Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Menneskerettigheter,etc

Publisert nesten 11 år siden

For øyeblikket leverer www.document.no mye stoff om den fremragende palestinske journalisten som heter Khaled Abu Toameh. Sammen med en rekke kollegaer som ikke er så kjent som ham,har han i årevis vist til at korrupsjonen i den palestinske selvstyremyndigheten PA på Vestbredden er som en stinkende kloakk. Nå er det mange tiår siden dette var noen original erkjennelse, men nå viser jo Wikileaks dokumenter at de fleste av landene i den tredje verden er gjennomkorrupte og at bistandspenger har en tendens til å forsvinne - ikke minst i Afghanistan og Zimbabwe,og,og,og

    Hovedforklaringen på dette har en tilnærmet antropologisk/kulturell karakter. I de fleste av disse landene er det loyaliteten til stammen og klanen som teller. En politiker som skaffer seg litt makt og penger er mest opptatt av å være en motor for klanen.

   Her kunne vi nettopp lese at en kjent Fatah-skikkelse,Muhammed Dahlan,drev og bygget opp en egen privat militsia innen Fatah,naturligvis bygget på hans klan. Fra et nordeuropeisk synspunkt er jo dette total galskap på linje med at en medarbeider til Karzai ble tatt på flyplassen i Dubai med en koffert full av dollar.

  The New York Times skriver 1 januar at det går ut omtrent 10 millioner dollar!!! hver dag FRA Afghanistan som smarte folk skal ha inn på kontoer i Dubai,Emiratene og andre steder.

  Norge har naturligvis hjulpet tusenvis av "politikere" til å berike seg og nå er det slik at Norway har lovet å donere 24 millioner dollar til PA-palestinerne i giverlandkonferansen i april,skriver det palestinske telegrambyrået Maan nylig.

   Det temaet Toameh nå tar opp i den siste tid er ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Hvordan kan Vesten gi bort så mange penger til en  selvstyremyndighet hvor enhver kritikk og tankemessig avvik fører til fengsling? De fleste som sitter i fengsel i PA er Hamas-sympatisører, men det gjør også medlemmer eller tidligere medlemmer av Fatah som aktivt kritiserer trekk ved PA.

   Nå leste jeg idag at Hizb ut-Tahrir holdt et møte 31 des 2010 i Bidya og alle og enhver vet hva de deklamerer om: innføringen av det islamske Kalifatet er den eneste løsningen for muslimer. Og det var palestinere selv som stiftet Hizb på 1950-tallet. Hva skjer?

  Forsamlingen blir angrepet av PA-sikkerhetsstyrker og lederskapet fengslet og for vilken gang?

   jeg vet ikke om Kristelig Folkeparti driver med noe særlig politikk i det hele tatt - det virker ikke slik på meg - men hvis det er slik at Norway skal fortsette å velte formuer inn i PA selvstyremyndighet, må man kunne stille elementære humanitære krav om menneskerettigheter,lov og domstolfunksjoner,ytringsfrihet,fengselsvesenet,etc Sånn det er nå er det nærmest galskap å subsidiere et slags palestinsk GULAG-system med overdådige 24 millioner dollar.

Gå til innlegget

Terror i Klassekampen

Publisert nesten 11 år siden

Islamister i Egypt knyttet til Muslim Brorherhood har jo ført krig mot de de 10% koptiske kristne i mer enn en mannsalder. Om man vil ha dokumentasjon om dette er det bare å ta seg inn på koptiske websider.

     Det aller siste terrorangrepet mot kristne koptere skjedde 7 januar 2010 i Nagi Hammad hvor seks kristne ble massakrert av islamister.

    Siden Klassekampen er det norske hovedorganet for islam,er det med litt spenning en ser på side 12 i dagens avis 3 januar 2011 hva som står:

    Overskriften er "Allah,vis barmhjertighet!" skrevet av Amal A.Wahab. Nå står det ekstremt lite om å vise barmhjertighet mot kristne i Koranen, men Wahab vinkler det naturligvis slik Braanen ønsker å lese verden: at både kristne og muslimer nå står SAMMEN om å fordømme det fæle Qaida som visstnok skal stå bak massakren i Alexandria natt til lørdag. 21 drepte.

   Nå kunne vi selv se av tv at de koptiske kristne ville ha seg frabedt kondolansene fra en gjeng imamer/mullaher, helt åpenbart fordi de syntes dette var et uhyrlig hykleri og oppvisning i taquia,dobbeltsnakk.

  Men det aller siste knepet fra de politisk korrekte,hvorav Braanen er en slags sentralfigur, er at hvergang det skjer terror overalt i verden,kommer man trekkende med al Qaida. Men Al-Qaida er da ikke noe annet enn en ideologisk avlegger av Muslim Brotherhood. Brotherhood-islamistene og Qaida har akkurat de samme hellige grunntekster og den strategiske målsettingen er helt identisk: Shariasamfunnet og Kalifatet.

   Forskjellen mellom Qaida og Muslim brotherhood går på TAKTIKK for å oppnå dette. Av den grunn ber de koptiske kristne det islamske kondolanseklereksiet om å pelle seg vekk når de selv vil sørge over sine døde.

  Spørsmålet er hvor lenge Braanen kan klare å opprettholde Al-Klassekampen som noe annet enn venstrearistokratiets hovedorgan for multikulturell politisk korrekthet. Uten stor statsstøtte vil dette ikke vare lenge. Braanen bør snarest mulig gå i kne og be Allah se i miskunn til avisa.

Gå til innlegget

Cover up?

Publisert nesten 11 år siden

En av de aller største problemene Norge har er alle de "ekspertene" som befolker de offentlige media og som skal forklare nordmennene hva som skjer i verden. Med jevne mellomrom sies det så mye dumt og avsindig at jeg mistenker at NRK- Tv er mere opptatt av å tilsløre problemene enn å avdekke dem. Altså "cover up" som det heter på fagspråket.

    Nå hadde vi ikveld en for meg ny "ekspert",Anders Romarheim, som dukket opp på Dagsrevyen og skulle si noe fornuftig om terrorantentatet i København som ble avverget idag. Her fokuserer man da både i spørsmål og svar på Jyllandspostens Muhammedkarikaturer og derved blir det mere cover up enn virkelighetsorientering.

   Poenget er heller følgende, den vestlige verden,kafirene, (ikke-muslimske) anført av USA/Nato har nå i sammenhengende ti år ført KRIG i den muslimske verden,Ummahen. I Irak tar nå vestlige oljeselskaper opp enorme mengder olje og USA bygger gigantiske ambassader både i Bagdad og Kabul med tanke på å bli sentralmakter i regionene. Forleden kunne vi på web se firmaet Money Morning Investors verve investorer til å gå løs på mineralrikdommene i Afghanistan som ifølge firmaet hadde en verdi til 1 trillion dollar.

   Islam er en lov og regel-religion. Ett av de helt sentrale punktene går ut på at såfremt FIENDEN (korsfarere,jøder,kafirer) angriper et muslimsk land, påhviler det de troende den PLIKT å drive fienden tilbake,religiøst påbud kan man også kalle det. Dette er overhodet ikke fundamentalistisk islam, men ganske allminnelige saker i Islam.

   Abdullah Azzam,Zawahari,Bin Laden utviklet denne tanken ytterligere til dette:

"Å drepe amerikanere OG DERES ALLIERTE,både sivile og militære,er en plikt som påligger enhver MUSLIM OVERALT HVOR DETTE ER MULIG". (23 feb 1998)

   Nå hadde man en anti-terrordemonstrasjon i Oslo etter selvmordbomberen i Stockholm og norske kommentatorer var forundret over at det knapt var muslimer tilstede. Det skyldes selvfølgelig at disse knapt vet noe om islamsk tenkning som IKKE er kristendom.

  Situasjonen er at Nato trapper opp krigføring både i Pakistan og Jemen. Den muslimske Ummahen befinner seg altså i krig med det vantro NATO. De muslimer som da går til motkrig inni Vestverdenens(NATO-landenes) metropoler, blir derfor møtt med en viss grad av respekt selv om mange er uenige i de taktisk-terroristiske grepene. Islam slår tilbake,lar seg ikke nykolonisere av korsfarere og jøder.

  Det står det en viss grad av respekt av og det bør våre norske "eksperter" snart berøre skal folk forstå hva som skjer. Olje,gass,mineraler er noe annet enn disse evindelige tegningene som bare tjener som cover up for the real things.

  Dess fortere vi kan forstå noe av dette, dess mindre sjanse er det for at Norge blir et terrorland. Men jeg har ikke store håp da vi vel er en bananrepublikk hvor ingen tør si noe snart?

  

Gå til innlegget

Helen Thomas,en skikkelse de ikke forsto

Publisert nesten 11 år siden

En av de aller klokeste og mest begavede mennesker Norge noen gang har frambrakt,er dikteren og kulturhistorikeren Hans E.Kinck. Dessverre er han selv idag lest av et mindretall til tross for at alle hans sentrale problemstillinger er høyaktuelle.

    Jeg elsker tittelen i et essay fra 1916 som heter "Et par ting om ættesagaen. Skikkelser den ikke forsto."  han gir seg ut på det prosjektet å justere opp Sagaens oppfatning av karakterer og mennesker.

   Dette falt meg i hu da jeg nå leste at Simon Wiesenthal Center hadde satt opp den gamle jødiske journalist Helen Thomas øverst på årets liste over verdens anti-semitter. Jeg føler jeg må ile til med et kincks grep og skrive at dessverre forstår ikke Centeret hva Helen Thomas sier.  Når jeg nå er i det høykulturelle hjørnet vil jeg også påminne om en replikk fra Stiklestadspelet hvor gammel Jostein sier: Du skal sjå ut når gamalhunden gøyr.

    Gamalbikkja Thomas gøyr. Hun sier at de amerikanske jødene nå har inntatt Hollywood,Wall Street og Capitol Hill og de bør begynne å pakke seg ut av Israel og dra til Polen,Tyskland,USA og andre steder.

   Det Thomas forsøker å si er at det jødiske samfunn må passe seg for hybris og arroganse når de nå har stor makt og er ovenpå. Hun er sikkert dypt skolert på at de tyske jødene dominerte Berlin i 1930 så suverent på alle sektorer at det slo kontra, enten det var av sjalusi,misunnelse eller jødehat generelt. Hitler ble populær på å snakke om jødenes makt i tysk finans og banking.

   Helen Thomas mener - som jeg ser det - at jødene i USA og Israel gjør klokt i å jekke seg ned og ikke få hybris. Det står som kjent for fall.

   Lawrence Dennis het en mann som viet sitt forfatterskap til å påvise at det var uunngåelig at USA ville bli en fascistisk eller nasjonalsosialistisk stat en gang i framtiden.Selv sto han for dette,men ønsket seg en fascisme uten rasisme,en "human" fascisme.

   Hans prognose går slik: "American national socialism will begin with a wave of anti-Semitism in which both rich and poor Jews will eventually suffer. The process will be completely reactionary."

   En tredjedel av arbeiderklassen i USA idag har problemer med å få endene til å møtes,betale regninger,beholde leiligheter og skaffe mat. Å si at det brygger opp til sosiale eksplosjoner er bare forbokstavene.

  Store deler av Pentagons militære kadre,også på generalsnivå, er rasende på den innflytelse israel-lobbyene utøver på amerikansk utenrikspolitikk.

   Skikkelser WiesenthalCenteret ikke forsto: Helen Thomas.

Hennes melding er: legg vekk arroganse,ikke styr USA og Israel så egenrådig,jekk dere ned.

   Høyst sannsynlig vil ikke dette bli forstått før det er for sent.

Jeffrey Grupp: Corporatism

Gerald Horne: The Color of fascism.Lawrence Dennis

    janhaarstad@hotmail.com

 

Gå til innlegget

Trendene skifter

Publisert nesten 11 år siden

En av de helt store skandalene i moderne norsk politikk har vært hvordan "venstresida" i en lang periode har lansert Israel som ondskapen inkarnert og på samme tid lansert islamskfundamentalistiske organisasjoner som Hamas,Muslim Brotherhood og Hizballah som "frigjøringsorganisasjoner" mot Imperialisme,vel verdt å støtte. At Hamas lager videor hvor det oppfordres til å drepe kommunister,har overhodet ikke rokket denne posisjonen.

      Som enhver vil forstå måtte en slik "venstreside"posisjon gå på veggen før eller senere. Den var for gal til å vare altfor lenge.

       Og det interessante med dagens Klassekampen er at redaktør Braanen har startet opp en slags oppsummering av situasjonen som er på defensiven og naturligvis gjennomfalsk i historieskrivning. Braanen er homo politicus. Her heter det blant annet:

"Jeg har selv vært kritisk til former for multikulturalisme..." Vel,Braanen,da får du være så snill å fortelle oss når og hvor denne kritikken har kommet fram?

       I denne selvvurderingen finnes det naturligvis ikke ett ord om verken Hamas,Hizballah - som har vært favorittorganisasjonene, men Braanen mener selv at han og avisa står sammen med de "breie muslimske miljøene" og det er da - keep fasten seat belts - Basim Ghozlan, Rana og Raja.  "I skjerpede situasjoner har jeg derfor mye større tillit til Basim Ghozlan,Mohammad Usman Rana og Abid Q.Raja enn jeg har til de islamofobe alarmistene på høyresida." (21 des 2010)

       Braanen har selvfølgelig det problem som alle mennesker har,at det på enkelte sektorer av observasjon og tilværelse er fullstendig død i hjernen. I årevis skrev Braanen at muslimene var vår tids undertrykte jøder og alle forsøk på å få han til å tenke litt,har vært forgjeves. Idagens avis står det "islamofobe alarmistene på høyresida" og det er også en moderering for vanligvis har både nazisme og rasisme vært anvendt. Plasseringen på "høyresida" er også tvilsom, men i den grad det har noe i seg, har avisa Klassekampen gjort en kjempejobb for å drive folk mot høyre.

      I Frankrike er det skrevet utallige bøker om Tariq Ramadan,vilken eventyrlig dobbeltsnakker den mannen er. Bassam Tibi i boka Political Islam(2008) river masken av ham. Det alle forstår ute i verden er at Tariq Ramadan er sjefen for Muslim Brotherhood i Europa,selve grunnorganisasjonen for fundamentalistisk Islam fra 1928. Qaradawi er en av toppfigurene innen tv-misjonering,stasjonert i Qatar.

     Tariq Ramadan står naturligvis på det som er hele hans slekts plattform: Sharia og Kalifatet, men hans politiske begavelse består i å lansere et taktisk tilpasset Islam til den nåværende situasjonen i Europa,kall det gjerne "europeisk islam".  Intelligente folk skjønner naturligvis at de må lansere islam i tynne skiver,gradualistisk,samtidig mens den demografiske balansen utvikler seg til Islams fordel. Allerede om tyve-tredve år vil muslimer være i flertall i Frankrike.

    Guttene Ghozlan,Rana og Raja er kloninger av Tariq,hans norske elever som  er i avisene,radio og tv omtrent hver eneste dag og flytter fram Islams posisjoner. Braanen skjønner ikke samspillet mellom terrorislam,som det i Stockholm, og Muslim Brotherhood-islam. Hver gang noe tilsvarende skjer i Europa,rykker representantene for de "breie muslimske miljøene" fram og sier at såfremt dere gjør og handler som vi anbefaler,skal vi ta ANSVARET for at terroren minskes. Og politikerne sier: Så snille dere er,vil dere det?

Ja,Islam er en religion for fred,svarer Imamer og Mullaher da. Bare vi får koranskoler,barnehager,kultursentra og moskeer,så skal det går riktig bra.

Nei,så fint,da blir det integrering,sier da journalister og politikere.

     En skulle ikke tro det var mulig,men Braanen befinner seg faktisk innenfor denne ekstrem-naivismen ved inngangen til 2011 hvor en rekke storbyer i Europa er på randen av religiøs/rase krig. Det eneste som kunne helbrede sånne mennesker for den norske nasjonalsykdommen naivisme,var om de tok et kvartals opphold i banlieuene i Lyon eller Marseilles,eller Luton eller Bradford.

    Men det er selvsagt behageligere å sitte i redaktørstolen å slenge dritt om "de islamofobe alarmistene på høyresida."

    Historien har faktisk opplevd den samme situasjonen før: George Orwell og Arthur Koestler og en rekke andre dro til Spania i borgerkrigen i 1936-38 og oppdaget at de stalinistiske apparatene der var mest opptatt av å drepe og torturere folk som forholdt seg kritisk til Sovjetunionen. De ble ikke trodd da de i bøker fortalte hva de hadde opplevd. Det var nemlig etter datidens mote ikke korrekt politisk tenkning.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere