Elisabeth Hoen

Alder: 48
  RSS

Om Elisabeth

Født og oppvokst i Oslo. 45 år.
Se CV på Linkedin. Nettsted: http://debatt1.no/


Følgere

Flyktninger: bare bli plassert?

Publisert nesten 6 år siden

Det er fortsatt tusenvis av mennesker som bokstavelig talt sitter fast i norske asylmottak. Dessverre. Enda så etableres stadig nye mottak fordi flere mennesker finner veien hit p.g.a. krig, nød eller annen elendighet i eget hjemland.

Vi må erkjenne at når det kommer til bosetting i norske kommuner så har ikke myndighetene, representert ved inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyktes med dette arbeidet.

Flere krefter må til.

Nye tanker må til.

Nye tanker har kommet til og det vil jeg gjerne fortelle om. I et juleselskap jeg hadde gleden av å være i for noen dager siden, kommer jeg i kontakt med Jan Olav Ryfetten, en visjonær og arbeidsom kar som er involvert i og har satt igang flere, ulike idealistisk-baserte prosjekter. Prosjektet jeg vil fortelle om heter refugeehome.  Det har nettopp blitt etablert en nettside som heter refugeehome.no og prosjektet handler om å knytte kontakt mellom utleiere / huseiere og flykninger som trenger et sted å bo. Istedenfor kun å tenke at flykninger skal plasseres ut i en kommune og bli passivisert i forhold til å få hjelp, så vil dette initiativet gi  flykningene en medbestemmelsesrett over eget liv og vil derfor involvere til en mer aktiv rolle for flykningene selv. Meningen er at flykninger som registrerer seg på siden kan skrive om seg selv, legge ut bilde og å fortelle om jobberfaringer og/eller annet. For å hindre at huseiere/utleiere skal sortere mellom ulike profiler lagt ut av flykninger (slik en dessverre har hørt om har skjedd blant enkelte representanter i kommuneNorge) så er det opp til flykningene og kunne bla igjennom profilene til huseierne og utleierne for så å kunne ta kontakt for et møte. For huseiere og utleiere som registrerer seg på siden så har en sjanse for å kunne avhjelpe med overfylte mottak - i tillegg til å få leieinntekt - og en vil også få mulighet til å bidra positivt i personers liv. Initiativet til denne nye tjenesten er tatt fordi en ønsker å gjøre det lettere for flykninger å skaffe seg bolig og samtidig vil folket kunne bli mer involvert, på en naturlig måte, når det kommer til integrering.

Ja, staten og IMDi trenger vi i dette arbeidet. Men vi trenger også frivillige. Når det gjelder refugeehome.no så har Ryfetten fått støtte av regjeringen til å utvikle denne tjenesten. På sikt vil prosjektet også utvides slik at tjenesten kan fungere i forhold til jobbsøkning og andre viktige relevante saker for alle dem som skal starte et nytt liv i et nytt land.

Ønsker innspill og råd

Med dette innlegget ønsker jeg å inspirere de av dere som leser dette til å tenke over om man kjenner noen flykninger eller noen som har vært i Norge noen år, og som kan ha innspill og råd til hvordan en slik tjeneste bør fungere. Eller fra noen som har stått nær og kjenner hvordan systemet fungerer / fungerer ikke. Erfaringer fra andre som har `opplevd det vante systemet` og som kan ha gode råd til Ryfetten og hans medarbeidere til hvordan denne tjenesten bør utvikles trengs og tas imot med et stort takk. I tillegg, så vil jeg oppfordre til at utleiere og huseiere som er interessert i å leie ut og som leser dette - og som har et godt, åpent og klokt sinn (!) tar en kikk på nettsiden refugeehome.no fordi en først ønsker å fokusere på å ha få noen tilbydere for denne tjenesten. Og mens vi venter så trengs det innspill fra folks erfaringer.. :)

Skriv gjerne kommentarer  nedenfor eller send mail til: elisabethhoen@yahoo.com så vil jeg videreformidle informasjon.

PS: ....og ja, jeg er klar over at dette innlegget likner på reklame, men det er jul og det handler om godt initiativ og frivillighet så jeg håper det får stå. :)

Vennlig hilsen

Elisabeth Hoen

Gå til innlegget

I våres stilte organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter spørsmål til flere profilerte trossamfunn i Norge om deres holdning til dyrs velferd. Islamsk Råd Norge svarer på dette spørsmålet i et brev hvor det blant annet sies:

”Dyrevelferd – et felles ansvar. Islamsk råd er opptatt av dyrevelferd... I pelsdyrnæringen har vi registrert behandling av dyr der de påføres enorme smerter og lidelser. Dyr holdes i små bur fra de blir født til de skal avlives for kommersiell bruk. I bur har de tilnærmet ingen bevegelsesfrihet .... Vi har registrert forhold som er uetiske og høyest kritikkverdige i pelsdyrnæringen. Ut ifra islamske etiske prinsipper for behandling av dyr, fraråder vi enhver form for næring der slik uetisk behandling av dyr forekommer. Det er etter vår oppfatning gode etiske argumenter mot pelsdyroppdrett og Islamsk Råd Norge støtter forslaget om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen” (Mehtab Afsar) .
https://117557-pelsut.web.tornado-node.net/…/NOAH_IRN_Uttal…

Jeg synes det er flott at IRN deler og argumenterer for sine syn i saker som dreier seg om liv og død, og det er svært gledelig å høre at argumentene går i favør til våre medskapninger. Meget bra.

Jeg googler videre. Hvordan stiller Islamsk råd seg til at det i Norge er påbudt med bedøvelse av dyr før slakt? Jo, de stiller seg positivt til det og de lever helt fint med det fra dag til dag noe som betyr at det ikke blir noe press på import til Norge av `ekte` halal kjøtt (slakt utført uten bedøvelse). Dette i motsetning til jødiske, profilerte trossamfunn og organisasjoner som har kjempet for å endre dette punktet i dyrevelferdsloven med argumenter om at den er antisemittisk. Ja, det er sant at deler av argumentasjonen mot kosher slakt har vært antisemittisk, men det er av dyrevelferdshensyn vi har lov om bedøvelse før slakt i Norge. Ikke som en motstand mot jøder eller andre.
Jeg googler meg selv på temaer. Jeg har skrevet om flere emner de siste årene. Da jeg kontaktet Minareten om at jeg hadde lyst til å bidra med innlegg om temaet Dyrevelferd i Islam, som er deres tema for november måned, selv om jeg er helt novise på feltet, så ble det nevnt at jeg godt kunne skrive om dyrevelferd, bare. Dermed kom jeg, så klart, isteden på en sak som har med islam å gjøre, bare. Ja, en sak jeg har vært opptatt av og som er aktuell i år er endringen av loven om omskjæring som kom i januar i år. Loven som plikter offentlig ansatte leger å omskjære spedbarn hvis foreldrene ønsker dette, av religiøse grunner. Denne loven er jeg i mot. En bedre løsning, etter mitt syn, vil være å tillate private klinikker hvor omskjæring kan utføres, men at det ikke skal være en statlig oppgave. IRN er en aktør som har arbeidet hardt for å få igjennom omskjæring på offentlige norske sykehus. Og det er ikke bra, etter mitt syn.
Men tilbake til temaet:
Jeg vil avslutte med å sitere en passasje fra en artikkel, som riktignok innleder med sterkt kritiske bemerkninger, men passasjen jeg siterer lander på et svært positivt sted når det fortelles om Koranen og profeten Muhammeds engasjement og meninger angående dyrs liv, virke og død. Jeg vil derfor avslutte mitt første, lille innlegg som jeg noen gang har skrevet om temaet dyrevelferd og islam, med denne gode passasjen:
” Most people would be aware that Islam mandates animals be conscious at slaughter. Less known is that it also sets a detailed and rigid set of rules regarding animal handling, the violation of which renders the meat haram, or forbidden.
These include: not tying or bounding the animal as it is slaughtered, not killing an animal within sight of another animal, not kicking or beating the animal, and using a sharp knife to minimize suffering."

“Some scholars, such as Bawa Muhaiyaddeen, have gone further, arguing that the rules of ritual slaughter were so designed to encourage a gradual shift towards vegetarianism. A slaughter man is required to "look into the animal's eyes, he has to watch the tears of the animal, and he has to watch (its) eyes until it dies,"he wrote. "Hopefully, his heart will change."
While most Muslims would disagree with this interpretation, there is no doubt that the condition of conscious slaughter continues at the expense of those rules designed to minimize animal distress.........

One tradition or hadith has it that upon seeing a slaughterman sharpening his knife before a sheep, Mohammed admonished him, "Do you intend to inflict death on this animal twice? Once by sharpening your tools in front of it and once by slitting its throat?"

In another, the prophet, getting ready for his prayers, found a cat sleeping on his robe. Rather than disturb the animal, he cut the sleeve off the garment.
Mohammed himself, who ate a mostly (but not completely) vegetarian diet, is known to have abhorred cruelty to animals. "Fear God in regards to these animals who cannot speak their will," he warned his early followers.”

http://www.abc.net.au/…/hamad-islams-forgotten-anim…/5158894 

Gå til innlegget

Ny ordfører i Oslo

Publisert rundt 6 år siden

I går ble det gjort kjent at det er klart for ordførerbytte i Oslo. Personen som skal overta ordførervervet får en viktig rolle i å videreføre Fabian Stangs varme og inkluderende holdning overfor hele befolkningen inne i hovedstaden.

Men nå med et annet politisk fortegn. Vi har fått Marianne Borgen fra SV. Marianne Borgen har lang erfaring fra politisk styring. Hun har årelang erfaring fra Oslo bystyre og hun har sittet i forskjellige komiteer opp igjennom årene. Hun har også erfaring fra styre i Aker universitetssykehus og har vært dypt involvert i arbeid for REDD BARNA. Hun har også vært faglig leder i Barneombudet. Når det gjelder utdanning så er ikke merittlisten like stor, så vidt jeg er kjent med, men hun oppnådde i hvertfallcand. sociol med embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo fra 1979. I Cand. mag -graden hadde Borgen fagene sosiologi, historie og tysk. Sammenlignet med Fabian Stangs utdanning, som er utdannet først som lærer, deretter som jurist – og med hans arbeidserfaring som advokatfullmektig, politifullmektig og advokat så stiller ikke Marianne Borgen like sterkt som han, men hun har andre fag i bagasjen som er nyttige og viktige. Borgen er i dag 64 år og er en fra før av kjent SV-politiker.

Jeg skulle helst sett at Fabian Stang fortsatt kunne ha hatt ordførervervet. Men slik ble det ikke. Når et bytte først måtte skje så er jeg positiv til Marianne Borgen fordi SV ser ut til å representerer en felles vei for MDG og Ap å gå på. Oslo er ikke klar for Shoaib Sultan og siden Raymond Johansen vil bli leder for byrådet så kunne det bli litt mye med en Ap ordfører i tillegg.

Det blir spennende å følge byutviklingen i Oslo framover og mitt håp er at SV og MDG ikke skal glemme bort dyrevelferd. Her har disse partiene mye til felles – i tillegg til sine miljøengasjementer. Så håper jeg at politikken blir intelligent håndtert og at fagkunnskapene er i orden på venstresiden og at døren holdes noe på gløtt til andre sentrumspartier og ja, til alle partier.

Masse lykke til, Marianne Borgen. Gratulerer med ordførervervet!

Gå til innlegget

Knebling med humor

Publisert over 6 år siden

Sosiolog Kjetil Rolness hadde et innlegg i Dagbladet i går med tittelen ”Ingenting å spøke med. Å krenke fornuften og kneble humor”. Det burde nok isteden stått: å kneble med humor fordi han tar til orde for at humorister og profesjonelle ytrere er

VIPs som har et særskilt ytringsbehov som står over lytternes ytringsbehov og ytringsfrihet. http://www.dagbladet.no/2015/04/18/kultur/meninger/ideer/lordagskommentaren/helgekommentaren/38737108/

I innlegget tar han for seg ytringsfriheten og humoristers (”alle kan være humorister”) særskilte rolle sett i lys av bl.a. debattene som har gått i det siste om pornostuntet til Trygdekontoret og med referanse til radioresepsjonens vitsing om folk med downs syndrom. Han argumenterer for at den som hører noen si noe som er ment humoristisk, men som lytteren reagerer negativt på, ikke må ta til motmæle. Altså, lytteren kan le, men bør ellers følge visse spilleregler i den hensikt å verne om ytringsfriheten til avsenderen. Nå er det mulig at hele kommentaren til Rolness er ironisk ment, men han avslutter bl.a. med setningen: ”De krenkede får diktere debatten og legge premissene for hva som er lov og ikke lov å si.”. Det er heller ikke åpnet for kommentarfelt under innlegget så dette kan også være en indikasjon på at innlegget faktisk er seriøst ment og mitt utganspunkt er dette. Altså, beskjeden ser ut til å være: lytteren/mottakeren bør tie stille eller respondere på et bestemt vis ellers vil ytringsfriheten for folk flest innskrenkes. Rolness tar bl.a. med som eksempel kritikken mot radioresepsjonen etter deres humoristiske/krenkende live-kommentar om downs syndrom. Rolness skriver (oppgitt) at redaksjonen ` måtte stå skolerett`. Men radioresepsjonen beklaget frivillig. Hvorfor gjorde de det? Går det ikke an å tenke at det er helt uproblematisk at den som krenker skal/kan kunne beklage etterpå i møte med lytteren, hvis vedkommende ønsker det (noe NRK og medlemmene i radioresepsjonen ønsket å gjøre), og det uten at det behøver å gå utover ytringsfriheten som sådan? Innebærer et vern om ytringsfrihet at en aldri skal behøve å beklage? Svaret er selvfølgelig nei. At det skal være så ubehagelig å beklage at det vil innskrenke ens ytringsfrihet senere det er slapp tenkning. Hvis det skal være lov å føle seg fri til å vitse om hva og om hvem som helst (som skal være lov) så er det selvsagt også sånn at den som hører på skal kunne føle seg like fri til å kunne respondere (verbalt) akkurat slik en ønsker (så lenge det ikke bryter med loven). Skarpere ytringer gir skarpere responser. Ytringsfriheten går begge veier og det er selvsagt at det skal være like regler for sender og mottaker i å ytre seg.

Den som ytrer er helt avhengig av at noen lytter, og det høres ikke ut som en særlig god demokratisk tankegang å oppfordre mottakeren til å måtte respondere på en bestemt måte, slik Rolness ser ut til å ta til orde for. At man av og til sier beklager er kanskje det han frykter mest (?) og det virker som han tror `alle de andre` også frykter dette sterkt da han går så langt som å true med at ytringsfriheten blir skadelidende hvis det reageres på ytringer som oppleves som krenkende. Jeg synes heller en bør si at krenkelse og beklagelse gjerne hører sammen, men at dette ikke bør legge en demper for hverken spontanitet, humor eller det frie ord. Det sikrer alle. For meg virker det som om det virkelige problemet for ytringsfriheten er fremstillingen om at det er avsenderen som ikke skal måtte tåle responser og kritikk over egne ytringer og som kan rope opp om `knebling`. At det er mottakeren som skal bære ansvaret og som blir beskyldt for å være den som innskrenker ytringsfriheten er bare en dårlig forsvarstale som skal favorisere senderen på bekostning av mottakeren.  

Nei, her må vi tenke prinsipielt. Det er ikke noen trussel mot ytringsfriheten at folk har reaksjonsytringer eller vil argumentere imot, heller er det ikke noe problem at den som krenker, i møte med lytteren, av og til har behov for å beklage etterpå eller at en forsvarer sin ytring selv om den kan virke sårende. Det som virkelig er en trussel mot ytringsfriheten er påstanden om at den som lytter bør begrense seg, mens avsenderen skal  kunne stå helt fritt.

Begge grupper skal selvsagt kunne stå like fritt.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere