Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Den troende Rustad

Publisert nesten 11 år siden

Jeg starter dagen med å gi blomster for alt det fine og nyttige arbeidet bloggen document har gjort gjennom mange år med kritisk tenkning på en rekke områder,hele redaksjonen anført av redaktør Hans Rustad har gjort en historisk innsats i et nærmest kompakt politisk korrekt Norge.

     Mange av de morsomste artiklene Rustad har skrevet,har rettet seg mot gamle sosialister og maoister som hadde et troende og religiøst forhold til land som Sovjetunionen,Kina og Albania. Det var fyrtårns-religionen.

     Men idag,16 desember,har Rustad på document, en artikkel om forholdet mellom USA og Norge med en rekke formuleringer om det nåværende USA som faktisk er like håpløse som troende maoister om Kina i sin tid. Rustad tar av seg hjernen når han nærmer seg USA og går ned i religiøst knestående for et USA som ikke finnes lengre.

    Jeg må anføre noen korte sitater før jeg går videre: "USA er fortsatt den frie verdens beskytter og det intellektuelle og kulturelle FYRTÅRNET, hvor frihet er noe mer enn talemåter."  - "USA er blitt en trussel med sine ressurser og sin åpne debatt."

     Hadde dette vært skrevet i epoken med Kennedy-brødrene,hadde dette vært ord som hadde stemt så noenlunde med virkeligheten,idag er det komplett science fiction.

     Hva har skjedd? På begynnelsen av 1980-tallet oppsto det nærmest en slags ideologisk borgerkrig innen makten i USA mellom det gamle politikeretablissementet representert ved Kissinger-genrasjonen og de unge løvene representert ved Pearl,Wolfowitz,etc som ville at USA ikke skulle containe Sovjetblokken, men konfrontere den - også militært. En saklig bok om dette hendelsforløpet gir Paul Edward Gottfied i Conservatism in America.

     Suksessen med å knuse Sovjetunionen i Afghanistan (1979-89) ved å finansiere fundamentalistisk islam, dengang kalt freedomfighters, ga inspirasjon til den tanken at etter Sovjets opphør i 1991, var det mulig å omdanne hele verden unipolært som det nye amerikanske århundre. Såfremt man bare fort fikk unna de regimene som sto i veien for verdens nato-isering og amerikanisering,ville man gå inn i det utopiske "end of history".

     Krigen mot Irak,mars 2003, var planlagt å vare i bare noen måneder og etter det skulle man også kunne rydde opp i Syria,Iran,og med Hizballah i Libanon. krigen i Afghanistan skulle også være av den korte sorten.

     Absolutt ingenting av denne planleggingen realiserte seg,tvertimot knakk disse tre trillion dollar-krigene USAs økonomi på samme måte som Sovjetunionen blakket seg i Afghanistankrigen.

     Det vi da får i USA som overalt ellers i verden,er en kritisk politisk kultur på internett som også uttrykker seg på you tube og i nærradioer. Det danner seg to virkeligheter: den offisielle og den inoffisielle. Og den siste organiserer nye politiske opposisjonsbevegelser som truer og utfordrer den sittende makten. 28 millioner stemmer mistet Obama i løpet av to år.

    Daniel Ellsberg,kjent for sin delaktighet i Pentagton Papers, en lekkasje i sin tid,beskriver situasjonen slik på Democary Now 22 oktober: "In no way,in the general defense and homeland security area,is Obama less opaque, more transparent,than Bush. And as I say,he is beeing even more aggressive in pursuing prosecution."

   I de siste to årene er det da to organisasjoner som har jobbet døgnet rundt for å finne fram til en ny lovgivning som skal gjøre det mulig å bekjempe alternative virkelighetsoppfatninger. Det er Federal Communications Commission og Department of Homeland Security som er på tv allerede nå med sine nye forordninger og forslag.

    En gammelkar som Patrick J. Buchanan observerer jo dette med ørneblikk og bemerker 9 des 2010:

    "Liberals have lost the country. The liberal hour is over in America and the West."

   Dette fenomen er nå så udiskutabelt oppi dagen at selv Glenn Beck på Fox Channel snakker om det i hvert eneste program. Det er gått fra underground til overground i løpet av et halvt år.

     Nå ser vi at Wikileaks-saken mer og mer framstår i amerikanske media som Internets 11 sept 2001. Ikke nok med at prominente politikere roper på hengning og fengsling av Julian Assange, men saken framskynder effektuering av en nyordning av Internet. Enkelte kilder hevder at 80 webber allerede er stengt.

    Min personlige prognose er at USAs myndigheter vil forsøke å lansere et nytt lovverk for FN i et forsøk på universell lovgivning.

    Helt motsatt Hans Rustads troende drømmer om det gamle USA,ser vi nå det kriserammete nye USA gå i spissen for en nedtrapping av gamle normer for klassisk liberal ytringsfrihet. Det er de harde fakta for den som er interessert i virkelighetens forandringer og ikke i nostalgiske forestillinger. Men som mange filosofer har påpekt gjennom århundrer: mange mennesker trives bedre med hyggelige gamle forestillinger enn brutale nye.

Gå til innlegget

Welcome to Disney-land

Publisert nesten 11 år siden

Nå har jeg slitt meg gjennom flere artikler av betraktninger om selvmordsbomberen i Stockholm lørdag og det som er typisk for alt og alle er at man forsøker å holde Islam vakkert utenfor. Bortsett fra en og annen slenger, får en det inntrykk at journalistene og synserne aldri noengang!!! i sitt liv har sittet med Koranen eller et annet sentralt islamsk religiøst verk.  Da blir dette underholdningskrim på linje med detektimen eller hva det måtte være av bestelgende krimromaner.

     De som er de store seierherrene er naturligvis de "moderate" mullaher og imamer som blir trukket inn i aviser og tv hvor de får lov til å fordømme attentatet,huff huff,ingenting med Islam å gjøre. Men underteksten i deres tanker  er at bare Staten/Myndighetene gir oss "moderate" islamskoler og moskeer,så skal VI sørge for at det blir mindre attentat. VI TAR ANSVAR.

   På denne måte er det et dialektisk samspill mellom to linjer i Islam: QaidaJihadisme og MuslimBrotherhoodjihadisme. Ved hver eneste terrorgjerning i Europa har de siste rykket ut og tilbudt sine fredelige teologiske metoder. Som en person som alltid har vært opptatt av politisk håndverk,vekselvirkningen i taktikk og strategiske målsettinger, er jeg faktisk en beundrer av islamistene: bevares så flinke de er til å erobre seg nytt rom i alle situasjoner!! Imponerende. Allah er virkelig - som det står i Koranen - den største av alle smartinger.

   Det er slik at hvis en person som tror på Allah begynner å studere islamsk teologi til bunns,uansett innfallsvinkler,kommer du ut av fabrikken som en aktivist for Islam. Logikken i hele byggverket er slik og for at dette ikke skal bli for langt,skal jeg ta eksemplet fra Sayyed Qutbs fredsfilosofi fra 1951:

   "Islam pålegger menneskene å være utholdende i sine anstrengelser for å etablere Allahs herredømme på jorden.

   Islam kan forholde seg på tre måter til sine fiender: de kan ta den islamske religionen,eller de kan betale skatt, eller de kan kjempe imot...

   Hvis fienden (altså kafirene) avviser den islamske religionen og derved også nekter å betale jizya-skatten,må muslimene erklære krig (JIHAD) mot disse som hardnakket står mellom menneskene og Islams rettferdige og fredelige prinsipper.

   Hvis fienden blir nedkjempet er de forpliktet til å betale den skatten som innlemmer dem i den islamske staten,og da har de krav på å bli beskyttet og har de samme rettigheter og forpliktelser som tilkommer muslimene."

                                                            (Islam og universell fred )

   Fred blir det altså ikke fra Islams synspunkt før krigens hus (dar al harb) bestående av lavtstående kafirer, blir overvunnet av dar al-Islam, Islams fredelige hus.

   Sagt på en annen måte; fred på Islam er å kjempe i Jihads ånd. Det er islamsk teologi som er den samme innen alle retninger,også de "moderate" Muslim Brotherhoods,etc

   Derfor er det en interessant setning i Jan Guillous ekstremt dustete artikkel i Al-Klassekampen idag  -  den surrer omkring teorien om "den enslige galningen" - hvor mange selvmordsattentat finner sted i verden i løpet av en uke? Sånt interesserer ikke.

   Men her står det altså: "Hermed oppfordrer jeg folk til å støtte den palestinske frigjøringsbevegelsen PFLP,terrorstemplet av USA og EU." (Klassekampen 14 des 2010)

   Vel: i de siste årene har PFLP fått mange blodige sår i sammenstøt med såvel Hamas som Fatah (veldig kameratslige de palestinske organisasjonene). Ikke dessto mindre har PFLPs politikk gjennom mange år vært at Hamas og Fatah må slå sammen sine militære kapasiteter for KRIG mot Israel.

   PFLP har hatt gående en hatkampanje mot Abbas i PA-selvstyremyndighet at han er en Quisling som snakker og forhandler med Israelske politikere. PFLP har aldri noen gang i ett eneste dokument godkjent Israels eksistens.

   Så hvis guruen i Al-Klassekampen,Jan Guillou,fikk det som han ville,skulle de forente palestinske styrkene,selvfølgelig ko-ordinert med Iran,Hizballah og Syria,gå til krig mot Israel og bringe staten til opphør.

   Det er det politiske innholdet i Guillous forslag. En trenger altså ikke lete blant muslimer for å finne ekstreme synspunkter. "Venstre", den hvite mann - al-rajul al-abyad- går i bresjen for Jihad mot den jødisk-israelske fienden. Men det er jo kanskje gammelt nytt? Men kanskje ikke dumt å bli påminnet om det?

janhaarstad@hotmail.com

 

   

Gå til innlegget

Gangstere og hyklere

Publisert nesten 11 år siden

For en del år tilbake var det  en internasjonal tennisturnering i Malmø hvor det som kaller seg det svenske "venstre" mobiliserte i månedsvis mot at Israel deltok i turneringen. Sentralt i dette sto det Svenske Vensterpartiet og formannen Lars Ohly holdt en sentral appell.

    Det som var virkelig interessant med denne store demonstrasjonen var at svenske Hamas,svenske Hizballah,svenske Al-Shahaab,svenske Hizb al-Tahrir og andre muslimske fundamentalister, gikk skulder ved skulder med "marxister" og skrek klassiske anti-semmitiske slagord som hadde røtter i Muhammeds krigføring mot de jødiske stammene rundt Medina:

   KHYBAR,KHYBAR,YA,YA YAHOOD,JESH MOHAMMED SOFA YAUD.

   Dette betyr: vokt dere jøder,for nå er Muhammeds arme på vei til å ta dere.

Faktisk under hele det siste tiåret er det den såkalte "venstresida" som har stått som en beskytter og apologet (forsvarer) av de militante islamske organisasjonene. De av oss som tidlig skrev at islamisme er noe av den mest aggressivt og voldelige imperialisme som kan tenkes, ble systematisk utskjelt for å være nazister og rasister.

    En rekke videoer fra Memri og You Tube handler om livet i barnehagene til Hizballah og Hamas hvor 2 og 3 åringer kryper rundt i selvmordskostymer med plastikk Kalasnikover og skriker nevnte slagord med glødende hat. Samme videoer finnes for Taliban og Al-Shahaab.

    Hvis nå verden hadde vært tilnærmet normal,hadde naturligvis barneavdelingen ved FN,stevnet nevnte organisasjoner inn for Geneve eller Haag som utøvere av voldelig fascistisk hjernevask av barn. Det er uhyrlige overgrep mot barn. Hitlerjugend var bare speiderbevegelse mot dette.

   Men å si noe sånt har bare tirret de politisk korrektes raseri,hvorav miljøet rundt Klassekampen samt Marte Michelet i Dagbladet systematisk skjeller ut påpekere av slike ting,som undermåls rasister - jo sogar nazister.

   Så kommer da denne dobbeltsnakkende hykler Lars Ohly på banen i svensk presse i helgen og sier slike saker: "alle venner av demokrati og menneskelige rettigheter må stå opp for øpphet og tolerans". Hæh?!!

   Her har denne partiformann i tiår vært i allianse med organisasjoner som hater demokrati og menneskelige rettigheter,åpenhet og tolerans, og han våger seg naturligvis ikke inn på det faktum at hele det skandinaviske "venstre" har jobbet for å skaffe militant islam albuerom og legalitet i Norden. Uten "venstre" ville Islam aldri stått der det står idag i våre land.

   Jeg er ikke oppjustert på findetaljene omkring dette, men Khomeinist Tron Ali Linstad har i årevis jobbet for muslimske friskoler og faktisk har blitt støttet av stat og kommune i dette,også bifalt av Al-Klassekampen. Denne lederskikkelse (rektor?) skrev et Islamsk Manifest i Aftenposten som faktisk skremte vettet av det som var av moderate muslimer i Norge. Et arbeid med ungdom langs dette Manifestet kan ikke beskrives som noe annet enn en Jihad kaderskole. Det vil vi altså ha.

   Samtidig forventes det sannsynligvis av oss at vi skal bli "sjokkerte" når de første selvmordsbombere slår til i Norge. Da får jeg bare si ett eller tre år i forkant: den norske "venstresida" samt Dagbladet har i årevis jobbet for å tilrettelegge for et miljø som har gjort Jihadisme og selvmordsbombing til en del av skolematen og den åndelige lufta muslimsk ungdom puster i. Det første selvmordsattentatet i Norge vil være et rent bestillingsverk. Man vil ikke være foruten, man er da internasjonale og globalister,ikke sant?

Gå til innlegget

Bemerkninger om Julian Assange

Publisert nesten 11 år siden

Den store amerikanske geopolitiske strategen,Brzezinski,holdt for en tid tilbake et foredrag hvor han bekymret seg meget over det han kalte "Global Political Awakening." Problemet var at folk på alle kontinenter drev på med tenkning og organisering,noe som gjorde det vanskeligere for verdens finanseliter og bankhus å bygge verden etter sine interesser.

     Dette med Julian Assange og Wikileaks bidrar åpenbart til mere global politisk oppvåkning da folk kan skaffe seg innsikter i hvordan moderne diplomati og politikk fungerer. Og ennå er ikke alt materiale offentliggjort.

   For våre nærområder er det interessant å lese at statene i Baltikum under Georgia-konflikten for et par år siden,krevde at Nato skulle alarmeres med tanke på en russisk invasjon i Litauen,Estland og Latvia og 9 Natodivisjoner ble planlagt for beredskap, fra USA,England,Tyskland og Polen. Da det er Norge som har drevet med mye Nato-luftromssikkerhet over Baltikum,er det all grunn til å tro at også vi hadde blitt aktivisert i en slik konflikt.

   Daniel Ellsberg,som ble berømt i 1971 da han lekket Pentagon Papers,uttaler seg Democracy Now 22 oktober om ytringsfrihetsforholdene inni USA under Obama,

   "In no way,in the general defense and homeland security area,is he less opaque,more trasparent,than Bush. And as I say,he`s being even more aggressive in pursuing prosecution."

   Da får vi den aktuelle situasjonen hvor de alternative,kritiske websidene i USA nå ved Julian Assanges fengsling,slår alarm og advarer mot at rettssaken mot ham,kan bli et påskudd for innstramming av ytringsfriheten. Kurt Nimmo, en kritisk veteran skriver i artikkelen "Assange Prosecution: A brazen effort to kill alternative media" om dette i InfoWars (link nedenunder)

   For prominente folk fra det som kalles Neo-con miljøet ,såsom Newt Ginrich og William Kristol,går fullstendig fra skaftet og har krevd Julian Assange utlevert for domstoler med trusler om høyforræderi og det som verre er.  Her skrikes det på hevn i hatefulle vendinger.

  Her hjemme er det redaktør Hans Rustad i Document.no som ligger nærmest opp til de amerikanske neocons posisjon i artikkelen "Assange er ingen martyr" 8 desember. Rustad nagler han som en anti-amerikaner som tydeligvis ikke har forstått at "Politikk forutsetter hemmelighold." Det er da synspunktet til det liberal-konservative document.

  Såpass kan vi si: etter et eventuelt rettslig oppgjør med Wikileaks Julian Assange,kanskje i USA? vil verden definitivt ikke bli den samme.

   http://www.infowars.com/

   http://globalresearch.ca/

  

  

Gå til innlegget

Documents feillesning

Publisert rundt 11 år siden

Documents redaktør,Hans Rustad, har skrevet en meget god og nyttig artikkel om Klassekampens korstog mot Walid al-Kubaisis film som føres av Amal A.Wahab,korrespondenten fra Egypt. Så langt bare blomster fra meg, men så begynner han å skrive om den Leninistiske-islamske allianse og Leninister som hersker i avisa og da skjener virkelighetsoppfatningen fullstendig ut. Dvs si: den har ikke fulgt med de siste fem,seks årenes utvikling.

    Når Rødt ble splittet for noen år siden og Tjen Folket brøt ut, var det fordi restene av den gamle M-L bevegelsen var blitt sosialdemokrater,helt offisielt fra 2005 med mye hyllest til Trygve Bratteli og Einar Gerhardsen som om det skulle være mulig å skru klokka tilbake til nyere middelalder. Nestformann Møs Persen har gått til AP, Magnus Marsdal er stuevarm på AP/LOs konferanser,Torstein Dahle var AP-lojalist under valgkampene,14 oktober skrev Rødt-leder Mimir Kristjansson en hyllest til den borgerlige staten som ville ha ekskludert ham fra ethvert Leninistisk parti over hele verden.

    I den grad det måtte finnes "leninister" i Norge,finnes disse i Tjen Folket som alltid er utsatt for stygg hets i Klassekampen. Leninismens hovedpoeng et at den borgerlige staten skal knuses til pinneved. (Se Lenin Staten og Revolusjonen)

   Men som jeg har redegjort for gjennom de siste årene: dette miljøet har forlengst funnet ut at det er større fordeler økonomisk og sosialt ved å inkludere seg så tett inntil AP-staten som overhodet mulig; dvs bli en slags venstreglobalistiske sosialdemokrater.

  Mona Sahlin, som trakk seg tilbake med en paraply på 14,1 svenske kroner forleden,sa i et intervju nettopp at hun var skuffet over at OBAMA!!!! ikke gjorde mere for Sossarna i siste valgkamp. Hvorfor det?  Naturligvis fordi de europeiske sosialdemokratiske partiene står på samme politiske linje for globalisering, "strekker hånden ut mot islamismen".

   Obama har knapt gjort annet enn å strekke hånden ut mot Muslimbrødre i Tyrkia,Khomeinister i Iran og det han tror er ikke-Qaida islamister. Det er det som har vært offisiell amerikansk politikk helt siden neocons overtok styringen av kabinettet til Bush II."Islam is a relgion of peace". (Leiken/Brooke:The moderate muslim brotherhood,Foreign Affairs mars/april 2007.)

   Det kritisk-opposisjenell miljøet i Norge har noen store svakheter i virkelighetslesningen. Faktisk er historien slik at det som kalles neo-cons i USA,ofte jødisk bakgrunn, var medlemmer i trotskistisk-leninistiske partiers som studenter og startet sin karriere mot makten i det demokratiske partiet,senere Republikanere på en krigsplattform av amerikansk intervensjonisme og globalisme.

   Jeg skulle ønske at Jon Grays essay fra 2003: "The Jacobins of Washington", ble trykket opp mange steder. Det finnes ingen "konservatisme" med neocons, det er etterfølgere av franske jakobinere og Robespierre (som var ideal for leninistene). Deres målsetting var å endevende hele verden på USAs premisser og etter amerikanske modeller,med eller uten krig. Dette har vært så mislykket at USAs økonomi nå bryter sammen etter 3 trillion dollar krigene.

   Flere websider er nå meget gode på å analysere islamiseringsprosessene i Europa,som document. Men man henger Lenin-merkelappene på feil folk og en kvier seg for å finne ut av hvem som i praksis har igangsatt prosessen med verdens globalisering. Islamiseringsproblemet er et spillprodukt av dette prosjektet, mens noen ønsker å tro det kommer fra skjæbne-himlen.

   Jeg avslutter med følgende glemte selvfølgelighet: vil man forandre verden til det bedre forutsetter det realistiske oppfatninger av virkeligheten. Det kritiske miljøet i Norge lider av virkelighetsvægring mot hellige kuer. Noe studium av de jacobinsk-leninistiske neo-cons og globalismens historie er ennå ikke påbegynt. Alas!

  John Gray: Grays anatomy.  2009,Penguin

  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere