Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Overvåkningens hensikt

Publisert rundt 11 år siden

I det brevet som USAs ambassade avsendte til POT 5 mai 2000, kan vi lese at Surveillance Detection Unit hadde som målsetting "to neutralize any terrorist and criminal attack." Kopi av dette brevet er gjengitt i Dagbladet 18 november.

     Naturligvis kjøper det offisielle Norge denne forklaringen uten hemninger. Står man overfor uforståelige hendelser i samtiden, er det beste hjelpemiddel å studere historien.

    Motstandsbevegelsen i Europa, i sentrale land som Italia og Frankrike, var dominert av kommunister. Ved etterkrigsvalgene,også i Norge, gjorde kommunistene brakvalg som skulle være så kjent at jeg ikke trenger legge fram dokumentasjon og tall.  USA var redd for at deres hegemoni i Europa skulle bryte sammen og at kanskje kommunistene i samarbeid med Sovjetunionen tok makten. Intelligente folk som Albert Camus og Arthur Koestler var autentisk bekymret for dette.

    Det da USA/Nato gjør er at de oppretter prosjektet Operation Gladio som tok sikte på å knuse den europeiske kommunismen samt å bygge opp en hemmelig hær som i Norge ble kalt Stay Behind. Over hele Europa fantes Stay Behind for eventuell krig mot kommunister og Røde Armeen.

   Den beste boka som er skrevet om dette er Daniel Ganser: Natos secret armies,2005.

Nå viser det seg at det ene etter det andre av europeiske land har hatt akkurat samme overvåkning som Norge, i Sverige fra slutten av 1990, i Danmark,etc etc,Tyskland..

   Hvis vi da ser på den politiske situasjonen i Europa på slutten av 1990-tallet og 2000,hadde Russland kommet seg på bena igjen og fått orden på gass og oljeeksporten sin til Europazonen. Da får vi den trenden at land som Italia,Frankrike og Tyskland helt åpent ivrer for at Russland skal knyttes nærmere Europa.

   Den mest markante personligheten for denne nye Østkurs, var kanzler Gerhard Schrøder. Det er ingen hemmelighet at USA gjorde alt som sto i deres makt for å vippe han ut av tysk politikk.

   Da må man også ha klart for seg at når det gjelder industri og bankmakten i Tyskland,så var det allerede tunge krefter som på 1920-tallet - i det som kalles den konservative revolusjon 1918-1933 - som så det slik at Tysklands framtid lå i en allianse med Sovjetunionen. Sovjet hadde alle de råvarer som eksportindustrien i Tyskland trengte.

   Idag er akkurat denne trenden geopolitisk tenkning på oppadgående i Tyskland,Iran har også vært et enormt satsningsfelt for Tyskland. Men både Berlusconi og Sarkozy har vært glad for at to store gassledninger fra Russland tar seg inn i Europa snart. Og arkitekten for mye av dette har vært Gazprom-ansatte Schrøder.  (F.William Engdahl i boken Full Spectrum Dominance er ekspert på de geoenergiske og geopolitiske konsekvensene av dette.)

   Mitt syn er altså at USA på slutten av 1990 fryktet at Russland ville komme til å dominere EU på sikt og at det derfor var nødvendig å få kartlagt anti-amerikanske krefter i Europa i tilfellet USA på et eller annet tidspunkt mente Russland begynte å dominere europeisk politikk i deres disfavør. En allianse mellom Tyskland og Russland ville være et amerikansk mareritt siden Tyskland i forhold til USA og andre rivaler, har en stabil økonomi.

   På et vis er dette en ny variant av Stay Behind som skal befeste USAs hegemoni over Europa.  De er meget klar over at Støre har opprettet en egen avdeling i UD som i stor stil jobber med å utvikle de tysk-norske forbindelsene. Men det store spørsmålet er naturligvis når Tyskland ryster av seg USAs formynderi i utenrikspolitikk og legger ut på en egen kurs. Alt tyder på at den går mot det Kaspiske Hav,Kina og Russland. Vil det være i USAs interesser?

  

Gå til innlegget

Komplett feillesning om Nato

Publisert rundt 11 år siden

Den 19 og 20 november 2010 så er det da Nato-toppmøte i Lisboa og både Dagbladet,ved Einar Hagvaag, og Klassekampen ved Bjørgulv Braanen,skriver om dette henholdsvis 17 nov og 18 nov.

     I Norge er det slik - ganske annerledes enn i Europa forøvrig - at også den politisk intellektuelle eliten er som snytt ut av den sosialdemokratiske skogen til Thorbjørn Egner. Naivistisk og idealistisk tenkning er så grunnfestet i Norge at enhver som måtte utfordre denne, er dømt til evig fordømmelse.

     På et slikt Nato-møte har man åpne samtaler og pressekonferanser, men man har også lukkede møter hvor bare sikkerhetsklarerte personer slipper inn. Det er der the real thing foregår. Da Nato i virkelighetens verden er i krig i Irak og Afghanistan og trapper opp til krig i Jemen, Somalia og SørSudan, ønsker man naturligvis å gi "fienden" misvisende oppfatninger av vilke militære planer man har.

      Einar Hagvaag har funnet ut at "Nato vender hjem". De skal nå ha blitt gode venner med Russland og plaget som de er i Afghanistan,trekker de seg tilbake derfra i 2014-15.

     Bjørgulv Braanen ligner mer og mer på Harald Stanghelle i Aftenposten. Begge er sosialdemokrater som avslutter alle lederartikler med ordet HÅPE. Jeg har i årevis foreslått at såfremt norsk politisk journalistikk forbød ordet "håpe", ville nivået økt betraktelig for "håpe" bringer oss hele tida inn i Hakkebakkeskogen hvor som kjent de kjøttetende rovdyrene går over til graseting.

    Braanen siste setning må vi løfte fram som et monument over forfallet i tenkning på den selvutnevnte "venstresiden" som utelukkende består av middelklasse intellektuelle.

   "Vi får vår del håper at USA og Natos nederlag i Afghanistan vil bety at vi går inn i en periode mindre vestlige ekspansive militære ambisjoner enn under Bush-æraen. Krigsnederlag former historien på avgjørende vis." (Klassekampen 18 nov 2010)

   Det som har skjedd i Afghanistan er at de rundt 150 000 Nato-soldater som har vært der har fått bygget seg opp som et samlet Nato-hær av omkring 40 stater. Nå har man gjort erfaringer med arbeidsdeling og samhandling og Nato forbereder seg til å bruke lærdommene på nye kamparenaer, ikke minst i MidtØsten og Afrika.

   Det er langt mere realisme i den britiske ambassadøren Cowper-Coles som hevder at Nato vil bli i Afghanistan i femti år. Den britiske general David Richards tror 30 år er mere realistisk og sier forøvrig at man kan ikke vinne noen krig mot Qaida. Sitat:

"The national security of the UK and our allies is,in my judgement,at stake." Det minste han tror er mulig er å "containe" Qaida.

  Her slipper vi inn den digresjon at da den britiske hæren nylig holdt en æresstund for falne soldater,dukket de britiske Qaidas opp med plakater hvor det stå: British soldiers must burn in hell. og en dukke av en soldat samt flagg,ble symbolsk brent. Da det britiske politiet skulle gripe inn,rettet de fokus på britiske hvite borgere som protesterte mot Qaidaene.

   handlinger snakker høyere enn ord. Byggingen av militære baser over hele Afghanistan fortsetter med stor styrke. Bagram og Shindand Air Base får gigantiske proposjoner ikke ulik Bondsteel i Kosovo som er USAs største i Europa. Som en forsvarsanalytiker formulerte det: Afghanistan har blitt en eneste "huge land-based aircraft carrier".

  Meningen med denne enorme satsningen - USA bygger om ambasseden i Kabul til 500 millioner dollar - er naturligvis å fullføre planen fra 1997 om at Nato og Vesten må skaffe seg hegemoniet over det energi-rike EuroAsia hvor Afghanistan selv er en gullgruve av strategiske mineraler.

  Et slikt hegemoni vil også - ifølge krigsplanleggerne - bevirke at Kina ikke får breiet seg utover sine grenser, det vil holde både Russland,Pakistan og Iran i sjakk.

  Tyskland har 5000 sodater der og forsvarsminister Guttenberg bygger om Bundeswehr til å bli en profesjonell hær som er spesialisert for internasjonale operasjoner. Forsvarsbudsjettet er for øyeblikket på 46 milliarder dollar. England og Frankrike ruster opp det militære samarbeidet innen hangarskip og kjernefysikk,atomvåpen.

  Stikk i strid med de Thorbjørn Egner-inspirerte "analytikere",vil vi i de nærmeste årene se det flyvende Nato satt inn på mange krigzoner. Braanen og Hagvaag er nærmest kriminelle in sin villedelse, men vi lever altså i Norge og det er vår skjebne.

 http://globalresearch.ca/

 

Gå til innlegget

Dagbladet og USA

Publisert rundt 11 år siden

Av alle feilvurderinger som norsk presse har gjort i de siste årene,kan jeg knapt tenke meg en større skivebom en Dagbladets lansering av president Obama som en ny Arbraham Lincoln, eller en John F. Kennedy som skulle redde USA fra den katastrofen som USA befant seg i etter perioden med neocons Bush. Det var Halvor Elvik som sto for en personkultus som skulle tilsi at han jobbet i Nordkorea og skrev om Kim 1,2,3.  Jeg har ingen problemer med å karakterisere denne innsatsen som et lavmål innen moderne norsk jounalistikk.

    For de som kunne lese og lytte: Obama framførte ikke noen pasifistiske arier. Tvertimot hevdet han at krigene i Af-Pak skulle trappes opp og han ville også bygge opp en slags Obama civil guard av ungdom innenlands.

   Militærbudsjettet gikk opp med Obama og alle lovnader om krigsnedtrapping gjøres til skamme: USA skulle være ute av Irak nå, men fremdeles står 50 000 soldater i Irak.Afghanistankrigen skulle avsluttes juli 2011 men nå skyver man dette til slutten på 2014. Iran er omringet av hangarskip,Jemen blir det nye Irak,etc

   Dette koster ekstreme summer som naturligvis veltes over på middelklassen og arbeiderklassen.  Denne setter seg til motverge og fenomenet Tea Party oppstår som ryster etablert politikk.

   Men Dagbladets Stein Aabø kjører idag Halvor Elviks Kim il-Sung politiske linje at det er Obama som er helten og Tea Party (fy pokker) er noen fæle hatende protesterende fusentaster som ligner på Fremskrittspartiet og derfor er dumme,fæle folk. "De liker ikke Obama og ikke liker å betale skatt."

  Hvem ville likt det når lønningene gikk ned og pengene gikk til å baile ut finansoligarkiet og føre uvinnelige kriger?

  Veteran Patrick J. Buchanan skriver i artikkelen Tea Partys Winning hand idag  at det er Tea Party som står nærmest det amerikanske sinn. Det er politikerelitene som er på bærtur.

  I Arizona ville Tea Party at politiet skulle rutinesjekke alle immigranter om hvorvidt de var illegale eller ikke. De politisk korrekte media skrev opp om nazisme (naturligvis),noe det ble slutt på da undersøkelser viste at 70% av amerikanerne sluttet opp om dette.

   "sammenlignet med hva vår amerikanske kultur var,er den som en åpen kloakk idag," skriver Buchanan i nevnte artikkel.

   Dagbladet fortsetter sin Hollywood-journalistikk om USA; ikke se,ikke høre,ikke forstå.

      http://www.vdare.com/

Gå til innlegget

Politicus Støre

Publisert rundt 11 år siden

Hva politikere kan få seg til å si kjenner naturligvis ingen grenser. Det vet man jo og allikevel er det slik at en mister haka av og til. I Aftenposten 28 oktober har Hillary Clinton og Jonas Gahr Støre en fellesartikkel som heter "Nøkkelen til varig fred" hvis poeng er at hvis kvinner spilte en større rolle i fredsforhandlinger,ville det bli mere fred.

    Det er dette som i moderne språkbruk kalles psy-ops eller cover-ups hvis målsetting er å fordumme publikum maksimalt om hva som egentlig foregår i verden og hvordan forstå det.

    Her framstilles det slik at det er "etniske spenninger,skjevfordeling og urett" som er drivkraften for krig og enhver teori om at det pågår rivalisering om energi-ressurser,geopolitisk kappestrid om posisjoner og innflytelse,feies under teppet.

At etniske spenninger nettopp utnyttes av Russland,Kina,USA,Iran,India,etc til å flytte fram sine posisjoner er tydelig en uhørt tanke,politisk ukorrekt.  Men det som skjedde umiddelbart etter 1991 var at alle USAs tenketanker og strateger framla modeller for en omdannelse - gjerne kall det revolusjonering - av verden som omkring 1997 forelå i bokform,i tidsskriftet Foreign Affairs og på neo-cons American Enterprise Institute og Project for a new American Century.

  For de som er virkelighetsvegrere anbefales Brzezinskis "A geostrategy for Eurasia "i Foreign Affairs sept/oktober 1997 og boka The Grand Chessboard fra samme år.

Kort oppsummert bygger tenkningen på den klassiske geopolitikers,Halford Mackinders teorier om nødvendigheten av å erobre det Euroasiatiske rommet, dels for å sikre seg naturressuser,bygge olje og gassledninger samt forhindre at stormakter som Kina,Russland og India kapret den euroasiatiske korridor fra Balkan til Kina. Alle krigene som har funnet sted, har vært underlagt dette store fugleperspektivet: Balkan,Irak,Afghanistan,Pakistan,Jemen. The New World Order som Bush senior sa i en tale i 1991.

   Nå ble det sagt at forskjellen mellom Albert Camus og Jean Paul Sartre - hvis relasjoner under Algeriekrigen ble hatske - besto i at Camus satte moral over politikk,mens Sartre satte politikk over moral.

   Jeg har da størst sympati for Camus posisjon og da blir jeg faktisk både oppgitt og skuffet over at vår utenriksminister til de grader legger seg på "politikk over moral"-linja ved å mystifisere verdenssituasjonen så ekstremt - og så sammen med Hillary Clinton da som er medansvarlig  for de krigene som Obama bare utvider,Pakistan,Jemen.

   De gamle konservative  som har kjempet mot de krigsgale neo-cons i tiår,så som Patrick J. Buchanan og Paul Craig Robertsen, skriver artikler på løpende bånd i vdare hvor de sier at en kan ikke bekjempe Gjeld med mere gjeld, at USA står overfor en hyperinflasjon a la Weimarrepublikken i 1923:

   "In criminality,Obama has actually supassed Bush...Obama is the president of extra-judicial murder.  - The world has not seen such a criminal government as Obama since Joseph Stalin and Hitlers"

 

     http://vdare.com/

    F.William Engdahl: Full Spectrum dominance

    Peter Dale Scott: American War Machine

Gå til innlegget

Madrassas i Norge?

Publisert rundt 11 år siden

Ifølge pressen skal da utenriksminister Støre ha opplyst Stortinget om at Norges støtte til 100 Koranskoler  i Pakistan skal sjaltes ut fra det norske bistandsprosjektet. Til dette er å si at det som kalles Madrassas i Pakistan er selve forutsetningen for at Taliban og de titalls fundamentalistiske Pakistanske organisasjoner (Jem,Let,etc) kan vinne over Nato i krigføring. Utallige undersøkelser viser at selvmordsbombere og Jihadkrigere har bakgrunn fra Madrassas som ikke er noe annet enn Jihad-islamsk hjernevasking. Det man bruker mest tid på er å pugge Koranen utenat.

    Det vestlige galehuset oppfører seg slik: en subsidierer de islamske organisasjonene på ulikt vis og de samme islamske organisasjonene sender penger til de regionene hvor Islam kjemper Jihad mot de vestlige kafirene,det være seg Taliban,Hamas,Al Shahab,etc

  islamister har alltid forstått at såfremt vi kan gripe et barn og beholde det til omkring tiårsalderen så er det "vårt" resten av livet. Det mektigste våpen som Nato har stått overfor i Af-Pak krigen er mer enn titusener madrassas i regionen.

  Men på nyhetene idag heter det da at det skal opprettes tre private koranskoler i Norge, det er også en variant av madrassas; her skal det gå i arabisk og tyrkisk samt Koranen naturligvis.

  Presidenten i EU,Herman Van Rompuy,uttalte 10 november i en tale at "Den homogene nasjonalstatens tid er forbi". Den var utgått på dato.

  Den norske politiske eliten er helt fanatisk besatt av EU-isering og globalisering. Norge er ikke med i EU, men er det land som oppfører seg mest EUsk av alle. For å lykkes med å demontere den homogene nasjonalstaten må det opprettes koranskoler,hinduskoler,buddistskoler,voodo-skoler,hedningeinstitutt,ulike redskaper hvis målsetting er å knekke den kristne kjernen i vår kultur,oppløse de tradisjonelle normer av moral og derved kosmopolitisere og globalisere oss inn i The New World Order.

   Hvis noen syns dette perspektivet ikke fortoner seg særlig morsomt, må de nå komme på banen og foreta seg motstandshandlinger. Trond Ali Linstad,Norges ledende Khomeinist, er over seg av lykke idag fordi det blir flere madrassas. Klassekampen,som naturligvis er globalister, utgir idag bilag om Globaliseringskonferansen 2010. Vi lever i en tid hvor Norge undergår en skjebne-aktig forvandling og få ser ut til å skjønne noe av det.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere