Elisabeth Hoen

Alder: 48
  RSS

Om Elisabeth

Født og oppvokst i Oslo. 45 år.
Se CV på Linkedin. Nettsted: http://debatt1.no/


Følgere

Bibelen: Om menneskets ondskap, 1. Mosebok

Publisert nesten 5 år siden

6 kapittel, vers 5: Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag. 6. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7. Og Herren sa: Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt, av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; for jeg angrer at jeg har skapt dem.

Så skjer og Gud sender en stor flom på jorden, men redder Noah og hans familie samt to av hvert slag av alle dyr, fugler og kryp.

Når så jorden har blitt tørr så står det å lese i kapittel 8:

14. Og i den annen måned, på den syv og tyvende dag i måneden, var jorden aldeles tørr. 15. Da talte Gud til Noah og sa: 16. Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustruer med deg. 17. Alle de dyr som er hos deg, alt kjød, både fuglene og feet og alt krypet som rører seg på jorden, skal du føre ut med deg, og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden. 18. Så gikk han ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham. 19. Alle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rører seg på jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag. 20. Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler og ofret brennoffer på alteret. 21. Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort. 22. herefter skal, så lenge jorden står, sæd og høst, og frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri høre opp.

Det meste av de påbud, forbud, straffereaksjoner og dødsstraff som følger etter kapittel 8 i det gamle testamentet er noe de aller fleste kristne og jøder tar avstand fra i dag. Den strenge og harde Gud. Hvorfor ble Gud slik? Kan det forstås på den måten at Guds strenge oppfordringer til levemåte og til straffereaksjoner, slik vi leser om det i mosebøkene, har sitt utspring i nettopp det siterte? Sa ikke Gud, som en direkte respons til at Noah tok livet av dyr Gud hadde reddet med ham, at ondskapen er i hjertene og i tankene til mennesket? Og fra ungdommen av? Det virker svært troverdig at Guds ord presiserer ungdom. Jesus har videreført den tankegangen med `la alle barna komme til meg`. Barn er, som mennesker, alltid uskyldige. Tankene som kommer til mennesket fra ungdommen av er ikke alltid det. Det onde er en del av oss – det er som et potensiale i oss som vi vil prøve ut og det kan ikke gjøres noe med. Dyr kan være hensynsløse og brutale hvis det er nødvendig, men aldri onde. Ondskapen er i mennesket alene. Jevnfør nå kapittel 8 med det forutgående verset i kapittel 3, 22: Og Gud Herren sa: Se, mennesket har blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!.

Tidligere i kapittel 3 hører vi om hvordan Eva lot seg friste av slangen til å spise av det forbudte tre. Selv om det blir lagt vekt på at Eva lot seg lure/påvirke av slangens ord – på tross av Guds forbud, så står det også i vers 6: Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene… Minner ikke dette om beskrivelsen av at stekt kjøtt er en behagelig duft for Herren? Mennesket og Gud lar seg friste, noe som forteller oss at noe ondskap vil det bli her i verden. Det er bare sånn vi er skrudd sammen.

Å ta liv. Å drepe det som Gud først skapte, så reddet, det er en alvorlig sak. Jeg opplever at Guds ord fra kap 8 er sterke og viktige for å forstå Guds strenghet videre i mosebøkene. Når selv Noah, som var Guds spesielle utvalgte viser det Gud kaller for ondskap når Noah tar liv, så vil Gud møte menneskene med ondskap også. Å ta liv – å steine noen til døde som straff – ja, det meste som står i det gamle testamentet i historiene om den harde Gud er noe vi mennesker har kjempet med å forstå. Den gode Gud er så hard? Men jeg tror det har sin grunn. Gud begynte å beordre å ta liv som straff etter at Noah ofret dyr og ikke før. Det er som om Gud sier at skal dere leve på jorden med det vi nå vet er med det onde i dere, så skal dere selv få kjenne på straffer for det onde.

For å forstå ondskapen både fra mennesker og fra Gud selv så tror jeg det er en viktig og kanskje til og med en grunnleggende innsikt vi kan lese ut av kapitlene 1-8 i 1. Mosebok. For hvis det er ondskap i oss, slik Gud sier at det er, så har den kimen til ondskap kommet fra Gud. -Dessverre, opplever jeg at Gud sier, men Gud forstår og har barmhjertighet med mennesket fordi Gud selv ble fristet av den velbehagelige duft lik Eva, som ble fristet av det deilige treet og dets frukter. Mennesket kan ikke styres av ord alene. Kristne tar i dag avstand fra det meste av reglene i det gamle testamentet, men tar lett på, eller enda verre tar det som en selvfølge, at mennesker kan grovutnytte dyr og i produksjonsmåten – på en systematisert måte – misbruke/skade dyr. Oppmerksomheten fra kristne flest, slik jeg opplever det, er ikke på misbruk av dyr fordi en nok føler selv at Gud har gitt en tillatelse til å bestemme over dyrene. Vi kjenner til det kristne partiet Krf i Norge. De tillater oppdrett av mink og rev f.eks. og de forklarer det utfra et verdisyn om at vi har rett til å utnytte dyr. Men husk hva det står at Gud sier om dette i begynnelsen på kapittel 9: 2. Og frykt og redsel for eder skal være over alle dyr på jorden og over alle fugler i himmelen, over alt det som rører seg på jorden, og over alle fiskene i havet ; i eders hånd er de gitt.

Hva menes egentlig her? Slike ord kan da vel ikke komme fra Guds hjerte om slik han ønsker at vi mennesker skal være? Alle dyr skal frykte mennesket? Det har ikke blitt sagt i de tidligere kapitlene. Det høres mer ut som en forhånelse av mennesket, mer enn at Gud ønsker det skal være slik. Det høres også ut som en konstatering av tingenes tilstand men som ikke egentlig er ønsket: som at nå sier Gud at vi mennesker er dyrs «Gud» her på jorden og vi kan bestemme om vi vil at de skal frykte oss eller ikke.

Ondskap kommer i mange former. Å ta liv er den mest alvorlige formen for ondskap. Men slik er nå engang livet (blitt) her på jorden. Slik jeg tolker kapittel 1-8 i 1. Mosebok så viser Gud både sinne og sorg over at det er slik. Guds sinne får konsekvenser for oss mennesker slik vi kan lese videre om i mosebøkene. Fra og med den nye sjansen mennesket fikk etter syndefloden så åpner altså Gud med å si at menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg synes vi mennesker – og særlig kristne og jøder – bør tenke mer over det som står i 1. Mosebok kap 1-8. Kanskje veien ut av ondskapen ligger i en ny forståelse av menneske-dyr forhold, både når det gjelder synet på dyr og det å ta liv. Tidligere når jeg har diskutert dette emnet med kristne har jeg ofte blitt møtt med et syn om at Gud tillater at vi utnytter og kan ta livet av dyr («vi råder over dem»). Ja, Gud har sagt det. Gud har tillatt oss å ta dyrs liv.

Men Gud har også sagt så mye mer enn det. Det må vi ikke glemme.

 

Gå til innlegget

Mobbere: del av Frps strategi?

Publisert nesten 5 år siden

Flere Frp`ere er høylytte, virker uempatiske og bruker mobbetaktikker når de skal kritisere andre eller når de skal fremme sin egen politikk.

Jeg har tatt et raskt blikk her i morges, på facebook sidene til Siv Jensen, Kjetil Solvik-Olsen, Per Sandberg og Sylvi Lishaug. Siv Jensens side er det ikke noe umiddelbart å sette fingeren på. Når det gjelder Solvik-Olsen – selv om han har hatt et par usmakelige `LIK OG DEL` poster tidligere, hvorav jeg kritiserte akkurat det i kommentarfeltet, så ser det nå ganske fint ut når jeg scroller nedover, og han er ellers saksorientert (litt frekk, men innafor!) omkring sin post og politikk på Stortinget.

Når det gjelder Listhaug og Sandberg er saken imidlertid en annen.

Et kjapt blikk var nok til å finne flere poster som gir alibi for min tittel på innlegget og for mine kommentarer nedenfor.

Først: Per Sandberg på facebook.

«Per Sandberg shared Dagbladet Meninger‘s post.

November 16 at 3:23pm «Noe å tenke på.»»

Dagbladet Meninger

November 16 at 2:27pm · – Stakkars folk flest! (Carl I hagen)»

http://www.dagbladet.no/kultur/ma-man-vaere-dum-for-a-vaere-journalist-eller-er-det-bare-til-god-hjelp/65283921

Frispilleren Carl I Hagen går hardt ut mot journalister i Norge. Men er kritikken saklig? En tidligere folkevalgt og en som aspirerer til politiske posisjoner går ikke ut og kaller journalister for dumme. Det er å karakterisere personer, altså er det personangrep. Sandberg er Hagens medspiller ved at han deler posten. Jeg kan fortelle leserne at hvis en debattant hadde kommet med slike utspill mot andre i en debatt på verdidebatt, f.eks. hvis Lars Gule kaller andre for dumme, så ville kommentaren mest sannsynlig bli slettet og ihvertall klaget inn. Det er som om folkeskikken forsvinner for enkelte politikere fordi de er på et sosialt medie. Eller ser vi bedre ens personlighet og karakter som kommer fram? I en avslappende setting hvor det er greit å være litt sleivete? Ihvertfall blir det et legitimt spørsmål når vi snakker om de som er satt til og valgt for å styre landet. Viser Sandberg seg som en god rollemodell for unge og for voksne? Svaret er nei. Donald Trump ble spurt om, i sin første debatt av tre med Hillary Clinton før valget, om utfordringer omkring språket brukt i valgkampen. Harde, polariserende ord som har gjort at mange barn og unge skremt. «Å kaste ut». «Holde de andre ute for mange av dem kan være farlige». Osv. Deler av Frp når ikke opp til Trumps nivå, men det har elementer i retorikken som er like.

I kommentarfeltet til Sandbergs post er det flere lesere som tar til motmæle og reagerer på Sandbergs form:

”Akkurat som om ikke Frp er avhengig av journalister for å formidle budskapet om hvor fæle disse sosialistene er. Hva hadde Carl I, eller Sandberg hvert om de ikke hadde en journalistskulder å grine på når verden gikk dem i mot. Journalister er fine når refererer Frp´s budskap, men de er noe krapyl når de har egne meninger som står i motsetning til Frp´s.” (Anonymisert)

” Nok en gang netthets fra Frp-politikere. Dere har fått med dere regjeringens strategiplan mot hatefulle ytringer? ‘Ett av de viktige målene i strategien er å legge til rette for møteplasser der barn, unge og voksne kan diskutere, være uenige og ha ulike standpunkter uten å trakassere eller bruke hatefulle ytringer.’ Å karakterisere en yrkesgruppe som dumme er trakassering. Carl I Hagen kunne med letthet skrevet denne ytringen uten å trakasserer journalister, men valgte å gjøre det likevel. Hensikten helliger kanskje middelet? Overskriften vekker oppsikt og flere klikker inn på den. Så da er det verdt det? Flere klikk veid opp mot integritet og respekt for andres meninger? Bruk noen minutter og les gjennom stratgiplanen deres egen regjering lanserte i går.” (Anonymisert)

Den 9 sept delte Sandberg det ikoniske bildet fra Vietnam, med den desperate nakne jenta i forgrunnen,  mens hans partis politikk sender ut barn som har bodde hele livet sitt i Norge til krigsherjede/risikoland. Det virker for meg som om han bruker bildet bare for å provosere – uten at det har noen verdi i seg selv. Han skrev ikke noen kommentar til bildet heller i sin post. Men han har vært med på – i likhet med andre politikere i Norge – å få en bredere aksept for nakenhet på et sosialt medie med 13 års grense. Det har han vært med på å kjempe for. Et ironisk – gratulerer, blir min respons på det.

Så til Sylvi Listhaug. I formiddag skrev Listhaug følgende på sin facebook side:

”Sylvi Listhaug

Et reklamebyrå sto bak gårsdagens stunt med Kristoffer Joner.”

Nå kan jeg godt forstå at en som Sylvi Listhaug tror på det som en hører i mediene – å gå i dybden utover overskrifter er ikke noe jeg personlig forventer over visse spørsmål fra den kanten – men hennes post er falsk vitnesbyrd. Etter Joners initiativ til å gjøre en god gjerning før jul og få folk til å donere penger til et godt formål, så gikk Joner sammen med et reklamebyrå for å bedre mulighetene til å nå best mulig ut. Slik Listhaug formulerer seg så høres det ut som om Kristoffer Joner kun lot seg følge med av NOAS. Det  Listhaug sier i sin post er eksempel på noe som i hvertfall er i grenseland – om det ikke bikker over – i forhold til falske nyheter, som det er fokus på å unngå nå for tiden. Desto mer makt du har desto høyere krav vil settes til deg, Sylvi Listhaug. Du kan ikke bare seile igjennom.

Det neste jeg skal vise er Listhaugs reaksjon på Joners innsamlingsaksjon.

”Sylvi Listhaug

14 hrs ·

LIK OG DEL! Bli med å si klart og tydelig ifra at vi ikke lar oss stoppe av dette hylekoret.”

Hylekor. Vel, det som svært mange har reagert på er hennes måte å kommunisere på. Det er hun som har for vane å bruke sterke ord og vendinger – noe som er en uempatisk måte å snakke (om andre) på. Slik som med Donald Trump så får det oppmerksomhet og en når igjennom. Men det er mobbing. Mobbing funker. Ei jente på 18 år la inn en kommentar på en tidligere facebookpost jeg la ut om at Trump hadde vunnet valget i USA. Hun skrev: Trump er som å velge inn som klasserepresentant den som kjemper for å få brusautomat i gangen. Den som sitter på bakerste rad og kommer med stikk og mobber andre for å få sin vilje.

Det ser ut til at i Frp så har de alltid en eller flere som `lager litt furore` – de som er frekke, som kan mobbe andre med god samvittighet – det er som en politisk strategi.

I forbindelse med sin nye blogg skrev Lishaug dette:·

”Sylvi Listhaug

November 15 at 6:30am ·

Nå har jeg startet blogg! Her vil jeg skrive litt om det som opptar meg i hverdagen og hva som er viktig for meg i livet.”

Jeg tar også med denne posten, før jeg vil kommentere:

”17 nov.

God morgen alle sammen! Jeg husker skolegudstjenesten som noe svært positivt fra mine skoledager. Siste skoledag før ferien kom vi i julestemning med nydelig sang, musikk og noen ord til ettertanke fra presten. Jeg tror ikke noen har tatt skade av å delta på dette. Hva mener du?”

Det jeg legger merke til er at begge poster handler om henne. Hva hun synes er viktig. Hvem hun er, hva hun føler, om sin familie og livet. Deretter forteller hun i sin andre post om hvor gode opplevelser hun har hatt på skolegudstjenester før i tiden. Selvopptatthet.

Når en også trekker inn sin familie så sterkt på en blogg som også skal virke politisk, så er nok det et nyttig middel til å kunne gå ut som offer senere. Da kan det bli: min familie tåler ikke alt dere sier om meg. Og alle vil nikke til det. Men da bør alle huske at det er hun selv som har blandet det hele sammen hvor usaklighet har blitt brukt av henne selv. Det var hennes valg – hun åpnet den døra.

Listhag ser ikke ut til å være opptatt av andres opplevelser. Hvorfor har det kommet så mye motstand mot skolegudstjenester? Det kommer ikke (hovedsaklig) fra muslimer i Norge. Det har kommet og kommer fra nettverk rundt Human Etisk Forbund. Flere saker har gått til den europeiske menneskerettigheter komminsjonen når det gjelder diskriminerende behandling av ikke-kristne i skolen i Norge. Jeg har også hørt om mange i Norge som har hatt dårlige opplevelser hvis de ikke har villet delta i den kristne seremoni før jul, fordi ens familie har et annet livssyn. Alternativene og opplegget både rundt KRL faget tidligere og julegudstjeneste har ikke vært gode nok. I lokalsamfunn i tiden jeg vokste opp så hørte jeg fra flere at det ikke var en lett sak å ikke tilhøre den kristne tradisjonen. En kunne lett bli frosset ut. Jeg reagerer på at Listhaug fokuserer så mye på egne opplevelser når hun agerer på vegne av folket. Jeg er selv for skolegudstjeneste før jul, men måten hun legger sitt syn fram på reagerer jeg negativt på. Listhaug blander politikk og personlig liv så mye selv at jeg får følelse av at hun ikke evner å ta innover seg historier som ikke er kompatible med egne erfaringer. Det virker som hun ikke forstår at hun agerer og sier saker som veldig mange andre opplever negativt og ekskluderende.

Det å snakke rett fra levra – det å være folkelig – det å ikke pakke noe inn – det kan fungere. I en slik talemåte kan det forkomme mobbing eller det som andre vil oppfatte som mobbing. Men det finnes og slike som ikke mobber. Men vi hører som slike sjelden, dessverre. Men poenget er at alle mennesker vet innerst inne hva som er saklig og hva som er mobbing, og det gjelder folk fra den laveste arbeiderklasse til det høyeste borgerskap. Så det er ingen unnskyldning for uvettig språkbruk fra våre folkevalgte. Verken fra Frp eller fra representater fra andre partier. Se også denne: http://debatt1.no/abid-raja-retorikk/ 

NB: alle poster jeg har sitert i innlegget kommer fra Listhaug og Sandbergs åpne, offentlige facebook profil med kommentarfelt. Det er derfor offentlig informasjon jeg delt.

Gå til innlegget

Verdidebatt: nytt (begrensende) konsept?

Publisert nesten 5 år siden

En venn tipset meg om at verdidebatt har fått et nytt format. Jeg har ikke vært inne på vd på en liten stund og jeg var spent på å titte innom. Vel, jeg har smugtittet fordi Tor Berger Jørgensen delte et innlegg på facebook. Jeg leste det i mobilformat og det så veldig fint ut. Verdidebatt fungerer nå bedre på mobil og det er bra. Men på nett??

Vi mennesker er typiske motstandere av det som er nytt. Vi liker det vi er vant til. Men er forandring alltid til det bedre? Jeg synes det er synd at Vårt Land kun har valgt å vise titler på innleggene på forsiden. Vel, med unntak av en setning her og der. Når det gjelder det skrevne ord og et debattforum så kjenner jeg at jeg savner det å kunne lese litt mer av flere innlegg før jeg går videre og leser hele. Det gir så lite informasjon å bare ha tilgang til en tittel eller til en enkelt setning på forsiden. Det engasjerer ikke. Det virker for meg som at verdidebatt har fått et mindre format enn før. Det er ikke like rikt og fyldig og det virker som sparekniven har blitt brukt. Jeg forstår ikke hvorfor?

Et forum som sier om seg selv at de er det viktigste forumet for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn synes jeg bør ha et bredere format enn dette. Jeg synes forumet virket mer fyldig, bredt og seriøst før. Dessuten så er det fortsatt slik i dag at det er kristendom som dominerer totalt på vd når det gjelder religiøse temaer. Men kristendom nevnes ikke en gang i fortellingen om hva verdidebatt er. Jeg synes også dette er synd.

Min venn fortalte meg i dag at det er noen gode faste skribenter her på vd som er skuffet. Både p.g.a. mindre skrifttype og p.g.a. færre "siste innlegg" synlig på forsiden.

Jeg har åpnet et nytt forum for debatt og har startet med et lite format. Nå har verdidebatt et lite format også. Med Vårt Land i ryggen?

Jeg forstår ikke.

Jeg håper formatet endres tilbake på verdidebatt. Det var et veldig godt og flott format før.

Gå til innlegget

De små politiske partiene: nettblikk

Publisert nesten 5 år siden

Ved valget i 2013 var det 12 874 personer som stemte blankt. Andelen som stemte blankt var høyest i Finnmark fylke, 0,8%, en økning på 0,2% for Finnmark sett opp mot valget i 2009, mens det i de fleste fylker er mellom 4-5% som stemmer blankt.

I alle fylker i Norge så stemmes det blankt. På landsbasis utgjorde blanke stemmer 0,5%. I 2013 var valgoppslutningen på 78%, en 2,5% forbedring fra 2009. Dette gjaldt dog ikke for Finnmark.

Når en velger å gi en blank stemme er det et uttrykk for at en støtter demokratiet og valgsystemet i Norge, men en kan bare ikke finne et parti som en vil stemme på. Kanskje har en mistet troen på endringer som en selv gjerne vil se. Når det gjelder nettopp Finnmark så rapporteres det jevnlig nordfra, bl.a. gjennom avisen Nordlys, at deler av befolkningen i nord føler seg glemt. Mange føler seg sviktet av politikernes tidligere lovnader og det er lett å tenke seg, for meg som Oslo jente, at flere i nord føler seg utelatt og at dette kan være en forklaring på de mange blanke stemmene ved valget. I Finnmark, sammenlignet med resten av Norge, så har vi også størst andel av de stemmeberettigede som ikke stemmer i det hele tatt. I 2013 lå valgdeltakelsen på bare 71,4%, noe som er laveste tall av alle fylker i hele Norge. Altså 6,6% lavere enn snittet og hele 10,2% under valgdeltakelsen i Akershus. Noe må gjøres!

Hensikten med denne artikkelen er å følge opp forrige innlegg, http://debatt1.no/politiske-partier-nettblikk/ , og nå har jeg kikket på noen av de litt mer ukjente og mindre partier som finnes i Norge. At de er små betyr ikke at de ikke har gode refleksjoner som kan fenge mange. Det betyr heller ikke at de ikke kan ha like god politikk som de store. I Norge har vi et såkalt konsensusdemokrati, noe som betyr at det legges opp til samarbeid – ikke diktatur.Vi kan alle påvirke! For deg som ikke stemmer på de større partiene, men som likevel har lyst til å engasjere deg og forsøke å påvirke samfunnet, så gir jeg en oversikt nedenfor over partier som det også er mulig å stemme på ved valg. Alle store har vært små en gang 

Gå til innlegget

De små politiske partiene: nettblikk

Publisert nesten 5 år siden

Ved valget i 2013 var det 12 874 personer som stemte blankt. Andelen som stemte blankt var høyest i Finnmark fylke,0,8%, en økning på 0,2% for Finnmark sett opp mot blanke stemmer i 2009, mens det i de fleste fylker er mellom 4-5% som stemmer blankt.

I alle fylker i Norge så stemmes det blankt. På landsbasis utgjorde blanke stemmer 0,5%. I 2013 var valgoppslutningen på 78%, en 2,5% forbedring fra 2009. Dette gjaldt dog ikke for Finnmark.

Når en velger å gi en blank stemme er det et uttrykk for at en støtter demokratiet og valgsystemet i Norge, men en kan bare ikke finne et parti som en vil stemme på. Kanskje har en mistet troen på endringer som en selv gjerne vil se. Når det gjelder nettopp Finnmark så rapporteres det jevnlig nordfra, bl.a. gjennom avisen Nordlys, at deler av befolkningen i nord føler seg glemt. Mange føler seg sviktet av politikernes tidligere lovnader og det er lett å tenke seg, for meg som Oslo jente, at flere i nord føler seg utelatt og at dette kan være en forklaring på de mange blanke stemmene ved valget. I Finnmark, sammenlignet med resten av Norge, så har vi også størst andel av de stemmeberettigede som ikke stemmer i det hele tatt. I 2013 lå valgdeltakelsen på bare 71,4%, noe som er laveste tall av alle fylker i hele Norge. Altså 6,6% lavere enn snittet og hele 10,2% under valgdeltakelsen i Akershus. Noe må gjøres!

Hensikten med denne artikkelen er å følge opp forrige innlegg, http://debatt1.no/politiske-partier-nettblikk/ , og nå har jeg kikket på noen av de litt mer ukjente og mindre partier som finnes i Norge. At de er små betyr ikke at de ikke har gode refleksjoner som kan fenge mange. Det betyr heller ikke at de ikke kan ha like god politikk som de store. I Norge har vi et såkalt konsensusdemokrati, noe som betyr at det legges opp til samarbeid – ikke diktatur.Vi kan alle påvirke! For deg som ikke stemmer på de større partiene, men som likevel har lyst til å engasjere deg og forsøke å påvirke samfunnet, så gir jeg en oversikt nedenfor over partier som det også er mulig å stemme på ved valg. Alle store har vært små en gang 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere