Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Ytringsfriheten framover.

Publisert over 4 år siden

Erfaringene fra valget i USA.

      I USA er det seks store selskaper som eier nesten alt som er av aviser og tv-stasjoner og alle disse både finansierte Hillary Clintons valgkamp og agiterte for henne i sine media. Etter normal tenkning skulle da Hillary ligget an til en brakseier. Slik gikk det ikke som vi vet og etablissementet må analysere hvorfor.

    Det man nå kom fram til var at den alternative blogverdenen var blitt så mangfoldig og stor at den var blitt en ny maktfaktor i amerikansk politikk. Her ble det skrevet enormt mye om all korrupsjonen forbundet med Clinton Foundation,også om det bisarre sexlivet blant eliten med blant annet pedofile ringer,etc etc

   Alt dette var med på å demaskere retorikken som Hillary sto for og avsløringene om Bill som sexmaskin gjorde også til at Clintondynastiet vaklet.

  Dette var altså det motsatte nyhetsbilde enn hva Wall Street media presenterte og var utslagsgivende for valgresultatet.Har man slått fast.

   Allerede i Obamas første periode var det glupe folk der som skjønte at dette med internett-ytringsfrihet kunne føre galt avsted. Det var da Cass Sunstein som fikk i oppdrag å klekke ut planer for hvordan temme internett. Dette tok tid og først i år ble saken sparket fra USA til FN som fikk nedsatt en internasjonalt sammensatt kommisjon og apparat som skulle eliminere "HateSpeach" fra nettet. Definisjonsmakten på hva som var hatespeach var da selvfølgelig i hendene på globalistenes new world order.

   Men nå kan det fortone seg slik at makten i USA syns at dette FN-opplegget er udynamisk og går selv til verket.

   Som Edgar Snowden har redegjort for: all viktig trafikk fra Facebook og Google går gjennom kjempecomputerne til National Security Agency i Maryland. Her er det snakk om det mest intime samarbeid mellom etterretning og nettgigantene.

   Så det aller siste er at Facebook og Google setter opp lister over vilke blogger som blir nektet adgang på deres nett. Jeg nevner noen av de som nå skal taes:

  The Daily Sheeple,The Free Thought Project,Infowars,Breitbart,Lee Rockwell, Before its news,etc

    De i Europa som allerede har mye erfaringer med denne prosessen,særlig i Tyskland, har anbefalt brukere til å gå over til KV - noe jeg har svake kunnskaper om.

   Men en må bare ikke tro at dette gjelder for gammel"swamp" i USA.Trump har også vært i harnisk over det samme miljøet som har påpekt at Trumpfamiliens suksess har vært i samarbeid med den mafiaen som var ledet av Meyer-Lansky og Roy Cohn,også kalt "kosher nostra".

   Så Trump har en lang liste over kritiske journalister som han har til hensikt å "sue" når han får tid.

   Det vi ellers kan melde fra USA er at fullblodskriger,general Michael Flynn,ser ut til å bli national security adviser. 

   Siden Trump har godsnakket til og om Putin,er det noen som har fått den skrullete ideen om at Trump-regimet blir et slags halvpasifistisk heimstad-land,men tvertimot: her blir det mere voldelige militære intervensjoner enn noen gang.

   Den 20 januar 2017 skal da Trump innsettes som president med tradisjonell pomp og prakt i Washington.

   Men her mobiliseres det nå natt og dag for at anti-Trump -folket skal møte opp i et antall på et kvart million og vise sin motstand og avsky.

   Her gjelder det å følge nøye med for alt som skjer i USA har umiddelbare ringvirkninger inn over delstaten Norway. Også internett-ytringsfriheten.

  

Gå til innlegget

Katastrofe USA.

Publisert over 4 år siden

Liten bemerkning blant desinformantene.

   Det fortelles i amerikansk presse at det er krig og kaos inni Donald Trumps Transition Team om hvem som skal ha nøkkelposisjonene. Det antaes å være rundt 3000 gode jobber som skal skiftes ut ved presidentbytte og mange av Trumps tidligere motstandere i Demokratenes leir sadler nå om som politikere har for vane. Penger og posisjon er fremdeles det eneste som betyr noe,også innen fotballen. Høgmo fikk fire millioner.

   Men vi ser da at snikerne står i kø for å fjeske for Trump og den siste var selveste visepresidenten Joe Biden som mente at han kunne gjøre seg bra i en senior rolle. Eliot Cohen er også en Clintonianer neo-con som nå tilbyr seg på Trumps arbeidsmarked.

  Dette er vel ikke noe å sjokkeres over. Tenk på "venstresidas" Syriza i Hellas som flår folket på vegne av verdens finansinstitusjoner. "Kommunistene" i de tidligere Østblokkstatene som over natta ble Natotilhengere og Markedsliberalister av amerikansk modell.

   Langt mere skrekk lekker fra disse Transition drøftingene: folk man trodde tilhørte en forgangen epoke i amerikansk politikk, - som man trodde definitivt gikk i graven med Bush II regjeringen dukker opp igjen og da heller ikke de gløggeste.

  Disse navnene svirrer nå rundt: Frank Gaffney, James Woolsey,John Bolton,Richard Perle,Rudy Giuliani.  Ved siden av disse en hærskare av Wall Street bankers og topper fra Goldman Sachs og de andre bankhusene.Ofte neo-cons de også.

  Det som har skjedd i USA er at en elite"swamp" har lyktes å utmanøvre en annen elite"swamp" og det eneste vi med trygghet kan si er at den nye vil bli mye verre enn både Clinton"swamp" og Obama"swamp".

  For som det allerede lekker fra forhandlingene: en ønsker å øke Pentagon-budsjettet med 55 milliarder i året. Da er vi oppe i rundt 660 milliarder dollar i året.

   En vil utvide antall krigsskip fra 272 skip til 350,øke antall soldater fra 480 000 til 540 000. Med andre ord: her skal det kriges til gangs.

   Selv det dummeste "white trash" vet utmerket godt at en sentral årsak til USAs nedgang,skyldes en serie av rådyre kriger som faktisk pågår fremdeles og frambringer sårete og psykisk nedslitte soldater hele tida - for ikke snakke om de i bodybags.

   Den nye elite"swamp" under Trump vet utmerket godt at hans velgere og øvrig amerikansk folk vil motsette seg flere vidløftige kriger som fattiggjør dem ytterligere. 

   Det er derfor helt naturlig at Newt Gingrich,som ligger an til en toppjobb hos Trump,bringer på bane nødvendigheten av påny å sette opp en "HOUSE COMMITTEE ON UNAMERICAN ACTIVITIES" som hersket på 1950-tallet.

   Meningen med noe sånt er selvfølgelig å skremme flest mulig fra å ytre seg i protest mot den nye militariseringen av USA og krigen mot Iran i første omgang. Og andre saker som ran av pensjoner,arbeidsplasser og allmen fattigdom. Ytringsfriheten i USA i viktige saker skal vekk.VEKK.

   Helt åpenbart har også Trump gammeldagse oppfatninger av at det er USA som styrer verden og tror han skremmer Kina med å si at han skal legge på 45% tariff fra varer fra Kina. Det var i 2015 149 milliarder dollar. Men da svarer den oppstigende verdensmakt Kina: okei,det er greit: da gjør vi akkurat det samme på amerikanske varer til Kina.

  Forut for shooting wars har vi alltid hatt en periode av handelskriger og Trump ser på disse som redskapet til å bli great again.

  En kan si på forhånd at USA nå vil tape disse handelskrigene og da har de ikke annet valg enn å slippe Pentagon løs. Under hvems ledelse?

   John Bolten? Frank Gaffney? Jim Woolsey?

Som Brecht skrev:

  De øverste har forsamlet seg i et værelse.

  Mann i gata: skriv ditt testamente.

Gå til innlegget

Oslo-avtalens død.

Publisert over 4 år siden

Revolusjonerende endringer i Palestina-Israel konflikten.

    Omtrent på samme dagen,lørdag 12 november 2016,uttalte talsmenn for Hamas og israelske Jerusalem Post at Oslo-avtalen av 1993 var død: "the end of the Palestinian state."

    Det er altså 24 år siden denne ble erklært som inngangen til en fredelig løsning av Palestina -konflikten. To-stats løsningen.

    Hvordan kunne partene på denne nevnte lørdagen komme fram til denne konklusjonen?

    Når det gjelder Donald Trump er min anbefaling å se bort fra alt han sier, men se på hva han gjør. Han lager da nok en video hvor han personlig sier at Netanyahu er hans beste venn og strålende leder av Israel som har hans massive støtte. Han kan godt ekspandere settlements på okkuperte områder,flytte USAs ambassade til Jerusalem,kort sagt gjøre akkurat som han vil.

   Og det har ikke gått mange timene før Israel i Knesset vedtar at aktivister for Boykott-bevegelsen er uvelkomne til Israel,at moskeene må slutte med bønnerop og at palestinerne får mindre vannkvoter,etc

  Vi har altså fått en ny akse i verdenspolitikken: Trump-Netanyahu og EU-politikerne har knapt gjenfunnet mæle til å si noe som helst,sjokkert over det amerikanske omlegget.180 grader snu fra Obamas tid.

  Da Arafat og hans geriljavenner rykket inn i Ramallah i 1993 skulle de da etter oppskriften bli statsmenn og legge bort kalasnikovene. Det internasjonale samfunn,ledet av Norge,bokstavelig talt veltet penger inn i PLO/PA selvstyremyndighet. Med masse vestligdemokratisk bomull på hjernen trodde de da at disse enorme summene skulle gå til kloakker,skoler,jobber etc, men det ble en halv sannhet for Arafats administratører bygget fine villaer og kjøpte Mercedes Benz og sendte ungene på eliteskoler utenlands. Bankkontoer i Sveits og Dubai ble også opprettet.

  Fra aller første stund ble dette historien om dugløyse og korrupsjon og er det fram til dagens Abbas-styre. Jeg har skrevet for mange år siden at det palestinske folket hadde hatt langt større glede av at den norske Palestinakomiteen hadde overtatt driften av PA-selvstyre. Det mener jeg den dag idag. Der har alltid vært dyktige personer.

  Hvis det er slik som Hamas og Jerusalem Post er enige om,at Osloprosessen og den palestinske staten i to-statsløsning er DØD,ja så er også AbbasPA død. For det dyre oppretthold av denne korrupte dugløyse har da fra nå av ingen funksjon. Absolutt ingen.

  Så skriver da palestinske veteran Ramzy Baroud på maannews.com/ 8 november: "The infamy of the Palestinian elites" hvor han for hundrede gang redegjør for hvor vanvittig palestinsk politikk er. Nå er det da styrtrike Mahmoud Dahlan som utfordrer Abbas-regimet og deres respektive tilhengere skyter på hverandre jevnlig.

  I Hamas hersker også kaos da de er delt i en utenlandsfraksjon med dype sugerør hos Qatar og en Gaza-innlandsfraksjon som forsøker å bli venner med Iran som igjen er Qatars fiende. Her er heller ikke mye penger gått til vann og kloakk, men til deres militære arm: Qassem.

  Jeg må si som sant er at jeg studerer ikke alt dette så ultranøye da jeg blir meget deprimert for det massivt undertrykte palestinske folket har ikke bare Netanyahus bulldozere å slåss mot,men også mot egne reddsomme eliter. Hele Netanyahus politiske ledetråd har vært å bli kvitt Oslo-avtalen og to-statsløsningen og nå er han der. Hva blir så hans neste skritt?

  Og hva skjer blant palestinerne? Hvis det diplomatiske samforstandsfolket i PA blir irrelevante,hvem blir da relevant? Politikk kjenner ikke til noe vakum. Noen må fylle tomrommet etter døde PA/Abbas. Blir det Hamas,Islamic Jihad og Islamsk Stat? Begynner man på nytt med irregulær og delvis internasjonal krigføring og terror?

  Vi må se realistisk på Trump-Netanyahu alliansen.

Jeg er tilbøyelig til å mene at den vil øke spenningene i Midtøsten og verdenspolitikken for nå er det knapt en eneste illusjon igjen å klamre seg til. Verken i leirene eller på Gaza og Vestbredden.

  Det er en forferdelig situasjon for jordens fordømte.

Gå til innlegget

"The swamp" til makten.

Publisert over 4 år siden

Det hjelpeløse Norge.

     En er fristet til å spørre etter å ha lest lederartikler i Aftenposten over lengre tid: vil det ikke komme noe godt ut av dette sjokket med Donald Trump?

     Ja,jeg tror faktisk det. For første gang siden Nato-inntoget i 1949 blir nå norskingene bli nødt til å begynne å tenke seg og ikke legge seg flate som hodeløse for den amerikanske makten som normalt. Enn så lenge opptrer Aftenposten som en slags Tante Sofie som oppdrar og moraliserer i Egner-tradisjonen.Huffa meg.(14 nov 2016)

    Og ikke noe rart i det: Egner er Norges nasjonalfilosof og Machiavelli er det ingen som har lest skjønt det er den viktigste politiske filosof i verden nå.

   Som vi spådde: neo-cons, bankers og Wall Street smartinger,dvs den "swamp" som skulle fordrives,er nå tilbake til makten i USA til noe som ligner en hardere utgave av Bush 2-regjeringen. 

   Det å lage en politi-overvåkningsstat startet ved Patriotic Act i 2001 og garantert vil Trump-regime videreføre denne til noe vi kan kalle en amerikansk form for facisme.Det vil snart bli tydelig.

   Det er faktisk de som tror at Trumps godsnakking med Putins folk innebærer tilbaketrekninger fra kampzonene og denslags. En ønsketenker som vanlig og vil ikke forstå at Trump allerede 21 mars 2016 erklærte Iran krig i Israels og USAs navn.

   Så kom det en kjærlighetserklæring,en video fra herrene Mike Pence og Trump, hvor de sier at Israel er USAs kjæreste allierte. Og Likudfolket i Israel tror knapt sine egne øyne og sier: i mange tiår har nå USA opptrådt nøytral i Palestina-Israel konflikten, men nå er vi all-værs allierte! Vi har fått grønt lys til å gjøre hva vi vil. Hva vi vil!

   I hva da? Det er krigen mot Iran som har vært konfliktpunktet med Obama. Nå kan haukene i Israel håpe på en felles amerikansk-saudisk-israelsk krig mot Iran. Og vi kan få den situasjonen at det blir Donald Trump som begynner å bruke atomvåpen for Iran lar seg overhodet ikke knekke med konvensjonelle våpen.

   Idag leser vi da at Russland sender en ny pakke med avanserte våpen til Iran til 10 milliarder dollar og tidligere er det sendt det S-300 defensive rakettsystem.

   Men ikke nok med det: internasjonal presse viser bilder fra toppmøte idag mellom en militær delegasjon fra Kina ledet av generalmajor Chang Wanquan og iranske motpart ved Hossein Bageri. Budskap; Kina og Iran har inngått en militærallianse og skal begynne å trene sammen umiddelbart.

   I anledning avtalen sier Basij-kommandør Naqdi: "USA vil kollapse i 2035, men jeg legger til at dette er en meget optimistisk analyse."

  De folkene som nå innsettes som den nye "swamp" i Det Hvite Hus er ikke pasifister, men heller typen på fullblods krigere,både innen økonomi og geopolitikk. De fattigere vil bli fattigere,både innenlands og utenlands.

  Jeg vet at dette ikke vil bli forstått blant norskingene ennå, men det Norge trenger mer enn noensinne er et forsvar mot USA.

  I løpet av 2017 tror jeg noen vil være enig med meg i dette. 

Det ville hjelpe på å legge bort Thorbjørn Egner.

 

Gå til innlegget

The killing fields

Publisert over 4 år siden

Vær beredt på det utrolige.

       Alle gammelkarene i amerikansk politikk og analyse er helt enige om en sak: Donald Trump er i ytterste fare. Han kan bli likvidert.

       Dette skriver Paul Craig Roberts, Ron Paul,Wayne Madsen og mange flere med inside erfaring.

       Pass deg for Shadow Government og Deep State, skriver de alle sammen og forklarer. Inni Deep State (Pentagon-CIA-FBI) er det ulike politiske klaner og dynastier som utkjemper harde strider om hvem som har kontroll på USA. Flycrash er en meget vanlig metode og "suicide".For å eliminere fiender.

     Wayne Madsen mener bestemt at Bush-dynastiet er farligere enn Clinton-dynastiet og til de siste legger han Obamas.

    Hovedsentralene for israelske Mossad ligger i London og Washington med store antall hasbaras,agenter. I en fersk artikkel nevnte jeg at Trump ivrer for at Netanyahu skal komme til USA snart. De har mange saker å snakke om, men jeg er ganske sikker på at Trump vil be Netanyahu om å sette Mossad til å sikre ham,ikke bare mot deep state,men også mot venstreekstremister som nå maner til å drepe ham.

    Huma Abedin, Hillary Clintons "saudiske prinsesse" er fremdeles i live, men hun har forståelig nok hatt et nervøst sammenbrudd og ser ikke mye godt ut om dagen. Hennes problem er at hun vet altfor mye om de hemmeligholdte relasjonene mellom Clintons og SaudiArabia og Qatar,to av verdens ledende sponsorer for terroristisk Jihad.

   De beryktede neo-cons,også kalt zio-cons for sine relasjoner til israelske Likud,drev underskriftskampanjer mot Trump. Nå er over natta tonen blitt en helt annen fra det hold og Wayne Madsen advarer Trump: hva du enn gjør,slipp ikke de kamelon-aktige neocons inn i din administrasjon.

   Men det er faktisk det Trump er iferd med å gjøre. Pressen har allerede fått ferten av de navnene som diskuteres i Transition -gruppa bestående av barn fra Trumpfamilien også!

  Og skrekk og gru for de som trodde en her sto ovenfor noe opprørsk og anti-establishment.

  Her finnes kun en gjeng av neocons,banksters og establishment insiders.

  Og artiklene om at Trump er en Master hustler (bedrager) på lik linje med "change" Obama, begynner allerede å komme. Se Linh Dinh på thetruthseeker.co.uk for eksempel.

   Så har vi da alle typer "venstre" som bråker i storbyene nå og som vil ha fjernet Trump og helst likvidert han.

   Dette er bare småting mot hva som vil skje i løpet av februar 2017 når farmerne,"white trash" workingclass, "deplorables" oppdager at mannen som skulle rense etablissementskloakken er mere etablissement enn noen! Husk på at rundt 50 millioner amerikanere lever i fattigdomsgrensa og har ikke mat til ungene.

   Det andre var ifølge Trump, at 11 sept Commission Report er en "Total mess and has to be reopened." Jesus Maria. Det tror jeg ikke blir noe av for USA tør jo ikke engang offentliggjøre de hemmelige 28 sidene av rapporten. Dette vil i mange år framover være en udetonert bombe for især familien Bush hadde nærkontakt med den saudiske makten og etterretningsjefen i SaudiArabia ble bare omtalt som "Bandar Bush" - et familiemedlem.

   Ikke et eneste av USAs sentrale problemer lar seg løse med den gjengen som skal styre USA fra 20 januar. Og hvis nå også Trump skal ut og krige mot Iran som omtalt i Debka, kan vi trygt si at USA vil bli den farligste av verdens stormakter.

  Det det er liten forståelse for på det nåværende tidspunkt er at Norge trenger et militært og utenrikspolitisk forsvar mot USA. USA utvikles til å bli et ukontrollert galehus.'

  Og i høy fart.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere