Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Jared Kushner som reell president?

Publisert nesten 5 år siden

Begeistringen i Israel.

 

        Den 20 november 2016 skrev jeg en artikkel her som het "Israelsk regjering i USA". Allerede på dette tidspunkt var det klart at Donald Trump var iferd med å lage en oppgradert akse i verdenspolitikken mellom Netanyahus Likud-regjering og USA.

       Går en inn på webber som er laget av de ortodokse israelerne var man der allerede godt igang med å spekulere på om ikke Donald Trump,eiendomsspekulant og Casino-eier,var den lovede Messias som skulle muliggjøre byggingen av Det Tredje Tempel og StorIsrael.

     Om man vil skaffe seg fin-innsikt i hva som skjer i Trump Transition Team, skal man bare ta seg inn i israelsk og jødisk presse for her er det overlegen innsikt. Forward,Times og Israel,etc

    En Marisa Fox-Bevilacqua leverte sist helg en lengre artikkel i Haaretz som siden har blitt trykket opp i nær sagt all sentral jødisk presse. Artikkelen heter "Is Jared Kushner on the verge of Becoming Donald Trumps DE FACTO PRESIDENT?"

    Allerede noen dager etter valgresultatet da Transition Team ble nedsatt,var det kjent at den 35 årige svigersønnen til Trump,Jared,styrte disse møtene.

   Gamle Trump har jo det til felles med forgjengeren Ronald Reagan at han knapt aner noe om geografisk historie,verdenskulturenes kompleksiteter og politisk historie. De som veiledet Reagan måtte sitte med kart og peke for presidenten hvor Angola var hen på Afrikakartet.

   Derfor seiler da 35 årige Jared Kushner opp som "the man behind the curtain." Han beskrives nå som en etterfølger av 17-1800 tallets HoffJøder i Europa,dvs intelligente jøder som opptrådte som rådgivere for fyrstene,ikke minst i økonomiske saker.

   Om unge Kushner heter det sogar at han har "near-Machiavellian ambition."  Og interessant er det også at Kushners valg av jødedom er meget ortodoks,tilhørende Kehilath Jeshurun synagogen i New York og en besøkende ved Chabad-rebbiens gravsted forleden.

   Mens Trump-administrasjonen utformes til å bli den mest militante pro-israelske regjeringen i USA noensinne,skjer det dramatiske maktforskyvninger i Midtøsten.

   Alliansen SaudiArabia-Qatar-USA/Nato som har brukt milliarder dollars på å bygge om en Jihad proxy-leiehær i Syria,taper. Det hjalp ikke at man i siste liten sendte inn kvalitetsvåpen til det som på norsk (Klassekampen-Aftenposten-tv) kalles "opprørerne" i Aleppo. Disse leiesoldatene er iferd med å tape og de som utvider sin makt er Russland og Iran.

   Det var et sjokk for USA at også Egypt - som alltid har vært et USA-klientregime - begynte å opptre militært i Syria til støtte for Bashar al-Assads regime. Likeledes ligger Russland i forhandlinger om militærbaser både i Egypt og Libya ved Benghazi.

   Både sett fra Netanyahus/ Libermans synspunkt krever denne utviklingen at Israel må gå til en militær offensiv. Under Obama hadde dette vært helt umulig, men under Trump/Kushner regimet er det grunn til å tro at USA massivt vil understøtte en israelsk krig rettet mot Hizballah og Iran i Syria. Det er ingen grunn til å tro noe annet for USA kan heller ikke sitte med hendene i fanget og se på at den nye hegemonimakten i Midtøsten er alliansen Russland-Iran.

  Om man ser bort fra lederartikler i Aftenposten er det da grunn til å tro at den første store Trumpkrigen blir i Syria-Irak.

  Allerede nå er det slik i det Hvite Hus at Obama har undertegnet et dekret for at "Special Operations" death squads skal trappes opp i Midtøsten for å ta ut ledere av grupper som ikke er CIAs islamister.Det finnes også.

  Uansette hva unge Kushner og svigerfar Trump finner på av smarte saker i Midtøsten i februar 2017 vil de støte på Russland enten de vil eller ikke.

  Det er grunn til å belage seg på omfattende nye typer kriger der.Som vil utvides langt utover Syria-Irak området.

Gå til innlegget

Russerkrigernes inntog.

Publisert nesten 5 år siden

Den norske fiksjonsverden.

    Idag er det da amerikansk thanksgiving day da man skal være generøs og snill. Det kan sannelig behøvs for nå forsvinner ungdomsgenerasjonen i USA ned i et svart høl av arbeidsløshet,drugs og selvmord.

    Men faktisk er det ikke ulikt situasjonen i Portugal,Spania,Italia og Hellas som har akkurat de samme redselsfulle tallene for nedtur og sammenbrudd.

   Dette skyldes naturligvis at krisa i verdensøkonomien anno 2008 på ingen måte har latt seg reparere og den sentralstyrte EU-økonomien fra Sentralbanken i Franfurt fungerer rett og slett ikke for bønder og arbeiderklasse noe sted. Det er og blir elitenes fiksjonsverden som allerede i begynnelsen av desember sannsynligvis vil få seg en ny smell i Italia ved valget der.

   Men jeg merker meg at de som har store forhåpninger til Donald Trump ikke akkurat anfører tall og regnskap. En ser av lederartikler i avisene at Norway begynner å innstille seg på en Trump-allianse og later som om verden fremdeles er slik den pleide å være. Dette kan vise seg å bli en historisk skivebom.

  Det man vegrer seg maksimalt mot å forstå er at tyngdepunktet i verdensøkonomien nå er flyttet til Asia og ingen er på verre nedtur enn USA.  Før var det slik at USA kunne opprettholde sitt verdenshegemoni i kraft av muskulær dollarpolitikk på mange områder, men selv dollaren er nå utrydningstruet. Den dagen SaudiArabia skulle bli lei av USA og flyttet oljepengene sine til en annen valuta,bryter New York Børsen sammen.

   I de neste fem årene planlegger Kina å investere 750 milliarder dollar i utlandet og særskilt bygge den nye Silkeveien som går i to retninger: mot Ungarn og mot Iran. Alle statene berørt av prosjektet står i kø for å bli involvert i samtidens største industrielle infrastruktur prosjekt.

   Andre asiatiske stater som SørKorea,India og Indonesia tar seg også plass i verdenshandelen. I 2015 var USAs handelsunderskudd med Kina på 365 millioner dollar.

  I 2015 hadde Kina direkte investeringer i USA på 15 milliarder dollar.I 2016 ligger det an til 30 milliarder dollar.

   Den økonomiske krigen mellom Kina og USA har Kina vunnet med en 3-0 seier,minst. Som Frederick Kuo bemerker på Asia Times 21 november 2016: "Kina har vunnet fordi Kinas elite forstår USA uten sammenligning langt bedre enn omvendt."

  Det er Sun Zis krigsfilosofi anvendt på økonomiens terreng: den første forutsetning for å nedkjempe en fiende er å skaffe seg et brutalt sannferdig bilde av han. Hvis ikke, har du tapt på forhånd.

  På grunn av at Trump sa han ville gjøre en deal med Putin, har noen fått det for seg at det blir ikke noen krig med Russland i kort perspektiv iallfall. Selv fremragende Pål Steigan er nokså sikker på det.

  Men her fyller Trump opp Pentagon og State Department med fullblods Russerkrigere og ingen er større russerkrigere enn zionistiske neocons.Allerede 16 november bemerket analytikere at Trump var "recycling discredited neo-cons" og den 21 november skrev veteranen Kurt Nimmo: "It looks like a victory for the neocons."

   Saken er den at USAs økonomiske sammenbrudd lar seg simpelthen ikke  reparere med økonomisk nasjonalisme og handelskriger samt skattekutt for de rike, samt kutt i social spending. Hvis ikke Trumps USA fort skaffer inn penger til tredje-verden- USA kan vi snart få food-riots i Michigan,Ohio og Pennsylvania.

  Om det hadde vært realisme blant oligarkiet i USA hadde man rett og slett foretatt en lydløs, ikke-offisiell kapitulasjon til alliansen SCO/BRIC og bedt om en rask Marshallplan derfra for å unngå klassekriger innenlands. Sånn som de hybris-orienterte elitene i USA er laget kommer dette ikke til å skje.

  Det som garantert vil skje med Team-Trump er en ny bølge av kriger som vil skylle over den ganske verden og som de ikke har en sjans til å vinne selv om Brende/Søreide  tror dette. De er troende pro-Amerikanere. Virkeligheten er ikke noe å bry seg med.

  Det er all grunn til å tro at Team Trump er innforstått med at USA nå i desperasjon sender dyre våpen som Manpads og SA-7 Strela-2 missiler til sine Jihad-leiesoldater i Syria i håp om å snu nederlaget. Nok en vanvittig dyr krig for USA utfra teorien om "kreativt kaos" som også var en neo-con oppfinnelse. De klarte ikke regime-change Bashar al-Assad.

  Voldens bomerang vender nå tilbake til opphavslandet og i desperasjon ser elitene der ikke noe annen råd enn å flytte fram sine nye taktiske atomraketter mot Russland.

  Skulle det skje at det gale Tyrkia i løpet av 2017 offisielt forlater Nato og går over til fienden Russland/Kina,dvs SCO,tar de med seg hundrevis av atomvåpen og med ett er den strategiske maktbalansen i verden snudd opp-ned.

  USA og allierte er nå den desperate underdog som vil bruke alle midler,også sine vassalstater,på den mest kyniske og brutale måte det går an å tenke seg.

  Den norske USA-fikserte eliten herved være advart.

 

 

 

Gå til innlegget

"Global governance".

Publisert nesten 5 år siden

Litt om flyktningedebatten.

    Årsaken til at jeg skriver noen ord om dette idag er at skuespiller Johannes Joner har laget en facebook-mobiliserings protest mot Sylvi Listhaugs flyktningepolitikk.

   Ikke uventet da Joner er medlem av Arbeiderpartiet og sitter i Bystyret i Stavanger.

    Hver gang dette temaet kommer opp til debatt her på verdidebatt er det innenfor rammene av total trang provinsialisme i perspektiv og tenkning. Jeg ramser nå opp en del saker som debattantene må overveie å interessere seg for skal nivået heves.

   Arbeiderpartiet,sosialdemokrater i alle land, er medlem av noe som heter SosialistInternasjonalen. Denne vedtok et manifest for rundt ti år siden i Sao Paolo i Brazil hvor det gikk inn for "GLOBAL GOVERNANCE."

  Global Governance er en verden uten nasjoner og grenser. Og FN har laget et utall av AGENDAER hvor de arbeider for den sentraliserte globale staten. Både Brexit og Donald Trump er tydelige bevis på at folkene reiser seg mot One World Government,og her kommer mere jordskjelv i Europa i 2017.

  Denne tanken er heller ikke ny,først fremmet av H.G.Wells og Coudenhove-Kalergi på 1920-tallet. Men på grunn av annen verdenskrig og kald krig fram til 1990,gikk prosjektet på lavere bluss.

  Det var først etter Sovjetblokkens sammenbrudd,at verdens eliter satte praktisk fart på prosjektet ved store frihandelsblokker og en serie kriger som skulle fjerne stater og ledere som London-Berlin-Paris-Washington  mente sto i veien for "the end of history". Neo-connene i USA mente det at kapitalistisk demokrati var historiens sluttpunkt. Immanuel Kant drev også og skrev om "der ewige Fried".

   Alle disse utallige krigene som hele godhetseliten i Norge applauderte,fra Jugoslavia til Libya-Syria har drept rundt 1 og en halv million mennesker og sendt millioner på vandring som flyktninger og asylanter. Men ikke bare det: formynderskapet om å ordne økonomiene for afrikanske-asiatiske land har ikke gjort dem velstående,men fattigere.

  Til tross for at EU har holdt seg med rundt 10 tunge tenketanker,er det ingen her som har interessert seg for at disse fra omkring 2000 har beskjeftiget seg med temaet: hvordan bruke masseinnvandring og flyktninger som et politisk våpen for å knekke nasjonalstatene i EU og bygge Europas Forente Stater og EuropaHær. 

  Dette utga Friedrike Beck bok om lenge før høsten 2015: hvordan utvikle masseinnvandring som et politisk våpen. Dette er noe eliten har beskjeftiget seg med intenst i tyve år.

  Gerald Knaus fra European Stability Initiative overga Kanzler Merkel "Merkelplanen på 28 sider" i oktober 2015 og inntaket av flyktninger stopper ikke opp.Tvert om.

  Folk i Norge er av den oppfatning at sentrale politikere rundt om i Europa,driver med egenutviklet tenkning, men det er ikke sånn det foregår. Etthvert større parti holder seg med en eller flere tenketanker hvor det sitter alle typer statsvitere og professorer,godt betalte. Alle disse tenketankene er finansiert av de store internasjonale bankene og konserner. 

   Hver gang det oppstår et problem utarbeider tenketankene en handlingsplan som gis i hende til politikerne.

  Hvis noe vil studere dette anbefales:

  "European programme fur Integration and Migration". EPIM

   European Stability Initiative -esiweb.

    European Policy Center.

   Center for European Policy Studies (ceps.eu)

    Når man leser hva utallige debattanter på verdidebatt mener om dette,så skulle en tro at "flyktningekatastrofen" var noe som var ramlet ned fra himmelen og ikke var menneskeskapt i det hele tatt.

    Og kanskje det verste: her gjøres overhodet ingen undersøkelser i FNs Agendadokumenter (Peter Sutherland) eller i de nevnte tenketankenes anbefalinger for å globalisere Europa.

    Å si at dette er dårlige analyser og oppvisninger i kunnskapsløshet er bare forbokstaver.

    Hvis romatikerne får det som de vil, er også de norske storbyene som Gøteborg og Malmø om bare ti år. Svenske statsminister Stefan Løfven er også for "global governance" som Johannes Joner.

 

 

 

Gå til innlegget

Israelsk regjering i USA.

Publisert nesten 5 år siden

Om å justere seg til makten.

     Det vakte jo sjokk i Demokratenes leir at Joe Biden mens han fremdeles var visepresident under Obama,begynte å tilby seg som klar for en topposisjon hos Donald Trump. Men han var på ingen måte den eneste: hundrevis av lavere kadre hos Demokratene jobbet med å tildekke fortidens hat-Trump uttalelser og komme på banen igjen med tilnærminger til den nye makten.

    På samme vis ser vi at også den norske makten og dens medier begynner å jenke seg til Trump-makten og da begynner de igjen som de har for vane: på utvelgende vis å plukke ut de elementer som skal styrke troen på den multikulturelle new world order og Natos kriger. Parole: bland ikke virkeligheten inn i dette - akkurat som under Brexit og Trumpvalgkampanjen.

   Det alle de samme "ekspertene" holder på med er at Trump jobber på en "amerikansk politikk". Det er slett ikke riktig.

   Det vi får med Trump-administrasjonen er den første Israelske regjeringen i USA. Staben hans består av mange ortodokse jøder,noen mer mainstream, men de som ikke er jødiske, er alle uten unntak neo-con Israel firsters.

   Du kan bare gå inn på israelsk-jødiske media som mener at for Israel har det skjedd et politisk mirakel. Eksempelvis skriver Larry Gordon idag 20.11 på israel national news følgende:

   "Donald Trumps plattform on Israel was the strongest pro-Israel platform ever". "For Israel there are great days ahead".

   Palestinske Diana Butto skriver 14 november på gulfnews.com: at palestinerne " must prepare for the onslaught that is about to come."

 

   Det har gått så langt at utenriksminister Liberman sier at USA skal hjelpe Israel med å nyorde settlement colonialismen på Vestbredden,noe som er en eufemisme for hvordan kaste ut palestinerne. En mann fra Trump er allerede påsatt oppgaven med å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel-Aviv til Jerusalem, noe som vil vekke uro i den islamske verden med engang.

   Det er ikke slik at håndgemeng på gatene i USA nå avtar. Faktisk blir volden bare styggere og styggere mellom de splittede partene i USA og vil høyst sannsynlig få ekstreme dimensjoner på innsettelsesdagen den 20 januar 2017.

  Selv Infowars under Alex Jones, som er Trump-supporter, har sluppet til artikler av veteranen Wayne Madsen - harde saker - hvor Madsen innstendig sier: "Trump must stop neocon takeover of the administration".  Men dette skjedde 16 november og toget er allerede gått. Neoconnene og Israel-firsters har totalkontroll på USA nå.

   En sentral årsak til det folkelige raseriet i USA er oppfatningen av at de mislykkede krigene i Midtøsten ble ført på andre staters ønske og premisser. På dette temaet ligger det fremdeles udetonerte bomber i folket for enhver familie kjenner en soldat som er krigsvrak,med eller uten føtter,alkoholisert eller Junkie.

   I min visjon fører disse utallige spenningene inni USA til at landet vil bli oppdelt i region-stater som USA i sin tid oppløste Jugoslavia i småstater.

 Prosessen er allerede i gang med volden på gatene. 

Det er ikke noe vits å abonnere på Aftenposten.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere