planer:   Ordsp 6: 18
 • Falske vitner som farer med løgn: Ordsp 6:18
 • Hovmodig og stolte:                    Ordsp 8:13
 • Dårlig adferd og løgnaktig tale: Ordsp 6:13
 • Den som dyrker andre guder:    Jer 44:3
 • Den som tenker ondt:                 Sak 8:17
 • Den som gir falske løfter:           Sak: 8:17

 

Dette er hva Gud avskyr:

 • Den som forbanner sin far og sin mor: Mos3 20:9
 • Seksuelle synder(ekteskapsbryting, homoseksualitet, incest osv)


Dette er hva Gud råder oss til å gjøre for å holde oss unna ondskap:

 • Frykt for Herren og hat det onde: Ordsp 8:13
 • Hat det onde og elsk det gode:      Amos  5:15
 • Gud salvet Jesus på grunn av at han elsket rettferd og hatet urett: Heb 1:9

 

Vend om fra syndens vei som fører til død og vend til Kristus som gir liv. Tro evangeliet som vi sette deg fri.

Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen utenom han kan frelse(Ap gj 4:12)

Gå til innlegget

Gud sender gode mennesker til helvete?

Publisert nesten 9 år siden

...dette er hva Bibelen sier om saken.

Jeg blir ofte spurt: ¨Hvordan kan en Gud som er kjærlighet sende folk til helvete? Hvordan kan Gud sende ¨gode¨ folk til helvete, bare fordi de ikke tror på hans sønn? Hvis det er sånn Gud er, vil jeg ikke ha noen ting å gjøre med Ham!¨ Det vi må forstå er at selv om Gud er kjærlighet, er Han også rettferdig. Etter en bibelsk granskning vil jeg si at dette er hva Bibelen sier om saken.

Hele problemet her er Guds natur. Gud er rettferdig, Gud er Hellig og Gud kan ikke bryte sine egne attributter. Han kan ikke gjøre noe som strider imot Ham selv. Han er en rettferdig og det er en god ting. Det ville vært forferdelig å vite at hele universet var skapt av en ondsinnede Gud, men dette presenterer også et problem. Hvis Gud er rettferdig, hva vil Han da gjøre med oss, syndere? Vi har syndet mot Gud, mot hverandre, mot naturen og mot alt som er. Så hvis Gud virkelig er rettferdig, hva vil han gjøre med oss?

Hvis en rettferdig Gud bare tilgir onde mennesker er han ikke lengre rettferdig. Hvis en hellig Gud kaller onde mennesker for å ha fellesskap med dem, da er han ikke lengre hellig. Det store spørsmålet er derfor, hvordan kan en hellig Gud tilgi onde mennesker og fortsatt være rettferdig? Svaret finner man i korset av Jesus Kristus. I korset av Jesus finner man enorme, unike åpenbaring av fylden i Guds attributter. På grunn av Guds rettferdighet må Han fordømme synden vår.

Gud er Kjærlighet, så han blir et menneske i sin sønn, lever et perfekt skyldfritt liv som et menneske og går deretter til det treet. På det treet blir all synden til hans folk, kastet på Ham og all Guds rettferdighet og vrede som vi fortjener, blir kastet på Kristus. Den eksakte mengden som var påkrevd for å tilfredsstille Guds rettferdighet. Etter at Kristus led sa han: ¨Det er fullbrakt¨(Joh 19:30). Det betyr at han gjorde det som var påkrevd for å tilfredsstille Guds rettferdig ovenfor Guds folk. Han betalte prisen fullt ut.

Det er viktig å forstå at syndene våre ikke ble sonet bare på grunn av at romerne banka Jesus opp og naglet han til et kors. Vår synd ble sonet på grunn av at på det korset, bar Han vår synd og ¨det var Herrens vilje å knuse ham¨(Jesaja 53:10). Vreden som skulle ha falt på oss, falt i stede for på Guds enbårne sønn. Han led fullt ut, han betalte prisen, han døde fordi ¨syndens lønn er død¨(Rom 6:23) og på den tredje dag sto han opp. ¨Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved¨(Apg 4:12) utenom Jesu’ navn. ¨Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham.¨(Joh 14:6). ¨For Gud er èn og èn mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus¨(1Tim 2:5). Og for å bli frelst står det i Bibelen at Gud befaler alle mennesker å vende om fra sin synd og tro evangeliet. Når alt kommer til alt er ikke problemet hos Gud, det er vår synd.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere