Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Aftenposten i verden.

Publisert nesten 5 år siden

Kan Norge overleve?

          Hvis det er slik at Aftenpostens egne sentrale artikler er representativt for den norske borgerlighetens tenkning,er det høyst tvilsomt om Norge finnes om noen få tiår.

        I mangel av noen bedre i Oslo åpenbart,hyrte Aftenposten inn en kar fra Bergens Tidende,Frank Rossavik,for et par år siden og hans oppgave er ikke å si noe ubehagelig sant om verdensutviklingen, men å gi leserne beroligende piller så abonnentene kan sove godt om natta.

      Rossaviks kommentar på side 3 den 7 desember 2016 er noe det eventyrligste han har prestert i Aftenposten så langt og jeg klipper den ut som et minne om den politiske tilstanden i Norge nå.

    Typisk nok finnes det ikke et eneste tall eller dato i Rossaviks epos, kun fragmentarisk synsing av den ønsketenkende sorten.

   Rossavik har også fått det for seg at USA under Trump satser på å "være mindre aktiv" i verdenspolitikken. Hvor tar han det fra?

   Som jeg redegjorde for nylig: alle grener av det amerikanske militæret rustes opp. Tilsammen 905 milliarder dollar,dvs 21% av statsbudsjettet.

   Tror Rossavik denne økende militariseringen av utenlands såvel som innenlands USA innebærer en pasifistisk "realitetsorientering"? Helt åpenbart.

   Israel er så lykkelige over at Trump-administrasjonen er pakket med Israel-firsters,at de likegodt har startet opp krig inni Syria: angrep på byen Zabadani og Mezzeh military Airpost ved Damaskus.

   Mandag skrev israelske Haaretz om Kushner Foundation som finansierer ekstreme settlere på Vestbredden fra 2010-2014 med 60 000 dollar. Det er Yared Kushner,Trumps svigersønn, som er director i Kushner Foundation og allerede i sommer skrev israelsk presse om at han ville være Trumps "hoffjøde" ,dvs viktig rådgiver.

  På AIPAC-konferansen i mars ga Trump Israel fullstendig frie tøyler - til alt -. Det betyr at Israel definitivt har kastet seg inn i Syriakrigen og kalkulerer med understøttelse fra USA.

   Så har Rossavik fått det for seg at "kineserne demper virketrangen fordi de nå ser at USAs president kan gjøre noe helt uventet." Her siktes til telefonsamtalen med presidenten på Taiwan.

  Nei og atter nei. Kina blir rasende og øker virketrangen.Kinas utenriksminister Wang Yi og irans Javad Zarif opptrådte som militante mot USA i Beijing 5 desember og ba USA pelle seg vekk fra FN-godkjente atomavtale fra Wien juli 2015.

  Som kjent sa Trump at denne avtalen var "the worst deal ever negotiated" og forøvrig erklært krig mot Iran.

  Det som skjer er at Kina ikke bare vil øke sine økonomiske forbindelser til Iran til en verdi av 600 milliarder dollar over 10 år,men også sementere den militærallianse inngått med Iran.

  Rossavik tror fremdeles det er slik at BRIC-blokken,SCO-blokken bygget på aksen Russland-Kina-Iran går rundt og skjelver for USA. Her er nok et eksempel på Aftenpostensk ønsketenkning:

  "Å oppheve avtalen med Iran,hvis Trump virkeliggjør det,er risikabelt. Men det kan også hende at iranerne føler seg tvunget til å godta nye betingelser."

  Hvis Rossavik kan finne noe kvalifisert analytisk fra Midtøsten som uttrykker denne ønsketenkningen,kommer jeg til Aftenposten med en flaske Whisky til ham.

  Fakta er nemlig motsatt,som jeg har redegjort for nylig. Iran ombygger sin store hær til en intervensjonsstyrke for å fordrive USA fra sine nærområder.

  Det som er saken er at de norske synsere,utkledt som analytikere, går rundt med lag på lag med støv på hjernen som er førti-tredve år gammelt. Ikke for sitt bare liv vil de forlate oppfatningen om at USA er en evig champion supermakt predestinert til å styre vestverden til evig tid.

  At USA er et konkursbo på 20 billioner dollar går ikke inn, at store deler av USA nå er Zimbawbe går heller ikke inn.

  En småstat som holder seg med ønsketenkende naivisme som dominerende ideologi er dømt til å skaffe seg de frykteligste problemer.

Tro meg.

  

 

 

      

 

Gå til innlegget

Krigsforberedelsene.

Publisert nesten 5 år siden

Uten interesse for de sannferdige media.

   Som  de fleste nå begynner å forstå: alle bloggere i verden som fremmer tanker som går imot den globale nyordningen som Vesten står for,bedriver "fake news". Alle media som er eid av store finansinstitusjoner og er en del av pengeoligarkiet,skriver sanne "news". Sannhetsministeriet til George Orwell har også sagt så og da er det sant.

   Nå går det an å skrive artikler om Trumps kvinnesyn og denslags,men du finner ikke en linje om hva som skjer inni USA nå om en militarisert utvikling av samfunnet. Ønsketenkere fra Høire og Venstre har funnet hverandre i troen på at Donald Trump skal slutte med regimeendringer over den ganske verden. Dette er Norge i et nøtteskall,naivisme som statsfilosofi.

   Helt velsignet av Trump-administrasjonen har nå Senat-Kongress etc godkjent det nye statsbudsjettet for året 2017. For at dette ikke skal bli for pirkete tar vi bare noen hovedpoenger:

  Årsbudsjettet for Pentagon stiger til 619 milliarder dollar.

Tar vi med atomvåpenutvikling og pensjoner til krigsveteraner kommer vi opp i 905 milliarder dollar.

  Dette er 21% av hele statsbudsjettet. Og vi tar med at 47 millioner personer lever av foodstamps i USA,95 millioner is out of workforce. Landet har 20 billioner i utenlandsgjeld.

   Hæren på 476 000 personell skal økes med rundt 15 000,Army National Guard får 8000 nye,3000 til Marinen og 4000 til Luftvåpen.

  Ser man på den sammensetning av national security personell som Trump hittil har stått for,fylles disse sektorene opp med pensjonerte folk fra det militære. Gjerne slike som har vært dissentere under Obama og kritisert ham for å være slapp i strikken mot Iran,Syria og Russland/Kina.

  Det beste eksemplet på dette er "Mad Dog" Mattis som fikk kallenavnet for angrepet på Fallujah i desember 2004. Det finnes flere bøker om dette,jeg har en som jeg ikke orker å lese i. Alle tenkelige og utenkelige våpen ble brukt i en massakre som har ført til at alle barn i Fallujah den dag idag fødes med misdannelser.

  Denne Mattis ble holdt nede av Obama, men han sjefet en plan for hvordan Pentagon skulle overta Syria og han ivret for krig mot Iran og fjerningen av Obamas atomvåpenavtale,etc haukenes hauk er nå i militær ledelse.

  Så ny opptrappet krig mot Iran og Syria er allerede under utvikling. Senat/Kongress har gitt tillatelse til at det viktige dyre våpenet MANPAD kan sendes til Syrias Nato-Jihadister.

  Fredag 2 desember fant det da sted et viktig strategimøte i Saban Forum tilknyttet mektige Brookings Institute. Der var naturligvis den israelske forsvarsminister Avigdor Liberman som uttalte følgende:

  Assad og Iran må forlate Syria.

  "We must put Assad in his place,we must put Iran in its place".

Og viktig: "ITS IMPOSSIBLE TO REACH ANY SOLUTION WITHOUT STRONG AMERICAN PARTICIPATION IN THIS PROCESS."

    Hvordan har så Iran reagert på Trumps omfavning av den israelske lobbyen i USA fra mars av,på AIPAC-konferansen?

    En har bygget opp en internasjonal SHIA-HÆR,det 5 Corps av Syrian Arab Army,som ifølge debka består av 50 til 70 000 mann.

    Den iranske hæren på en kvart million mann bygges om fra å være stasjonær defensiv arme til en "rapid intervention force that is better able to CHALLENGE US INTERESTS IN THE MIDDLE EAST AND THOSE OF ITS ALLIES,INCLUDING ISRAEL." (debka 2 des 2016)

   Det som kjennetegner den amerikanske situasjonen er ikke noen tilbaketrekning til nasjonal isolasjonisme og avvisning av "regime change" verden over. Det er heller det motsatte med hektiske krigsforberedelser sammen med Israel og SaudiArabia.

   De kloke ordene som gammel-strateg Zbig Brezinsky i det siste har kommer med om å legge bort drømmen om USA som verdens dominerende supermakt,slår overhodet ikke inn i Trump zionistiske krigerkabinett.

  Her blir det nye mislykkede USA-ledete Natokriger som vårt eget provinsborgerskap kaster seg på med største velvilje.Vi har allerede lenge hatt USAs Jihadister under utdannelse.

  Det blir nok et lykkelig 2017 for Brende/Søreide.

 

 

Gå til innlegget

Litt om "venstresida".

Publisert nesten 5 år siden

Fra den norske underholdningsbransjen.

 

        Ja. "Venstresida" ja. Den statsstøttede eliten som utgjør det norske røde borgerskapet.

       Personlig finner jeg lesningen av deres 40 millioner kroner subsidierte skattepenger-avis Klassekampen mer underholdende for hvert år som går og jeg avlegger dem en liten visitt igjen.Det er en stund siden sist.

       For herrens mange år siden,den gang jeg skrev på document.no,hevdet jeg at når redaktør Bjørgulv Braanen engang ville få St.Olav fra Kongen, var det fordi hans store virke med å utrydde marxisme fra Klassekampen. Denne tese fra min side blir sannere og sannere for hvert år som går.

    Som polemikk mellom Jørgen Sandemose og undertegnede på verdidebatt viser,er jeg alt annet enn en rettenkende marxist,men det er den analytiske metoden om politisk økonomi som fremdeles er relevant. Meget og. En tar utgangspunkt i materielle og økonomiske realiteter og ikke i ord og retorikk - skal man komme fram til noe som har en tankemessig kvalitet.

  Etter Brexit og Trump hersker det panikk på venstresida, men ikke bare der,også i Aftenposten (3 desember) leter man etter noen personligheter i Frankrike som kan "samle venstresiden i Frankrike?" Det kan fortone seg som om man tenker: bare den prektige "venstresida" kan redde oss fra undergangen med høyrepopulistene Le Pen og Fillon. Yes. Der er vi nå.

  Og ha i mente: greske Syriza har vært et fyrtårn for Klassekampen og Rødt. Nå er de igang med å implementere den tredje runde av innstrammingspolitikk på det greske folk som omkommer i fattigdom og arbeidsløshet. Man står til tjeneste hos de globale finansinstitusjonene og hvorfor skulle det bli annerledes her om det røde borgerskapet i SV/Rødt kom til makten?

  I flere år skrev da redaktør i Klassekampen,Braanen, som en slags Gahr Støre-globalistsosialdemokrat, men i det siste året har han rykket lenger tilbake i historien i norsk arbeiderklassetenkning og befinner seg nå et sted mellom 1890-1905.

  Han oppfordrer nå finansoligarkiene og overklassen om å gi dette med arbeidsløshet og fattigdom noen vennlige tanker og litt hjerteomsorg,for hvis de ikke gjør det går de europeiske arbeiderklassene til "høyrepopulistene". Noe sånt som å mane arbeiderklassene til klassekamp mot det perfide finansoligarkiet i Europa,er fullstendig en fremmed tanke for den modne Braanen. Her ligger da også St.Olav på vent.

  Så har han da idag en leder om Trump i USA (3 des 2016) som ideologisk-filosofisk er en regelrett krig mot marxistisk metode for tenkning.

  Som vi vet har Trump vært i Cincinnati og lirt fra seg retoriske såpebobler og babbel som han har for vane. Braanen starter ikke opp noen sammenligning med hva Trump GJØR,ei heller noen analyse av den økonomiske og militære situasjonen i USA er - gud forby.

  Nei, han tar alt babbelet til Trump for god fisk og finner ut at Trump "ga et tydelig signal om at USA i framtida vil være mindre intervenerende".

  Det kan også bety "at USAs politikk overfor Syria vil endres.""det er tydelig at Trump ønsker seg en ny og mindre intervenerende amerikansk utenrikspolitikk,"

   Sånn er det om man skal gjøre karriere i Det Røde Borgerskap. Ikke bland noe element av virkeligheten inn,hold deg til ord. Ikke en linje om at alle pengegutta til Trump kommer fra Wall Streets Goldman Sachs.ideologene er zionistiske hardliners,og de militære er fullblodskrigere som Mad Dog Mattis og general Flynn.

  Faktisk er situasjonen den at det som kaller seg "venstresida" i Norge sadler fullstendig om til noe i retning amerikanske neocons og greske Syriza og som ser det som sin hovedoppgave å utbre globalismens ideologi og holde folk og arbeiderklassene nede med velvillige smuler fra de ultrarikes bord.

  Allerede i 2017 vil hele "venstresida" prosjektet med høvding Braanen i spissen gå fullstendig i oppløsning. Det er rett og slett for dumt.

 Naturligvis ikke for St.Olav-jegerne.

Gå til innlegget

Mad Dog Mattis

Publisert nesten 5 år siden

Her skal det kriges

 

      La oss nå begynne med utnevnelsen av general James "Mad Dog" Mattis til forsvarsminister i USA. Hans partner i amerikanske kriger vil da bli Michael Flynn som nasjonal security sjef. Også en kjent hauk fra Pentagon.

    Det hadde vært fristende å sitere en rekke av Mattis blodige uttalelser,men det får være nok å si at disse er så råe og brutale at Obamaadministrasjonen jobbet med å holde Mattis nede. Der hvor Mattis kolliderte med Obama var hans intense ønske om en krig mot Iran og hans generelle syn om at USA i Midtøsten ikke var aggressive nok. (Bare en million døde)

   Som israelske Debka skriver: USAs Midtøstenpolitikk er nå i hendene på Trumps team som jo er stappfull av  Israel-firsters. Som en vittig hund bemerket: dette lagets målsetting er ikke å gjøre USA great again,men Israel great.

  Lederskapet i både Tyrkia og Israel er i daglig kontakt med team Trump og dette har allerede nå om dagen gitt seg nye utslag.

  På siste tirsdag erklærte Erdogan at den tyrkiske hæren førte krig i Syria for å avsette Bashar al-Assad. Dette var ikke noe annet enn en krigsdeklarasjon, som han gjennom denne uka har forsøkt å modifisere litt, men tankegangen hans er krystallklar. Syria var en provins i det TyrkoOttomanske Imperiet som Erdogan ser seg selv som den gjenopprettede Kalif for. Han drømmer om å komme til Ummayad Moskeen i Damaskus som erobrer for det nye islamske Kalifatet.

  Etter mange år med kjølige relasjoner gjenoppretter Israel sin ambassade i Ankara torsdag 1 des ved Eitan Naeh. Onsdag 30 november angrep Israels flyvåpen forstaden Al-Saboorah i Damaskus og samtidig rullet tyrkiske tanks over grensene til Syria. Både makter har et inderlig ønske om ikke bare å knuse regimet til Bashar al-Assad, men også å knekke aksen som består av Iran-Hizballah-Russland.

  Her kommer nå generalene Flynn og Mattis inn som tunge komponenter i den samme krigsplan og da får vi i Syriaspørsmålet aksen: SaudiArabia-Qatar-Tyrkia-Israel-USA.

  Jeg siterer fra etterretningsweb Debka 30 november:

Erdogan er i kontakt med det nye nasjonale sikkerhetsteam som dannes i Washington. Hvis dette er riktig,DA BRUKER TRUMP ERDOGAN TIL Å SIGNALISERE (notify) AT HELE ARKITEKTUREN AV DERES LANSERTE SYRIAPOLITIKK HENGER I EN TYNN TRÅD.

  Det skal være visst. Hvorfor Mattis er tatt inn i varmen av et kabinett av overveiende zionister,kommer naturligvis av at han -av alle USAs generaler - har vist seg som Irans fiende nummer 1.

  Så nå blir Syria en stepping stone for krig mot Iran og jeg kan si med engang at den vil bli like mislykket som alle andre USA-ledete kriger.

  Iran befinner seg i en offisiell militærallianse med Kina og en ikke-offisiell militærallianse med Russland. Det går ikke an her å snakke om noen begrenset regional krig når Iran skal taes ut.

 Den vil få globale dimensjoner.

    

Gå til innlegget

EU-humor

Publisert nesten 5 år siden

Selv Aftenposten undres.

    Det er ikke mer enn rundt fjorten dager siden at nomenklaturet i Brussel erklærte krig mot de russiske webbene Sputnik og RT og krevde at disse skulle utsettes for " CRACK DOWN" i likhet med hva islamistiske terrorister holdt seg med.

  Den store kriminaliteten til disse bloggene var at de fortalte verden hvordan Russland så på internasjonal politikk. Noe så uhørt!

   Tankene går til Syriakrigens begynnelse hvor også Bashar al-Assad både på video og i eksklusive papirintervjuer, analyserte hva som foregikk i landet. Tro det eller ei: knapt noe av dette ble løftet fram i norske media. En skulle bare tro på den atlantiske versjonen av hendelsene,alt annet var propaganda. Natos Sannhetsministerium skulle herske suverent.Det var da som nå ikke propaganda.

   Vel. Til helga er det da valg i både Italia og Østerrike og de som vil vinne,er for å oppheve sanksjonene mot Russland og ta til vettet i dialoger.

  I Frankrike er det valg i april 2017 og begge de sentrale kandidatene,Fillon og Marine Le Pen,er for reset av Europas relasjoner med Russland. Nå er det faktisk bare eliten i Brüssel som fører krig mot Russland.

  Skjønt laget rundt Donald Trump består utelukkende av Wall Street millionærer og milliardærer som atpåtil enten er zionistiske krigere for Israel eller fullblods Russlandskrigere.

  Norskingene er jo verdens mest lettlurte folk som alle vet og av en eller annen grunn har de fått det for seg at USA skal trekke seg tilbake i seg selv og pusse opp fattigdommen i landet. Ingen ser ut til å være interessert i at Trump krever militær opprustning over de 600 milliarder dollar som brukes hvert år.

  Øke flåten fra 272 skip til 350.

  Øke antall soldater fra 480 000 til 540 000.

  Øke budsjettet med 55 milliarder i året.

   En av disse crackpotene rundt Trump sa at nå skal Kina få kjenne på livets alvor i SørKina-havet. Sannsynligvis ler de seg ihjel i Beijing. De vet utmerket godt hvordan de skal senke amerikanske hangarskip.

   For meg ser det ut som om krigerstrategene rundt Trump tenker slik: først skal vi sammen med Israel og SaudiArabia ta ut Iran. Når det er gjort skal vi ta Russland,også via Finnmark,deretter skal vi ta Kina.

  Det at USA ikke har gjort noe annet siden mars 2003 enn å tape kriger går ikke inn i maktens tenkning. Flere mislykkede krigsprosjekter planlegges og det hjelper ikke hva Zbig Brezinsky nylig uttaler i retning av en ny Jaltakonferanse.

  "Amerika er nødt til å dra sammen en noe større koalisjon som kan handskes med de globale problemer. Og i denne større koalisjonen kunne USA,Kina og det forandrete Russland være ledende."

  Dette gamle strateg,Zbig, kan man bare glemme. Dette er helt sannferdig realitetstenkning, men det går overhodet ikke inn hos Pentagon og Wall Street. De er warriors i money and wars.

  Da har vi den situasjonen at det ekstrem USA-servile Aftenposten idag på lederplass idag 1 desember 2016 fyrer av angst for hva Trump kan finne på med sin "skarpe høyrekurs":

  "USAs påtroppende president fortsetter ufortrødent å vise seg fra sin verste side. Det nærmer seg punktet der det er vanskelig å tro at han har andre."

  Men det er ikke så mange dagene siden Aftenposten på leder 29 oktober velsignet USA-soldater til Værnes med noen forsiktige forbehold.

  Men i journalistisk praksis gjør ikke Aftenposten noe annet enn å demonisere og nedsnakke alt som har med Russland å gjøre.Her følger de Brussel-oligarkiets linje. Og ikke Brezinskys.

 Idag i 1 des skriver da Dagbladet at USAs soldater øver vinterkrig mot Russland i Bardufoss og ifølge CNN har de fått beskjed om at NordNorge kan bli et nytt Krim. Ikke et ord om at Krim har vært en bestanddel av Russland i hundreder av år og deres sentrale flåtebase siden tyrkerkrigene.

  Jeg har ingen illusjoner om at noe sånt skjer, men istedet for å okke seg over mangel på Trumps disiplin, skulle Aftenpostens redaktører skrevet at under de endrede omstendigheter i Washington,så får ikke USA opprette militære baser i Norge.

  Er det så vanskelig å forstå at dette under Russerkrigernes Pentagon,blir farlige saker for den norske nasjonen?

  Under Brende/Søreide er ikke denne katastrofekursen til å rokkes ved.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere