Elias Per Vågnes

Alder: 85
  RSS

Om Elias Per

Pensjoneist med erfaring som fiskar, navigatør og høgskolelærar. Har stor hage, skorgenessnekke med 10hk Sabb diesel, kveiteline, trollgarn og 14 krabbeteiner. Har heile mitt vaksne liv vore interessert i Midtausten. Fyrst som sionist, men sidan 70-talet som humanist..
Ambisjonar: Bruke meir tid på reise etter innfallsmetoden. Sist på prioriterinslista kjem Afghanistan, Israel, Syria, Irak, Jemen, Nord-Korea
No er biene solgt og dermed er eg kvitt ein klamp rundt foten. Levande dyr er som ein fryseboks, dei treng "strøm" kvar dag for å fungere. Utan jamnt tilsyn og stell ender det i fiasko.

Følgere

Haaretz 2 26.11

Publisert nesten 7 år siden

Tallause representantar for Abrahams religionar hevder at dei kan lese guds vilje i den volden som i dag finn stad i Israel og Midtausten, men tolkingane er ikkje eintydige og Gud sjølv held kjeft.

Playing politics with God in the Holy Land

Too often events in the Middle East, and in Jerusalem particularly, act as evidence for religious Jews, Muslims and Christians that they alone are enacting God’s will – with dangerous consequences.

By Samuel Heilman| Nov. 24, 2014 | 11:36 AM

Since, to believers, God’s messages are not open to compromise or negotiation, we are tempted to assume there’s no possibility of compromise or negotiation on the believers’ part as well. Hence the truism that only unbelievers are amenable to realpolitik and compromise, whereas the faithful can never listen to reason: For them, God’s will must always be done on earth as it is in heaven.

http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.628180

Gå til innlegget

Haaretz 26.11

Publisert nesten 7 år siden

President Rivlin kjemper for at Israel skal ha ei anstendig grunnlov Religiøse leiarar på båe sider heller bensin på bålet

In Israel, it’s idiocy that gives the conflict a religious tailwind

Whether from Israeli newspapers or the Jordanian parliament, extremist positions filter down to the masses. They will lead the country to a dead end.

By Uzi Baram| Nov. 25, 2014 | 5:01 PM 

Extremist Islamic groups, some of them in Israel, hope the conflict will move from the political to the religious. Sheikh Ra’ad Salah, head of the Islamic Movement’s northern branch, doesn’t care about the struggle for Palestinian rights. He’s only interested in the “terrible danger facing Al-Aqsa.”

 http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.628269

 

President Rivlin comes out against Jewish nation-state bill as Netanyahu, Lapid spar over it PM plans to present a final version in coming days; Lapid threatens not to back the bill unless it includes the word 'equality.'

By Jonathan Lis, Revital Levy-Stein and Revital Hovel| Nov. 26, 2014 | 12:42 AM

http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.628530

 

Gå til innlegget

Haaretz 25.11

Publisert nesten 7 år siden

Apartheid fester grepet i staten Israel no også i grunnlova

Bennett to U.S.: Jewish nation-state bill is our affair, don't intervene

After U.S. State Department urges Israel to 'stick to its democratic principles,' right-wing politicians lash back.

By Haaretz| Nov. 25, 2014 | 3:00 PM

 

The U.S. State Department said Monday evening that it expected Israel to "stick to its democratic principles," in its first response to the Jewish nation-state bill approved by Prime Minister Benjamin Netanyahu's cabinet a day earlier.

"Israel is a Jewish and democratic state and all its citizens should enjoy equal rights. We expect Israel to stick to its democratic principles," the State Department said.

 

Gå til innlegget

Haaretz i dag

Publisert nesten 7 år siden

Ex-Mossadsjef ser mørkt på Israel si framtid om dagens politiske kurs held fram

Former Mossad chief: For the first time, I fear for the future of Zionism

The nation of Israel is galloping blindly toward Bar Kochba's war on the Roman Empire. The result of that conflict was 2,000 years of exile.

By Shabtai Shavit | Nov. 24, 2014 | 2:00 AM 

 

http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.628038

Gå til innlegget

Tru gjer blind

Publisert nesten 7 år siden

Det vert hevda at religiøs indoktrinering skadar inteligensen. Eit godt eksempel er indoktrinering av trua på at innhaldet i Bibelen er sanning overordna reell kunnskap.

Kl. 01:20 den 18 januar 1960 kolliderte" Star Clipper" med Almøbroen mellom fastlandet og Tjørn, og deler av brospennet rasa ned på dekket til den norske bulkbåten. 8 menneske omkom ved at bilane dei sat i køyrde utfor kanten og ned i holet.

Besetningaom bord på "Star Clipper" gjorde kva dei kunne ved hjelp av lyskastarar og sirene for å gjere bilistar merksame på at noko var gale.

Dei fortalde at det var forferdele å oppleve at bilistane køyrde rett i døden. Ein av sjåførane vart var signala frå båten, soppa bilen og gjekk ut for å sjå kav som var på ferde for deretter å gå inn i bilen og køyre rett i døden. Han var så fastlåst i tilit til at brua var der at han ikkje var i stand til å oppfatte at brua var delvis borte.

Denne hendinga renn meg i hugen når Bibelfundamentalistar diskuterer det 1. mosebok fortel om korleis alt vart til på 6 dagar, Adam og Eva, Syndefloa, Josva stoppa sola og månen osv. Det er så opphengd i at Bibelen er Guds sanning frå A til Å at dei ikkje er i stand til å sjå at Mosebøkene er eventyrforteljingar. På den eine sida har ein forteljinga som er rissa i jordskaorpa og i Universet, på den andre sida har ein eit virvar av religiøse skapelsesforteljingar. Og vi ser at truande i dumskap forkastar "utviklingsprosessens" eiga forteljing om korleis det gjekk til og held fast ved dei eventyra dei vart indoktrinert med morsmjølka. Kva versjon dei blåheld på varrierer med i kva tidsrom dei vart fødd og kva for religiøs tru dei fekk i voggegave. Sjølv om ein med dagens kunnskap burde oppdage at Mosebøkene er dei reine røvarhistoriene kokt saman av kunnskapslause menneskje, så krampeheld dei på overtrua.

Dei køyrer rundt på bensin frå rundt 300 millionar år gamle sedimentlag, men tviheld på at Universet vart skapt for mindre enn ti tusen år sidan som fylgje av religiøse skylappar. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere