Elisabeth Hoen

Alder: 48
  RSS

Om Elisabeth

Født og oppvokst i Oslo. 45 år.
Se CV på Linkedin. Nettsted: http://debatt1.no/


Følgere

Arrangert ekteskap

Publisert nesten 7 år siden

Jeg har tidligere fått mye kjeft, bl.a på Nye Meninger i Dagsavisen, fordi jeg har skrevet kritisk om Hadia Tajik`s uttalelse om arrangerte ekteskap. - Prinsipielt mener jeg det å arrangere ekteskap er like legitimt som det å forelske seg og gifte seg på den måten.(Hadia Tajik)

Kritkken mot meg har gått på at `en må forstå` at arrangert ekteskap kan innebære frivillighet. Altså, at arrangert egentlig betyr, slik Tajik mente det, at en spør sine foreldre om råd. Noe sporet meg til å ta opp dette temaet igjen, nemlig innlegget til Hadia Tajik her på VD - om feminisme. I sitt innlegg så bruker hun Store Norske Leksikon som en referanse for å underbygge sine argumenter: ( Ifølge Store Norske leksikon er feminisme en kritisk ideologi som kan legges til grunn for politisk handling, hvor målet er å endre skjev maktfordeling mellom kjønnene. Det sier seg dermed selv at det er grenser for hvor langt feminismebegrepet kan tøyes..(Tajik)). Hva står det så i samme leksikon (oppdatert: 7/1-2014) om arrangert ekteskap? Jo:

Arrangert ekteskap, ekteskap der foreldre og famile bestemmer valg av ektefelle for sine barn. https://snl.no/arrangert_ekteskap 

Men er SNL en seriøs kilde? Vel, hvis det er godt nok for Hadia Tajik å vise til i et innlegg for å underbygge egne argumenter så er det godt nok for meg også. SNL er en seriøs kilde. Og i anledning `arrangert ekteskap` så er jeg glad for å se det jeg mener har skjedd, nemlig at SNL er tilbake til den opprinnelige betydningen av betegnelsen - etter noe vingling i 2012, i etterkant av Tajiks utspill. 

Jeg håper, men tror ikke, at Hadia Tajik vil komme med en kommentar og en klargjøring av temaet til mitt innlegg. En annen norskpakistaner, Ulrik I Rolfsen, har betegnet arrangert ekteskap som arrangert voldtekt. Dette er å gå for langt, mener jeg, og han fått mye pes for sitt utspill og han har sagt unnskyld, men poenget er at en legger til rette for problemer når en bruker `arrangert` hvis det en egentlig mener er frivillig. Og i norsk lovgiving så er kodeordet `frivillig` for ekteskap. Ikke `arrangert`. Tajiks uttalelse mener jeg er forsøk på en hvitvasking av begrepet, altså uten at den gjengse og akademiske forståelsen av begrepet, og ikke minst praksisen blant folk i kulturer der familien har som tradisjon å bestemme ektefeller, blir endret.

Hvitvasking, om det så er som ordkriminalitet, er ikke bra for noen.

Tillegg: kjeften jeg fikk fra en rep i SNL var: Publisert 2 juli 2013Kommentar #19

`Dette er en utrolig rar debatt. Jeg opplever at en fjær ble til ganske mange høns da Elisabeth Hoen leste den gamle og desverre ganske utdaterte artikkelen vår. Vi overtok den gamle artikkelbasen fra papirleksikonet Store norske leksikon for to år siden. Siden da har vi jobbet med å oppdatere så godt vi og de fire hundre fagfolka våre kan. Artikkelen du fant da du søkte er utdatert og ikke særlig bra, Elisabeth. Det tar vi gjerne kritikk for, og vi skal sørge for at vi har en oppdatert og mye bedre om ikke lenge. Det er dog ingen politisk konspirasjon som er grunnen til at den ser sånn ut. Den har ikke vært endret siden den ble lagt på Internett i 2009, og ble antageligvis ikke oppdatert før den gikk i trykken på siste papirutgave heller. Når vi kommer til å endre den, vil det bli i samråd med fagfolk, ikke med kulturmininsteren. `(Ida Jackson). http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1000/subcat1029/thread278330/#post_278330 

Artikkelen jeg fant var, som nevnt: arrangert eksteskap er ekteskap som bestemmes av foreldre og familie. Ja, nå er den revidert (2014) og det står som det står. ;)

Gå til innlegget

Om å legge skylden over på andre

Publisert nesten 7 år siden

Det er alltid fint å lese når kjente og ukjente aktører ber om unnskyldning (i media) for sleivete ytringer en har delt i media. Men det hadde vært enda finere hvis unnskyldningene ikke også måtte dreie seg om å legge skylden over på andre. La meg kikke på 3 nylige eksempler på dette.

Først har vi Richard Dawkins som ytret på twitter at det er umoralsk å sette et liv til verden med downs syndrom. Hans unnskyldning for sin sleivete kommentar handlet om å peke på andre for så å fordele skyld. Først Twitter (som begrenser antall ord), deretter får `andre` skyld fordi de sies å ville misforstå.

Så har vi regissør Ulrik I Rolfsen som ytret at arrangert ekteskap er å sammenligne med arrangerte voldtekter. Han sier unnskyld i dagens VG, men ikke uten å stikke det til andre. VG får dermed skyld for å ha lagt vekt på hans ytring i nyhetsformidlingen, og `andre` får skyld fordi `de alltid er ute etter han`.

Deretter har vi SV som har fremmet forslag om at en kirke kan brukes som en moske/til andre religiøse sermonier enn den kristne. Her ser vi SV rep blir sur fordi `de andre` har lagt merke til og reagerer på dette forslaget, og de selv hevder temaet kun handler om `å utnytte bygg bedre`. Eksempelet som trekkes fram fra SV`s side er Jacob kirke - som ikke er eksempel på en kirke som blir brukt til bønn og preken for en annen religion. Men de forsøker å late som det under et innlegg her VD (nøytrale kirker?) - men må trekke seg når det blir avslørt. Altså, det er egentlig `de andres` skyld at det reageres, fordi forslaget var ment som en bisetning (mens det store temaet er bygningsbruk) og SV har rett til å brainstorme i offentligheten (mens andre skal gjøre jobben).

Jeg gleder meg til den dagen en unnskyldning kun er en unnskyldning - og det på egne vegne. Men å rette skyts mot andre for å forklare egne utspill, det er slik aktører (og særlig menn?) tror de beholder integritet og ære. Mens det som er realiteten er at de faktisk mister begge deler p.g.a. sine `å peke-på andre-forklaringer`. 

  

Gå til innlegget

Fremgangsmåten til IS - Islam er avslørt

Publisert rundt 7 år siden

I det mye omtalte VG intervjuet med Mr. Hussain, representant for den religiøse organisasjonen Profetens Ummah, så beskriver Hussain framgangsmåten til IS i Syria på samme måte som en kan lese i en av tekstene i Islam. Det blir ikke uriktig å kunne si at den religiøse teksten virker som en regelrett oppskrift på fremgangsmåten til IS. En fremgangsmåte som Profetens Ummah finner belegg for og forsvarer utfra Islam. Med rette. Det er altså ikke noe som en har kommet på helt selv.

Hadith:

Muslim (19:4294) -

"When the Messenger of Allah (may peace be upon him) appointed anyone as leader of an army or detachment he would especially exhort him... He would say: Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war... When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them... If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them."

Koranen (8:12) -

"I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"

Når det finnes tekster som dette så skal det vanskelig argumenteres for at vold og drap overfor annerledestroende ikke er en del av islam. Man kan selvsagt velge det bort, som de fleste heldigvis gjør, men i og med at det står der og ingen moderate ledende muslimer vil revidere det bort (p.g.a. historisk verdi) så er det fornuftig å være skeptisk til islam i utgangspunktet. For i motsetning til mange venstreorienterte stemmer i vårt samfunn som tror at alle religiøse kan være intellektuelle, siviliserte muslimer / religiøse og dermed tolke alt `fredfullt`, så sier jeg at dette er umulig. Derfor bør en være skeptisk til Islam (og forsåvidt til andre religioner) i utgangspunktet. Dette er leit å si. Men det er altså ikke min (mottakerens) skyld, skylden ligger i fundamentet, altså tekstene i religionen, som også Hans Petter Halvorsen sier i sitt innlegg `Elefanten i rommet` her på VD.

Ønsket / Retten til å tro på en skaper og på et liv etter døden har vært for sterkt beskyttet av menneskerettighetene sett i lys av de mange stygge passasjene som finnes i religion(er). Politikk, på den andre siden, er i stadig forandring og lover endres til det bedre, mens vold, trusler om vold og drap, drap osv. har et langt liv i de uforanderlige hellige tekstene. Så har vi en situasjon der religion blir mer beskyttet enn politikk? Du kan starte en religiøs grunnskole i Norge, men du kan ikke starte en `demokrati` eller en `partiet rødt` skole (nå da partiet har fjernet `væpnet revolusjon` fra sitt program). Ja, som flere har sagt så har vi langt lavere forventninger og behandler religion bedre enn andre livssyn. Troen på en skaper trumfer, også i 2014. Det må bare beskyttes for det er så følsomt, så personlig. Menneskets første rettighet. Det handler tross alt om liv og død og ønsket om en viss trygghet i de verste stunder. Det må ikke tas fra noen. Her ligger nok mye av problemet på at religion behandles bedre enn annen tro og hvorfor det i det hele tatt er mulig for ledende muslimer å si at `islam er fredens religion` som svar på hvorfor IS framgangsmetode følger samme taktikk som det vi finner beskrevet i tekstene om Islam. Det er på tide at ledende muslimske talspersoner i Norge begynner å skrive side opp og side ned slik vi kan høre hvordan de tenker om hvordan det er mulig at slike og lignende tekster blir brukt i navnet Allah. Fordi jeg  kan lese selv. Islam er avslørt.

Gå til innlegget

Bra løsning, Høie - liv og død

Publisert over 7 år siden

Jeg er en av dem som var i mot reservasjonsmuligheten slik den ble fremmet. Da jeg så på pressekonferansen i går, med Høie og Hareide, så ble jeg stolt og glad over det dere sa og hva dere vektla i denne saken: samvittighetsfrihet i saker som handler om liv eller død og kvinners rett til abort - sikret av staten. Altså ikke mulige kompromitteringer gjennom lokale avstemninger.

Slik jeg ser det er det informasjonsplikten som har vunnet i denne saken. Med rette. Den ble oversett av dere i begynnelsen og derfor kunne reservasjonsmuligheten bli fremmet (i det hele tatt). Det er denne som ikke har fungert de siste år, slik eksemplene i innlegget til Høie viser. Å legge vekt på profesjonalitet når det gjelder informasjon - og å få fram at ingen leger har plikt eller rett til å framlegge sin personlige mening om noe som er kvinners absolutte egen rettighet og ikke minst: ansvar. Det er hennes liv - dette gjelder også i situasjoner der en selv vil tenke på aktiv dødshjelp - og jeg synes det er veldig profesjonelt gjort av Høie å ikke legge slike saker på kommunen og på enkeltindivider (i rollen som helsepersonell).

Samvittighetsfrihet for å sikre liv framfor død er noe jeg er sikker på at de aller fleste vil slutte opp om. Men kan den nye loven føre til at man framover kan få presset igjennom flere samvittighetsunntak for saker som ikke dreier seg om liv eller død?

Det håper jeg ikke. Det jeg håper på er at i saker som handler om verdighet, liv og død for dyr som vi bruker, utnytter og misbruker, også kan få komme på agendaen høyt oppe på det politiske plan. Hvis dette skjer så kan det føre til en politikk som vil sikre at samvittighetskvaler hos deler av befolkningen (ang. det å spise og benytte protein fra utnyttede/ misbrukte dyr fra norsk landbruksindustri), også blir tatt på alvor - noe som igjen vil føre til et grep for å bedre dyrevelferden i Norge.

I saker som handler om liv og død er det bra vi har en verdidiskusjon om samvittighet. Jeg håper at leger som før har inntatt en for steil holdning ang abortspørsmålet nå vil kunne innta en profesjonell holdning fordi de ikke lenger trenger å være lei seg for - eller irritert over - at de MÅ skrive under henvisning til abort.

Vinn - Vinn kan det bli. Det eneste problemet sett fra mitt synspunkt, ang. liv-død og dyr, er den sterke spesiesismen til KrF og delvis til Høyre. Men den skal konfronteres nå og i framtiden :) For det burde være et tankekors at Høyre - som ble rangert nederst på skalaen når det gjelder dyrevelferd - går en så lang vei for å balansere loven som allerede gir kvinner solorett til abort før uke 13, mens de samtidig ikke gjør noen ting for å bedre annet, allerede levende liv i norsk landbruk. Melkekuer (ca 75% av dem) står i en bås i opptil 10 månender uten å kunne bevege særlig på seg (f.eks. ikke kan snu seg) fordi båsen er for smal. Listen over utilfredsstillende og skadende praksis ovenfor dyr er lang.

Liv og Død. Respekt for Liv.

Slik framtiden ser ut mtp mer kunnskap om dyr generelt, så må dere passe dere for at spesiesismen ikke tar helt overhånd her - for det er ikke vanskelig å gjøre sammenlingninger med rasisme - i det at et foster på 5.4 cm og 14 gr får en så høy verdi, mens en stor del av dyra vi benytter oss av går for lut og kaldt vann i et slavelignende regime. For dette handler og om liv eller død - selv om det er andre raser (obs: jeg mente arter!) som er involvert.

Gå til innlegget

En utstrakt hånd til IslamNet

Publisert over 7 år siden

Lars Gule har skrevet et innlegg til debatten om religiøs ekstremisme: IslamNet eller Jihad?(Dagbladet). I innlegget legger han vekt på at IslamNet kan fungere som en buffer mot enda mer ekstreme grupperinger.

Gule gjør en sammenligning med FrP i Norge, i det at FrP får innlemmet en del grums som tvinges gjennom den `åpne kverna` (mitt uttrykk), og kan dermed forhindre at mer ekstreme grupperinger dannes (mtp. innvandringstemaet). Her kan en med bekymring se til Sverige f.eks., og til debattkulturen der. Gule viser også at det er en fare ved en slik tankegang, og det er at det ekstreme kan bli det normale. Ordskiftet strekkes. Argumentasjonen til Gule er derfor balansert, men mot slutten av innlegget så kommer problemene, slik jeg ser det.

`Jeg har ikke noe patentforslag til hvordan Islam Nets antijihadistiske arbeid kan støttes. Men det er en mulighet som ikke bør forkastes av relevante myndigheter før den er undersøkt. Et minimum må være at det i alle fall gjennomføres samtaler med organisasjonen. Så skal vi nok også fortsette å konfrontere Islam Net når det gjelder deres ekstreme teologi og synet på kvinner og homofile.` (LG) http://www.dagbladet.no/2014/04/23/kultur/meninger/kronikk/debattinnlegg/debatt/32941204/

Det virker veldig avvæpnende å snakke generelt og å bare bruke uttrykket `ekstremt` om IslamNet. I kommentarfeltet under Dagbladet artikkelen, så skriver Gule i respons til en som bl.a. sier:

`Den vedvarende, politisk styrte og ønskede islamiseringen av landet vårt, gir meg en følelse av å leve med ubehandlet kreft. Ingenting blir gjort for å stoppe den. Det blir verre og verre for hver dag som går, og utfallet er gitt. Det er bare å se til land i verden med et stort innslag eller flertall av muslimer i befolkningen. Dette er hva vi har i vente her også. Se bare til Sverige.. !`

så Gules respons:

`Det er ikke mulig å ta slikt seriøst. Som annet enn Anders Behring Breivik retorikk. Ufyselig og islamofobt. Med et reelt potensial for å legitimere diskriminering og vold. Det er uvitende, dumt og skammelig. Lars Gule` 

`Kaller dem predikanter

Tor Bach, som observerer ekstreme miljøer for nettstedet Vepsen, har tidligere omtalt Islam Net som en ytterliggående sektlignende bevegelse.

- Islam Net bruker predikanter som mener at jøder er avkom av griser og bikkjer. De har en ekstremt pietistisk og streng tolkning av islam, har han sagt. http://www.osloby.no/nyheter/Islam-Net-nektes-adgang-ved-Universitetet-i-Oslo-7152491.html#.U15pb4M4V4U

Om fredskonferansen arr av Islamnet i 2012:

`Ja, det skjer en endring i islam. Muslimer tolker og tenker annerledes om religionen sin i Norge enn i Saudi-Arabia, og jeg er den første til å ønske det velkommen. Men vi er ikke fremme enda. Den varianten av islam som ble presentert på konferansen, har elementer som står i åpenbar konflikt med humanistiske og demokratiske prinsipper.. Men å ensidig trekke frem det positive, og hele tiden legge godviljen til, vil aldri føre til et nyansert bilde av virkeligheten. Flere og flere muslimer står frem og oppfordrer det norske samfunnet til å ta av silkehanskene i møte med islam. Det er nedlatende å mene at man ikke skal kunne stille seg prinsipielt kritisk til religionen.` http://www.minervanett.no/akademiske-silkehansker-pa-islam-net/

Hvis en også ser på, som jeg har gjort, Gules holdning til ekstreme ytringer, ekstreme foredragsholdere, IslamNet som studentorganisasjon osv., så har jeg ikke funnet noe som kan sammenlignes med Gules nedsettende kommentar til debattanten jeg viste til. Gule viser total avvisning og insinuerer voldsbruk hos motparten her. Noe det strengt tatt ikke er hold for å si. Mens ovenfor Islamnet så har jeg ikke funnet den samme harmen uttrykt av Gule. Av artikkelen ser jeg at han formulerer seg meget diplomatisk : `Så skal vi nok også fortsette å konfrontere Islam Net når det gjelder deres ekstreme teologi og synet på kvinner og homofile.` Som treffer 50% av befolkningen, altså.

Det er fint at Gule maner til dialog. Men det er samtidig klart at for Gule så får religion en klar forrang framfor andre ekstreme perspektiver. Dette reagerer jeg negativt på. Særlig med tanke på at i motsetning til ideologier så er religioner beskyttet i henhold til menneskerettighetene. Vold beskrevet i skriftene er derfor beskyttet i henhold til menneskerettighetene (hvis `hele` samfunnet vil det slik). Så ille er det. Derfor så er det klart, at selv om org. IslamNet nå tar avstand fra terrorisme og vold mot uskyldige, så er ikke det det samme som å ta avstand fra vold mot de som antas som skyldige. Og det på rutine, for brudd på sharialovgivninger. Og vi vet hvilke grupper som er utsatte. Det er de samme gruppene som omtales i norsk lovgiving, i den såkalte rasismeparagrafen.

IslamNet eksisterer. Det er grunn nok for å ta dem i dialog.

Men også høyreekstreme posisjoner eksisterer. Dette er også grunn nok for å ta dem i dialog.

Men Gule forskjellsbehandler isteden. Noe, som etter mitt syn, svekker hans argumenter da han driver polarisering på den ene siden (kommentaren hans) og invitt til dialog på den andre siden (til IslamNet).

Det er noe som ikke stemmer.   

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere