Dag Herbjørnsrud

Alder: 50
  RSS

Om Dag

Idéhistoriker, sakprosaforfatter, Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI), www.sgoki.org. Siste bok: "Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid" (Scandinavian Academic Press, aug 2016)

Følgere

Publisert rundt 5 år siden

Takk, jo - gode nyanser: Det spørs jo hva man vektlegger mht Markus, Antonius, Klemens, Augustin osv opp mot eksistensen av kirkesamfunn i Romerriket (som altså ikke gikk over til kristendommen før 380-tallet). Poenget er vel også at det ikke var noe "vestlig" eller "østlig" kultur på den tiden. Det som i dag kalles Italia, Spania, Algerie, Egypt osv kan nok vel så gjerne forstås som en del av en middelhavskultur.

I det minste så både Klemens (rundt år 200) og Augustin (rundt 400) ganske annerledes på kristendommens opprinnelse  enn det man gjør i norske lærebøker i dag. I min nye bok "Globalkunnskap" (se spes s. 278-288) siteres det mer fra både Augustin, Josefus og Klemens m.m. - i tillegg gjennomgås det hva Dante skriver i sin "Komedie" om de kristne og frelse mht India, Persia og Etiopia (og ang norskekongen), se spes s. 322-332. 

Info om boken: http://spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=890

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
enig i at Herbjørnsrud skal ha honnør for å bringe større klarhet omkring kristendommens grunnlag. Mine innlegg er naturligvis ikke (!) å forstå som en korreksjon; men bare som et bitte lite supplement på siden. I.o.m. at han skriver her på VD, så oppfatter jeg det som relevant og legitimt å kommentere slik jeg her har gjort.

enig, bra med både supplement, utdypninger og debatt

Gå til kommentaren

Augustin, Klemens og kirkefedrene

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.
Jeg syns mye av det du skriver er interessant, men er ikke helt overbevist enda.

Du avslutter hoved innlegget ditt med at; dagens norske kristendom stammer hovedsakelig fra Asia og Afrika. Men dette handler om mer enn bare Augustin.

Gode poenger - jeg prøver vel å merke ikke overbevise, mitt kall er kun å korrigere tendensiøse påstander i leksikon, utdanningsvesenet og hos andre som gir inntrykk av å presentere "sannhet" om historiske forhold. 

Kronikken i Vårt Land tok altså for seg en del fra NT, Jesu fødsel og det som regnes som den viktigste (påståtte "vestlige") teologen, altså Augustin - som omtalte seg selv som afrikansk, jf hans mor Monica fra amazighene ("berbisk"). Du tar inn nye elementer, som vel å merke også omtales i boken "Globalkunnskap": http://spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=890

Et poeng i kronikken/boken er dog det problematiske med å den relativt nye tanken om at det er noe østlig eller vestlig innen kristendommen/kulturen. Derfor heller ikke sagt at kristendommen bare er asiatisk/afrikansk, men at man trenger mer 

I tillegg til den etiopiske hoffmannen og den regionens Aksum som verdens mulige første kristne stat, kan det jo også nevnes at disippelen Thomas skal ha dratt til Kerala, India, der det skal ha vært et levende kirkemiljø i snart 2000 år (holder her nestorianerne i bl.a. Kina utenfor). Spørsmålet er jo også hva man da skal vekte som det mest sentrale mht kristendommen - også mht at dagens pave er fra Latin-Amerika og at over 60 prosent av jordens kristne bor utenfor det påståtte Vesten.

Det er verdt å merke seg at Antoni skrev og talte på koptisk - i likhet med flere av ørkenfedrene.

Du viser til Alexandria: Der er Klemens av Alexandria (150-216) den kanskje mest sentrale oldtidsteologen. Han så ikke på gresk kultur helt slik man gjør i dag - han understreket bl.a. hvordan egyptere, indere og kaldeere spredte filosofi til grekerne - og han henviste til hvordan Persia bragte de tre vismenn til Frelseren (se s. 63-63 i Globalkunnskap-boken, jf henv)

I likhet med den kristne lære kan også gresk og Middelhavets kultur forstås på flere måter, avhengig av hva man ønsker å betone,

DH 

www.sgoki.org

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.
Augustine kom vel også til tro mens han var i Italia, og var under inflytelse av kirken der før han reiste til Nord Afrika. Simplician av Milano var den som forberedte han for dåpen, og regnes som en av dem som fikk han omvendt.

Mange interessante poenger og nyanser her. Historien kan forstås og fortolkes på flere måter - kronikken min i gårsdagens Vårt Land gikk slik mest på å nyansere dagens bastante, vestliggjørende fremstillinger i leksikon og utdanningsvesenet.

Enig i at dagens luthersk-protestantiske kirker i Skandinavia er noe annet enn Augustin og de egyptiske ørkenfedrene, men for å ta utgangspunkt i kristendommens opprinnelse og i den viktigste teologen fra oldtiden - så kan man se at Augustin var opptatt nettopp av å betone at han var afrikaner og ikke romersk. 

I "Bekjennelser" (398) kan vi lese at hvordan det var i Nord-Afrika at omvendelsen til sin mors tro (hun synes å være amazigh/berber) synes å ha begynt. Augustin skriver at "allerede i Kartago var det en mann ved Elidius som offentlig talte mot manikeerne og diskuterte med dem. Og hans tale begynte å virke på meg..." (se s. 285 i boken "Globalkunnskap")

Det stemmer at det var Ambrosius som døpte ham i Milano - men som nevnt er Ambrosius et begrenset forbilde med tanke på hans jødehat.

Leser vi brevene til Augustin, kan vi se hvordan han argumenterer mot den romerske biskopen Julian av Puglia - som når denne støtter teologien til Pelagius. Julian bruker som nedsettende argument at Augustin "bare" er en afrikansk etterkommer av fønikiske Hannibal fra Kartago, men Augustin svarer tilbake med at han ikke skal undervurderes fordi "jeg er bare fønikisk". Det synes lite belegg for dagens fremstillinger av Augustin som romersk og europeer, i det minste var det ikke slik han selv oppfattet seg - han vendte da heller aldri tilbake til Europa/Milano i de over 40 årene han levde.

Kronikken forsøkte å vise hvordan en del av dagens vedtatte sannheter - og forståelsen av de første kristne som "romerske", jf også ørkenfedrene  - kan nyanseres.

For mer om Augustin og hans bakgrunn, se feks også Mark Ellingsen: "The Richness of Augustine" (2005): https://www.amazon.com/Richness-Augustine-Contextual-Pastoral-Theology/dp/0664226183

Gå til kommentaren

Disiplene

Publisert rundt 5 år siden
Spørsmål: Hvem er dere her? Var de vi som skulle gjøre disiplene om til disipler, eller var det disiplene som skulle gå ut i hele verden og gjøre den (folkeslagene) om til disipler?

gode spørsmål - jeg har dog ikke noe godt svar her og nå

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere