Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Global-religionen.

Publisert nesten 5 år siden

Er dette noe for de norske kristne?

      Den 11 oktober skrev den syriske islam-professor Bassam Tibi en artikkel i Basler Zeitung hvor han varslet europeerne om at SaudiArabia og Tyrkia hadde slått seg sammen i å drive en religiøsen Erobringskrieg.

    For dette hadde man finansiert en hærskare Islamfuksjonære,herrer i dress og slips, som skulle arbeide for islamiseringen av Europa og slå ned på alle tankeretninger som motsatte seg eller kritiserte Islam. Samtidig skulle disse Islamfunksjonærer jobbe med bygging av islamske kultursentra og nye moskeer. I følge Tibi var alt dette sentralstyrt fra Ankara og Riad.

   Fra annet hold,fra Meyssans Voltaire.net melder denne kjenner av Midtøsten at det er den tyrkiske etterretningstjenesten MIT,ledet av Hakan Fidan,som nå sjefer logistikken for global islamsk terrorisme.

   Ingenting av dette forundrer meg det aller minste da arkivet kan vise til at ingen har skrevet så mye om Hakan Fidan og MIT i Norge som undertegnede. I årevis.

   Et annet tema som jeg har skrevet om gjentatte ganger er prosjektet med Interfaith Dialogues. Det har ofte vært i forbindelse med mitt gjentatte spørsmål: Hvorfor i allverden gjør ikke det kristne nomenklaturet,dvs biskoper og andre høye geistlige,noe med massakrene på kristne i Syria og andre islamske stater? Ganske stille.

   Mitt svar på dette har vært at jetsettet innen kristenheten satt i toppmøter med rabbier og imamer og snekret en universell religion som skulle sammensmelte de tre abrahamske religionene: jødedom,islam og kristendom.

   Høyst merkelig. I en blogg som har en kristen formålsparagraf var det knapt noen interesse for debatt om dette temaet selv om saken lå naken i fullt dagslys.

   Men nå går ikke dette lenger. Bloggen compact-online.de forteller fra Tyskland idag om den nye Universalkirche som er iferd med å bygges på Petriplatz i hjertet av Berlin. Den skal hete "House of One" og er da the new world orders nye sammensmelting av verdensreligioner hvor forskjellighetene mellom de vil bli "ausgehalten werden" og hvor Imamer,Rabbinere og Prester vil veksle på å holde gudstjenester.

   Dette er ikke noe parantetisk prosjekt,for prisen på denne Enhetskirken vil komme opp i 43,5 millioner Euro når den står ferdig i 2019. Det er naturlig å tro at hele det norske globalistfrelste presteskapet i Norge vil være på plass innvielsesdagen.

   Om norskingene ikke har forstått det før: den globaliserte New World Order er ikke bare en omlegging av økonomi og krigspolitikk, men også en revolusjonering av tro,av sexuelle sedvaner,av livsmåter og familieliv-ja,det tradisjonelle private liv som vi i nord har levd det. Den franske revolusjon og bolsjevikenes oktoberrevolusjon av 1917 er bare blåbær mot hva verdens finansoligarker nå har igangsatt med sin verden uten grenser og nasjoner.

   Dere har vært varslet lenge.

Gå til innlegget

Sverige - Norge

Publisert nesten 5 år siden

Hva de politisk korrekte sier.

      Nå er situasjonen den at Norge skal begynne å hente inn 1500 nye asylanter fra Italia. Ikke fordi det foreligger noen avtale eller internasjonalt vedtak om dette,men fordi globalistene og de ultragode i Norge vil vise hjertevarm solidaritet med utsatte Italia.

      Samtidig som dette skjer er Raymond Johansen og alle de korrekte på banen og beroliger om to saker nå: det ene er veksten i ungdomskriminalitet bygd på nye bander med markert tydelig etnisk sammensetning. Nye Holmlia-banden samarbeider med Albaniamafiaen i narkotika ,som du nå kan få kjøpt i skolegårder og i  sentrum av Norges større byer.

     Det andre er radikaliseringen av tenåringer i ungdomsskolen.Undersøkelser i både Norge og Sverige viser til at Qaida-Islamsk Stat vokser i popularitet. Anerkjente islamforsker Giles Kepel påpeker at tredje generasjons franske muslimer nå dyrker salafi-jihad og forventer seg det verste.

    Om man går gjennom alt hva politikere over hele Europa har sagt for å reparere den nåværende tilstanden,så kan kronikker og taler skjæres ned til følgende: alt ordner seg bare innvandrerne får arbeid og lærer seg språket.

  Om du går inn på vilken som helst virkelighetsinteressert svensk blogg så skjønner du at dette bare er tull. Bilbrannene,voldtektene og mordene bare øker for hvert år. Voldtekter og mord øker i Norge og,men en vil knapt levere statistikker om det.

   Hva er det så de politisk korrekte ikke skjønner bæret av? Jeg har i femten-tyve år anbefalt elitene å kjøpe seg en god oversettelse av Koranen, men til dags dato har jeg ikke merket noen økt innsikt i hva som anbefales der. Stadig er det slik at det gjøres enorme anstrengelser for å skille muslimske terrorister fra radikalt islam. Jeg spøker ikke nå,jeg kan framlegge fersk dokumentasjon om dette.

  Bortsett fra islam,hva er det så illusjonistene ikke vil ta i?

Det er begrepet HAMOULOT som til norsk betyr KLAN eller STAMME.

  Det som kjennetegner levemåtene,samlivsformene, i Arabia og Sub-Sahara er Hamoulot KLANKULTUR.

  Jeg skal ta en tur til Palestina for å vise til hva jeg mener. Da Oslo-avtalen ble undertegnet i 1993 sendte hele den vestlige verden mengder av demokratiske spesialister til Ramallah for å utvikle den palestinske selvstyremyndigheten til noe som lignet et vestlig parlamentarisk demokrati.

   Det gikk ikke mere enn ett og to år før kritiske palestinske journalister påpekte at det nye demokratiske Palestina druknet i korrupsjon. Og de som meldte sånt var truet av fengsling, tortur og det som verre var.

  Det var årsaken til at islamistiske Hamas vant valget 26 januar 2006.Ikke fordi alle palestinere var blitt islamister,men fordi de protesterte mot korrupsjonen. Dette førte igjen til en borgerkrig mellom Fatah/PA og Hamas sommeren 2007,fryktelig blodbad.

  Ha nå i mente at vi her snakker om palestinere som blir ansett for å være et avansert arabisk folk. Leseferdigheter,utdannelse er forholdvis meget høy her.

  Ikke dessto mindre skriver kritiske palestinske intellektuelle idag,når de okker seg over den helt håpløse palestinske politikken, at årsaken til elendigheten er at Palestina fremdeles er et klans og stammesamfunn. Og selv under Yasser Arafats glanstid var det slik at når Dogmoush-klanen på Gaza begynte å smelle,så avbrøt Arafat enhver utenlandsreise og dro hjemover for å mekle mellom klanene.

  Her skriver da veteran Palestinsk analytiker Ramzy Baroud 4 oktober (maannews.com):

  "I Palestina,oppfatter fraksjonene demokrati for å være en form av kontroll,makt og hegemoni, ikke en sosial kontrakt som tar sikte på å fremme dialog og begrave konflikter."

   Da har vi den aktuelle situasjonen at PA/FATAH råtner i klankorrupsjon og fraksjon Muhammed Dahlan utfordrer gamle Abbas-garden. Hvordan utvikler dette seg? Jo, Dahlans folk skyter mot Abbas folk og vice versa. Skyter på hverandre i samme parti,Fatah!

  På Hebron og Nablus er det slik at mektige klaner der også motsetter seg PA-Abbas diktaturet. Resultatet er at PA/Fatah/Abbas sender sikkerhetsstyrker til å slå ned dissentere på akkurat samme brutale vis som israelske hæren.

  Hvorfor jeg drar opp alt dette er for å si at det jeg her skisserer IKKE er noe spesifikt særegent,men ganske typisk for alle de kulturene som nå avgir asylanter til Europa. Det er tidenes selvbedrag å tro at parolen om arbeid og språk automatisk løser "integreringsproblemet."

  Kulturene rundt Islam og rundt HAMOULOT er det eneste solide og stabile blant det meste av våre nye landsmenn.

  Det var også israelske professor Kedar som luftet følgende tanke forleden dag: det der med "demokrati" i Palestina fungerer overhodet ikke. Det hadde vært klokere om man satte opp "emirater" bygget på de største klanene i Nablus,Hebron,Ramallah etc for dette er det hold og substans i.

   En annen sak som PK-illusjonister i hele Europa driver på med er dette: en skiller storbykriminalitet fra både Islam og Hamoulot.

   Det som nå senker Europa er ikke terroren til islamistiske bander, -selv om den er alvorlig nok. Nei, det er at byer som Malmø,Gøteborg,Hamburg,Berlin,Frankfurt,etc er iferd med å bli overtatt av klan-basert kriminalitet med indre jernlover om OMERTA. Politiet står maktesløs overfor disse typer former for kriminalitet fordi det er nesten umulig å infiltrere den som med gammeldags kriminalitet.

   Raymond Johansen og hans geliker tror de skal styre unna alt dette i Oslo med de sedvanlige slagordene og lover økonomisk opprustning for å unngå Rinkeby og Rosengård-tilstander her. 

  Det kommer ikke til å hjelpe han og allierte det aller minste.

Når man inviterer islam og klankulturene til Norge får man leve med de inntil det kommer norske utgaver av israelske Mordechai Kedar som sier: Vi må nok opprette noen Klan-Emirat i ghettoene i og rundt Oslo.Det er det realistiske.

 Vi har bare ennå ikke forstått det.

Gå til innlegget

Norway - delstaten.

Publisert nesten 5 år siden

En eneste stor misforståelse.

         Både utenriksminister John Kerry og president Bush har sagt til norsk presse at det finnes ikke maken til krigsalliert til USA som Norway. Formuer fra Norway er blitt veltet inn i USAs nykoloniale kriger og prosjekt for omdannelse av verden.Bare i Afghanistan dreier det seg om mangfoldige milliarder norske kroner.

         For å få dette vasallforholdet til å fortone seg rasjonelt,koker man sammen eventyrlige saker.10 des 2009 tildelte man Nobel Fredspris til Obama før han hadde blitt varm i sjefsstolen i Det Hvite Hus under den ønsketenkning at Obama skulle fjerne atomvåpen og andre barbariske våpen. Og Sverre Lodgaard fra NUPI er så frekk at han i en kronikk i Klassekampen 23 august 2016 hevder at Obama kjemper for total avskaffelse av atomvåpen.

   Nå er det slik på mange temaer i Norge at det er haram(forbudt) å blande virkeligheten inn i våre debatter,men faktum er at Obama på nevnte tidspunkt igangsatte systematiske dronekriger og budsjetterte 1 trillion dollar for et oppmodernisert atomvåpenprogram: B61-12.

   Som jeg har påpekt i tidligere innlegg: konservative tidsskrifter som The National Interest kritiserte Obamas atomprogram som overdrevent. De var av den oppfatning at 1550 utplasserte atombomber var mer enn nok som det var.(12 sept 2016)

   Men faktisk er det nå slik at toppene i Pentagon hinter om atomvåpenbruk hele tida og i forsvarsminister Ashton Carters siste tale på en base i NordDakota tryglet han om en tilleggsbevilgning på 180 milliarder dollar for atomvåpen i de neste fem årene.

   Av en eller annen grunn har forsvarspolitisk talsmann i Frp,Tybring-Gjedde,pådratt seg et image som en outspoken selvtenkende figur. Det må også være en misforståelse. Frp stemte som en mann for overføring av Finanstilsynet til Brussel. Han har ikke sagt et eneste ord offentlig om utplasseringen av 320 US-Marines til Værnes Garnison.

   Men verst av alt er det han lirer av seg i et innlegg i Klassekampen 1 oktober hvor vi kan lese: "Atomvåpen finnes for ikke å brukes. - En verden uten atomvåpen vil være mindre stabil og potensielt langt farligere."

   Helt åpenbart assosierer Gjedde med Hiroshima og Nagasaki-bombene og har ikke fått med seg at moderne atomvåpen idag lages i alle mulige størrelser,fra 700 pound til størrelse med en håndball.

   Den bomben alt dreier seg om innen USA/Nato nå er den selvtenkende smarte nuclear bomb B61-12 som kan frakte ulike sprengkrafter: fra 50 000 tonn TNT til 300 tonn TNT.

    Pentagon-strategene har for mange år siden kommet fram til den erkjennelse at skal de ha noen som helst sjanse til å tvinge stormakter som Kina,Russland og Iran i kne må det bli med hjelp av de nye B61-12. Det er nå aksen i USA/Natos militære strategier og utplasseringen av 250-400 slike står nå på dagsorden etter at WarsawaNato møtet i sommer vedtok at Nato er en nuclear alliance. Det ville være direkte underlig om ikke Norway også fikk et antall B61-12.

   Ferske uttalelser fra Hillary Clintons valgkamp bare bekrefter at USA opprettholder first nuclear strike posture. Det er aldri fjernet fra bordet som Hillary ofte sier.

   Som det ser ut i øyeblikket legger det offisielle Norway bort all retorikken og ønsketenkningen rundt Obamas Nobelpris 2009 om en atomfri verden. Nei,nå ser det ut til at både Solbergregjering med Frp vil gå imot FNs forslag om dette og det ser også ut til at AP blir med på dette. Som Klassekampen har som overskrift nylig: "Atomtyst i AP."

   Det andre interessante er at omlegget av Norges baseregler til fordel for Pentagon/Natos US-Marines 320 mann til Værnes,vekker stor internasjonal oppmerksomhet og debatt. Alle påpeker at her går Norge over Rubicon,dvs bygger seg om fra en viss nøytralisme til å bli en konfrontasjonsstat overfor Russland. Mye omtalt i russiske militære meldinger.

   For meg fortoner det seg at den norske globalisteliten nå har kastet alle hemninger og entusiastisk gir til sin fulle tilslutning til Nato/USAs store felttog mot Russland. Vettløsheten ser ikke ut til å ha noen sperrer.

   Det virker som om den norske eliten ikke vet at Russland aldri i sin historie har tapt noen krig. Det virker som om den norske eliten ikke skjønner at atombomben B61-12 er ment å være det sentrale våpenet i denne krigen.

  For med gammeldags konvensjonell krigføring har ikke Nato/USA en sjans i havet til å hamle opp med deres erklærte fiender Russland og Kina. Tvert om: i en slik tradisjonell konfrontasjon vil den fiktive supermakten USA ble knust til pinneved.

   Etter den forestående krigen i Norge,vil da de overlevende historikere skrive: den norske eliten jobbet entusiatisk for å dra Norge inn i den amerikansk-russiske krigen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere