Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Qaida-NUPI

Publisert nesten 11 år siden

Det sier seg selv at såfremt en nasjons statlige tenketank skal ha noen eksistensberettigelse så må denne institusjonen si noe sant om den situasjonen vi lever i samt lage noen prognoser for Norge oppi dette. Men hvis denne institusjonen begynner å lansere ønsketenkning framfor harde fakta, lager man en reprise på Norge i 1936-1940 hvor alt ble analysert feil. Det er et nasjonalt traume som har levd i manges bevissthet.

     NUPI lider da under det syndromet at det USA til enhver tid sier og gjør,i all hovedsak er riktig. Kritikken er moderat og kommer eventuelt fra andre forskningsinstitusjoner.

    Så er det opprettholdelsen av politisk korrekt tenkning,en filosofi som er den anglo-amerikanske globalistiske Weltanchauung. NUPIene ligger hele tida og vaker mellom disse to søylene: USA/NATO og politisk korrekt globalisme.

    NUPI-direktør Jan Egelands artikler,som vanligvis trykkes i Aftenposten, er nærmest farseaktige da de ikke beskjeftiger seg med verden som den er, men som globalisme-reklamen vil ha den til.

   Men man har også en rekke småNupier som surrer noe fryktelig rundt den samme aksen. Henrik Thune skriver om Qaida i Aftenposten 8 nov 2010.

    "Al-Qaida kan ikke forstås som gjenoppvekkingen av en mørk religiøs kraft i dypet av Islams historie. (...)mer til felles med etnonasjonale terrorgrupper som Spanias ETA,enn med islamske urkrefter."

    Her gjøres det da politisk korrekt et forsøk på å skille Islams historie fra Qaida,drive dem fra islam og inn i etnonasjonalisme. Det kunne ikke bli verre tenkning enn dette.

   Tvertimot er det slik at i militant Islam eksisterer ikke det "nasjonale spørsmål" i baskisk forstand. islamister operer med Ummahen, verdenssamfunnet av troende,som står imot Jahiliya, det barbariske samfunn av ikke-troende,altså kafirer. Fred blir det ikke i verden før Ummahen har knust Kafirene.

  Dette er urgammel islamsk historie,derfor finnes det sitater fra Ibn Taymiyah (død 1328),Ibn Kathir(død 1373) og Wahhab (1703-1792) overalt i Qaidas teoretiske skrifter og proklamasjoner.

  Henrik Thune er ikke ute etter å si noe sant om dette, han er ute etter å agitere for at vi skal frikjenne Islam fra Qaida. Altså politisk korrekthet. Nå er det slik at de arabiske storavisene, som har engelske nettutgaver, har skrevet intenst mye om at Qaida reiser seg i en kraftig offensiv med nye ledere. Dette skjer i Somalia,Jemen og ikke minst Irak som er en blodpøl av Qaida-terror.  Qaida har også varslet angrep på Europa og forsøkte seg med terror i fraktfly nylig.

   Hvordan skal man forklare at tusenvis av islamister hvert år selvmorder seg selv om en ikke forstår nærheten,samkvemmet med Paradis-jomfruene og Allahs respekt og nåde?

Det er ingen baskere fra ETA som driver med slikt. Det er islamsk religiøs tenkning.

   Faktisk befinner Norge seg i en dyp åndelig-politisk krise da vår elite har virkelighetsangst. Det å beskjeftige seg med virkeligheten i dagens Norge er en form for sovjetisk Samizdat-virksomhet.

Gå til innlegget

Dollar som russisk rulett

Publisert nesten 11 år siden

Jeg hadde håpet at folk som var profesjonelt skolert i verdensøkonomi,ville skrive om utviklingen innen verdensøkonomien som er iferd med å komme helt ute av kontroll. Da det ikke ser slik ut skal jeg utfra lesning av aviser og internett skissere situasjonen: allerede på 1980-tallet begynte store selskaper i USA å flytte industriproduksjonen til lavlønnsland såsom Asia og LatinAmerika.

    Dette gjorde det amerikanske finansoligarkiet rikere, men ikke nasjonen som sådan: nå stipuleres det at USA har rundt 200 trillioner dollar i gjeld.

    Det var også stipulert at krigen mot Irak skulle koste rundt 50 millioner dollar og være over i løpet av en måned,- Afghanistankrigen skulle også bli billig og kortvarig,noe som i praksis har ført til at krigene gjennom ti år har kostet et sted mellom 3 trillioner og 7 trillioner dollar.

   Det offisielle tallet arbeidsløse i USA ligger rundt 10%, mens mange anslår at 15% er et langt mer realistisk tall. Det som har fungert i USA er det militær-industrielle komplekset som pr idag har 700 militærbaser i 120 land. Det koster naturligvis astronomiske summer.

   Rivaler til USA såsom Kina,Russland og Tyskland sitter på berg av dollar som reservevaluta og amerikanske statsobligasjoner og deres økonomier er oppadgående mens USA sakker akterut.

   I denne situasjonen foretar Ben Bernanke i Federal Reserve et risikogrep som noen allerede har kalt "economic tsunami",andre "monetary terrorism" og "currency war".  Onsdag 3 november slipper han løs 600 milliarder nytrykte dollar-sedler som stimulus i aksje og pengemarkedet. Meningen med denne russiske rulett-operasjonen er naturligvis å tvinge de nevnte rivalene til å justere sin økonomiske politikk etter USAs behov og ønsker. Det er teorien.

   Men det som da kan skje er at det som kalles Bric-blokken,dvs Brazil,Russland,India,China, rett og slett vraker dollaren som verdens ledevaluta og lager noe nytt? Skulle dette skje,ville det være katastrofenes katastrofe for USA da verdens oljehandel har gått i dollar og resirkulert gjennom amerikanske banker. Ikke minst SaudiArabia.

   Tyskland er en av de som har reagert hardest og sier at dette siste grepet strider mot alle vedtak i G-20,IMF og Verdensbanken de siste årene.

   Hvorom allting er: det er altså en internasjonal valutakrig på gang som definitivt vil redusere det norske oljefondet på den ene eller annen måte.  Det offisielle Norge lider av virkelighetsangst så det er opp til internettfolket å belyse utviklingen av denne økonomikrigen. Vi har ikke andre valg.

Gå til innlegget

Dumme kristne

Publisert nesten 11 år siden

Som ventet kom det en naiv og barnslig artikkel i Dagbladet idag om stormoskeen i Tromsø. Nå var det til forandring ikke Marte Michelet som svingte pisken over rasister og nazister som hun har for vane, men Trude Ringheim med artikkelen Moskestrid i nord.(4 nov 2010)

   Der får vi naturligvis vite at det er noen umoderne stupide mennesker i Tromsø som motsetter seg dette:"Bli det moskè i Tromsø, vil konservative kristne og Frp gå av skaftet."

   Og blir det ikke moskè "vil muslimer føle seg såret. (for en tragedie) Unge muslimer i Norge og Europa vil reagere." (det må ikke skje)

   Løsningen hos Dagbladet er da at moskeen bør bygges,men "hold wahhabittene fra Saudi-Arabia unna".

   Det kommer vel ikke som noen overraskelse at Dagbladet i et sånt spørsmål ikke aner hva de snakker om. Wahhabiene er bare en av mange retninger som vil rivalisere om hegemoniet i en slik stor prestisjefyllt moske. Her vil de få konkurranse av alle mulige organisasjoner: Muslim Borherhood/Hamas-retningen, ShiaKhomeinister,Hizb ut-Tahrir,Al-Qaidas,etc etc.

   Uansett hvordan en snur og vender på det vil Tromsø-moskeen bli en inter-islamsk kampsone og det vi kan si i forkant er at de fraksjonene som er mest fanatiske,smarte og hensynsløse vil erobre moskeen. Muhammed var en smarting ,som det står i Koranen.

   All empiri fra Europa og USA viser opp den tendensen at såkalt "moderate" muslimer ikke har en sjans i havet mot militant islam når det gjelder erobring av moskeer. En moske i islam er noe annet enn en kirke i kristendom: det er også et aktivitetssenter da man i islam ikke skjelner mellom religion og politikk,det er det samme. Razziaer som foretaes i radikale moskeer i Europa har da også overtydelig vist at kjellerne er fulle av propagandamateriell for voldelig islamisme og sogar våpenlagre og falske pass. (se boka Suicide Factory om Finsbury Park)

   Trude Ringheim er en av arketypene på  norsk-naivismen, komplett uvitenhet blandet opp med Thorbjørn Egner.

   Det er de kristne og Fremskrittspartiet som er dumme. I dette tilfellet er det faktisk omvendt: det er de politisk korrekte som her som ellers har hue under armen. Dagbladet er en avis for analfabeter.

Gå til innlegget

NUPI-sjefen

Publisert nesten 11 år siden

Hver gang jeg leser et innlegg fra Jan Egeland bruker jeg en halv dag på å roe meg ned.Det er ikke fordi jeg er så opptatt av Egeland som person, men det er altså selveste NUPI-sjefen som taler til oss.

    Og hvis vi ikke alle har mistet vettet bør det norske folk helt stole på at Nupiene,det er gutter som skjønner hva som foregår i verden og derved best kan ivareta landets sikkerhet og framtid? Så kan man også der lansere problemstillingen: er det slik at korrekt partimedlemskap og korrekte omgangsvenner,er langt viktigere enn evnen til dyp-tenkning om verdenssituasjonen?

   Nupisjefen har da en artikkel i dagens Aftenposten som heter Lar vi Al-Qaida vinne? (3 nov 2010)hvor etter mitt skjønn absolutt alt er galt. La oss begynne med omtalen av Al-Qaida:

  "Osama bin Laden har intet håp om å overta våre samfunn. Han vil lamme oss med frykt og få oss til å forlate våre verdier."

    Disse to setningene forteller at Egeland ikke vet noe som helst verken om Qaida eller Jihadismen generelt. Han har åpenbart ikke studert eller lest "Budskap til verden,Osama bin Ladens brev og taler"som utkom på LSP forlag i 2007. Hvis vi slår opp på side 106 finner vi følgende setning:

    "Å drepe amerikanere og deres allierte,både sivile og militære,er en plikt som påligger enhver muslim overalt det er mulig."

    Fra omkring 800-1500 var det muslimske Kalifatet den suverent største supermakten på jorden og offisielt ble dette Kalifatet oppløst i 1924.  All tenkning innen militant islam går ut på at gjenopprette denne islamske verdensmakten under sharialoven. Det burde være så kjent at jeg gidder faktisk ikke å legge fram bin Laden sitater om dette. (Det får være grenser for vilket nivå man skal legge seg på.)

    De store guttene på 1930-tallet; Hassan al-Banna,Haj Husseini og Mawdudi framførte denne visjonen. Neste generasjon representert med Sayyed Qutb (1906-66) gikk et skritt videre på tanken og hevdet at det var Islams oppgave å overta verden som den reddende verdenssivilisasjon!!!! Jeg hater den hvite mann, var hans omkved.

   For de som måtte være dårlig innsatt i disse sakene vil jeg kort si: en trenger ikke lese femti bøker for å forstå hva dette går ut på. Det holder lenge med å lese nevnte skrifter av Osama og Sayyid Qutbs Milepæler,LSP 2004. Ingenting tyder på at NUPI-sjefen har lest disse.

   Poenget er altså at militant islam nettopp vil overta kafirene(de ikke-troendes) samfunn, det motsatte av Egelands påstand .

  Så skriver Egeland om Narkotikakartellene: "Narkotikakartellene dreper mennesker hver eneste uke i Norge og i samtlige andre vestlige land. Den politiske og islamistiske terroren er ikke engang i nærheten av å være en tilsvarende trussel."

   Jeg vet faktisk ikke hvor jeg skal begynne når jeg leser dette. Altså: narkotikaen er en av de aller største ekonomier i verdensøkonomien. I tiår har det vært slik at det som kalles "frigjøringsorganisasjoner" i Klassekampen og "terrorister" i USA,har finansiert seg selv ved produksjon,distribusjon og salg av narkotika. Det gjelder såvel FARC i Columbia, det gjelder PKK i Kurdistan, det gjelder Hizballah som har hele Bekaa-dalen i Libanon som narkotika gullgrube og det gjelder selvfølgelig Taliban og Qaida i Afghanistan som ikke kunne ha overlevd en måned uten de millioner av dollar som taes inn på narkokriminalitet.  Vi kan også legge til UCK i Kosovo som er en viktig samarbeidspartner for Taliban/Qaida.

   Men dette er da heller ingen merkelig hemmelighet bortsett fra hos NUPI: narkokartellene og islamistiske terrorister fungerer i symbiose. Det er en og samme bevegelse. Og kanskje er ikke Cosa Nostra islamsk,eller Camorraen, men de samarbeider med islam narkoterrorister.

   På websidene til Qaida diskuteres det helt åpent narkotika som et våpen,et krigsinstrument, for å dope og psyke ned Kafirene i Europa. Det vakte oppmerksomhet i England for noen år siden da det ble kjent at Al-Qaida hadde påbudt de muslimske narkobandene i Birmingham forbud (haram) mot å selge knark til muslimer. I denne bevisste narkoJihad var det bare Kafirene som skulles dopes ned.

  Det får foreløpig være nok, så det ikke blir for langt dette. Jan Egelands artikkel får det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Hvis slike naive nordmenn skal ansvare for landet er vi hjelpeløse.

Følgende bøker anbefales om narkoterrorismen:

Alfred W: McCoy: The politics of heroin.

Peter Dale Scott: American war machine, Deep politics,the CIA global drug connection and the road to Afghanistan. 

 

  

Gå til innlegget

Komplett tullball

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har i likhet med mange gledet meg over Hanne Nabintu Herlands artikler hvor hun går løs på tidsånden i Norge og ikke minst polemiserer mot det forsteinete venstre som nå kaller seg "venstresiden" som om de forvaltet tradisjonen fra Welhaven og Intelligenspartiet.

Vel,vår kjære Hanne liker som bekjent ikke marxisme og det skal hun få lov til,men når hun nå i sitt siste skriv har gravd opp en nærmest intellektuell humorist,Jonah Goldberg,som sannhetsvitne for at nazismens var venstreekstrem, da havner hun i det sorte hull - det komplette tullball. "Venstreekstremismens historie" i Dagen Magazinet.

    Nå var dette debatten nylig oppe hos document.no og der var det også noen marxist-hatere som kom trekkende med Jonah Goldberg. Men Jonah Goldberg er i motsetning til Ian Kershaw ingen historiker, men en slags underholdningsintellektuell som polemiserer.Det er nesten en intellektuell bragd i seg selv å finne fram til en slik forfatter for å "bevise" at nazismen var marxistisk.

   En skulle heller anta at Herland i egenskap av religionshistoriker hadde kastet seg over Terje Emberlands storverk fra 2003: Religion og rase, Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945 (Humanist Forlag) som kaster lys over de store anstrengelsene som ble gjort under Hitler på å frambringe en ny religion som blandet hedenskap med sørlige indoeuropeiske religioner. 

   Jeg anbefaler på det vennligste Herland å legge bort humoristen Goldberg og heller skrive noe intelligent om Wilhelm Hauer,Heinrich Himmler,Hans Günther,Ludendorrfs,Alfred Rosenberg som jobbet på spreng for å lage en ny tysk religiøs Weltanschauung hvor det ikke fantes plass verken for jødedom eller marxisme.

Det å utrydde marxismen var nazismens prosjekt,ikke omvendt. De første KZs var fyllt opp med marxister til Aftenpostens store glede.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere