Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Sun Zi og USA

Publisert nesten 5 år siden

Kaos innen makteliten.

 

       Den 21 oktober 2016 skjedde det at den amerikanske destroyeren USS Decatur gikk gjennom Xisha øyene,også kalt Paracel-øyene,som bokstavelig er oppi fjæresteinene til fastlandsKina.

       Det offisielle Folkets Dagblad fant da fram et språk som i moderne tid er helt nytt for kinesisk politikk og ba USA pelle seg vekk så fort som overhodet mulig: "China will never allow the US to run amok in the South China sea."

       Utenfor kysten av Jemen har amerikanske krigsskip blitt skutt på med avanserte missiler fra land,store skader.

      Det er jo militære og økonomiske rådgivere fra USA/Nato blokken som egentlig styrer det vestlige Ukraina og her lades det militært med tyngre våpen i en temmelig hemmeligholdt krig som pågår nå.

     Fra Irak foreligger det bilder som viser at "opprørerne" skjøt i filler en iraksk tanks med en dyr TOW-missil. Det er ingen på krigsarenaene i Irak og Syria som har så dyre amerikanskproduserte kvalitetsvåpen som Jihadistene: Manpad for å skyte ned fly,BM-21 rocket launchers,Grad rocket etc.  Raytheon,Lockheed Martin og de andre våpengigantene tjener enormt på Jihad-krigerne.

    Den 17 sept 2016 fant det sted noe høyst oppsiktsvekkende i Syriakrigen. I en hel time bombet amerikanske fly en syrisk militær forlegning i Deir es-Zour som medførte hele 62 døde soldater. Og dette var under en avspenningsavtale mellom USA-Russland.

   Den offisielle forklaringen var at det var en feiltagelse,noe absolutt ingen tror på da bombingen ga Jihadistene gode kort på hånden. Israelske Debka og andre har beskjeftiget seg meget med dette og kommet fram til følgende: den militære ledelsen fra USA som sitter i warrrom i Tyrkia og Jordan var dypt uenig i Kerry-Lavrov avtalen og ønsket helt på egen hånd å sabotere den. 

   Mange kilder oppgir at Obamaadministrasjonen har nedsatt en undersøkelseskomitee for å finne ut hvem som ga ordren til massakren på Syrian Arab Army.

   I forbindelse med dette kommer følgende fram i pressen. Obama-ledelsen grep på det amerikanske øverste offiserskorpset er så elendig at admiraler/generaler som er ansvarlige for de ulike verdensregionene, driver politikk helt på egen hånd.

   Og de siste dagers meldinger er at Nato-stater igjen skal trappe opp trening og våpenleveringer til sine Jihadister i Syria. Hva er meningen med dette?

   Diana Johnstone har nylig utgitt en politisk biografi om Hillary Clinton: "The queen of chaos". Det er få som er så innsatt i tenkeviset til Hillary som henne og Johnstones tese er at USA/Nato vil forsøke å vri Syriakrigen slik at det blir drept mange russiske soldater og annet personell der.

   Såfremt russisk ungdom begynner å komme hjem i bodybags,vil dette etterhvert gjøre Putin-politikken så upopulær at han vil bli veltet eller avsatt. Regimechange i Russland - som ifølge Diana J er målet for Hillary - avhenger av at Putins involvering for Assad mislykkes.(counterpunch 21 okt.)

   Alle aviser i Norge,også inkludert Klassekampen,er nå begeistret for USAs krigsmobilisering mot Russland. Det er smått med innvendinger mot 320 USAs Marines til Værnes Garnison.

   Det kan fortone seg som om det offisielle USA-Norway aldri har hørt om de store krigsfilosofene hvorav kinesiske Sun Zi 400 år før Kristus er en gigant.

   Sun Zi hevder at hvis en stat ikke lever i en nasjonal samhørighet og velstand hvor lederne er populære,så må man ikke finne på å føre krig. Folk dør og krig er kostbart. 

   Heller ikke skal man føre flerfrontskriger. Det er kostbare logistiske saker,tidkrevende og dyrt. Utmattende.

   Så må man ha nøyaktige,pinlig korrekte objektive oppfatninger av fiendens styrke og ikke minst tenkevis. Hvis ikke dette foreligger har man tapt på forhånd. Kanskje det viktigste poenget hos Sun Zi.

   Hvis denne krigsforberende prosessen som USA/Nato nå driver med utvikles videre i det sporet den nå har,kommer USA/Nato til å tape så det dundrer. En kan ikke føre krig mot Kina- Russland-Iran samtidig. Og deres allierte stater også.

   Det er fullstendig galematias som den norske globaliseringseliten gir sin fulle oppslutning til. 

   Velbekomme til den amerikanske delstatens ledere.

   

    

 

 

 

Gå til innlegget

"Garantistaten".

Publisert nesten 5 år siden

Tryllekunstnerne i borgerskapet.

         Hver dag bringer Aftenposten en artikkel eller to som demoniserer Russland. Når de da skal hente høyverdige argumenter for at Putin-Russland er en fare for verden,henvender de seg til tenketanker for amerikansk imperialisme. (23 okt 2016)Ja,både Klassekampen og NRK henvender seg til Cecilie Hellestveit som er medarbeider til høgprominente Atlantic Council i Washington D.C. Eller de Nato-frelste i Norsk Utenrikspolitiske Institutt.

       På det viset oppnår makten i Norge det de ønsker: å mobilisere det norske folk for en amerikanskledet krig mot Russland,noe som har vært planlagt allerede fra det tidspunkt Nato-utvidelsene i Polen,Romania og Georgia startet.

     Det skal bli spennende å se hvordan hele rikspolitikerkorpset på Stortinget kommer til å applaudere at 300 US Marines setter opp butikk på Værnes Garnison. Hvis det er 1 person som går imot dette er det oppsiktsvekkende,det var heller ikke mange som hadde innvendinger mot at Finanstilsynet ble underlagt Brussel. En skal være globalist for å hevde seg nå i norsk politikk. Privatiseringen av NSB er etter mitt skjønn det avsindigste de driver med under krigsforberedende tider. Ingen forståelse av at Jernbane er en strategisk komponent i krig.

    Det aller mest komiske uttalelse jeg hører fra det norske globalistborgerskapet,er at USA er vår "garantiststat". Forutsetningen for å framme en slik tanke må være totalt fåkunne om hva som foregår i USA.

    USA er på vei til å bli en failed state beslektet med tilsvarende i den tredje verden. Årsakene til dette er naturligvis mange,her påpeker jeg bare to: på 1980-90 tallet begynte de store selskapene i USA å flytte industrien ut til den tredje verden hvor lønningene var minimale. Det andre var at ingen av USAs kriger: Afghanistan,Irak,Libya og Syria har vist seg som noe annet enn produksjon av islamisering,vold og flyktningekatastrofer.

    Og intet er så dyrt som å føre krig. Bare å lage en moderne atombombe av typen B61-12 koster 28 millioner dollar stykket. USA har rundt 800 utenlandsbaser som tilsammen koster mange millioner dollar om dagen å holde gående.

   Det er ingen økonom som presist kan si hva krigene har kostet i USAs statsbudsjett,men man vet at utenlandsgjelden er på rundt 19-20 trillioner dollar. Og da man har hatt fokus på krig,har man glemt infrastrukturen inni landet,vann,kloakk,jernbane,veier,skoler etc ja vannet rundt Flint -Detroit var en periode udrikkbart.Underskuddet på handelsbalansen er hvert år mellom 500-600 billion dollar. 

   Her anslås det at 3 trillioner dollar er nødvendig for en rehabilitering av USAs infrastruktur og vi tar med at drapsrekordene i innercity Chicago og Philly øker for hvert kvartal.

   De som mener at det nåværende konkursboet USA er en garantist for noe som helst,må være norsk naivist ønsketenker som det finnes flusst opp av i dette Vangsgutelandet. Det er mere realistisk å anta at både Sveriges og USAs økonomi bryter sammen i løpet av de nærmeste årene. For USAs del,kanskje tidligere,det kan skje når som helst.

   Det har jo allerede den filipinske president Rodrigo Duterte forlengst forstått og legger om kursen 180 grader,drar til Beijing og sier at heretter er Filipinene å betrakte som en alliert av Kina. Hvorfor? USA er blakk,sier Duterte.

  Noe av det samme har også Ungarn forstått og bereder seg på en økonomisk Kina-Ungarn allianse.

   Du finner knapt et ord på lederplass i Aftenposten og desslike om at den økonomiske utviklingen av verden gjør USA til en stor taper og BRICS-blokken til en kommende champion. Og Pakistan,som jo var en stat som levde på alle mulige bidrag fra USA, har nå gått inn i Russlands og Kinas militærallianse: Shanghai Cooperation Organization.

   Å tro at USA idag er garantist kan vise seg å bli en tragisk feilvurdering av den provinsielle norske globalistklassen.

  USA trenger U-hjelp hadde vært en bedre parole.

Gå til innlegget

Reisen til Julestjernen.

Publisert nesten 5 år siden

Den norske fiksjonsvirkeligheten.

         Filosofen Arne Næss var jo utpekt av det norske intellektulatet som landets bidrag til moderne tenkning. Personlig har jeg ikke lest noe oppsiktsvekkende av Næss og forsket i dette på nettet og i oppslagsverk om filosofi. Jeg fant ikke hans navn noen steder i internasjonale fora.  En fullstendig ukjent person.

        Så ble Dag Østerberg intervjuet forleden i Ny Tid og uttalte noe sånt som: jeg har gått gjennom Arne Næss og konkluderer med at han er en stor bløff. Sikkert helt riktig.

       Men du har da den situasjonen at nomenklaturet av intellektuelle i Norge utgjør en slags mafia hvor de backer hverandre opp som veldig begavete. I anledning av at Bernt Hagtvedt fyllte 70 år ble det utgitt et festskrift som het "Den dannete opprører". Har du hørt?

       Hagtvedt har brukt livet sitt til å propagandere for " humanitær" vestlig imperialisme og militarisme, noe jeg påpekte i Dagbladet i sin tid da han under Balkankrigene skrev at serbere var nazister. Ikke er Hagtvedt opprører og ikke er han dannet. Helt vanlig ideolog for atlantisk imperialisme. Hundre på dusinet.

       Nå er vi i den situasjon at politiske dissentere i norsk offentlighet kan telles på noen ytterst få hender. Det har lykkes makten å skape et konsensusmiljø mellom presse,politikere og akademia som tilsammen utgjør en slags ugjennomtrengelig betongvegg. Den som utfordrer den kan risikere å få hele ulveflokken på nakken og fra alle vinkler.

        Det man er enig om er at multikultur,globalisme og islam er gode fredelige saker. Det budskapet bringes fram hver dag i aviser og tv - ingen dissentere slipper til og hvis de gjør det, er det i rollen som den slemme.

       Nå er da Sverige i fokus i all internasjonal presse etter at det er blitt kjent at IS-krigere som vender hjem til no-go-zones i Sverige skal få bosted,gratis kjørekortopplæring og jobb.Verdens mest blodtørstige terrorister belønnes for sine ugjerninger i Syria og Irak. Stor sak i verdenspressen. Se siste BBC-reportasje.

       Helt taust i Norge på det som alt annet viktig. Sverige har hatt 311 IS-krigere og i forhold til folketallet er dette høyere enn i Frankrike som er halvt en muslimsk stat. Og som en vittig hund nevnte: den norske globalisteliten er så livredde for ikke å være politisk korrekt at du skal se de etterligner Sverige i dette også.

      Men i Frankrike har man overveid ved lov å ta fra IS-krigere det franske passet. Og her skjer vanvittige saker som også utestenges fra norske media.

    I begynnelsen av oktober,i utkanten av Paris,i Vicy-Chatillon,gikk rundt 15 ungjihadister løs på to politibiler bemannet av tilsammen fire politifolk. Vinduene ble knust og så kaster overfallsmennene brennende Molotov-cocktails inn i bilene med det resultat at en av dem fremdeles ligger til behandling for alvorlige brannskader.

     Resultatet av dette er noe så alvorlig at politikorpsene over hele Frankrike driver og demonstrerer mot myndighetene som politifolkene hevder lever på en fiktiv Julestjerne av virkelighetsvegring. Det er likt over hele Europa dette. Politikerne går på direktiv fra de mektige tenketankene som er finansiert av de store globalist-konzerner og banker.

    Fra 2014 til 2016 har det i Frankrike vært 25% økning i vold mot politifolk. 5674 politifolk skadet og 1807 skadet i det paramilitære Gendarmeri.

    Og da har de politisk korrekte lagt seg på den virkelighetsfiendtlige analyse at de nå skriver enormt om den helt ekstreme veksten i Ausländerkriminalitet i Tyskland og Europa forøvring - det er nemlig tillatt. Men det som ikke er tillatt er å vise til godt skjult statistikk som forteller av 2 av 3 Jihadister har kriminelt rulleblad - gjerne narkotika. Og det er fullstendig HARAM å si at Jihadterrorismen befinner seg i symbiose med internasjonal narkotikakriminalitet. Strengt forbudt.

   Nå ser vi allerede tendenser til at lederskribentene skriver om mulighetene for at IS kan bli svekket og tilintetgjort. Det også det rene vrøvl. IS er en verdensmakt og en av årsakene til dette er at det er HARAM å sette IS i forbindelse med en sentral tradisjon innen Islam:wahhabismen.

   I titusener av moskeer verden over, står det Imamer og messer budskapet til Ibn Taymiah,Mawdudi,Hassan al-Banna,Sayyed Qutb og Osama bin Laden. Det skjer i Sverige som i Norge i moskeer de troende tror ikke er overvåket,garasjemoskeene. Dette er da den religiøse teologiske rettferdiggjøringen av terroristisk islam. Og den er en av de mektigste teologiske tradisjoner INNEN ISLAM!

   Så lenge presse-academica og den dustete "venstresida" nekter å forstå disse sakene,vil byene i Europa bli katastrofeområder av vold og kriminalitet.

   En trenger ikke å dra på befaring til Marseilles. Det er nok å dra en tur til Gøteborg og Malmø.

  

 

       

Gå til innlegget

Hillary og Lady Macbeth

Publisert nesten 5 år siden

Og noen selvkritiske bemerkninger.

         Det aller siste er nå at Julian Assanges adgang til Internet er kuttet og at en forsøker å stoppe Wikileaks utflod av Hillary Clintons e-mails og andre skjulte saker. Jeg har brukt mye tid til å lese meg opp på dette og havner i en politisk kloakk så råtten at det sliter på den mentale helsa. Helt åpenbart er damen en slags blanding av Shakespears Lady Macbeth som gikk over lik for å skaffe seg makt og Machiavellis dobbeltsnakkende politikere.

       Avsløringene forteller så langt at HC på et veldig tidlig tidspunkt utmerket godt visste at SaudiArabia,Qatar og de andre Gulfstatene var verdens finanssentrum for global Jihad-terrorisme. Fra IS til Taliban og Boko Haram. For ikke å snakke om Pål T.Jørgensens "opprørere" i Syria.

      Ikke dessto mindre fikk hun de samme statene til å fylle opp Clinton Foundation med millioner av dollar samt at hun som utenriksminister medvirket til at Gulf-statene skulle orientere seg mot Nato. Nå er allerede noen av disse medlemmer eller kandidatmedlemmer til Nato.Se Nato-bloggen for detaljer.

     Hillarys imagebygging går ut på at hun er solidarisk med de fattige, men på de lukkede møtene hun har holdt for Goldman Sachs (inntekt 200,000 dollar pr.møte) gjør hun det klinkende klart at "the rich should rule".

     Hvis noen har behov for å dukke ned i avgrunnen av politisk korrupsjon og hykleri ligger det idag ute på globalresearch.ca to nye videoer med bilder fra livet i deep state Clintonisme i USA. "Does Hillary Clinton have the temperament to have her "finger on the Nuclear Button"?  Der skriver veteranen Paul Craig Robert:

   "A vote for Hillary could be a vote for nuclear war and the end of life on earth."

    Dette bringer meg tilbake til en artikkel jeg skrev 15 oktober hvor jeg brakte på bane et sitat fra Hillary i følgende setning: når det gjelder Russland og Iran så er "nuclear options on the table."

    Denne formuleringen mente jeg var korrekt gjengitt via hukommelsen, men nå har jeg da lett meg fram til den videoen jeg hentet sitatet fra. Den er dokumentarisk laget av The Corbett Report med kjennetegn Suara Dunia,6187, og sett av 1,4 millioner på You Tube.

    Tre,fire minutter uti videoen sier Hillary rettet mot Iran og andre fiender at "THAT THE NUCLEAR OPTION SHOULD NOT AT ALL BE TAKEN OF THE TABLE."

    Jeg ber så meget om unnskyldning for at jeg her gjorde en juridisk formell feil ved ukorrekt gjengivelse av et sitat. Det beklager jeg så meget.

    Men i politisk innhold,i sak, er det knapt noen forskjell på hva jeg hevdet HC sto for 15 oktober og hva hun sier i den omtalte videoen - og som folk egentlig bør få sett.

     Horrible saker foregår i USA som våre media ikke omtaler i det hele tatt. Veteranen Kurt Nimmo skriver 13 oktober på www.boilingfrogspost.com  "The United States gets ready for nuclear war."    

    For mange uker siden varslet jeg om at USA før valget vil rystes av uhyrligheter. Det som ligger i lufta er falske flagg operasjoner av ulik art. Fra Diego Garcia meldes det at USAs langdistanse bombefly males svart og at F-16 ommales til russiske farger. På søndag slapp lederskapet av IS ut av Mosul og slo seg ned i den syriske byen Merkedeh.Hvem lot dette skje?

    Stay tune. 

Gå til innlegget

Blodig beslutning på søndag?

Publisert nesten 5 år siden

Hva skjer i Syria/Irak?

 

         Telegrambyrået Reuters skrev torsdag den 13 oktober 2016 at USA forbereder "air strikes on Syrian military bases,munitions depots or radar and anti-aircraft bases."

         Så ble det da avholdt topp National Security Meeting i det Hvite Hus dagen etter som det ikke ble avholdt noen pressebriefing om etterpå. Men Tv-stasjonen NBC påsto senere på dagen at USA ville svare med en slags cyber war ettersom USA hevder at Russland driver med sånt inni USA. USAs avlytting av Merkels mobiltelefon og hele den tyske eliten forøvrig,er åpenbart ikke regnet som cyber-warfare.

        Imorgen søndag 16 oktober 2016 tror jeg kommer til å bli en historisk dag for da møtes John Kerry og alle EUs sentrale utenriksministre i London for endelig å utmeisle en militær strategi på Syria-Irak.

       Personlig ser jeg det slik at dette med cyber-warfare er en finte og den høres heller harmløs ut. Jeg finner meldingene om hva som foregår på USAs verdensomspennende militærbaser mer realistisk. Oppunder 800 i tallet.

     Fra Diego Garcia meldes det at øya overlesses med amerikanske strategiske bombefly av typen B1s , B2s og B-52.Ja,selv veibanene brukes til parkering for flymengden. Basen er i kokende aktivitet.

     Saken er den at flyplasser og radaranlegg i Syria i øyeblikket er bemannet av russisk militært personell. Skulle søndagens London-møte finne på å bestemme en USA/Nato bombingen har de ikke bare åpnet krig offisielt mot den legitime syriske regjeringen, men også indirekte mot Russland.

     Og da er det verdt å komme i hu at det finnes mange videobiter hvor Hillary Clinton sier at når det gjelder Russland og Iran så er "nuclear options on the table".

    Tidligere har det vært slik at av de europeiske statene er det Frankrike og England som i særklasse har bidratt mye til trening av Natos infanteri,deres islamistiske leiesoldater fra Nusra/Qaida og desslike. Det nye er at Tyskland melder seg på som tung spiller ved å øke antall soldater i regionen samt påta seg ansvaret for å bringe AWACS overvåkningsfly over Syria - naturligvis også en krigserklæring etter gjeldene folkerett. 18 AWACS som befinner seg på base i Geilenkirchen skal nå til Levanten i regi av Bundeswehr.

    Jeg har i de siste to årene forsøkt å framlegge fakta om at Tyskland nå har ambisjoner om å være en sentral aktør innen verdens militarisering med satsningsområder i Afrika og Midtøsten.

    Det andre som er verdt å ta med er mye spekulasjoner om hva som skjer rundt gjenerobringen av Mosul i Irak. En må ha klart for seg at de 9000 IS-Jihadistene som befinner seg der er finansiert til tennene av SaudiArabia,Qatar,Tyrkia og Kuwait. Denne kvartetten omtales oftere nå som det "ARABISKE NATO".

    Det hevdes da fra ulike nyhetskilder at SaudiArabia-Tyrkia og USA driver forhandlinger om muligheten for å slippe ut disse 9000 Jihadistene fra Mosul og flytte dem over til det nordlige Syria hvor fremdeles Jihad holder flere landsbyer.

   Norsk presse blir mer og mer grotesk,et rent propagandaorgan for Pentagons kriger. Ingen skriver om at de offentliggjorte e-mailene til Hillary Clinton viser at hun og stab utmerket godt visste at SaudiArabia/Qatar i årevis finansierte wahhabi-terrorisme samtidig som hun og Clinton-Foundations mottok millioner av dollar i bribes for å ha en fot innen neo-con etablissementet i USA. På samme vis har det jo også fungert i Norge uten at en eneste norsk politiker har turt ta i saken.

   Til TV-2 vil jeg bare ha sagt dette: hvis dere er så interesserte i døde babyer, så finnes det også tusenvis av videoer av døde babyer som Natos infanteri,islamske terrorister,har drept.Krigspropagandaen deres begynner å miste alle proposjoner.

  Men sånn er det i Norge nå. Vår elite jobber på spreng for at folket skal forstå så lite som overhodet mulig.

  Å si at dette vil straffe seg er bare forbokstavene.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere