Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Asiatisk styre i Washington?

Publisert over 4 år siden

Fra Juan Peron til Kim il-Sung?

Jeg skrev forleden dag at for meg ser det ut som om vi nå definitivt får en videreutvikling av amerikansk fascisme ved at Trump og Melanie blir deres Juan Peron og Evavita.

  Etter å ha lest navnene på de 30 som utgjør Trumps Transition Team ønsker jeg å korrigere dette synet. Det er mere realistisk å si at Trump-administrasjonen blir en slags familiebedrift,nepotistisk, av den typen vi kjenner fra asiatisk-arabiske kulturer. Selv barna er nå dratt inn i styre og stell av USA,Donald og Eric samt Ivanka.

   Den mest berømte setningen fra Trumps valgkamp var "Drain the swamp", men i praksis gjør han naturligvis det absolutt motsatte. Han innsetter sluggere fra Goldman Sachs og Wall Street finanstricksters som den nye "opprørske" amerikanske regjeringen. For arbeiderklassen blir det naturligvis et fortsatt helvete såfremt ikke Trumps begynner å slanke  militære og security etablissementet som tilsammen sluker 1000 milliarder dollar i året. Det er jo her folkets skattepenger forsvinner og ikke til Mississipi og Kentucky som er tredje verden i USA nå.

   Men jeg skrev da forleden at den første Trump-krigen vil rette seg mot Iran og så sannelig har ikke israelske Debka en lang artikkel om denne krigen idag 12 nov 2016.

   Tankegangen -skriver Debka - er at en krig mot Iran vil ødelegge alliansen Iran har med Russland og derved svekke Russlands posisjon i Midtøsten. Det er antatt at Russland vil forholde seg nøytral, men dette kan selvfølgelig også vise seg å være tradisjonell amerikansk ønsketenkning for Iran er så godt som medlem av militæralliansen Shanghai Cooperation Council som norske media later som ikke finnes. Kom ikke å bland virkeligheten inn i dette!

   Et annet moment er at Iran har ventet på et stort militært angrep på seg og har gjennom et par tiår bygget egen avansert våpenindustri med hjelp av allierte i SCO. Iran er en militær stormakt.

   Interessant er det at Mossadsjef Meir Dagan,som naturligvis hadde masse deep-state agenter i Iran,bokstavelig talt slåss mot Ehud Barak og Netanyahu i årevis da disse ville ha krig mot Iran. "Det er det dummeste jeg noen gang har hørt i mitt liv",sa Dagan offentlig og døde som en meget skuffet og nedbrutt mann. Han vil post mortem sikkert få rett.

  Allerede Enoch Powell på 1960-70 påpekte at amerikanerne var en fare for seg selv fordi de ikke var istand til å tenke en eneste u-amerikansk tanke. Og de trodde derved at hele verden var som amerikanere.

  Trump-Netanyahu krigen mot Iran vil få barbariet i Syria og Irak til å fortone seg som moderate saker for Iran vil slå tilbake mot alle amerikanske fasiliteter i hele Midtøsten. Det kan så definitivt bli inngangen til en tredje verdenskrig.

   Jeg blar meg gjennom Aftenposten om dagen og titter på en og annen setning. Det er en hjelpeløshet og en forvirring som ikke ligner noe. Det kommer av at kommentariatet er fullstendig utrent i å tenke selv. Det er vant til å kopiere materialet fra New York Times og Washington Post og sitere Clintons-Obamas.

  Derfor har nå Norge havnet i en helt prekær situasjon med både sin forsvarspolitikk og utenrikspolitikk fordi den bygget på den feilaktige antagelsen av at USA var en evig solid og granittsikker statsdannelse.

  Om vi antok at det fantes intelligente folk blant eliten i Norge,ville de forlengst ha laget underskriftsannonser i Aftenposten hvor de høflig anmodet Søreide og Brende om forlate sine poster før de sendte landet helt utfor stupet i amerikansk blindhet. Verden er ikke slik Søreide og Brende tror, det american century er et avsluttet kapitel, noe Zbig Brezinsky skriver jevnlig. Men det vil de ikke oversette i Aftenposten.

  Jeg skriver det jevnlig:

Hvis det ikke dukker opp noe politisk miljø i Norge som snart begynner å forstå at vi lever i en post-amerikansk verden,vil nasjonen få tragiske opplevelser i nær framtid.

  

  

Gå til innlegget

Borgerkrigenes USA.

Publisert over 4 år siden

Mytene om Garantistaten brennes på bålet.

         I den grad vi har diskutert USAs tilstand her på verdidebatt,kan arkivet vise til at jeg i 2016 har hevdet at USA gikk mot borgerkrigslignende tilstander og de ulike etniske samfunn vil forsøke å løsrive seg fra det føderale USA.

        Hvorfor det hersker slik forvirring blant den norske eliten nå har sammenheng med vedtaket om at USA var en evig "garantistat" for Norges utenriks og militærpolitikk. Kanskje den stat i verden som holdt seg med mest illusjoner og ønsketenkning om USA - ikke dårlig bare det.

     Men det var ikke nok å holde seg med evetyrforestillinger om USA,nei,en skulle også mene det samme som USA om verdenspolitikken og en forsøkte via underholdningskultur og livsstilsmoter å ombygge det norske folk til amerikanere. Dette har de norske globalistene lyktes godt med.

    Som jeg har bebudet så kommer det nå brede protestbevegelser fra California og Oregon om at disse statene skal løsrives (Seceding) fra det føderale USA. Det er ikke bare venstreorienterte som frammer slike paroler, det har også riflekarene i Texas og MidtWesten gjort i mange år allerede.

   Selv om det har vært kjent i årevis,ingen offisiell norsk avis har brakt på det rene at 40-50 millioner amerikanere er under fattigdomsgrensa og millioner unger legger seg sultne. Slike fakta har ikke passet inn i Garantistaten-mytene.

  Det andre som kommer opp er et utbredt ønske blant valgtaperne at Trump bør likvideres. På sosiale medier heter det nå massivt som denne: "Its about time for a presidental assassination".

   Det aller første veteranpolitiker Paul Craig Roberts meldte etter at Trump var valgt til president var dette: "Trump vil bli myrdet".

   Han analyserte ikke av hvem,men vi har i USA noe de kaller "deep state" og "shadow government" bestående av CIA-FBI-NSA etc som driver mye virksomhet på egen hånd og noen ganger på kollisjonskurs med hva Presidenten forlanger. Allerede Harry Truman klaget over at det var sånn og vi vet alle hvordan John F.Kennedy endte sine dager.

   Ingen i USA vet egentlig noe om hvordan Trumps utenrikspolitikk vil bli,bortsett fra en krigserklæring mot Iran og generøse løfter til Israel.USAs ambassade til Jerusalem og ingen protester mot flere settlements på Vestbredden.

   Men det vi vet var at noe av det første Trump gjorde var å ringe Netanyahu og ba han komme til det Hvite Hus snarlig. Hvorfor det?

   For å forklare hvordan jeg ser på dette må jeg tilbake til Marokko omkring 1960-65 hvor Kong Hassan der fryktet at hæren,fundamentalister og andre fiender, ville ta livet av han. Derfor henvendte han seg til Israel og fikk en ordning at Mossad sikret etterretning og vakthold rundt ham. Dette var fra Kongens synspunkt så vellykket at han med årene forlot den arabiske blokken og ble agent for Israel.

  Så i september 1965 ble det holdt et arabisk militært toppmøte i Marokko som bare handlet om planlegging av storkrigen mot Israel. Det var bare det at Hassan forrådte sine arabere og ga alle de dokumentene til Israel. Denne "Casablanca operasjonen" blir i Mossads historie sett på som et høydepunkt da den muliggjorde at Israel kunne knuse den arabiske alliansen på seks dager i 1967.

   Jeg kan på det nåværende tidspunkt ikke framlegge noe dokument som beviser dette, men min intuisjon sier meg at Trump vil ha hjelp av Netanyahu for sin sikkerhet.

  Vanligvis i Norge er det slik at en skriver: "CIA/Mossad" som om det var en allianse på godfot med hverandre. Slik er det absolutt ikke og jeg drar fram bare to saker hvor det har hersket raseri og fiendskap.

   I Pakistanske Baluchistan har man en islamistisk organisasjon som heter Jundullah som har det med å gå over grensa og terrorisere Iran. Så dukket det opp givere av penger og våpen som utga seg for å komme fra CIA, men de var fra Mossad. CIA ble alldeles rasende.

   Og Jonathan Pollard sitter fremdeles i fengsel, en person som hadde topp sikkerhetsklarering fra Pentagon/CIA, men som var en Mossad-agent som ranet de mest intime hemmeligheter om kjernefysisk utvikling etc. Stadig et åpent sår mellom CIA og Mossad. De siste er mer aggressive enn både Kina og Russland,kommenterte CIA-sjefer.

   Det meste som opp til nå har vært skrevet om USA i Norge har hatt karakter av ren desinformasjon. Ikke bare fra billige journalister i hundretalls, men også fra toppene i Norsk Utenrikspolitikk.

   Her har Sverre Lodgaard en kronikk i Klassekampen 23 august 2016 hvor han roser Obama for å være en foregangsmann i avskaffelse av atomvåpen.

  I virkeligheten var det Obama som i 2010 startet en ny kraftig satsning på atomvåpen og bevilget 1 billion dollar på dette. Disse Obama-atomrakettene er allerede på plass i grensene til Russland.

  Obamas taler i hans valgkamp var bare floskler om "hope" og "change". Han hyrte inn de sedvanlige elitene til sin regjering og militærutgiftene økte og folket ble fattigere.

  Nå ser det faktisk ut til at Trump hyrer inn akkurat det samme skjiktet av finanskonservative Wall Street bankers som han skjelte ut gjennom hele valgkampen.

  Obama var en dobbeltspiller i venstrefraseologi og Trump ser ut til å være en dobbeltspiller i populisme og Wall Street.

  Okke som: det amerikanske folket har kommet i bevegelse og det er bare et militært diktatur som kan stoppe dette.

  Keep fasten seat belts.

  

Gå til innlegget

De samme duster fortsetter.

Publisert over 4 år siden

Om den bortreiste eliten.

   Om jeg har hatt noen personlig livsoppgave med mine skriverier,har det vært å redegjøre for at den norske eliten i politikk og media er alt annet enn begavet og at de lever i en ønsketenkningsverden.VangsguteNorge.

   Dette har vi sett i alle norske ordninger av Israel-Palestina konflikten,av forståelsen av engelske Brexit og av valget i USA. Permanente skivebom.

   Jeg gjør også skivebommer da jeg mente at det ville skje en Gladio Falsk Flagg operasjon forut for valget som skulle inngyde angst og sende velgerne i Hillarys favn. Dette er noe CIA har drevet med over hele verden og som bøkene til Daniel Ganser har dokumentert.

   Når det ikke kom noe sånt kan det ha sammenheng med at elitene i deep state var så sikre på en Hillary-seier at de ikke fant det nødvendig.

  Nå har jeg ikveld sett to dagsrevyer og ingen av deltagerne kom med annet enn helt vanlig norsk ønsketenkning - denne gang rundt Trumps tanker om ditt og datt. Ikke et kløyva ord om den økonomiske situasjonen verken i USA eller verden som var det eneste som kunne sette oss på sporet av virkelighetens utvikling.

   Årsaken til at Tyskland har gjort et kjempebyks i verdensøkonomi var at konsernene og firmaene der på et tidlig tidspunkt - i et antall på rundt 5000 - innvaderte et Kina på vei oppover og gjorde kjempeprofitter av dette samrøret.

   Nå er tonen helt annerledes: Kina og Asia har bykset forover i teknologiutvikling og opptrer definitivt som en rival mot de vestlige stormakter,Tyskland såvel som USA. I de neste 10 årene planlegger Kina å investere 1,3 milliarder dollar utenlands og det ved Tysklands grenser,såsom Ungarn og bygge Silkeveier inn i Europa. I første halvdel av 2016 kjøpte Kina opp 37 konserner i Tyskland.

   Som vi vet skyldes avindustrialiseringen av USA dette at Wall Street-kapitalismen flyttet bilindustri og all annen viktig industri til den tredje verden. Derav disse rustbeltene som er Trump-land.

   Der har lønningene stått stille i flere tiår og folk lever rundt fattigdomsgrensa med matbilletter. Disse har Trump lovet at USA skal reindustrialiseres igjen. Jeg leverer intet hovmod mot de nederste som tror på dette, men det er ren science fiction. Så lenge Asia kan levere biler med halvparten av USAs produksjonsutgifter så går ikke dette. Skal lønningene opp på anstendig nivå - som lovet av Trump - blir ikke USA konkurransedyktig med Asia på industriprodukter. Det toget er gått.

  USA har en utenlandsgjeld på oppunder 20 billioner dollar.

Oppretthold av 800 globale militærbaser koster 15 milliarder dollar  i måneden som igjen er 20 millioner dollar i timen.

  Oppretthold av dollarens posisjon i verdensøkonomien er avhengig av at SaudiArabia og de oljeproduserende statene i Gulfen lar petrodollaren resykleres gjennom Wall Street Bankene. Og selv med denne tilstanden mener økonomer at dollaren vakler internasjonalt.

  Det mange Trump-tilhengere drømmer om er å skru klokka tilbake til de gyldne 1980-årene under Reagan, men også det er rent drømmeri. Det lar seg aldri gjøre å skrue en historisk situasjon tilbake til forgangne epoker.Historiens klokke fungerer ikke slik.

  De som har tjent gode penger i de utallige krigene USA har ført i de siste 15 årene er det militær-industrielle komplekset som idag er den sentrale inntekstkilden for butikken USA - samt Hollywood. Det første miljøet lever av krig. War is a racket.

   Om Trump skulle slutte å krige for disse, er USA bankerotte definitivt.Det er her billionene renner inn.

   Av en eller annen grunn har NRK og denslags drømmefabrikker aldri vist utdrag fra Trumps AIPAC-tale 21 mars hvor han bokstavelig erklærer krig mot Iran og det jødiske publikum gir han ovasjoner.

   Hvis krigen mot Iran blir Trumps første krig blir dette høyst sannsynlig en global affære all den stund Iran befinner seg innen Shanghai Cooperation Organisation (ledet av Kina-Russland) som igjen omfatter 40% av jordas befolkning.

   Idag er USA involvert i hele fem kriger som selvfølgelig koster astronomiske siffer.

  Sammenfattet: alt det Trump lovet det fattige amerikanske folket under valgkampen lar seg ikke gjennomføre med parlamentariske demokratiske NRK-vennlige midler. Ingenting,absolutt ingenting.

  Nå er det ikke Trump som startet dette, men den vanvittige krigerske utenrikspolitikken som Hillary førte med likvidering av 1 og en halv million sivile arabere og som bygget USA om i retning  en militaristisk overvåknings og politistat.

  Høyst sannsynlig vil Trump videreutvikle denne i retning av en spesifikk amerikansk fascisme som kan ligne på Juan Person og Evita i Argentina på 1950-tallet. De var også veldig populære blant de nederste. Meget og.

   Det er bare folk som aldri har gjort noen som helst undersøkelse av tilstanden i amerikansk økonomi som nå kan drive og håpe at Trump kan trylle fram velstand i USA. NRK har startet drømmetenkningen allerede.

  Det lar seg ikke gjøre under de herskende jernlovene i den globale økonomien. Den gammeldags parlamentariske epoken er på hell.

Daniel Ganser: Natos Secret Armies. Operation Gladio.2005.

  I

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere