Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Walid- Norge

Publisert rundt 11 år siden

Spørsmålet er om vi ikke må be Walid al-Kubaisi om å melde seg inn i et politisk parti så vi fikk anledning til å tilføre ham noe politisk makt. Nå har han i årevis skrevet riktige og fornuftige saker på dette temaet med islam,innvandring,integrering, men ingen fra makten har bedt ham inn i stats-styring for disse sakene. Synspunktene hans har verken passet pro-islamistene i Klassekampen eller Arbeiderpartiets Thorbjørn Egner-verden.

     Det interessante spørsmål som burde vært undersøkt er dette: i vilken grad er den norske eliten enig i Johan Galtung når hans poeng i siste Dag og Tid er:

Hele Europa kan bli islamisert. Gjer vi motstand,vil den islamske framtida verta hard i staden for mjuk.

     Dette er for så vidt svært beslektet med den linja som Klassekampen har kjørt i årevis,nemlig å være apologet for militant islam med omfavning av Hizballah og Hamas. Det er vanskelig å se hvordan en skal løse disse problemene på Kubaisi-måten så lenge denne blokken av tenkning har så mye makt i Norge.

   Redaktør Bjørgulv Braanen har i årevis hatt for vane å skrive at muslimene er vår tids jøder,noe som vel er samtidens mest skrullete metafor overhodet. Jødene var i mellomkrigstiden en stor ressurs for statene i VestEuropa i kraft av sin energi og dyktighet,de tilførte dynamikk.

   Nå er situasjonen den at jødene i VestEuropa begynner å pakke kofferten og forsvinne til canada,USA eller Israel. Radikaliseringen av de muslimske ghettoene i Europa har fått ekstrem fart på anti-semittismen. Hvis vi nå tok lærdom av hva som skjer i f.eks Frankrike og lot folk som Kubaisi få innflytelse på norsk integreringspolitikk, kan det kanskje være et ørlite håp om å styre unna Intifadaer her?

   I så fall må også Galtungismen og Braanenismen nedkjempes; det er en slags selvmordskapitulasjon. Hvordan gjøre europeere til dhimmier,annen rangs borgere. Konflikten går altså ikke bare mellom militant islam og nordmenn. Den går også mellom nordmenn; de som vil vi skal mykkapitulere for Islam og de som vil ha tradisjonelle sivilisatoriske verdier fra Europa.

Gå til kommentaren

Islam i Europa

Publisert rundt 11 år siden

Det som frambringer disse ord er intervjuet med Johan Galtung i siste nummer av Dag og Tid hvor han prognostiserer at hele Europa kan bli islamisert. Dette er absolutt ingen ny tanke,men en problemstillingen som har vært oppe blant tenkende helt fra 2005 da den første Intifadaen brøt løs i Frankrike.

     Det originale med Galtung er den løsningen han foreslår: "Gjer vi motstand.vil den islamske framtida verta hard i staden for mjuk."  Sagt i andre ord: det Galtung foreslår er at de indo-europeiske folkene i Europa skal kapitulere for de orientalsk semittiske og bli annenrangs borgere under Islam,dvs dhimmier.

    Den aller,aller siste dråpe respekt jeg måtte ha igjen for Galtung forsvant som dugg for sola.Alt er totalt galt ved analysen hans.

    En slik islamsk kolonisering kan ikke under noen omstendighet bli myk. Utviklingen av europeisk politikk viser til at de anti-islamske partiene er i størst vekst,selv Merkel i Tyskland har stått fram og sagt at Multikultur er en fiasko.

   Paramilitære formasjoner har oppstått i en rekke land. England fikk English Defence Leaque utsprunget fra arbeiderklasse-fotballmiljøer. Bare et par år etter stiftelsen har EDL-bevegelsen fått en pan-europeisk karakter og i Frankrike har vi noe som heter Bloc Identitaire som også er militant.

   Helt åpenbart er det slik at den franske arbeiderklassen og folk har grunn til å slåss for oppretthold av sin levestandard mot drastiske angrep fra Sarkozy om å lesse statsgjeld over på folket. Men det som har skjedd i og rundt demonstrasjonene, er at ungjihadene,vandalene,har kommet på banen og plyndrer butikker,knuser speilglassruster og setter fyr på biler. Verst har det gått ut over Lyon, men der finnes også motkrefter som konfronterer UngJihadene.

   Johan Galtung er komplett utenfor situasjonen. Den europeiske borgerkrigen er for lengst igang og den er også grundig analysert av en rekke forfattere hvis bøker ikke omtales i norske media. Udo Ulfkotte: Vorsicht Bürgerkrieg fra 2009 og Bassam Tibis Political Islam fra 2008,etc

Det aller minste man må kunne forvente fra en så pompøs allviter som Johan Galtung (som har hus i Spania) er at han er informert om at Europa ligner mere og mere på den tyske Weimarrepublikken 1919-1933 hvor vold er en daglig foreteelse som bygger seg opp til historiske konfrontasjoner. Det skal bli interessant å se hvor den selvutnevnte stupide "venstresida" ender opp i denne borgerkrigen.

Gå til kommentaren

Balkan-islam

Publisert rundt 11 år siden

Kristian: idag søndag 24 oktober ligger det ute på webben

http://www.serbianna.com

to artikler om islamiseringen av Balkan som er relevant for min oppfatning.Jeg må jo lytte godt til det du sier siden du bor i Beograd,men det er vel den regionen på Balkan hvor islam er minimalt representert. Jeg har overhodet ikke vært der og forliter meg på webber og bøker.

       Skogen for bare trær. Jeg bodde mye i Libanon under borgerkrigene der i sin og skjønte ikke bæret av hva som foregikk rundt meg. Først da jeg kom hjem og fikk perspektiv på det jeg hadde sett og opplevd,skrev jeg mange artikler om Libanon som ble oppfattet av lesere som klargjørende. Om man skal ta antall nybygde moskeer på Balkan og ditto ødelagte kirker og klostre,kan det ikke være tvil om hvem som er på offensiven.

      Det jeg har grunnet på i snart femten år er dette: hva kommer det av at den europeiske kristenheten,inkludert den norske Kirke, ikke har grepet inn for å stoppe tilintetgjørelse og vandalisering av urgamle kristne helligdommer i Kosovo-Albania?

Gå til kommentaren

Balkan-krigene

Publisert rundt 11 år siden

Takk til Knut Nygaard og Per Steinar Runde for kommentarer. det er svært viktige saker vi her beskjeftiger oss med som peker langt inn i Europas framtid. faktisk var den norske offisielle lesningen av Balkankrigene så skandaløst feilaktig at saken ligger som en udetonert bombe over vårt moderne politiske liv.

Tankegangen til militant Islam er svært enkel: å gjenerobre (i fase en) tidligere islamske territorier og gjenopprette Kalifatet som en militær supermakt. Det sentrale fotfestet for dette i Europa er Balkan.  Per Steinar Runde kan bare gå inn på blogger fra Balkan og han kan lese seg matt om islamiseringen som Wahhabier og neoottomanske tyrkere bedriver,for ikke å snakke om Qaidas symbiose med narkokriminaliteten hvis verdenshovedstad er Kosovo.

   Til dine spørsmål om i vilken grad Clinton bevisst slapp inn Islam i krigen,så finnes det utallige bøker som svarer et rungende Ja på det. Ingen av disse bøkene jeg nå oppgir er så vidt jeg vet anmeldt i noen norsk avis, men mange har allerede fått status som moderne klassikere.

John R.Schindler: Unholy terror

Evan F. Kohlmann: Al-Qaidas Jihad in Europe

Shaul Shay: Islamic terror and the Balkans

Christopher Deliso: The Coming Balkan Caliphate

     Nå ble jo det offisielle Europa så sjokkert over at Wienerinnbyggerne ville ha ut islam,men da er det nyttig å vite at allerede på 1990-tallet var Wien et slags logistikksenter,banking,våpenhandel for Izetbegovics hellige krig. Den bosniske ambassaden i Wien var viktig samt at det albansk-kosovo apparatet(UCK) sanket eller presset penger ut av diasporaen fra Wien og kjøpte våpen for narkopenger. Jeg tror altså wienerne har en meget framskreden forståelse av hva som har skjedd og skjer rundt dem.

    Alle som har fulgt Jihadbevegelsene gjennom det siste tiåret vet at i propagandaen har de skrevet og snakket mye om tilbakeerobringen av Al-Andaluz,sørSpania. Og jeg tror at den langsiktige planen går ut på å ta Europa i en slags knipetangsmanøvre,dvs fra Balkan over Wien og fra Andaluz over Barcelona og Marseilles. Europere tenker i tyve og tredve år,islamister i femti og hundre år.

   Det som naturligvis ryster verdenspolitikken og ikke omtales i norsk presse,er  at Tyrkia har gått i allianse med Iran/Syria. Den uttalte politikken til Erdogan er neo-ottomanisme,dvs bygge opp et nytt Ottoman-kalifat med Ankara som hovedstad.

   Nå ser vi da også at Kina deltar i tyrkiske militærøvelser med kampfly. En kan bare lese den kinesiske militærteoretiker Su Zin som Maos skrifter bygger mye på. Husk at Mao allierte seg med Kuomintang mot Japan. Når Japan var beseiret slaktet han Kuomintang.

   Vi må være åpen for følgende scenario: Kina allierer seg med Iran-Tyrkia aksen i krig mot Vesten og Nato. Fra før av er både Kina og Russland allierte og begge bygger seg opp i den militante anti-Israel-aksen i Midtøsten. Det kan bli krig av mindre. Og blir den regional med Kina som bakspiller?

Gå til kommentaren

Norsk medspill

Publisert rundt 11 år siden

Det lar seg forstå at Norge hang seg på NATO i 1948 selv om trusselen fra Sovjetunionen på den tiden var blåst opp ekstremt. Sovjet var industrielt en ruinhaug og i store deler av Imperiet hersket sult langt oppover 1950-årene.

   Men etter at Sovjet ramlet sammen i 1991 oppkom et nytt konsept først uttalt av Bush senior: The New World Order. Det betydde ikke noe annet enn at eliten i den europeisk-amerikanske verden betraktet situasjonen moden for å ny-kolonisere verden på nytt. Denne nyordningen har foregått med økonomisk krigsføring,IMF og Verdensbanken, og med kulturell/psykologisk krigføring gjennom tv: hvordan omdanne mennesker til loyale engelsksnakkende konsumenter av varer og tjenester i det globale landsbyen.

    For å få til alt dette må naturligvis anstøtsteinene fjernes en for en; Først Balkankrigen hvis siktemål var å ødelegge den Jugoslaviske armeen som var Europas fjerde største.

   I den anledningen laget man et nytt konsept for NATO som Verdenshær for en UNIPOLAR verden ledet av USA, FN skulle ta seg av humanisme og politisk korrekthet som påbud.

Faktisk er det slik at Norway -trass i retoriske finter og røyklegging - i forhold til sitt folketall har vært en av de ledende stater for New World Order-prosjektet. Utdelingen av milliarder av kroner til gjennomkorrupte stater har langt mere med militær og energitenkende geopolitikk enn "humanisme" å gjøre. F.eks: Sudan,Pakistan,Zimbabwe,etc   Norge fikk også rollen som fredsbyggeren og brukte ytterligere milliarder på å bygge amerikansk fred i verden. Tamilene ble så rasende på fredsmekler Erik Solheim som det går an å bli.

     Denne type tenkning kunne jeg fortsatt med,men det skulle være unødvendig: vi må slutte å skrive/snakke så mye om USAs barbariske nykoloniale kriger og heller bruke kreftene på å analysere Norges medvirkning. Pr.innbygger er det knapt noe land som leverer så mye våpen,eller våpenkomponenter, til de krigene vi klager over.

   Nasjonen Norge har i dette øyeblikk ikke noe forsvar,Hans Majestets Garde skal forsvare Oslo. Nybygde fregatter skal ikke på havet for å vise flagg langs grensene.

    Det norske forsvaret handler ikke om Norge lenger, men om the New World Orders kriger som overhodet ikke tar slutt. Det som står på dagsorden nå er Jemen,Somalia og Iran. Er det noe menneske som innbiller seg at ikke Norge direkte eller indirekte vil medvirke her?

   I Europa har vi sett at enkelte land trapper ned medvirkningen i USA globale krigskonsept,det burde også Norge gjøre etter min oppfatning under forutsetning at vi brukte alle disse pengene på et høymoderne og dyrt norsk forsvar for Norge. Det andre jeg ønsker meg er grensepoliti langs alle grenseoverganger som stoppet narko-kriminelle,trafficking og illegale. Hva er vitsen med å sivilisere provinser i Afghanistan såfremt Norge synker ned i et slags venteværelse for tredje-verden-kultur?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere