Elisabeth Hoen

Alder: 48
  RSS

Om Elisabeth

Født og oppvokst i Oslo. 45 år.
Se CV på Linkedin. Nettsted: http://debatt1.no/


Følgere

Oljeboring og pelsdyroppdrett engasjerer det norske folk. Økt oljeleting vil føre til mer utslipp av miljøgasser, gi miljøforstyrrelser, fortrenge folk og liv samt gi oljelekkasjer direkte på nauren. Pelsdyroppdrett er allerede i strid med art 23

i dyrevelferdloven.

Fakta: Ola Borten Moe representerer Senterpartiet og den tidligere regjeringen. Han var, og er nå gjennom Statoil, en mann med makt. Borten Moe var i posisjon både fordi SP har noen prosentandel oppslutning fra folket, men mest fordi partiet og han selv har oppslutning fra arbeiderpartifolk selv. Borten Moe har derfor ikke bare representert seg selv, men også Arbeiderpartiet.

La meg kikke på pelsdyr-saken først da det er en av mine politiske hjertesaker. Hva står det i loven om dyrevelferd i Norge? Det overordnede formålet for den er at den skal fremme respekt for dyr (blant mennesker). I artikkel 23 står det:

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Hvordan argumenterer så Borten Moe for denne oppdrettsformen?

`Han mener et forbud mot pelsdyrnæringen er for et verdispørsmål å regne:

- Selv om dette er en næring som ikke sysselsetter mange folk, er dette spørsmålet viktig i forhold til hvordan vi ser på forholdet mellom dyr, mat, mennesker og samfunn. Forbyr vi pelsdyrnæringen, så er det fordi vi ikke aksepterer å ha dyr i bur. Og da aksepterer vi også Disney-versjonen av hvordan dyr har det, nemlig at dyr ikke spiser hverandre, sier Borten Moe.` http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019459

Her ser vi at statsråden poengterer at det ikke er sysselsettningen som er det viktige i det å opprettholde pelsdyroppdrett. Nylig så satte Sp foten ned og krevde at næringslivsinteresser i forhold til god inntjening for fortsatt oppdrett måtte bli representert i den tidslange vurderingen som nå skal skje angående avvikling. Moes poeng, derimot, er at organiseringen av mink og rev handler om verdier og at det er en viktig verdi å låse et rovdyr inn i et lite bur hvor dets permanente påtvungede redet består av sprinkler – 24/7 fra fødsel til død - fordi det er forskjell på mennesker og dyr som skal forklare det hele. Alternativet til dette verdisynet som Moe selv kobler opp mot pelsdyroppdrett, det er å tro på disney versjonen av dyr, mener Moe.

Her mener jeg at vi og bør huske på i denne sammenhengen at veien fram til noe mer tammere dyr har vært grusom for dyrene det gjelder. Nåværende psykisk mishandling – samt fokus på kvantitet – fører til stille smerte og apati og mindre oppfølging av hvert individ.

La meg gå til sak no 2: oljeboring i Arktiske strøk. Som kjent, så mener de fleste klimaforskere at isen er i ferd med å smelte. Dette vil bety aller mest i klimasammenheng sies det. CO2 fører til oppvarming og er den største synderen i denne sammenheng. Så, hvis vi skal følge Moe: der CO2 slippes ut får det ingen effekt (arktiske), men CO2 utslipp alltid får effekt langt fra stedet det slippes ut? Kan ikke plante tre på nordpolen. Høres merkelig og helt uforståelig ut. Likevel ser dette ut til å være konsekvensen av Moe`s argumentasjon. I tillegg, og dette er viktig, så er det godt dokumentert at oljeutslippuhell (og da mener jeg ikke den type utslipp som er dokumentert: nemlig det oljeutslippet som skjer kontinuerlig som et ledd av selve produksjonsmåten) - ikke fanges opp av norsk lov i særlig grad. Her er vi dårligst i klassen sammenlignet med andre land. Der hvor f.eks. NAV-brukere får jevne trusler om stopp av penger hvis de ikke møter opp til avtale, der kan oljeselskaper i Norge ha så mange uhell de vil og staten vil si: vi står sammen om energi – ergo ingen straff. Borten Moe stoler på at kunnskapen er stor og at det vil gå bra. Det er bare det at ser vi på historien, ja ta f.eks. pionerene innenfor dykking for oljebransjen – med regler som ble brutt underveis. Noen ble ofret. Hva tror en så vil skje om det kun handler om miljø, hav, fisk, dyreliv – eller urfolk i Canada? Og når det ikke engang er egne folk det er snakk om? Null, niks – nada – husk referatet av Moe`s verdivurderinger i pelsdyrsaken. For de som ikke er klar over det så borer den norske stat allerede i arktiske strøk (Russland) da regjeringen ser en fordel i å tjene penger på andre land svakere miljølovgivning. Se nedenfor om hvordan Moe argumenterer: (hentet fra Stavanger Aftenblad)

`En rekke oljeselskaper har diskutert muligheten for å bore lenger og lenger inn i arktiske farvann. Miljøvernere, derimot, er bekymret for konsekvensene av et eventuelt oljeutslipp.

Ola Borten Moe er ikke enig i at dette er et problem.

- Noen ser ut til å tro at du må velge mellom boring i Arktis og miljøet. Den første brønnen ble boret i dette området for mer enn 100 år siden. Det er ikke et nytt fenomen. Vi har oljeselskap som har mye erfaring, og de har et partnerskap som strekker seg til nordområdene, sier han ifølge Stavanger Aftenblad2.

- Jeg har stor tro på at vi kan løse disse utfordringene sammen. Det er ikke et spørsmål om vi kan gjøre det, men om hvordan` (Ola Borten Moe) http://www.aftenposten.no/okonomi/Ola-Borten-Moe-vil-bore-opp-til-Nordpolen-6977471.html#.Uh3CyCk4XIU

Der det er vilje er det vei! Det er bare det at viljen har med Moes verdier å gjøre. Og hvilke verdier vi setter fremst bestemmer hvordan vi handler. Verdier bestemmer hva som blir populært og hva folk vil bruke penger på. For senterpartiets del så er det dyrefiendlighet og liten respekt for skaperverket som er `verdien` av det som en rett og rimelig skal kunne tjene penger på. Senterpartiet har ellers en del god politikk, men hvis en ser på historien til bondepartiet – bl.a. den sterke nasjonalismen og den skarpe industrialiseringen av landbruk de siste 50 år her i Norge - og sammenligner den med dagens fiendlige dyrepolitikk og Borten Moes vilje til å utnytte sårbar natur i arktiske områder, så vil jeg si at historien henger ved SP – og det på en negativ måte - og den manifesterer seg i at de i etterkrigstiden har `kapret` retten til å grovt verdi(ned)vurdere det som er `annerledes`og som ikke heter `menneske`. Dette har gått så langt at det har ført til grov misbruk og ødeleggelser av både dyr og miljø.

Jeg vil gå så langt som å si at der nazistene ikke burde ha fått tilranet seg retten til å verdivurdere jøder og andre såkalte`avvikere` i sitt samfunnssystem, på samme måte burde ikke SP fått sluppet til i den grad de har gjort, til å verdivurdere dyr. Verdt å minne om her er at senterpartiet har skoret lavest på dyrevelferdpolitikk i en vurdering gjort av partiprogrammene til ALLE partier i Norge i forkant av Stortingsvalget 2013. FrP gjør det bedre. Ap gjør det bedre. SV gjør det bedre. Rødt gjør det bedre. Til og med KrF gjør det bedre. MDG gjør det best når dyrevelferdpolitikk blir vurdert. Høyre deler jumboplassen med Senterpartiet. Så der finnes en ny trussel i den nye regjeringen. Men dette kan jeg komme tilbake til en annen gang. Viktig er det nå å merke seg her at via Ole Borten Moe så legger SP til et ekstra moment (ikke kun `forretning`) - i forhold til Høyres politikk (eller mangel på) dette området: en kraftig og bevisst (ned)verdivurdering av dyr som fører til regelrett misbruk. En verdivurdering som inkluderer glatt det mange kaller, med rette, ekstremvarianten i norsk industri: pelsdyroppdrett.

Så lenge Senterpartiet står ved denne type politikk og så lenge Moe argumenterer slik han gjør – med fiendlig holdning til andre skapninger og uten en anstendig respekt for miljø og for klodens framtid i usaklige og generelle svar på spørsmål om bekymringer angående olje og miljø, så mener jeg at SP rett og slett diskvalifiserte til å sitte i regjering og er glad for at de ikke sitter der lenger nå. Det bør gå en grense et sted. Og i disse to sakene så er grensen nådd for lengst. For SP`s mulige framtid sin del – så håper jeg at folk som Per Olaf Lundteigen fortsetter i partiet. For Lundteigen har vist at han har beholdt sitt instinkt for empati ovenfor alle levende vesener (instinkter som vi deler på tvers av arter her på jorden) – og ikke minst den empati ovenfor de individer som befinner seg i menneskenes varetekt.

Gå til innlegget

Oljeboring og pelsdyroppdrett engasjerer det norske folk. Økt oljeleting vil føre til mer utslipp av CO2 samt miljøforstyrrelser og oljelekkasjer til miljøet. Pelsdyroppdrett er allerede i strid med dyrevelferdslovens artikkel 23.

Fakta: Ola Borten Moe representerer Senterpartiet og regjeringen. Ola Borten Moe er i posisjon både fordi SP har noen prosentandel oppslutning fra folket, men mest fordi partiet og han selv har oppslutning fra arbeiderpartifolk selv. Ola Borten Moe representerer da ikke bare seg selv, men også Arbeiderpartiet.

La meg kikke på pelsdyr-saken først da det er en av mine politiske hjertesaker. Hva står det i loven om dyrevelferd i Norge? Det overordnede formålet for den er at den skal fremme respekt for dyr (blant mennesker). I artikkel 23 står det:

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Hvordan argumenterer så Ola Borten Moe for denne oppdrettsformen?

`Han (Ola Borten Moe) mener et forbud mot pelsdyrnæringen er et verdispørsmål:

- Selv om dette er en næring som ikke sysselsetter mange folk, er dette spørsmålet viktig i forhold til hvordan vi ser på forholdet mellom dyr, mat, mennesker og samfunn. Forbyr vi pelsdyrnæringen, så er det fordi vi ikke aksepterer å ha dyr i bur. Og da aksepterer vi også Disney-versjonen av hvordan dyr har det, nemlig at dyr ikke spiser hverandre, sier Borten Moe.` http://www.vg. no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019459

Her ser vi at statsråden poengterer at det ikke er sysselsettningen som er det viktige i det å opprettholde pelsdyroppdrett. Nylig så satte Sp foten ned og krevde at næringslivsinteresser i forhold til god inntjening for fortsatt oppdrett måtte bli representert i den tidslange vurderingen som nå skal skje angående avvikling. Moes poeng, derimot, er at organiseringen av mink og rev handler om verdier og at det er en viktig verdi å låse et rovdyr inn i et lite bur hvor dets permanente påtvungede redet består av sprinkler – 24/7 fra fødsel til død - fordi det er forskjell på mennesker og dyr som skal forklare det hele. Alternativet til dette verdisynet som Moe selv kobler opp mot pelsdyroppdrett, det er å tro på disney versjonen av dyr, mener Moe.

Her mener jeg at vi og bør huske på i denne sammenhengen at veien fram til noe mer tammere dyr har vært grusom for dyrene det gjelder. Nåværende psykisk mishandling – samt fokus på kvantitet – fører til stille smerte og apati og mindre oppfølging av hvert individ.

La meg gå til sak no 2: oljeboring i arktiske strøk. Som kjent, så mener de fleste klimaforskere at isen er i ferd med å smelte. Dette vil bety aller mest i klimasammenheng sies det. CO2 fører til oppvarming og er den største synderen i denne sammenheng. Så, hvis vi skal følge Moe: der CO2 slippes ut får det ingen effekt, men CO2 utslipp alltid får effekt langt fra stedet det slippes ut? Høres merkelig og helt uforståelig ut. Likevel er det konsekvensen av Moe`s argumentasjon. I tillegg, og dette er viktig, så er det godt dokumentert at oljeutslippuhell (og da mener jeg ikke den type utslipp som er dokumentert: nemlig det oljeutslippet som skjer kontinuerlig som et ledd av selve produksjonsmåten) - ikke fanges opp av norsk lov i særlig grad. Her er vi dårligst i klassen sammenlignet med andre land. Der hvor f.eks. NAV-brukere får jevne trusler om stopp av penger hvis de ikke møter opp til avtale, der kan oljeselskaper i Norge ha så mange uhell de vil og staten vil si: vi står sammen om energi – ergo ingen straff. Ola Borten Moe stoler på at kunnskapen er stor og at det vil gå bra. Det er bare det at ser vi på historien, ja ta f.eks. pionerene innenfor dykking for oljebransjen, så har vel enda ikke alle fått erstatning for tapte liv og for tapt livskvalitet, noe som skulle vært en selvfølge. Regler ble brutt underveis. Noen ble ofret. Hva tror en så vil skje om det kun handler om miljø, hav, fisk, dyreliv – eller urfolk i Canada? Når det ikke er egne folk en snakker om? Null, niks – nada – husk og Moe`s verdivurderinger i pelsdyrsaken. For de som ikke er klar over det så borer `Norge` allerede i arktiske strøk (Russland) da regjeringen ser en fordel i å tjene penger på andre land svakere miljølovgivning. Se nedenfor om hvordan Moe argumenterer: (fra stavanger Aftenblad)

`En rekke oljeselskaper har diskutert muligheten for å bore lenger og lenger inn i arktiske farvann. Miljøvernere, derimot, er bekymret for konsekvensene av et evetuelt oljeutslipp.

Ola Borten Moe er ikke enig i at dette er et problem.

- Noen ser ut til å tro at du må velge mellom boring i Arktis og miljøet. Den første brønnen ble boret i dette området for mer enn 100 år siden. Det er ikke et nytt fenomen. Vi har oljeselskap som har mye erfaring, og de har et partnerskap som strekker seg til nordområdene, sier han ifølge Stavanger Aftenblad2.

- Jeg har stor tro på at vi kan løse disse utfordringene sammen. Det er ikke et spørsmål om vi kan gjøre det, men om hvordan` (Ola Borten Moe) http://www.aftenposten.no/okonomi/Ola-Borten-Moe-vil-bore-op p-til-Nordpolen-6977471.html#.Uh3CyCk4XIU

Der det er vilje er det vei! Det er bare det at viljen har med verdier å gjøre. Og hvilke verdier vi setter fremst bestemmer hvordan vi handler. Verdier bestemmer hva som blir populært og hva folk vil bruke penger på. For senterpartiets del så er det dyrefiendlighet og liten respekt for skaperverket som er `verdien` av det som en rett og rimelig skal kunne tjene penger på. Senterpartiet har ellers en del god politikk, men hvis en ser på historien til bondepartiet – f.eks. nasjonalisme - og sammenligner den med dagens fiendlige dyrepolitikk og Ola Borten Moes vilje til å utnytte sårbar natur i arktiske områder, så vil jeg si at historien henger ved SP – på en negativ måte - og den manifesterer seg i at de i etterkrigstiden har `kapret` retten til å grovt verdi(ned)vurdere det som er `annerledes`og som ikke heter `menneske`. Dette har gått så langt at det har ført til grov misbruk av både dyr og miljø.

Jeg vil gå så langt som å si at der nazistene ikke burde ha fått monopol på å verdivurdere jøder og andre såkalte`avvikere` i sitt samfunnssystem, på samme måte burde ikke senterpartiet ha fått monopol til å verdivurdere dyr. Senterpartiet har skoret lavest på dyrevelferdpolitikk i en vurdering gjort av partiprogrammene til ALLE partier i Norge. FrP gjør det bedre. Ap gjør det bedre. SV gjør det bedre. Rødt gjør det bedre. Til og med KrF gjør det bedre. MDG gjør det best. Høyre deler jumboplassen med Senterpartiet. Og her er det verdt å merke seg at via Ole Borten Moe så legger SP til et ekstra moment (ikke kun `forretning`) - i forhold til Høyre: bevisst (ned)verdivurdering av dyr. En verdivurdering som inkluderer det mange kaller ekstremvarianten til norsk industri: pelsdyroppdrett.

Så lenge Senterpartiet står ved denne type politikk og så lenge Moe argumenterer slik han gjør – med fiendlig holdning til andre skapninger og med bevisste usaklige og generelle svar på spørsmål om bekymringer ang olje og miljø, så mener jeg at SP rett og slett diskvalifiserer til å sitte i regjering. Det bør gå en grense et sted. Og i disse to sakene så er grensen nådd for lengst.

Gå til innlegget

ved Stortingsvalget i september. I motsetning til SV, MDG, V og Rødt og nå også AP så er Høyre for videreføring av pelsdyroppdrett i Norge. Pelsdyroppdrett som kan sies å være ekstremvarianten i norsk landbruk. En kuriositet her er at Høyre omtaler dyrevelferd under avsnittet om `Jordbruk og skogbruk`. Allerede her har de et problem.

 

Det står lite om dyrevelferdpolitikk i Høyres partiprogram. Under avsnittet `Jordbruk og skogbruk` står det om dyrevelferd:

849 sikre god og anstendig dyrevelferd

850 sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen.

Jeg vil nøye meg med å si at pelsdyroppdrett strengt tatt ikke kan høre hjemme under et avsnitt om jordbruk og skogbruk og at god og anstendig dyrevelferd ikke er forenelig med pelsdyroppdrett. Bransjen fikk 10 år på seg. Over ti år har gått og vi ser de samme problemene igjen og igjen. Mattilsynet har iverksatt mange flere hastevedtak etter grove vanskjøtsler i denne bransjen enn i andre bransjer hvor dyr er involvert. Men mattilsynet er underlagt regjeringens politikk og det vi trenger et uavhengig tilsyn. For Høyres del - med mattilsynet `under` seg - så kan jeg se av partiprogrammet at bevisstheten omkring dyrs velferd (og behov) er direkte fraværende.

Nye ideer og nye løsninger sier Høyre om sin politikk.

Dette gjelder ikke for dyrevelferd.

 

Gå til innlegget

Nå gjelder det, Arbeiderpartiet!

Publisert over 8 år siden

Det gjør godt å høre at Arbeiderpartiet endelig har sagt nei til oppdrett av mink og rev i Norge. Men det er likevel grunn til å minne Ap om hvorfor dette standpunktet er viktig og jeg vil gjengi her en tidligere artikkel jeg har skrevet.

Revidert artikkel, opprinnelig fra oktober 2012:

Det er på tide å sette dyrevelferd på dagsorden igjen i norsk politikk. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven i Norge. Siste kjente eksempel er elefanter på norske sirkus. Noe mattilsynet har sagt nei til, mens Ap har sagt ja gjennom landbruksministeren fra senterpartiet. Men tilbake til mink og rev:

Formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Samsvarer pelsdyroppdrett med dette formålet?

Arbeid gjør fri

Arbeiderpartiet har som motto; arbeid til alle! Det har lenge vært klart at arbeid til alle, for Ap, inkluderer det å tjene penger på et sluttpdodukt som kommer ut av langvarig psykisk og fysisk mishandling av levende dyr. Ca 400 årsverk hindrer at pelsdyroppdrett kan avvikles. Næringen tjener gode penger, først og fremst ved å selge pelsen til andre land som ikke har lover om dyrevelferd, men de sier også selv at de er avhengig av subsidiering. Hvordan henger dette sammen? I likhet med Fritt Ords siste pengetildeling så har nok holdninger noe å gjøre med at staten og næringen selv mener det er `naturlig` med subsidiering.

En fersk undersøkelse gjort - før de siste avsløringene, viser at kun 1 av 10 nordmenn ønsker statlig subsidiering av næringen. http://www.dagbladet.no/2010/11/10/nyheter/innenriks/pelsdyrneringen/noah /pels/14204942/

Verdier

Føles det riktig å høre på at en av de tyngste aktørene innenfor norsk pelsdyroppdrett uttaler at mink og rev ikke føler smerte og ikke kan dra på ferie til Mallorca? Jeg vil si nei. Jeg blir redd og blir så lei meg når jeg hører slikt. Er det bare meg? Nei, det er det ikke. Dyrevelferdsloven ble revidert i 2009 hvor det ble formulert følgende etter at man hadde satt seg ned for å tenke; dyr har egenverdi uavhengig av menneskers nytteverdi. Fra;

`§ 23. Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.` http://www.lovdata.no/a ll/tl-20090619-097-002.html#23

Pelsdyroppdrett er et skoleeksempel i hvordan en som menneske kan slå av for emosjoner og empati under et helt livsløp for dyr. Emosjoner skal bare slås av når man skal drepe et dyr - ikke ellers. Men jeg leste en forskningsartikkel i `Scientific American`, oktober 2012 nå nylig; `The wisdom of psychopaths`hvor ledere med suksess har noen trekk som psykopater også har; insensitivitet og innlevelsessvikt. En av undersøkelsene viste at business managers scorte høyere på insensiitivitet og innlevelsessvikt enn det kriminelle/psykisk skadede individer gjorde.

Ungdom

Jeg har merket meg at AUF, Unge Høyre, MDG, SU og Rød Ungdom vil legge ned oppdrettsformen. Ja, la de unge vise vei! Men man kan lære å overse sin innlevelsesevne, så derfor de ansvarlige partier som sitter med makt nå vise vei og Ap blir nødt for å endre sitt motto og legge til; men ikke for enhver pris.

Oppdrett av mink og rev fremmer ikke god velferd eller respekt for dyr for den oppvoksende slekt.

Det kan en ikke påstå og samtidig komme ut av det med æren i behold.

Hvis det er noen som ønsker å kommentere innlegget så vil jeg be om at det kun skal være mink og rev som blir diskutert - ikke andre arter i menneskets varetekt. Det fortjener mink og rev. Dette handler om dem - ingen andre. Psykopatene har misbrukt andre nok - nå er det mink og rev sin tur til å få oppmerksomhet. Ja, dette siste er satt på spissen, men et snev av sannhet har det i seg. Dessverre.

Gå til innlegget

Mainstream Islam i Europa. Ekstremistisk?

Publisert over 8 år siden

Er mainstream Islam i Europa ekstremisme eller har respekten for de eldres meninger, blant muslimer, gått for langt?

Yusuf al-Qaradawi er president i European Council of Fatwa and Research. Dette vervet har han blitt valgt til. Rådet ble stiftet for å veilede muslimer i Europa som lever i ikke-muslimske land. Al-Qaradawi er nå 86 år gammel.

 

Rådet skriver til muslimer på følgende måte;

`Amongst the pledges and promises that should never be broken are the following:

·The belief that the lives and properties of non-Muslims are haram (sacred) and therefore must not be abused, violated or breached.

·Laws and regulations of the hosting countries should be abided by since these countries have been in fact providing shelter, protection and sustenance to all those who live on their lands. Allah (SWT) says: "Is there any Reward for Good other than Good" (55:60).

·Muslims must not, under any circumstances, abuse the respective social benefit systems, nor should they apply for benefits for which they do not qualify.

·Muslims are advised to spend their utmost to raise their children in an Islamic environment by means of establishing Islamic schools, educational and recreational centres where youngsters can meet and where their unique, independent character can grow safely and properly.

·Muslims are urged to hold steadfast to the rope of Allah and show tolerance and acknowledgement to others. However, whenever an issue of contention is debated or discussed, genuine understanding, moderation and self-restraint should always be practiced and implemented.

·Fanatic allegiance to one opinion and the total rejection of others does no good to the cause of Islam other than to portray Muslims as uncivilised bigots. This misrepresents the pristine image of Muslims and supplies others with live ammunition to attack Islam, heighten their hatred, and enhance, substantiate and justify their prejudices.`

I lys av disse gode råd, har det så noen betydning at al-Qaradawi – rådets president – har ytret ekstreme meninger, har gjort ekstreme handlinger og har indirekte oppfordret andre til ekstremisme?

Jeg mener det har betydning fordi det blir uklarheter som gir gode muligheter for tolkninger som lett kan føre til ekstrem tenkning og ekstrem handling.

·Al-Qaradawi har som eldre mann giftet seg med en 14 år gammel jente. Han står også for at ekteskap kan inngås med jenter ned til 9 år. Dette er anti-feminisme.

·Al-Qaradawi mener at det er ok og bra at palestinere utfører selvmordsaksjoner fordi det er eneste middel de har for å kjempe imot. Han mener at fordi alle israelerne må sees på som soldater så er det greit å ta livet av uskyldige/sivile liv – inkludert livet til kvinner. Å stå for en politikk hvor en aktivt dreper seg selv og tilfeldige og uskyldige liv på gata, det er et bevis for Guds rettferdighet for al-Qaradawi.

·Al-Qaradawi har sagt at jødene fikk en passende straff (ble satt på plass) av Adolf Hitler for at de er korrupte og legger til at jødene har overdrevet holocaust. I dokumentet fra hvor jeg hentet sitatet ovenfor fra skriver Rådet videre at muslimer ikke må bli som jødene som stjal fra andre (noe som står i Koranen).

·Al-Qaradawi mener at straffen for apostasi skal være hard. Er en først muslim så kan en ikke samtidig være for religionsfrihet.

·Al-Qaradawi har sagt at etter hans syn så bør homofile straffes på samme måte som dem som begår ekteskapsbrudd (utroskap) og straffen for dette er pisking.

Kilde 1; European Council for Fatwa and Research

Kilde 2; http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi

Er  det et problem for en organisasjon som European Council for Fatwa and Research at ens leder står for mange ekstreme synspunkter? Viser det til at mange faktisk liker hans ekstreme meninger – da han er valgt av andre som president for rådet – og at ekstremisme kan sies å være en del av `mainstream` Islam også i Europa? Eller har respekten for de eldres meninger - blant muslimer - gått for langt?

Jeg håper at muslimer vil kommentere innlegget.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere