Elisabeth Hoen

Alder: 48
  RSS

Om Elisabeth

Født og oppvokst i Oslo. 45 år.
Se CV på Linkedin. Nettsted: http://debatt1.no/


Følgere

Intimforfatteren Karl Ove Knausgård har fått mye kritikk for sitt utspill. Ja, det ble sagt i en `del av større sammenheng`, kanskje som en bisetning – men dette endrer selvsagt ikke implkasjonene av et slik utsagn eller kan stoppe kritikken mot utsagnet. Vi kan huske Jesus sa, i en bisetning når han ønsket at disiplene skulle høre på hva han sa – ” det vil alltid finnes fattige iblant oss”. Dette bør ikke føre til at vi aksepterer – for evig og alltid – at det må finnes fattige iblant oss – like lite som jeg vil akseptere at alle menn må vurdere (type) sex med en kvinne hver gang han ser på henne.

Jeg har vært en av dem som har tatt igjen bl.a. i kommentarfeltet i Dagbladet. Jeg har kalt Karl Ove Knausgård for ”knullegård”. For hvis det er slik at han vurderer sex med alle kvinnene han møter – vel, regner med at det er kvinner under en viss alder og med et visst utseende han tenker på – ikke mest kvinner på hans egen alder - så tenker han nok mye på sex og jeg mener han fortjener betegnelsen etter å ha vurdert implikasjonene av utsagnet hans.

I mange muslimske land så ønsker menn å ”beskytte” sine kvinnelige familiemedlemmer mot menns ”seksuelle” blikk. Ja, det er også kontroll og undertrykkelse involvert. Men det er også omsorg involvert – i en verden der menn vurderer andre menn som ”usiviliserte” som helst ønsker å ligge med deres kvinnelige familiemedlemmer og koner. Disse gutta sier mer eller mindre åpent at kvinnene må beskyttes fra andre menn. Ved bruk av hijab, gjennom mannlige følger ute i samfunnet – og ved å dekke til de (sexy) kroppene. 

Det jeg reagerte så sterkt på med Knausgårds utspill var at nå har han tatt oss tilbake til et slikt samfunn. Mange kvinner synes det er litt ubehagelig å tenke på – at i uansett sammenheng – så blir vi vurdert av menn som potensielle seksuelle partnere. Dette er ikke alltid ønsket – og mange unge jenter har dessverre følt  ”ekle gamle menn” som glaner på dem og som de føler ser på dem ”på en spesiell måte”. Med Knausgårds utspill så vil mange kunne føle dette fra ALLE menn – og det kan være i kvinners interesse å dekke seg litt mer til og å slå blikket ned i møte med menn. Noe jeg selv har gjort mange ganger da jeg bodde i et strøk med mange innvandrer menn. Dette fungerte fint for meg – jeg har ingen klager – men om hele samfunnet skulle vært innrettet slik så hadde jeg protestert!

Ja, Knausgård og andre skal ytre seg. Veldig viktig. Men når en generaliserer så mye som han gjorde så blir det helt galt. Derfor får han pes. Det han burde sagt var ”JEG”. Men for at ytringer skal få mer PONDUS så sier flere menn ”ALLE”. Derfor får de pes. Med rette!

Det er også mange kvinner/jenter som ikke opplever mye oppmerksomhet / glaning fra menn som nå kan tenke de er ikke-attråverdige i menns øyne. En annen grunn for å dekke seg til, for å si det slik.

Hadde Knausgård sagt "JEG" ville han ikke fått noen problemer. Så hvorfor sa han "alle"? Vel, da må han også tåle kritikk OG reaksjoner på utspillet.  

Gå til innlegget

Jeg var på vei til å legge inn en kommentar i Gules tråd: `Humanistkupp på verdidebatt`, men ser nå at den er stengt. En av debattantene stilte spørsmålet jeg har skrevet i overskriften her.

Jeg hadde tenkt til å respondere på dette spørsmålet, men da tråden var stengt, så gjør jeg det her.

Jeg ser at i presentasjonen til verdidebatt så står det at en ønsker dette skal bli det viktigste forum for debatt i Norge når det gjelder verdier, religion, livssyn og samfunn. Jeg registrerer at teksten er endret fra tidligere. Det slår meg at kristendom ikke er nevnt i det hele tatt. Men har VD virkelig mistet sitt kristne verdigrunnlag for det? Det er ikke sikkert. VD hører innunder Vårt Land fortsatt, så vidt jeg vet, og vi ser til tider at innlegg fra Vårt Land blir delt her på VD. I praksis så er det min oppfatning at VD fortsatt domineres av innlegg som handler om kristendom eller bibelske skrifter. Men kan det være slik at VD og Vårt Land ikke ønsker dette lenger?

I `Humanistkupp på verdidebatt` så peker Gule på at i `enkelte kretser` (Søkelys) så oppfattes VD som at humanistene har `tatt over` her. Det er klart at enkelte humanister - som motstemmer til det kristne - har fått stor plass her på VD. Men er det ikke også i den kristnes `ånd` å slippe til motstemmer? Jo, det er det. Men, slik jeg og mange andre ser det, så er det ikke i den kristnes `ånd` å slippe til motstemmer som stempler og negativt karakteriserer andre debattanter i så stor grad som enkelte humanister har gjort her på VD.

I presentasjonen til verdidebatt så står det tydelig at dette ikke er ment som et forum for kristne - men at det er religion - generelt, og livssyn - generelt, som er viktigst.

I tråden til Gule så fikk jeg min kommentar slettet p.g.a. avsporing. Jeg tok tak i noe en debattant nevnte, og det var at moderatorne alltid følger retningslinjene når de sletter kommentarer. Dette er jeg - generelt - noe uenig i - og mener det ikke alltid er tilfelle. Jeg nevnte da i den tråden at moderatorne selv ikke alltid følger retningslinjene - og det skjedde med meg for noe tid tilbake siden. Jeg fikk en mail fra RED om at de ville jeg skulle sette inn min alder (i riktig felt) og insinuerte at jeg ville jukse med alderen min - slik mange andre prøvde seg på. Dette er `å så tvil om andres motiver`. I tillegg til dette så skrev de i samme mail, at de ville sitere en kommentar fra meg. Jeg skrev inn alder i min profil, skrev mail til dem at jeg hadde gjort det, og jeg spurte om når/hvilken kommentar av meg som skulle siteres. Jeg fikk aldri noe svar på det. Dette er ikke bra og fører til spekulasjoner, fra min side.

Til slutt: Jeg siterer fra retningslinjene:

`5. Ved brudd på retningslinjene kan redaksjonen utstede en advarsel. Dersom den som får advarsel ikke retter seg etter advarselen eller bryter retningslinjene på nytt senere, kan redaksjonen utestenge deltakeren for en periode eller for alltid. Ved særdeles alvorlige brudd på retningslinjene kan en debattant stenges ute umiddelbart. Redaksjonen kan i forumet bekjentgjøre advarsler og utestengninger.`

Min situasjon er at jeg tidligere fikk en advarsel - men den ble trukket tilbake. Deretter, nå nylig - i forbindelse med Horn - debatt,  så fikk jeg en advarsel - som jeg tror har blitt stående. Så det er nok like før nå, jeg blir utestengt, kanskje for godt her. I den forbindelse vil jeg takke så mye  for meg - til alle spennende debattanter her - i tilfelle jeg blir utestengt og ikke kan si dette lenger. Jeg ønsker å være her mer jeg og synes det er et interessant forum.

Men tilbake til tittelen på innlegget mitt her - som er sitat fra en annen debattant:

Ja, hvis jeg forstår deg rett så hadde jeg også ønsket at `kristendom` var inkludert i presentasjonen deres. For: Vårt Land er en kristen avis fortsatt som VD ikke er helt uavhenging av, eller? Eller ønsker VD å frigjøre seg fra Vårt Land?

 

 

Gå til innlegget

Tolkninger og slutninger

Publisert nesten 7 år siden

Utgangspunktet; Jeg er ikke motstander av religion, per se. Jeg sympatiserer med flere sider ved religioner. Jeg er døpt i den norske kirke og har, av ulike grunner, også papirer på at jeg er muslim. Jeg sympatiserer imidlertid mest av alt med buddhismen.

I dette innlegget vil jeg diskutere noen utfordringer ved tolkninger både av menneskerettighetene og religion- og trosfrihet. Sett fra mitt ståsted så er det nødvendig at alle religiøse (leder) mennesker tar et oppgjør med voldelige beskrivelser og formaninger i hellige skrifter i form av at de tar til orde for en revidering. Dette, for å sikre en positiv overlevelse og overlevering av nettopp religionene. For religioner, det trenger mange mennesker å ha som del av sitt liv. Alle kan umulig være enten `intellektuelle` eller `sekulære` religiøse mennesker. Selv om noen bruker energi på å forsøke å overbevise andre om at så er tilfelle så er denne beskrivelsen feil.  

I henhold til menneskerettighetene så kan religionsfriheten (og tanke- og trosfrihet) beskrives som en følelsesladet frihet i det at den er så personlig – og ofte vanskelig å forklare for andre. Tro- og tankefrihet gjelder både når individene er alene og sammen med andre. I det private og i det offentlige. Friheten innad i trossamfunnene – om medlemmene for eksempel kan kreve full likestilling mellom kvinner og menn – reguleres derimot ikke. Statsreligion forbys ikke så lenge det ikke kommer i konflikt med andre rettigheter til borgerne som skal beskyttes så som at de ikke skal bli diskriminert. (ref; hva er menneskerettigheter, N. Høstmælingen 2005). Eksempel på det er økonomisk støtte som regjeringen må gi til enten alle eller ingen trossamfunn i Norge. Heldigvis ser det ut til at regjeringen legger til en del andre krav i dag for å kunne støtte trossamfunn enn kun det å tilhøre et trossamfunn. Dette er positivt.

Hvis en menighet er stor nok i et bestemt område så vil det i noen grad stride mot demokratiet å ikke tillate lokaldemokrati med et flertallsønske. Slik det står i menneskerettighetene så er ikke skillet mellom privat og offentlig nøye avgrenset. Dette gir rom for tolkninger.

At det finnes voldelige passasjer i hellige skrifter (i de tre store) det er alle enige om. Slaget står ved om tolkninger er nok til å løse problemer eller om problemer bedre løses ved (minimum; å tale for) revisjon. Det finnes flere eksempler på at voldelig praksis blant mennesker er inspirert av eller har sitt direkte opphav fra skriften selv. Å mene noe annet ville være å diskreditere selve religionene. En av hovedstrategiene for de tre store religionene er å bruke det autoritære lederskap, eksemplifisert ved himmel – helvete (mest kjent). Bruk av trusler. Når dette også er en del av motivasjonsstrategiene for enten å velge eller holde på jødedom, kristendom eller islam så mener jeg at det er på tide at lederpersoner fra alle de tre religionene går sammen om å diskutere revisjon av voldelig passasjer. Det må være et overordnet mål om at vold og skremselsbilder ikke må få være med på å danne grunnlaget for en tro/overbevisning som videreføres fra foreldre - barn. Ved ikke å ta til orde for revisjon så tillater man samtidig at noen med onde hensikter kan finne støtte for dette i nettopp hellige skrifter. Man kan også risikere at alle dem med gode hensikter ikke kan unngå å legge merke til og bli påvirket av `oss` og `dem` mentaliteten som er vanlig i nettopp disse religionene. Dyr. Homofile. Kvinner. Menn. Gud. Mennesket. Selv om man selv tar avstand fra de negative konsekvensene av mentaliteten så innser man kanskje ikke selv at man er en del av dette tankegodset som indirekte gir støtte til de mer ekstreme varianter. `Feil`tolkningene i praksis.

Med 50% fornuft og 50% følelser så sier jeg at det er forskjell på folks tolkninger i det virkelige liv – og at det viktigste er fokuset på hvordan folk i virkeligheten lever – men problemet er altså at når utgangspunktet, altså menneskerettigheter og hellige skrifter, gir rom for mange tolkninger, så gjør det menneskets oppgave for å oppnå et fredelig samfunn mye vanskeligere.

Er det menneskerettighetene eller er det religionene som har det største ansvaret med å tydeliggjøre hvor begrensning for tro skal ligge? Jeg mener det er religiøse ledere som må gjøre dette. Man bør ta avstand fra vold – også når det står på skrift i religiøse skrifter. Man skal huske på at det er ikke Gud selv som har skrevet tekstene. Ordene er allerede fortolket. Derfor er det OK å slette eller revidere passasjer som man ikke vil assosieres med. Vold var greit før i tiden. Helt fint. Ikke noe kritikk mot det. Slik var det.

Nå er det IKKE ok

Gå til innlegget

Er Norge i krig nå? Ja, vil noen si

Publisert nesten 7 år siden

Den norske regjeringen har besluttet å sende flere av våre beste menn innenfor forsvarets ledelse, over 100 personer, til Irak. Dette for å lære opp irakiske styrker i hvordan en krig `best` bør føres og hvordan et best mulig forsvar bør bygges opp. Samtidig så reiser mange norsker – med og uten annen etnisk bakgrunn – til Syria og til Irak for å krige for den islamske stat.

Samtidig med dette så øker terrortrusselen (som betyr: trussel om drap) i Norge. Som jeg har nevnt tidligere, både med bakgrunn i 22/7-11 og forhøyet trusselnivå i Norge i sommer, så er det NATO`s og EU`s holdning at hvert land bør i mye større grad enn før fokusere på at ressurser brukes for å forsvare eget land. Rett etter 22/7-11 så fortalte Barth-Eide at ja, å forsvare Norge har vært en ikke-prioritering for norske myndigheter i mange år. Og han sa ja, dette må vi endre på. Men er  det endret?

Mitt forslag er at i minst ett år framover (to år er bedre) så må beredskapen og forsvaret i Norge økes. Som et intensivt prosjekt. Dette betyr at en må øve enda mer i eget land på å kunne forsvare eget land - i alle dets kriker og kroker.

Ja, det er vel ikke helt feil å være med på å bekjempe bl.a. IS. Men jeg setter spørsmålstegn ved om det bør være våre beste ledere fra forsvaret som bør sendes ut av landet i en situasjon hvor Norge (og norsker i Syria og i Irak) faktisk er i krig.

Hva synes du?

Gå til innlegget

Muslimer flest støtter ikke religionsfrihet

Publisert rundt 7 år siden

og en del muslimer ønsker også straff for de muslimer som skifter tro. Dette formidles av Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Islam er mafia?

Han sier i sitt innlegg `Farlig religion``... vet vi som misjonsorganisasjon – kanskje bedre enn de fleste – at selv moderate muslimer ofte har et anstrengt forhold til reell religionsfrihet. Også en del av de som tar sterk avstand fra IS hevder at muslimer som blir kristne fortjener straff. Ingen konservative kristne vil være i nærheten av å tenke parallelt.`

Slik Ottosen beskriver Islam så høres det ut som om at det å være muslim / bli muslim er det samme som å tilhøre en mafia. En gruppe en ikke forlater uten straffereaksjon. Men er det tro eller fakta Ottosen presenterer? For så vidt jeg vet så er det ikke gjort noen undersøkelser om muslimers holdning til dem som vil skifte tro.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere