Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Smått om Midtøsten

Publisert nesten 11 år siden

Selv om USA har dette ekstremt store militærbudsjettet som med offentlige og hemmelige tall er oppunder en trillion dollar,endrer verdens maktbalanse seg til deres disfavør for hvert år som går.

    Jeg husker hvordan den analytiske hjernen til militærhistoriker William S. Lind gikk for full damp under hele USAs krig mot Irak: det USA gjør,framholdt Lind, var å føre en krig på vegne av Iran. Ved å ødelegge hele den sunni-baathistiske strukturen som styrte Irak,beredet man grunnen for at Shiaene, med sine historiske forbindelser til Shia-Iran,ville bli den nye herskende klassen i Irak.

   I alle de siste årene hvor det ikke har vært snakket så mye om Irak bortsett fra en og annen terrorhandling og obligatorisk forfølgelse av kristne,har våpeninstruktører fra libanesisiske Hizballah og fra Irans Revolusjonsgardister,bygget opp militære infrastrukturer i alle de store Shia-byene i Sør.

   Nå føler Iran/Hizballah seg så ovenpå at de kan sende sjefen for Mahdi-armeen,Muqtada Sadr til Najef 5 januar og holde pressekonferanse hvor han ydmyker og håner USA. Den nye iranske utenriksminister,Salehi,drar til Bagdad og nærmest gir direktiver til leder Maliki om hvordan han har å opptre. Det sørlige Irak er nå å betrakte som en provins av Iran.

   Som om dette ikke var nok,er det Hizballah som nå styrer Libanon. Kongen av Jordan og andre provestlige speider etter USAs inngrep, men USA sitter alvorlig fast i hengemyra i Afghanistan/Pakistan og krigene er dypt upopulære inni USA som vakler fra den ene økonomiske krisen til den andre.

  Israelske Debka forteller at ingeniører fra Iran har bygget en underjordisk kommando-sentral for Hamas på Gaza og ruster dem for en langvarig krig.

  Hamas på sin side er nå sugen på å opprettholde en slags våpenhvile med Israel, men i dette har man store problemer med Islamic Jihad og Folkefronten for Palestinas Frigjøring (Rødts favorittorganisasjon) som vil ha en konfrontasjonslinje med Israel;ingen våpenhvile.

  Hamas har nå satt ut sivilkledte politistyrker langs grensa til Israel som skal forhindre at Islamic Jihad og PFLP sender avgårde raketter.

  Men kanskje det som mest forteller om det endrede verdensbilde var at Kina sendte jagerfly for å delta i en tyrkisk militærøvelse og deretter dro de til Iran.

Den mektige tyrkiske hæren er en av verdens største og den tipper gradvis over til en allianse med Iran-Syria-Russland. Den blokken i verdenspolitikken som nå ledes av Kina-Russland-Iran er i framgang og vekst. Vi ser at en rekke stater i LatinAmerika også tilnærmer seg denne.

  Skulle det komme til en Nato-krig mot Iran,er det vanskelig å forestille seg en situasjon hvor Irans allierte vil forholde seg passive. De 50 000 amerikanske soldatene i Irak skal iallfall få nok å gjøre.

Gå til innlegget

Norges islamist-apologet nr. 1

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har skriftet i arkivet mitt,men jeg finner det ikke i øyeblikket. Derfor kan jeg ikke i øyeblikket redegjøre for når det var Bjørn Olav Utvik utga skriftet "Dei andre sitt opprør",men det må ha vært på 1980-tallet engang.

    Den gang satt Utvik i AKPs sentralstyre og i forbindelse med utgivelsen skrev Arnljot Ask,som den gang var utenriksminister i AKP, at AKP kan ikke gå god for alle Utviks synspunkter,men framlegger dem til debatt.

   Etter den tid har AKP blitt nedlagt i Rødt som igjen har slått seg på multikulturell politisk korrekt sosialdemokrati. Halvparten av de som nå skriver i Klassekampen er nå professorer, det har blitt et organ for universitetsutdannet middelklasse som svermer for trender fra den akademiske verden, det som er på moten.

   Vår Utvik har rukket å bli "førsteamanuensis ved Midtøsten- og Afrikastudier ved Universitet i Oslo" og det han har gjort i de siste 25 årene er å fortsette arbeidet med essayet "Dei andre sitt opprør" hvor han forteller hvor anti-imperialistisk og fint det er med militant islam.

   Dette elsker også redaktør Braanen og derfor får Utvik plass til en uendelig rekke av kronikker i Al-Klassekampen,år ut og år inn,hvor det står nøyaktig det samme: Islamismen er "fredelig" og den er parlamentarisk "demokratisk". Sist idag kronikk i KK: "Skjemmer navnet?" (13 januar 2011)

   Det siste årets hendelser i Egypt med massakre på koptere og trusler over hele Europa finnes ikke nevnt i en bisetning engang. Men en skjønner jo hvordan Braanen vil ha det for blant andre religionseksperter som skriver i avisa hver torsdag finner vi også Lars Gule og muslim Lena Larsen og ellers er avisa full av Israel-hatere 24 timer i døgnet.

  Utvik vil også bli professor på dette temaet før eller senere fordi hans syn korresponderer til offisiell vedtatt statssannhet i Vesten: at islamistene nå gir opp Sharia og går inn for pluralistisk demokrati med valg.

  Dette er et synspunkt man faktisk kan bli leder i en EU-kommisjon på. Hvordan virkeligheten er spiller overhodet ingen rolle. At England har oppunder 85 Shariadomstoler og Frankrike ligger kanskje foran? pytt,pytt. Utvik har vedtatt at virkeligheten er annerledes:

"Gjennom livlige interne debatter har også stadig flere sluttet seg prinsipielt til demokratiet som den styreform de mener er best i pakt med islam."

  Her redegjøres det heller ikke for at den danske staten overveier å forby islamistiske Hizb ut-Tahrir. Hvorfor så det hvis islamistene var så demokratiske?

  De "progressive" universitetsfolkene med opphav i AKP og SV har sadlet om til å bli statsideologer og globalister. Braanen fikk mye pressestøtte til Klassekampen for å renske avisa for alt som heter av kjettersk tenkning.

  Det er å anta at både Utvik og Braanen blir beæret med St-Olavs orden for utbredelse av moteriktig korrekt statsideologi. Det er slike som Joschka Fischer og Daniel Cohn-Bendit som er fyrtårnene for denne generasjonen; fyrtårn for korrekt offisiell EU-tenkning.

  

Gå til innlegget

Internett sertifikat

Publisert nesten 11 år siden

Når man skal etterforske "uforståelige" saker er det i realiteten bare to paroler som gjelder. Det er den latinske "Cui bono?" som betyr Hvem tjener på dette?og det er den moderne: Follow the money trail.

   To foreteelser har satt fart i den internasjonale nyordningen med Internett. Den ene er Wikileaks og den andre er massemorderen Jared Lougher som nå får hele PCen sin finanalysert. En har allerede rukket å bli enige om at David Icke og en rekke "konspirasjonsteoretikere" og "hate speach" på nettet er medskylig i å forverre en allerede forvirret hjerne.  Saker man ikke liker på internett har altså forsøkt framstilt som medskyldig i ugjerningen i Arizona.

   Det finnes altså nå et perfekt psykologisk klima for at Cass Sunstein,som Obama ansatte tidlig ved makten, kan gå til full offentliggjøring av de legale dokumentene som ligger til grunn for Internet National ID Card. Og den er passe naiv som tror dette er noe særskilt amerikansk.

   Det er altså US Commerce Department som skal kjøre saken for et "IDENTITY ECOSYSTEM", sier det Hvite Hus CYBERSECURITY COORDINATOR  Howard Schmidt.

Dokumentet som vil foreligge om noen få måneder vil ha tittelen: "National Strategy for trusted Identities in Cyberspace" og analytikere setter dette nært i samband med TSA body scanning som nå finnes på de sentrale flyplassene i USA.

   Mine tanker går til Høyremannen og hedersmannen Georg Apenes som til meg klaget over at Aftenposten nødig ville trykke advarselene hans om datalagring og utvidet kontroll av den personlige sektoren. Han var temmelig fortvilet over hvor sløve det norske folk var.Ikke minst de "intellektuelle".

   Det er grunn til å anta at FN umiddelbart vil si at den nye amerikanske løsningen bør gjelde globalt og derved kan den nye loven være over Norge i løpet av 2011. Neo-con sosialdemokrater i Norge vil kjøpe den med hud og hår.

   Skal verdens finansoligarkier få igjennom drømmen om å eliminere nasjonalstatene og skaffe seg en verdenshær (NATO) og en verdensbank med en felles valuta, må det opprettes enorme datamaskincentra som har kontroll på alle avvikende politiske miljøer. Hvis noen tror at dette er "konspirasjonsteorier" bør de fortest mulig skaffe seg kunnskap om National Security Administration data center i Utah som skal stå ferdig i oktober 2013 til en pris av 1,4 milliarder dollar. Det er grunn til å anta at dette spion-data center vil være det første av av et titall som skal ha kontroll på alle verdens internettbrukere.

http://www.economicpolicyjounal.com/2011/01/coming-internet-national-id-card.html

 

   janhaarstad@hotmail.com

     

 

Gå til innlegget

Nytt politisk klima i USA?

Publisert nesten 11 år siden

Det var også et større blodbad utenfor en natt klubb i Baltimore i helgen hvor 2 ble skutt og 4 såret. Men naturligvis er massakren i Arizona med seks døde og tyvetalls sårete det som kommer i fokus,et attentat på en politiker.

     Utfra foreløpige undersøkelser virker det som om den unge ugjerningsmannen,Jared Lougher,må ha vært enslags halvsprø særling av det ensomste slaget. Hans materiale på websidene hans virker ikke mye rasjonellt orientert.

     Hvordan det enn er: den økonomiske krisa som startet i USA,skjerper naturligvis også de politiske,religiøse,sosiale og rasemessige motsetninger. Tonen mellom de sentrale aktørene på den politiske scenen i USA har blitt langt,langt hardere og en ser nå at Washington forsøker å si til alt og alle at man bør besinne seg og slå ned temperaturen. dette er høyst forståelig psykologisk, men det kommer høyst sannsynligvis  ikke til å skje nettopp fordi det er krisene som føder fram disse krasse ordvalgene og formuleringene.

    En skal ikke se bort fra at det nåværende etablissementet,aksen Washington-Massemedia, kommer til å kjøre harde kampanjer mot de mest markante opposisjonelle miljøene, såsom Tea Party Movement og de som karakteriserer seg som "constitutionalist movement" for ikke å snakke om Rifle assosiasjonene.

   Sånn som media omtaler USA i Norge får en nær sjokk når man leser hva amerikanerne fra grasrota skriver på webbene. Et utbredt tanke er at USA vil dele seg opp i fem eller seks deler. Ja,Texas har en omfattende bevegelse for å løsrive staten fra det federale USA. Mexicanere som sympatiserer med La Raza vil slå sammen SørCalifornia og Arizona med Mexico. New Black Panthers er for Sharia-USA,islamister.

   En black middeklassedame, som hun selv beskrev seg, hevdet at den eneste mulighet USA hadde til å unngå å bli et nytt Rawanda (hvor over en halv million ble drept) var om USA ble delt opp etter etniske skillelinjer!

   Disse tankegangene fra folk forteller bare hvor akutte problemene har blitt i USA og såfremt vi ikke skal drømme oss bort på sedvanlig naivt norsk vis, er det all grunn til å tro at de siste massakrene er inngangen til et ytterligere voldelig og barbarisert USA.

Gå til innlegget

Krisa i USA

Publisert nesten 11 år siden

Stemningen i de gamle industribeltene i USA er på bånn fordi det bare har gått en vei i mange tiår. En av de helt sentrale grunnene til dette er utflyttingen av amerikansk industri som satte fart fra omkring 1980. Firmaer flyttet rett og slett produksjonen til Kina,India og LatinAmerika uten noen seriøs filosofi om hvordan dette på lengre sikt ville slå tilbake.

      Det bildet som NRK-tv ved Jon Gelius igår og Aftenposten idag ved Ask, forsøker å gi av den økonomiske situasjonen i USA er bunnfalsk. Det forteller bare om hvor avsindig servile journalister er overfor offisiell sannhet. Ikke for ingenting er det et berømt ordtak innen CIA: Det er billigere å kjøpe opp jounalister enn en god hore.

     De tallene om "oppgang" i økonomi og arbeidsliv i USA som Labor Department har utferdiget viser til at i november 2010 var det 9,8% arbeidsløse som gikk ned til 9,4% i desember. Det er rundt 14,5 millioner personer.

    Men poenget er at disse tallene baserer seg på de arbeidsledige som er AKTIVE ARBEIDSSØKERE på arbeidskontorene og som derved havner inn i datamaskinene for utregninger og statistikk. Datamaskinene fanger ikke opp de som har vært arbeidsløse over lengre tid og blitt så psyket ned av å køe foran arbeidskontorene at de har gitt opp.Derved ramler de mot sin vilje ut av den offisielle virkelighetsoppfatningen.Og dette dreier seg om mange millioner.

   Den reelle totale økonomiske situasjonen i USA er så prekær at makten knapt har noe annet valg enn å synge som Ernst Rolf på 20-tallet: Bettre och bettre dag før dag!

   Et mer realistisk scenario er at USAs økonomi og dollaren i perioden 2011 til 2013 rett og slett kan bryte sammen. Det er nok av økonomer og trendanalytikere som hevder dette,se Gerald Celente og Max Kaiser på nettet.

   Og skulle så skje ville dette ramme den europeiske økonomien som en tsunami da den atlantisk-amerikanske økonomien er så symbiotisk.

   Den norske etterplapringen av offisiell amerikansk optimisme forteller for tusende gang at vi fortsatt lever i en amerikansk delstat, i en provinsstat sogar.

    

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere