Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

USA-Ikhwan

Publisert rundt 11 år siden

Prisverdig at Knut Nygaard setter søkelys på Muslim brotherhood, men etter mitt skjønn feilleser han Vestens,særdeleshet Englands og USAs forhold til Muslim Brotherhood.  Historisk sett har England,Frankrike,Tyskland,USA til forskjellige tider jobbet med MB som en alliansepartner,enten mot Tyrkia,Arabisk nasjonalisme og arabisk sosialisme.  Senere i Afghanistan og Balkan.

    Den banebrytende boka om dette "våpenet" ble skrevet av Robert Dreyfuss i 2005: Devils Game. Oppfølgingsboka er Mark Curtis Secret Affairs fra 2010. Dette er de to bøkene en skal lese såfremt en vil forstå den strategien at Vesten helt fra 1928 har forsøkt å gjøre Ikhwan til sitt politiske hovedvåpen i oljeregionene i den islamske verden.

   Den offisielle amerikanske linja ble framlagt i Foreign Affairs 2007 av Robert Leiken og Steven Brooke ,ledere av NixonCenter, som tar sikte på å forandre Brotherhood fra violence til samforstand.

   Faktisk er det slik i Norge at allmenheten  knapt aner hvordan Islamvåpenet ble brukt på Balkan på 1990-tallet. Bill Clinton ønsket seg en reprise av sukseen i Afghanistan(1979-89) hvor USA-Pakistan-SaudiArabia var økonomiske og militære hjelpere for Mujahedeen. Kontorer ble satt opp over hele USA for pengeinnsamling og rekruttering av Jihader.

   På Balkan ga Clinton grønt lys for at SaudiAarbia,Tyrkia,Iran,Pakistan kunne gå inn i de muslimske områdene med full økonomisk-militær pakke. Men ikke bare det: et sted mellom 4 og 6000 Qaidas ble fraktet inn også: en hadde bestemt at den Jugoslaviske hæren og staten skulle vekk og islamvåpenet var best.

   Dette finnes det også fremragende bøker om, men i Norge er det nærmest forbudt å foreta et bokettersyn av hva som hendte på Balkan - kanskje fordi etablissementet bare snakket vås og hadde ikke peiling på hva som skjedde. Dette naturligvis fordi det angloamerikanske verdensbildet er Pravda i Norge. Enhver som skal opp og frem må kjøpe det ukritisk.

Resultatet nå er at store deler av Balkan er i hendene på SaudiArabia og Tyrkia som er på offensiven for å re-islamisere Balkan. Dette hadde naturligvis ikke gått på skinner såfremt ikke Serbia var militært tilintetgjort og med knust infrastruktur etter depleted uran-bomber.

  I hvert eneste ord Obama har talt i islamske hovedsteder, har budskapet vært at Islam og USA er de nærmeste venner. Det gjelder også for MB.

Gå til kommentaren

drøm-realisme

Publisert rundt 11 år siden

Det som er svært utbredt i norsk Midtøstendebatt er å betrakte Israel-Palestina konflikten nærmest som en konflikt som foregikk i arktiske områder, som levde sitt egetliv som isbjørner og sel. En fristes til å minne om Gregor Kasparovs skille mellom en profesjonell sjakkspiller og en amatør: en mester ser ALLE brikkene på brettet hele tiden, en amatør ser bare noen få brikker.

   Utfra denne skilnaden må vi kunne si at de fleste norske menere om konflikten er noen fryktelige amatører. Det er en rekke faktorer de nekter å se sjakkbrettet og først og fremst lar de seg villede av hva som til enhver tid SIES på engelsk. For begge de to kampfrontene kan dette være fullstendige dekkoperasjoner for hva som egentlig skjer.

   Mitt inntrykk er at politikerklassen i Israel nærmest har psykiske brannsår fra Osloavtalen i 1993. Ikke før var den undertegnet før Arafat gikk på arabisk tv og redegjorde for at det var en Hudabiyaa-avtale,dvs en avtale satt opp for å brytes, en del av PLOs fase-strategi.

   På den tiden var det bare Zeev Binyamin Begin (sønn av King David-terrorist Begin) av etablerte politikere som satte foten ned og sa at Rabin/Peres blir lurt av den palestinske trojanske hesten; selvstyremyndigheten og avtalen var ment som en fase for å destabilisere Israel,ikke for å leve i samforstand.

  Nå er situasjonen omtrent den samme som på 1990-tallet i Israel:  idealistene,"de gode",fredsfolket vil ha forhandlinger for en palestinsk stat, de har god spalteplass i Haaretz. Kynikere,folk som har studert Machiavelli og Clauzewitz og har brutalt realistiske oppfatninger av militære og ideologisk-religiøse spørsmål, mener at en palestinsk stat er begynnelsen til slutten for Israel.

 Som tidligere palestinaaktivist skulle jeg ønsket at dette med 2-stat, en selvstendig palestinsk stat, var noe jeg kunne sluttet meg til, men nå mener jeg at Nei-folket i Israel har en mye mer realistisk oppfatning av dette. Uansett hva de palestinske lederne sier på engelsk på tv,har de oppdratt en helt ny generasjon,via barnehager og tv, til å betrakte Tel Aviv,Haifa,Jaffa,Jerusalem som palestinske byer og det å være shahid,selvmordsbomber,som det aller største en palestiner kan oppnå. Det er the real facts.

   Og så var det brikkene på brettet. Det er unødvendig å snakke om Amedinejad som ikke kan åpne munnen uten å si at Israel skal utryddes, men selve sjefen for sunniislamsk militanse,Muhammed Badi i Muslim Brotherhood,holdt en tale i slutten av september som nærmest er en Al-Qaida tekst mot Israel og Vesten. Full Jihad! er meldingen.

 Dette hadde han naturligvis ikke sagt uten å være informert om at palestinerne satser på en tredje Intifada hvor PA/Fatah vil står sammen med Hamas.  Tiden er på palestinernes side og i det perspektiv er Israel ille ute. På sikt har de ikke noe annet valg enn å foreta seg noe radikalt skal Israel fortsatt kunne eksistere. Synd å si slikt, men sånn står alle brikkene på kartet.

   www.ikhwanonline.com    (sept 30,2010)

Gå til kommentaren

USA/Hamas

Publisert rundt 11 år siden

Isak BK Aavestad stiller spørsmålet om synspunktene i det jødiske samfunnet i USA på Obama-administrasjonen. Nå er det jo slik at det alltid finnes en "taus majoritet" man ikke får kartlagt,men jeg har nå i flere år lest bloggen til David Horowitz Freedom Center hvor Obama-administrasjonen knuses omtrent hver dag. Går man inn på spalten Columnists, er en mange kjente jødiske intellektuelle,kanskje et flertall der?

   David Horowitz har skrevet to bøker om Obama og hans lederskap,Rules for revolution og Breaking the System,som er mye lest og debattert. Nå vil jeg oppfordre Aavestad til å ta en titt på nevnte web og såfremt han ikke finner noe representativt ved det,skal jeg ta for meg andre politiske miljøer

Ett av de helt store problemer Israel har å stri med er innenlandsmotsetningen mellom ortodokse jøder og sekulære israelere. Den første gruppa leder an i demografisk henseende og som vi vet er disse nådeløse hardliners som har backing også fra kristne i USA som også finansierer settlements på Vestbredden.

 Til Leif Gullberg: det jeg har etterlyst i debatt om Hamas i Norge,er en analyse av Hamas adferd både innenriks og utenriks. At Hamas vant et valg er jo ikke særlig annerledes enn at det gjorde både nazister og fascister i sin tid. En kan ikke slutte å analysere utvikling av den grunn.

  Utenrikspolitisk har Hamas blitt et ledd i den aksen som består av Iran-Syria-Hizballah. Såpass mye at Hamas kan ikke foreta seg noe viktig uten at dette er klarert med Damaskus-Teheran som finansierer og militariserer dem. Den andre støttespiller er det globale Muslim Brotherhood som Hamas er den palestinske gren av.

  Det kan fortone seg som om nordmennene bruker lang tid på å forstå enkle saker innen arabisk politisk kultur bygget på Koranens omtale av Muhammed som den største av alle smartinger,en schemer som det står i min engelske koran. Den beste Arafat biografien er skrevet av David Bukay utgitt på The Edwin Mellen Press i 2005.  Her dokumenteres det at Arafat var to personer:Jihadist når han snakket arabisk og sekulær nasjonalist når han snakket engelsk på tv.

   Når det gjelder Hamas er det nøyaktig likedan; ett engelskansikt og ett Jihad-islamsk. Brutaliteten i omgang med egne landsmenn har en nazi-karakter: 7-13 juni 2007 militærkuppet Hamas Gaza og regelrette drepte Fatah-kadre: 161 døde,700 sårete.

   14 august 2009: angrepet på Ibn Taymmiyah-moskeen på Gaza hvor det befant seg rivaliserende islamister:24 døde og 130 såret.

   Det miljøet i verden som best kjenner til tenkeviset til Muslim brotherhood helt fra 1928 er det Koptiske kristne miljøet i Egypt som helt siden nevnte år har vært i større og mindre krig med Ikhwan som det heter. Nå skrives det milevis av kronikker og artikler om Hamas og Midtøsten i norsk presse, men hvorfor er det aldri en journalist (gjerne Sidsel Wold) som spør Kopterne vilke historiske erfaringer de har gjort med Muslim Brotherhood?  Det er åpenbart forbudt fordi det sannsynligvis ville virke som illusjonsnedbygging også for Hamas i engelsk utgave.

  I kjernen av det hele ligger det at i politikk er det store forskjeller på nordiske typer tradisjoner og orientalsk-arabiske. Som gammel Palestinaaktivist vet jeg at det tar årevis å arbeide seg inn til en innlevelse/forståelse av dette og velmente naive nordmenn skjønner vel knapt bæret av Midtøstenpolitikk. Jeg vil tro mange av disse boikott-Israel folkene faktisk forstår ekstremt lite av den nåværende situasjonen i Midtøsten.

http://frontpagemag.com/

Gå til kommentaren

Obama/Israel

Publisert rundt 11 år siden

Nå hadde jeg planlagt å skrive litt om Hamas og Muslim Brotherhood idag men Ole Jørgen Andfindsen klarte dette på en utmerket måte.

Politikerkorpset i Israel holder naturligvis masken og vennskapet med Obama-lederskapet,men leser man israelske nettsteder samt pro-israelske i USA ,er faktisk Obama noe av et hatobjekt i jødiske miljøer. Det er en utbredt oppfatning at hans oppvekst/barndom var så preget av islam at personen selv tenker i den retning. Det finnes på You Tube opptak fra talene til presten Jeromy Wright, som var overhodet i den menigheten Obama vanket,som spruter av aggresjoner mot de hvite og deres makt. Det var en variasjon på temaer som Louis Farrakhan (Nation of Islam) og Malcom X driver/drev på med og sannelig finnes det ikke et fotografi av herrene Obama og Farrakhan i hjertelig samvær.

Det jeg nå skriver finnes ikke i norsk presse. Når man nå skriver om mellomvalget 2 november går det bare på arbeidsløshet og økonomisk krise i USA, men i hvite miljøer har det spredt seg en oppfatning av at en har fått en afro-muslim som president. Hvit arbeiderklasse stemmer nå Republikanerne. Og middelklassen har fått nok skatter og problemer. Det finnes knapt lette håndvåpen å oppdrive i butikkene for øyeblikket.

Heller ikke er det noen som redegjør for at USA økonomisk sett er på avgrunnens rand. I siste måned ble det solgt 3 millioner søvmynter i landet,et investeringsobjekt sammen med gull og platina. Tiltagende mengder folk stoler verken på bankene eller at dollaren holder seg oppegående. En liten fraksjon økonomer mistenker FED-lederne for bevisst å styre dollar i avgrunnen for så å bygge opp en ny global valuta. Kanskje en måte å kvitte seg astronomisk høy gjeld på?

  Neocons som drev fram krigen mot Irak var av den oppfatning at krigen skulle vare i seks uker og koste mellom 50-60 milliarder dollar. Nå viste det seg at krigene Af-Pak og Irak har kostet USA mellom 3-7 trillioner dollar, selv ikke økonomer vet nøyaktig.

  Det alle imidlertid vet er at USA nå befinner seg i en handels og valutakrig mot Kina som kanskje er farligere saker enn Midtøsten også? Kina føler seg militært innringet av USA/NATO og testet denne situasjonen med å sende militærfly til Iran (drivstoff) som deltok i den årlige tyrkiske militærøvelsen.  Og de omdiskuterte russiske rakettene - som Israel har tryglet Moskva om ikke sende til Iran - de ankommer nå til Iran via Venezuela.

  I den nye krigen som før eller senere kommer i Midtøsten, er det nye maktbalanser som støter sammen; Kina og Russland befinner seg som bakspillere for Tyrkia,Iran,Syria,Sudan,Hizballah,Hamas. Amedinejad,Hamas-lederne og Nasrallah i Hizballah er i kjempehumør. Åpenbart er de ganske sikre på at Israel skal få fryktelige skader i neste match.

Og et viktig spørsmål: hvordan vil herr Obama forholde seg? Eller vil det skadeskutte USA begynne å oppføre seg som Frankrike?

Gå til kommentaren

Naivisme

Publisert rundt 11 år siden

Kleivenes: når det gjelder underskriverne av Boikotten mot Israel må man etter mitt skjønn skille mellom to kategorier mennesker: folk som befinner seg i artistiske yrker har bare sjelden noen dyp kunnskap om historie og politikk. Deres standpunkt bygger på inntrykk de får fra tv og media og er av svært emosjonell karakter. Ved neste korsvei kan de mene omvendt?

Det som jeg finner mer interessant er at slike folk som Hans Ebbing og Arild Linneberg,Rune Skarstein,etc - altså profesjonelle intellektuelle - har hengt seg på dette. Det finner jeg meget nedslående for her burde det ha eksistert en innsikt om at Israel er et dypt splittet land som faktisk i militær og geopolitisk henseende er ille ute nå. Turbulens både med USA og EU og Jihadistene vokser overalt rundt dem.

Det mangler en forståelse av at såfremt Israel - som en frontstat mot Jihad - skulle ryke,vil  Europa være neste kampsone.

problemet Norge har er at de som opptrer i media som Midtøsten-eksperter,ofte er apologeter for Islam eller forsøker å gi et bilde av Muslim Brotherhood (stiftet 1928) som nærmer seg det glade vanvidd. Bjørn Olav Utvik og Waage Henriksen sammenligner dette med norsk lekmannsbevegelser og Hans Nielsen Hauge,etc  Jeg skal i en senere artikkel redegjøre for det siste utspillet fra Muslim Brotherhood som viser hvor vanvittig dette er.

Når det gjelder "marxisme" så ble jo denne delt i kommunister og sosialdemokrater etter første verdenskrig. Etter at AKP ble nedlagt,er det knapt noen revolusjonære marxister igjen i Norge og Klassekampen har blitt sosialdemokratisk avdeling for akademikere og intellektuelle. Etter mitt skjønn er de mere typen på globalister av kategorien Erik Solheim,Støre,Stoltenberg; loyaliteten går til ymse overnasjonale prosjekter.

Etter at dette miljøet har vært hurrakorps for Hizballah/Hamas og Islam, har de gravd seg ned i posisjoner de vil få store vansker med å ta seg ut av,om noengang. SV under sperregrensen er et tegn på hva som venter dem.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere