Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Middel-klasse "venstre" og Islam

Publisert rundt 11 år siden

Det jeg nå beveger meg inn i skulle jeg ønske noen unge friske hjerner satte tennene sine i. Jeg vil påstå at Norge har mange fellestrekk med tradisjonelle totalitære samfunn når det gjelder mangelen på demokratisk bredde og åpenhet for alternative forståelsesformer.

   Hvordan den nåværende situasjonen av soft politisk korrekthets diktatur har oppstått,krever anstrengelser av mange historisk orienterte hjerner. Flere unge historikere burde slå seg sammen og skrive bøker om dette.

  Jens Bjørneboe og hans venner jamret seg på femtitallet over at Norge var et middelmådighetens diktatur. Den begavede Ernst Sørensen(antroposof) ble sittende mye på Theatercafeen og jamre seg. Jeg er så gammel at jeg rakk å  se dem. Det var mere yttringsfrihet under Quisling, var en annen satirisk cafebemerkning om ETT PARTI STATEN på femtitallet.

  Vel,jeg tilhører da neste generasjon,68. Og jeg er helt enig i de som sier at disse folkene har smartet og trickset seg inn i utallige institusjoner,de sitter i Norad, de sitter i Universitetene og de sitter i aviser og forlag.

  Når det gjelder humanistiske tenketanker og institutt for fredsforskning,etc - som det finnes ekstreme mengder av i Norge - så er jo alle disse subsidiert av den norske AP-regjeringen. Det er statsstøttet tenkning. Selv Klassekampen er statsstøttet tenkning;20 millioner i året.

  Oppsummert kan man si det slik at det som teoretisk sett skulle være de frie ånders institusjoner i Norge,er fullstendig avhengig og betalt av den norske AP-staten. Det er altså ikke det minste rart at alle de "intellektuelle" fortoner seg som soldater på geledd som framfører unisont: leve den statlige korrekte politiske tenkning. Den "tenkning" som presenteres er å stå i geledd og basunere de samme parolene.

   Som ventet er det nå Walid som skal taes. Hvem ellers? Få slått ihjel den mannen for han forstyrrer vår statstenkning.

  Sindre Bangstad,sosialantropolog, går så langt idag som å si at Walid driver med nazipropaganda!!!!  Det er ikke småtteri.

  Olav Elgvin driver også å jakter på Walid, men han skriver så barnslig om politikk at en lurer på om han er konfirmert i det hele tatt?

  Så har vi da selve hovedorganet for det norske middelklasse "venstre", Klassekampen.

De gjølr det slik at hver gang det dukker opp en situasjon for islam-debatt, så fører de fram Bjørn Olav Utvik,førsteamanuensis i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo,som da sier det han alltid pleier å si at dette med Hizballah,Hamas,Muslim Brotherhood er demokratiske og progressive greier.

  Da har da redaktør Braanen via stedfortreder - den andre er Khomeini-Linstad - signalisert til det norske middel-klasse "venstre" hva det har å mene: Muslim Brotherhood "er ingen trussel mot Europa."(KK 1 des 2010)

   Utvik var i AKPs sentralkomite og AKP utga heftet: Dei andre sitt opprør, som forteller hvor anti-imperialistisk og flott den muslimske oppvåkningen var (al-sahwa al-islamiyya).Jeg har det heftet i arkivet mitt men finner den ikke for øyeblikket.

   Det dette norske middel-klasse "venstre" fram til idag ikke har tenkt så mye på er hvordan de skal vinne stemmer med en slik særegen intellektuell ghetto-kultur? Jeg tenker nå mest på SV og Rødt, for AP er jo overtatt av globalister fra det høyborgerlige Vestkanten og er iferd med å bevege seg ut av denne verden. Galt sagt; de sitter i fly med sjekkhefter for å innføre One World Goverment. Norge er blitt ruinert på grunn av AP-globalistenes stormannsgalskap. Pengene er forsvunnet i obskure lommer i Palestina,Afghanistan,Sudan,Zimbabwe og som gjenydelse skal Støre/Stoltenberg få internasjonale karrierer i FN,Nato,etc

   Det fortoner seg som om dette vestkant-venstre overhodet ikke ser at svenske såvel som europeiske sosialdemokrater går helt på trynet og at "fienden" stormer fram i oppslutning. Neste valg i Norge vil med stor sannsynlighet knuse dette middelklasse "venstre" til pinneved.

 

Gå til innlegget

Krigen mot internett

Publisert rundt 11 år siden

I nær et par år har jeg gjort folk på nettet oppmerksom på at verdens globale finanselite,aksen New York- London-Berlin, syns det går over stag med all den debatten og alt det kritiske demokrati som nå finnes på internett. Obama har derfor laget et eget kontor,ledet av Cass Sunstein, som skal regulere og kontrollere nettet.

    Det har derfor vært en rekke møter mellom jurister,teknikere og IT-selskaper som Google om å finne en vei ut av dette demokrati-overskuddet. De siste dagers Wikileaks forteller oss hvor mye desperasjon og frustrasjon det finnes innen den ene hypermakten USA som føler at verden er iferd med å bli post-amerikansk.

   Det man da foreløpig har kommet fram til som et sentralt forslag for kontroll av internettbrukere,er at aktive bloggere bør ha et statsstemplet "sertifikat" for å være på nettet. Dette har vært omtalt mange ganger på amerikanske nettsteder. Av en eller annen uforståelig grunn interesserer ikke dette norske "alternative" nettsteder som vil bli de aller første til å bli rammet av en slik lovgivning som høyst sannsynlig vil komme i FN-innpakning om å fjerne "hate speach" fra cyberspace. Edle motiver vil bli brakt på bane.

   Derfor er det overmåte interessant å lese idag at produktene som lages av infowars og prisonPlanet i USA nå er tatt vekk fra både Google og You Tube - "banned".

   Wikileaks-dokumentene forteller jo at de amerikanske ambassadene,også den norske,er enorme fort for spioneri og overvåkning. Enhver burde forstå nå at når det gjelder orwellsk kontroll av folks tenkebaner, er det helt uhørt med alt demokratiet på internett.

   Dagens angrep i USA på to webber,må sees som en myk opptakt til en nedkjempelse av den aktuelle liberale internettkulturen. Se denne webben for oppdatering:

      www.infowars.com/

Gå til innlegget

Trender i tiden

Publisert rundt 11 år siden

Bare for få år tilbake var det mulig for undertegnede å komme på trykk i avisa Klassekampen. Ikke så nå lenger. Men når jeg abonnerer på avisa,skyldes det ikke at jeg lærer noe nytt av å lese den, men jeg har blitt fasinert av den forvandlingens lov som viser seg opp der.

     I all korthet har det gått ut på å erstatte revolusjonær maoisme med norsk sosialdemokratisk tenkning av tradisjonen Trygve Bratteli og Einar Gerhardsen. Partiet Rødt slo seg også på denne kulturen under Torstein Dahle som formann og resultatet kan vi avlese nå: Rødt går fullstendig i oppløsning og ambisiøs og maktglad ungdom tenker som så: hvis vi alle er sosialdemokrater,kan vi vel like godt melde oss inn i AP og tjene penger også på verv og stillinger. Selve dronningen i Vestlandets Rødt,står nå på APs listetopp for Bergen.

    Så har vi den særdeles storkjeftete Magnus Marsdal som var en av de helt sentrale profilene i Rød Ungdom og Rødt i årevis. Med sine likesinnede stiftet han tenketanken Manifest som redaktør Braanen i Klassekampen forleden dag karakteriserte som "venstresosialdemokratisk". Det høres jo veldig fint ut.

    Men idag skriver Klassekampen om at Magnus Marsdal "er i ferd med å bli stuerein langt inn i LO.(...) den tydelegaste venstrepopulisten i Norge." (25 nov 2010)

    Og dette er også interessant da Marsdal startet sin politiske karriere i Rødt/KK med å ville fornye den revolusjonære marxismen og dra den ut av hendene på gammelkarene Øgrim,Steigan,etc 

    Redaktøren av Klassekampen,Bjørgulv Braanen, har også nedlagt et kjempearbeid for å fordrive begreper som klassekamp og marxisme ut av avisa og ombygget den til et organ for akademisk middelklasse som stemmer SV eller AP. Jørgen Sademose har naturligvis rett når han bruker et ord som "selvutnevnt venstreside" om dette fenomen som har mindre og mindre interesse for folk og arbeiderklasse for hvert år som går. En kan i utallige artikler se både raseri og fortvilelse over at folkene i Europa og Norge overhodet ikke innordner seg den korrekte politiske tenkning om islam og multikulturens velsignelser.

   Nå var det som bekjent Nato-toppmøte i Lisboa 19-20 november som Klassekampen allerede har levert de mest vanvittige "analyser" av - så vanvittige at en må spørre om avisa nå også har inkludert NATO som sosialdemokratisk for å være helgardert?

   Jeg tar bare et eksempel fra redaktør Braanen 18 november 2010: Exit Kabul.(leder)

"Vi for vår del håper(!) at USA og Natos nederlag(!) i Afghanistan vil bety at vi går inn i en periode av mindre vestlige ekspansive militære ambisjoner enn under Bush-æraen. Krigsnederlag former historien på avgjørende vis."

    For det første: verken USA eller Nato har erkjent noe nederlag i Afghanistan. krigen utvides til også Pakistan og verdens største tanks,Abrahams, skal settes inn i kampene. Det er heller ikke bestemt at Nato skal ut i slutten av 2014, men en skal se det an om den Afghanske hæren da mesterer situasjonen med mindre Natosoldater. Fram til den tid bygger USA en av sine aller største ambassader i Kabul til 511 millioner dollar,samt konsulater i Mazar-i-Sharif og Herat.

   Her er tankegangen den samme som for Irak hvor det fremdeles står 50 000 amerikanske soldater: at når USA engang trekker seg ut,skal Irak og Afghanistan ha en politisk ledelse som ønsker Nato protection,dvs et vasall-regime.

    "Mindre vestlige ekspansive militære ambisjoner" er at Nato ønsker seg Bosnia,Makedonia,Montenegro og Serbia på Balkan inn. Samt Ukraina og Georgia samt alle islamske Middelhavsland samt omdanning av hele Afrika til en felles hærstyrke som samarbeider med Nato!!!!

    Når alt dette er sagt,er det Asia som er Natos store satsningsområdet med utallige planlagte militærøvelser som helt åpenbart har den hensikt å forhindre at Kina blir en stormakt i Asia. Der hvor det finnes uklare grenser,tar Nato militant stilling for Japan,SørKorea,India,etc  MOT KINA.

    At elitene i Norge helt siden siste verdenskrig har vært ekstremt USA/NATO-loyale var jo grunnen til at SF ble stiftet. Det var en lykke at gammelkarene i SF var døde da Kristin Halvorsen og Eirik Solheim anbefalte Nato-bombing av restJugoslavia ellers hadde de dødd av sjokk.

    Men den nye trenden som nå gjør seg gjeldene i Klassekampen er å bygge om synet på Nato mot det tradisjonelle norske sosialdemokratiske. Flere kronikker,blant annet av Solhjell,jobber med dette i spann med Braanens fantasier. Men det er her det sosiale opprykket ligger for fru Møs Pedersen i Bergen AP,Marsdal som LO-strateg,Braanen som sjef for AP-pressen? etc,etc

   Jeg syns det er underholdende å iaktta. Braanen styrer jo Klassekampen og har vært sjefen for denne omleggingen til sosialdemokratiet.  Det er altså ikke arbeiderklassens venstreside vi her snakker om, men venstresida av den multikulturelle amerikansk-ledete globalismen vi  står overfor. Selv Nato kan nå forventes å bli moderate ekspansjonister. I slike syn ligger det muligheter for gode,velbetalte karrierer innen den politiske klassen i Norge.

 

Gå til innlegget

Virkelighetsvegring

Publisert rundt 11 år siden

Som jeg ser det har vi en stor åndelig og intellektuell krise i Norden,ja jeg kunne også ha skrevet den vestlige verden, men altså Norden.  Den rammer både den selvutnevnte "venstresiden" som det nå heter og det rammer kritiske miljøer av typen document.no.

      "Venstresiden" i hele Norden påberoper seg arbeiderklassen, men arbeiderklassen vil ha mindre og mindre med den å gjøre. De voksende arbeiderpartiene ved siste valg i Sverige var Moderatene,altså Høyre på norsk og det var Sverigedemokratene. 10,4% av de organiserte i facket Bygnad,stemte Sverigedemokraterne.

     Gamle arbeiderbastion Søderhamn i Norrland: 11% til Sverigedemokratene, mens alle innvandrerghettoer i Sverige stemte unisont for Sosialdemokratene.  Årsaken til denne utviklingen, som også vil bli merkbar ved neste valg i Norge, er at eliten, de aristokratiske familiene som nå styrer Arbeiderpartiet, har som største politiske pasjon å arbeide for verdens globalisering,dvs fjerning av nasjonalstaten. Loyaliteten ligger i retning globaliseringsinstrumentene; FN,USA,NATO,EU og etterhvert skjønner den lille borger i Norden dette.

    Redaktør Hans Rustad i document har derfor helt rett når han 23 november bemerker: "Det er den grusomme ironi at Arbeiderpartiet styrer avviklingen av sosialdemokratiet."

    "venstresiden" i Norge fant ved valget i 2005 at ved å alliere seg med AP i retning noe de kalte "Sosialistisk Folkestyre", så skulle det bli fart på Norge. Det ble det da også: de rike ble ultrarike og nå står de fattige hånd i hånd rundt Stortinget i protest. Vi fikk en situasjon med tre sosialdemokratiske partier: Rødt,SV og AP.  At en prominent Rødt-dame nå nettopp gikk fra Rødt til førsteplass på AP-lista i Bergen, er en helt organisk utvikling. Torstein Dahle beredet veien for denne ved å si at såfremt vi kom inn på Tinget for Rødt,skulle vi støtte loyalt opp om AP,bortsett fra saken om uførepensjon!

    Samtidig med denne utviklingen har "venstresiden" vært de største apologeter og romantikere av politisk islam. Waage Henriksen og Bjørn Olav Utvik, som var "ekspertene", fant ut på kronikksidene at Muslim Brotherhood var som norsk kristen lekmannsbevegelse av Hans-Nielsen Hauge-art.  Hamas og Hizballah ble hyllet.

   Nå har Hamas gjort Gaza til et terroristisk helvete på jorden hvor enhver som motsetter seg Shariakulturen står i ytterste fare,i Libanon er sogar Sunni-muslimer livredde Hizballahs terrorisme. Dette var faktisk fyrlyktene til Klassekampen i en lang periode og de glimter til ennå. Khomeinist Linstad har fått opprettet nye muslimskoler og ingen protesterer mot det i Klassekampen.

  Dette miljøet vil oppløse seg selv eller det kan omdanne seg til et islamsk dominert innvandrerparti,eller de kan melde seg inn i AP og slå seg på globalisme-karrierer a la Erik Solheim som flyger verden rundt hele uka med skjekker fra norske skattebetalere.

 

   Så har vi den kritiske konservative siden som også har skaffet seg noen særs tunge teoretiske problemer, såpass tunge at såfremt f.eks document ikke finner noen løsning på disse,vil også dette miljøet miste fart og framdrift.

   På document framstilles det slik som om den islamske masseinnvandringen har ramlet ned fra himmelen. Den eksisterer som et problem I SEG SELV, deus ex machina. 23 nov skriver Hans Rustad: "I en GLOBALISERT VERDEN må ytringsfrihet defineres konkret: Det er helt klart en fare ved den "verdikjede" som islam og islamisering representerer."

   Det som er helt haram (forbudt) på den verdikonservative siden er å gjøre analyser av hva globalismens program går ut på og hva slags plass islam skal ha under det som på den norske bloggen kalles En verden.  En erkjenner,som Rustad, at vi lever i en globalisert verden, men man skal ha seg frabedt 1) å gjøre noen analyse av globalismens tilkomsthistorie og 2) vilke planer som globalismen har om Islam.

  Ideen om det globaliserte verdenssamfunnet har sitt teoretiske opphav etter første verdenskrig, men virkeliggjøringen, realiseringen av New World Order (tale av Bush d.e i 1991) ble det de "neoconservative" i USAs misjon å ta seg av med omdanning av Balkan,Irak,Afghanistan,Pakistan etc.  Men ikke bare på Pentagon-nivået,neocons erobret også nøkkelposisjoner i Verdensbanken,IMF, FED,UN,NATO slik at vi idag kan vise til en globaliseringsprosess på absolutt ALLE politiske nivåer,"full spectrum dominance".

  Nå er det jo slik at verdens store ubrukte energi-reserver befinner seg i islamske territorier, Greater Middle East som overlapper CentralAsia. Enhver som har lest Obamas taler i muslimske metropoler, ser jo med vilken flid han arbeider for at den muslimske Ummahen skal bli en partner under det anglo-amerikanske globalisthegemoniet.

   Mer enn hva retorikk kan utsi, noen tall som forteller om planleggingen av framtiden:

Dagens amerikanske ambassade i Kabul har 1100 personell. Den skal utvides og tilbygges for 511 millioner dollar og stå ferdig i 2014, men der skal også settes opp konsulater i Mazar-i-Sharif og Herat slik at regningen tilsammen blir på 790 millioner dollar.

Bagdadambassaden,også kalt den grønne zone, skal bygges ut for 740 millioner dollar og koster allerede nå 1,5 milliarder dollar i året.

   Globalisering er bare et penere ord for en nykolonisering av verden hvor arkitektene har vært og er,neo-cons.  Her går da mange på document.no på en teoretisk mur: på den ene side anbefaler man neo-cons bøker og en siterer fra neo-cons artikler samtidig som man raser over masseinnvandring,islamisering og barbariseringen av Europa.

  Faktisk har neo-cons globalistene i utallige bøker og artikler framlagt overtydelig hva som er deres politikk i Islam-spørsmålet. Her er det bare å ta for seg på amazon.no og lese i årevis. Som et eksempel drar jeg fram Robert Leiken og Steven Brooke artikkel fra Foreign Affairs mars/april 2007: The Moderate Muslim Brotherhood.

   Dette er til idag offisielle amerikansk globalistpolitikk: "works to dissuade Muslims from violence,instead channeling them into politics and charitable activities."

    Forleden var da redaktør Rustad trist over at Hillary Clinton veltet seg inn i europeisk politikk ved å skjelle ut Sarkozy for niqab-forbudet og Sveits for stopp av moskeer,etc Rustad betraktet dette nærmest som en slags misforståelse av psykologisk/kulturell art,men har åpenbart ikke forstått at dette er offisiell amerikansk globaliseringspolitikk.

Hadde AP (helfrelste globalister) fått det som de ville,hadde vi idag hatt et politikorps i hijab og dommere i andre gevanter.

   Konklusjoner: masseinnvandringen og islamiseringen av Vestverdenen kommer ikke fra Skæbnen, men er helt bevisst utformet politikk som OVERHODET IKKE HAR NOE HEMMELIG ved seg. Problemet for de verdikonservative er nærmest identisk med "venstresidas" problemer: det er visse trekk ved virkeligheten en ikke for bare sitt liv vil ta i med tang.

   Og grunnen til det igjen skyldes politisk/psykologiske faktorer: alle bevegelser som befinner seg i isme-båsene har et sett tankemodeller og myter som utgjør et slags teoretisk byggverk. Begynner man å røske i noen av bærebjelkene i disse isme-byggene,blir det et helvetes leven og skjellsordene sitter løst.  Da jeg har hatt et liv både til venstre og høyre, vet jeg at det fungerer omtrent likt på begge fløyer.

   Det er faktisk vanskelig idag å bestemme om det er "venstresiden" eller de "verdikonservative" som har størst virkelighetsangst. Det er som i fjellklatring; en kommer ikke videre på de løypene som er valgt. En må altså tenke om,men det blir en smertelig prosess for folk med vedtatt,sementert virkelighetsoppfatning.

 

  

Gå til innlegget

Hans Rustad og USA

Publisert rundt 11 år siden

Hans Rustad er redaktør av det fremgangsrike document.no som er iferd med å seile opp som en faktor i norsk intellektuelt liv. De arrangerer åpne debattkvelder med prominente foredragsholdere og de utgir etterhvert oversatte bøker. Da jeg selv har færdes på document noen år,vet jeg at det er mange skarpe og kunnskapsrike folk der. Men som Hans Rustad ved et par anledninger har gjort meg oppmerksom på både offisielt og på privat e-mail,så er document pro-USA.

     Til dette har jeg bemerket at det er jeg også, men da USA idag er et av verdens grelleste klassesamfunn med 50 millioner som daglig sliter for "food security", går min pro-het til de amerikanere som nå sliter med livene sine og ikke til politisk og finansiell elite.

    Rustads store styrke som skribent er hans satiriske avkledninger av den noe fjollete og provinsielle fiffen i Norge,både innen kultur og politikk. Der har jeg ikke noe problem med å karakterisere ham som vår ledende mann i det siste tiåret,briljant og morsom.

   Helt annerledes stiller det seg med hans forhold til USA og der minner han meg om Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen i hans forhold til islam og islamisme: det er som om hjernen rett og slett er en hull av ønsketenkning - ingen realisme når inn.Og det nytter ikke å kakke på hjernen engang.

    Her skriver da Rustad på document 19 nov nærmest en sad og beklagelig artikkel om at når Hillary Clinton driver og skjeller ut EU for manglende islam-liberalisme,så er det fordi hun ikke forstår Europa, og USA har foreløpig ubetydelige problemer i forhold til Europa, at USA lekser opp er ikke bra,etc,etc

 

    Absolutt alt dette er helt galt,etter mitt skjønn. Hele tankegangen innen den globalistiske amerikanske strategien som utgår fra Washington/Pentagon er at Islam skal integreres under One World Order, og skal dette lykkes kan ikke Frankrike og Sveits drive og bekjempe Islam.

   Den andre feiltagelsen er at USA "foreløpig har ubetydelige problemer i forhold til USA". Det er også så galt som det kan bli. Tysklands politikere skjelte ut USA for at landet trykket 600 milliarder dollar og sendte disse ut i verdensøkonomien. Og faktisk er det slik at denne devalueringen av dollar medvirker til at Euroen vakler. Som en rekke europeiske politikere nå sier: ryker Euroen,ryker EU.

   Skulle også EU ryke,vil vi få en situasjon hvor Europa vil bli splittet balkansk: en del stater vil rykke nærmere Tyskland og Russland, andre stater ledet av England vil dra seg nærmere USA. EU som politisk slagmark.

   Realiteten er at USA har store problemer i EU og Hillary Clintons utspill må betraktes som tante Sofie i Egners Kardemomme By: hun griper inne for å holde styr på uskikkelige røvere,for å vise at USA har hegemoniet og bestemmer.

   Når da Hans Rustad har en oppfatning av USA som sekulær Gud i verdenspolitikken er det heller ikke til å undres over at hans syns det er en skandale at Norge tar et oppgjør med den amerikanske etterretningstjenesten. Argumentasjonen er at USA er en venn og alliert,derfor altså!  Men Norge har 27 venner og allierte i NATO og såfremt alle skulle få grønt lys til å drive etterretning,ville det bli ulevelig i Norge. Rustads logikk henger ikke på greip.

   En annen kar som har religiøse forhold til USA og NATO er Asle Toje som forleden holdt et foredrag om Kulturkampen i Norge for documentfolket. Dette foredraget kan du se på video på document.no og det har jeg. Her sies en hel del fornuftige saker som også jeg har påpekt gjennom mange år.  Men Toje har det til felles med Rustad at de er USA og NATO-frelste.

  Om man ba meg finne fram den verste tekst som er skrevet i Norge i 2010,ville jeg dra fram Tojes artikkel De danske tigre som ble trykket i Norges Forsvar mai. En slik forherligelse av krig og krigerånd må man tilbake til tyske Ernst Jünger for å finne maken til.

  I sitt foredrag for document hevdet Toje at situasjonen nå ikke må sammenlignes med mellomkrigstiden,men heller revolusjonen av 1848. En feilanlyse,spør du meg. Det er bare å lese De danske tigre som nettopp har en mellomkrigsånd i seg.

   Det skulle etter alt dette være unødvendig å si at også Asle Toje står på samme linje som Hans Rustad i Overvåkningsspørsmålet.

   Det er bare helt overfladiske mennesker som ikke kan se at en dyp polarisering er i vekst i det norske samfunnet, med beslektet karakter med hva som foregår ute i Europa.

Det gamle politikerkorpset henger ikke med lenger. De forstår faktisk ikke mye av hva som skjer i verden og det minner påfallende om mellomkrigstiden: her kan alt skje. Og det vil det også. Garantert.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere