Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Dumheter i reprise.

Publisert over 4 år siden

Om man ikke lærer av historien er man dømt til å gjenta den.

   I 1999 utkom en bok jeg har lest mye i ser jeg av understrekninger og bemerkninger. Den heter "Litt fascisme,hr.statsminister!" og er skrevet av Tormod Valaker som har gjennomgått alle sentrale norske aviser i perioden 1925-40 og framlegger sitater. Boka dokumenterer at det norske borgerskapet i denne perioden var helt overbevist om at italiensk fascisme og tysk nazisme var Europas redning.

  Som den årlange valgkampen i USA oppfattes i Norge så finnes det ingen annen redning for Norway enn den militære supermakten USA. De mer intelligente kommentarer har forstått etterhvert at deler av USA synker hen til tredje verden nivå i misere og fattigdom. Chicago rykker opp som verdensmester i antall drap pr. dag.

   Aftenposten ser det slik på lederplass idag at vel er det problemer der,men at valget vil innebære en "omstart" for USA. Underteksten: heretter vil det bare gå oppover.

   Nei, det vi står overfor er the rise and fall of the American Empire. Det som etter ideologenes synspunkt skulle bli det American Century, bare man fikk kriget vekk noen ubekveme stater, har blitt historien om USAs vei til nederlag.

   Den som forstår dette er den superimperialistiske teoretiker Zbig Brezinsky som forleden dag skrev: USA må forstå at det ikke lenger er verken et imperium eller en supermakt, men en slags middelstor makt som gjør klokest i å forhandle fram maktbalanser med sine rivaler såsom Iran,Russland,Kina etc

  Det er absolutt ingen som har sneiet innom dette viktige dokumentet fra Zbig. Tvert om: Hillary har lovet det militær-industrielle komplekset en storkrig mot Russland og Donald har lovet Israel-Lobbyen en krig mot Iran. Se video av AIPAC-talen fra 21 mars 2016.

  Som den italienske marskalken i renessansen sa på spørsmålet om hva som måtte til for å føre krig: Jo,Dinaro,Dinaro,Dinaro - penger,penger.

  Den helliggjorte Nobel fredsengel Barack Obama har gjennom sine åtte år brukt mere skattepenger på krig enn forgjengeren Bush. Budsjettet hvert år ligger på 600 milliarder dollar og som om ikke det var nok igangsatte Obama også et atombombeprogram som kostet 1 trillion dollar i amerikansk tellemåte. Våpnene derfra er allerede utplassert i Romania,Polen,Tyskland og kanskje Norway?

  300 000 Nato-soldater mobiliseres nå til storkrigen mot Russland som elitene i Norge syns er storartet. 

  Uansett hvem som vinner valget i løpet av dagen,den krigen har vært under planlegging i mange år allerede og vil defintivt være den aller siste for Imperiet USA. Hadde den kinesiske krigsfilosof Sun Zi sett på dette hadde han blitt sengeliggende av mentalt illebefinnende. USA bryter med absolutt all hans visdom om krigskunsten. Det hele er et slags selvmordsopplegg i et fåfengt desperat håp om gjenvinne en verdensmakt som vakler over en økonomisk avgrunn. Det blir tidenes Pyrrus-"seier", Natos og Pentagons fall.

  Det er ikke bare i USA at folkemassene hater pengefyrstene og deres dobbeltspill og korrupsjon,det gjør de også i Europa. Det er ingen folk i det sentrale Europa som vil ha noen krig mot Russland. Alle de forhatte "høyrepopulistene" vil ha bort de økonomiske sanksjonene og komme i dialog med Moskva. USA er splittet,Europa er splittet. Da kan man ikke starte krig,sier Sun Zi.

  Valakers nevnte bok er meget aktuell fordi den dokumenterer at den borgerlige eliten i Norge har tradisjon for å være fullblodsidioter når det gjelder forståelse av verdenspolitikk. Du kan se det av alle artiklene i f.eks Aftenposten når det gjelder USA. Knapt en eneste helhetlig analyse av tilstanden i den amerikanske økonomien og hvor pengene tar veien.

  Uansett hvem som blir president: det er anslått at USA trenger tre milliarder dollar for å rette opp bare infrastruktur,såsom veier,vann og kloakk. Alle disse lovnader om arbeidsplasser,opphevelse av vold og fattigdom lar seg ikke forene med storkriger som vil koste millioner av dollar om dagen. En vilken som helst middelmådig økonom vil finne ut at dette er uforenlige størrelser.

   Men både Trump og Clinton har bebudet kriger og disse vil senke det amerikanske Imperiet for godt.

  Det norske borgerskapet kommer aldri til å forstå noe av dette. De er kunnskapsløse,servile og provinsielle.Som Valaker dokumenterer grundig.

 Sånn er det med den saken.

Gå til innlegget

Balkan USA.

Publisert over 4 år siden

Bemerkninger om utviklingen.

      Da e-mailene mellom Clinton-folket begynte å bli offentliggjort i pressen var kommentatorer enige om at dette lignet en Watergate-skandale. Nå ser man at mange i USA har gått et skritt lenger og sier at vi står overfor en ny Iran-Contra skandale som i sin tid rystet huset Bush d.e. og lammet amerikansk politikk for mange år.

    Her var det med klassiske gangstermetoder operert med kokain-heroin,våpenhandel og et dobbeltspill som ville fått Machiavelli til å rødme av genanse. Det ble et forferdelig bråk inni det amerikanske statsmaskineriet i årevis etter avløringene om politisk gangsterisme.

   Nå befinner vi oss på trappene til kanskje verre saker som også kan ramme president Obama og denne gang dreier det seg ikke om Iran, men om elitens forhold til wahhabi-stater som SaudiArabia og Qatar og den islamofascistiske Nato-staten Tyrkia som EU vil ha inn i Europa.

   Det arabiske nyhetsbyrået Petra mener at bare SaudiArabia har stått for 20% av bevilgningene til Hillarys valgkamp. Og helt åpenbart er det muslimske Huma Abedin som har sjefet Clintons affærer overfor den islamske verden.Hun omtales som "Princess of Saudi Arabia."

  Går man inn på kommentarfeltene i amerikanske blogger er det bare en mening om Huma: Hun vil forsvinne under merkelappen "suicide".

   Men verre er det kanskje at Obama himself har hatt besøk av delegasjoner fra Muslim Brotherhood i det Ovale office jevnlig helt fra april 2009 som aldri har vært rapportert i pressen. Det nasjonale Sikkerhetsråd har sogar vært befolket av personer fra Muslim Brotherhood. 

   Som observante arabiske analytikere hevdet og som jeg kan sitere fra om nødvendig, var at ObamaUSA så det slik at det var fint om Muslim Brotherhood tok over styringen av den muslimske verden og bygget et Kalifat, såfremt dette Kalifatet fungerte som en vasall for USA-imperiet.

  Om man forstår denne strategiske hovedlinjen blir det også lettere å forstå hvorfor Obama i mange år ringte Erdogan nær sagt daglig for hans etterretningstjeneste MIT var og er selve ryggraden for islamske Jihadister i Syria og Irak. Uten MIT hadde ingenting fungert. Det har aldri noen gang i historien eksistert en islamistisk bevegelse som hadde tilgang til så ultradyre amerikanske våpen som Qaida og Islamsk Stat.

  Fra hun ble utenriksminister i 2009 har Hillary Clinton nesten daglig snakket om "buffer zone" og "no-fly-zone" i Syria.Og i valgmøtene lover hun at USA skal intensivere anstrengelsene for å fjerne Assad.

   Tyrkia og SaudiArabia har redegjort for at de har 30 000 soldater klare til å rykke inn i Syria. Men enn så lenge er ikke dette velsignet av USA, en påventer presidentvalget 8 november.

   Da Obama holdt sin berømte Cairo-tale var denne rettet til islam og islamisme og han kom ikke innom Israel, men var på nok et besøk i Tyrkia. Samtidig begynte han å snakke om at Israel skulle gå tilbake til 1967-grensene. 

   Forholdet mellom Israel og USAs Obama sank til frysepunktet. Og betegnende for klimaet var en artikkel av politisk insider Jeff Gates som 6 januar 2010 skrev: "Will Israel assassinate Barack Obama?"

   Jewish News skriver 6 november: "Clinton Foundation is one big mafia scheme for helping Clintons to grap more and more political power and wealth."

   Overstretch. USA som er et konkursbo uten sidestykke holder seg med rundt 800 militære baser i verden samt er engasjert i fem kriger om dagen.

   Å opprettholde basene koster rundt 15 milliarder dollar i måneden,dvs 20 millioner dollar i timen. Nobelprisvinner i fred,Obama,igangsatte et atombombeprogram fra 2010 som koster 1 milliard dollar og selv det konservative USA syns dette var for meget.

   Alt dette forteller om et HYBRIS så vettløst at en må tilbake til de store greske dramatikerne i før-kristen tid for å finne sammenligningsgrunnlag. Om man har et egosentrisk overdrevent pompøst selvbilde og handler deretter blir man straffet av gudene.Hybris.

  USA bryter sammen. USA vil bli delt opp i småbiter alt etter hvilken etnisitet og religion som behersker regionene. Minnapolis vil bli en somalisk by,Detroit afrikansk, New York State jødisk, California kanskje spansk-mexicansk,etc etc

  Dette vil få radikale konsekvenser for Norway hvis elite skjønner langt mindre av verdenspolitikk enn Nygaardsvold og Koht gjorde i 1938-40.

  Allerede nå ser vi at Europa er splittet i synet på Russland og den amerikanske påplagte krigs og sanksjonspolitikken. Italia,Hellas,Ungarn og delvis Tyskland vil ha en slutt på den.

   Tyskland er dritlei av å være militært okkupert av amerikanske baser og amerikanske atombomber og har fra 2013 tydelig varslet at de skal ut på verdensarenaen med sterke militære muskler og drive WELTPOLITIK. For Tyskland og allierte i EU.

   Dette betyr at vi allerede i 2017 vil få oppleve at den transatlantiske enheten fra 1948-49 kommer til å bryte sammen og at "garantistaten" USA drifter mot tredjeverden status med etniske kriger og militsikriger,pluss narkobandekriger.

  Og de norske provinsglobalistene har bygget all norsk utenriks og forsvarspolitikk på at USA er deres evige ankerfeste. Dette skyldes en blanding av naturlig servilitet og dyp uvitenhet om hva som foregår i verdenspolitikken. Nemlig at BRIC og SCO-blokken er iferd med å overta det økonomiske hegemoniet og dollarens tid er på hell.

  De herskende tankene/meningene i dagens Norge er pr.idag ikke mindre enn en katastrofe for den norske nasjonen og det norske folk.

  Spørsmålet er i kappløp med tiden: vil det dukke opp politiske bevegelser som kan snu ønsketenkernes dype virkelighetsvegring?

  Det ser ikke lyst ut i øyeblikket.

   

Gå til innlegget

Litt om valget i USA

Publisert over 4 år siden

Que pasa?

      Nå er det enda noen dager til valget i USA og jeg må holde et lite regnskap med hva jeg i en kommentar 23 oktober bemerket,at det ville skje spektakulære hendelser fram til 8 november. Jeg var inne på det at en power grid kunne bli sprengt i lufta og skylda bli lagt på ymse fiender for å skape angst.

     Denne tesen har jeg ikke gått bort fra,men det kan hende at "fienden" foretar seg noe annet,en terroraksjon rettet mot mennesker,f.eks.Vi får se.

     Det dramatiske som har skjedd er en Intifada på dypet av det amerikanske statsapparatet,at FBI saboterer Hillary Clinton ved å framlegge materiale om alle hennes uetterretteligheter. Det foregår altså konflikter inni det som kalles "deep state" og ikke bare på tv mellom Hillary og Donald.

     Hvis vi skal forstå dette utenfor det norske  PK-verdensbildet må vi rygge tilbake til 20 januar 2009 da Obama inntok det Hvite Hus.Vanligvis har det vært slik at det var UD som utformet amerikansk utenrikspolitikk og presidenten snakket med statsmenn på grunnlag av daglige anbefalinger fra utenriksdepartementet.

    Det som var nytt med Obama var at han insisterte på å ta hånd om Midtøstenpolitikken selv og begynte å snakke om at Israel måtte rygge tilbake til 1967 grensene og varmet opp forholdet til Iran!

   Likud og Netanyahu trodde Obama var blitt gal. Og jeg skal gi krigerske zionist Netanyahu helt rett i en sak: det lar seg simpelthen ikke gjøre å forsvare Israel med 1967-grensene,da er Israel bare en bitte liten tarm som vilken som helst moderne rakett kan nå. Men 1967-grensene var og er Obamas politikk den dag idag. Fra et etthvert militært synspunkt det totale dusteri.

   Det har jo alltid vært slik at de rike Gulfstatene anført av SaudiArabia har veltet milliarder av petrodollar inn i palestinske islamistiske  Hamas. Slik er det ikke lenger.

   Omkring 2013 fant SaudiArabia og Israel ut at de hadde en mektig felles fiende i et ekspanderende Iran og samtaler om dette ble ført på høyere og høyere nivå. En viser til møtet mellom etterretningshøvdingene Amos Yadlin og Prince Turki al-Faisal i Brussel 26 mai 2014.

   Etter dette uttalte Turki: "The Arabs had crossed the Rubicon and dont want to fight Israel anymore."

  Andre prinser rykket ut i pressen og sa at Palestina er jødisk land og at palestinerne må få penger til å bosette seg i andre arabiske land.

   Det er denne viktige snuen i verdenspolitikken som ut gjør en del av konflikten mellom Hillary og Trump forståelig. Men så langt ikke i delstaten.

   Clintons tilhører så avgjort de globalistiske og zionistiske neocons som  også har rykket inn annonser om støtte til henne. Men så vekker det forundring av de nevnte Gulf-statene har veltet formuer inn i Clinton Foundation og til valgkampen. Ingen vet jo nøyaktig hvor mye,men det er eventyrlige summer.

   Og det påstås fra flere hold at John Podesta,som er i ledelsen for Hillarys valgkamp, er selve sjefslobbyisten for SaudiArabia i USA og får et honorar på 200 000 dollar i måneden for dette!

   Hva vil så Saudiene med alt dette? I likhet med Israel har de bare en besettelse: at USA blir med på en felles israelsk-saudisk krig mot Iran under Hillary Clintons presidentskap.

   Oppsummert: den gamle motsetningen mellom Israel og SaudiArabia er opphevet og det lar seg utmerket godt gjøre å være både pro-israelsk neocon og pro-saudisk på samme tid - som Clintons har tatt inn formuer på.

   Hva så med Trump? De som allerede har skrevet bøker om ham hevder at Trump-familien svingte seg opp i New York i samarbeid med den jødiske avdelingen av kriminalitet der,nemlig Meyer Lanski og hans arvtager Roy Cohn.

   En av de aller rikeste personer i USA er Las Vegas Casino-konge Sheldon Adelson som der omtales som "the modern-day Meyer Lanski".Han er på god fot med Netanyahu og naturligvis pengegiver til israelske Likudpartiet. Med dobbelt statsborgerskap som alle i neo-con familien har.

   Sist Netanyahu var i USA samtalte han med Trump. Ingen vet hva som kom ut av den samtalen,men noe meget viktig må det ha vært,for etterpå begynner Sheldon Adelson å finansiere Trumps valgkamp med store penger. Og så sannelig begynner ikke å Trump også å la leppa gå om Iran hvis båter skal "shot out of water".

   Uansett hvem som vinner valget 8 november så ligger det nå en israelsk-saudisk-amerikansk krig mot Iran i lufta.

   Faktisk var det ikke så uhorvelig mange væpnete folkelige militser da Obama overtok styret i 2009, men det har eksplodert og en regner nå med at det finnes 276 væpnete militser i nasjonen. I likhet med deler av FBI-folket er også disse rasende over utviklingen av USA og mobiliserer for å sjekke at valgene går riktig for seg. Hvis ikke,sier de, så skal våpnene tale mot de korrupte oligarkene.

   Uansett hvem som vinner,kaos kommer til USA,på landsbygda såvel som i ghettoene i storbyene. Ikke bare de hvite militsene forbereder seg militært,men det gjør også islamske The New Black Panther og mexicanske La Raza.

   Jeg fant en uttalelse fra urgamle Pat Buchanan fra 2010:

"By the year 2020 our beloved country would become part of the Third World".

   Helt riktig. Og dette er da "garantistaten" for det norske globalistborgerskapet.

   Here we go til kaos overalt.

 

 

  

 

 

Gå til innlegget

Huma Abedins skæbne.

Publisert nesten 5 år siden

Og hva med den norske finansieringen?

           Jeg har ikke til hensikt i å grave meg inn i det komplekset vespebolet som nå utgjør amerikansk politikk,bare kaste inn noen momenter sett fra Norge.

          Det framgår at både SaudiArabia og Qatar har vært store levrandører av penger til Clinton Foundation. Folk som tør snakke innen FBI og CIA sier at Clintonapparatet har utgjort en stat i staten som langt på vei har drevet utenrikspolitikk på egen hånd,skjult for kongress og senat.

         Men SaudiArabia og Qatar har også vært de aller viktigste sponsorer av islamistiske terrorister i Libya,Syria og Irakkrigene. Og Norge har jo alltid støttet opp om Jihadismen i nevnte stater. Vi kan nevne bombingen av Libya og anerkjennelse av Syrian National Council som var dominert av Muslim Brotherhood.Og begeistringen på tv i fem år om de syriske "opprørerne".

       Og det offisielle Norge har også delt ut millioner av kroner til Clinton Foundation uten noen form for offentlig debatt som de har for vane i viktige beslutninger.

       Det Obama-Clinton miljøet har lagt lokk på er jo Benghazi-massakren hvor ambassadør Chris Stevens og fire CIA-folk ble regelrett drept av deres "allierte" Jihadister. Det vi vet var at organiseringen og salget av kvalitetsvåpen fra Libya til Jihadistene i Syria skar seg og en massakre fant sted.

      Om denne saken er det så mange uhyrligheter og pinligheter at den er totalt begravet av Obama-Clinton aksen. Den har aldri vært utsatt for gransking.Men helt åpenbart er det at det som måtte være av redelige folk innen CIA/FBI har vært sinna i flere år over dette cover-up og nå hevner seg ved å legge e-mails på bordet.De knuser Hillary.

      Den som virkelig er ille ute nå er muslimske HUMA ABEDIN som har vært Hillarys nærmeste medarbeider i tiår. Forut for dette,jobbet Abedin innen organisasjoner som sto SaudiArabia og Muslim Brotherhood nær.Var det noen i Clinton-apparatet som sjefet deres forhold til islamske og arabiske affærer,var det Huma.

     Sånn som saken nå rulles opp er det ingen på jord som vet så mye om Clintons lyssky affærer med berikelser fra det hold,samt våpenhandel og gråsonepolitikk til islamterrorisme- som Huma. Forleden kunne vi lese at islamistene ved hjelp av en amerikansk TOW-missil hadde skutt sønder en amerikansk Abrahams tank. Overalt hvor den irakske og syriske hæren rykker fram,finner de USAs aller beste våpen i hendene på islamistiske organisasjoner.Ekstremdyre våpen.

   Det er faktisk de som har begynt å skrive om at Huma allerede har begått "selvmord" i gåseøyne for hun vet altfor mye til å være sunt for henne. "If Abedin tells the truth,she could destroy the Clintons,and be in danger for the rest of her life." (Larry Chin i Global Research 1 nov)

   Det er å anta at den Clinton-frelste eliten i Norge ikke vil ha noen som helst undersøkelse av forholdet mellom den norske staten og Clinton Foundation. Men sånn som det utvikler seg i USA er man godt på vei til å erkjenne at Clinton Foundation var en frontorganisasjon for mafios politisk kriminalitet.

   Skulle det mot formodning finnes noen modige og sannhetskjærlige politikere i Norge,bør de fra Stortingets talerstol forlange en undersøkelse av den norske Statens forhold og bevilgninger til de korrupte Clintons.

  Utsettes noe sånt,vil den bare vokse som en byll med årene. Men det vil jo ingen forstå,må vite.

  

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere