Chris Svendsen

Alder:
  RSS

Om Chris

Mandag 19. juni 2017: Ja ja, da har jeg fra VD's egen religions- og debattredaktør, Alf Gjøsund, fått bekreftet det jeg fryktet; mitt valg om å bruke ordene "kynisk" og "manipulerende" om Ervin Kohn er personangrep og brudd på god debattskikk, mens det at andre kaller meg for bl.a. jødehater, antisemitt og psykotisk, hverken går under personangrep eller brudd på nevnte debattskikk. Det viser seg også at moderatorer har enten ikke lengre mulighet for å redigere kommentarer og fjerne det de anser som personangrep og/eller avsporing (slik de gjorde tidligere), eller så overstyres de av nevnte debattredaktør. Det er både skuffende og opplysende, og det var som jeg fryktet, den nåværende redaksjonen drar VD ned i gjørmen. Jeg kan ikke akseptere en slik inkompetent og arrogant ledelse, det er alt for mye forskjellsbehandling og hykleri, og ettersom det er umulig å få noen vettuge svar fra Gjøsund, blir dette det siste jeg skriver her inne. Det er en god stund siden jeg var aktiv her, og jeg er uansett bare en tilfeldig person på et random debattforum, så ingen vil merke mitt fravær. Jeg har dessuten også informert Gjøsund om hva jeg mener om alt dette, og alt avhengig av hvor mottakelig han er for kritikk, så skal du ikke se bort ifra at jeg blir suspendert/utestengt. Så... god sommer folkens! :)

Følgere

(http://islamqa.info/en/14231)

Det er viktig å påpeke at ikke alle muslimer er like, akkurat som at mennesker av andre religioner heller ikke er like. Det finnes forskjellige retninger/tolkninger innen islam, hvor alle påstår det er de som har rett, men også innenfor disse grupperingene er det uenighet om hva som er den egentlige islam.

Dessverre så er det de mentalt ustabile muslimene som utgjør størsteparten av mediebildet, med bl.a. ISIS, Boko Haram, Al-Qaida og Taliban i spissen, til tross for at majoriteten av verdens muslimer naturlig nok både fordømmer og tar avstand fra alt det disse grupperingene står for.

Så, hva er det som får disse såkalte islamistene til å tro at det å drepe andre mennesker, både voksne og barn, at det er å gjøre (deres) gud's verk? De ser ikke på seg selv som onde eller monstre, de ser på seg selv i et positivt lys. Men på et eller annet tidspunkt må man stille seg spørsmålet; hvor er det de får ideene sine fra?

Svaret på det er nok individuelt, ettersom all religion handler om personlig religionsforståelse, men man trenger ikke lete lenge før man ser spor av tekster som lett kan "misforstås". La oss ta for oss IslamQA, en fatwa-side som bl.a. Islam Net har en sterk forkjærlighet for. Ettersom det jeg forstår så er det ikke mange andre muslimer i Norge som setter sin lit til denne siden, heldigvis, men det er likevel interessant å lese hva som står der.

Jeg har linket til et eksempel hvor en person har skrevet inn og stilt et spørsmål ang. frafall innen islam, fint oppsummert i siste setningen; "Kan vi anse disse personene som frafalne og dermed drepe dem?". (linken her er til den originale, engelske teksten, så du kan fint klikke deg inn og lese hele selv, mens min kommentar her er et kort utdrag av hva som står der.) Artikkelen ser både på dette med direkte frafall, og på forskjellige former for krigføring mot islam.

Først blir vi informert om at personlig religionsforståelse, tolkning og logikk ikke er relevant, men at en muslim skal følge bestemmelsene basert på bevisene fra Koranen og Sunna (som ifølge wikipedia enklest kan forklares som det Muhammed sa og gjorde), og at det er avgjørende at sharia går foran alt annet. (dette er forresten nøyaktig det som lederen av Islam Net, Fahad Qureshi, til stadighet gjentar.)

Frafall/apostasi skjer enten pga.;

 • hva du har i ditt hjerte, dvs. at du ikke tror på Allah, at du tror det finnes en annen skaper, eller at du hater Allah og/eller hans profet.
 • hva du sier, som f.eks. å krenke Allah og/eller hans profet.
 • hva du gjør, som f.eks. å tilbe en avgud, vanære hellige skrifter (usikker på korrekt definisjon av "Mus-haf"), eller å ikke be.

Den som har begått frafall skal ikke bli henrettet umiddelbart, spesielt ikke dersom hans frafall skyldes at han har tvil. Han skal bli spurt om å angre, og få sjansen til å returnere til islam og finne ut av sin tvil, om han har noen. Dersom han fremdeles står på sitt, skal han henrettes. Den som har begått frafall skal ikke bli henrettet før han har blitt spurt om å angre tre ganger, etter en tenkepause på tre dager. Autentiske hadith tilsier at det er avgjørende at den som begår frafall skal henrettes. Profeten selv skal ha sagt; "Den som endrer sin religion skal henrettes.".

Det snakkes videre om krigføring mot islam, og at det ikke kun begrenser seg til å sloss med våpen, men at det også kan gjøres med å verbalt sverte/krenke religionen, profeten eller Koranen. Verbal krigføring mot islam er i noen tilfeller verre enn det å sloss med våpen. Ibn Taymiyah sa: "Det finnes to typer krigføring mot islam; fysisk og verbal. Verbal krigføring kan være verre enn fysisk krigføring, noe som også er grunnen til at Profeten pleide å drepe de som drev verbal krigføring, mens han lot noen av de som drev fysisk krigføring gå. Denne bestemmelsen/dommen skal bli brukt mer strengt etter Profetens død.".

Ut ifra denne lille artikkelen får vi altså vite følgende; Muhammed, profeten selv, som blir sett på som den perfekte muslim, var ikke ukjent med å ta livet av andre mennesker, spesielt dem som bedrev verbal krigføring mot islam. Krigføring mot islam, enten fysisk eller verbal (som f.eks. krenking av Allah, Muhammed eller Koranen), skal ses på som apostasi, og straffen for dette er døden. Kan det være at ISIS og deres medsammensvorne henter sin rettferdiggjørelse fra det som IslamQA her skriver/siterer?

(I slike tilfeller vil koransitatet "Det finnes ingen tvang i religionen." alltid dukke opp, noe som gjør at vi sitter igjen med en aldri så liten selvmotsigelse; Det er med andre ord ingen tvang i religionen, men straffen for å forlate den er døden. Det er helt opp til den enkelte om han/hun vil forbli muslim eller ikke, men straffen for frafall er døden.)

Så spørs det bare, hvor mye skal man tro på det som står skrevet på nettet? Hvor mye skal man tro på alle de forskjellige tolkningene og oversettelsene? Ikke minst, hvem er det som har definisjonsretten på hvordan islam er og hvordan islam ikke er? Og hvor troverdig er egentlig både Koranen og hadith i forhold til hva en evt. eksisterende Allah egentlig mener?

Hovedproblemet vil alltid være de "hellige" skriftene. Så lenge det eksisterer religiøse skrifter som uten problem kan "misforstås" slik bl.a. Al-Qaida gjør, vil det alltid eksistere muslimske terrorister. Hvordan kan dette problemet løses? Jeg har ikke peiling, men tror deler av svaret ligger i en kraftig reformasjon av hele religionen. Problemstillingen er den samme for alle religioner så lenge man har skrifter som påstår de er enten ufeilbarlige og/eller inspirert av gud selv; hvordan kan man gå bort ifra innholdet uten å påstå at vi - mennesket - vet bedre enn gud?

Gå til innlegget

En ubrukelig, udugelig og inkompetent Gud?

Publisert nesten 8 år siden

En gud som hjelper sine troende å finne bilnøkler, vinne fotballkamper, bestå viktige prøver/tester/eksamener, ja til og med vekke døde mobiler til live, men som ikke er i stand til å forhindre nedskyting av fly, barn som dør av kreft eller massakre

En gud som hjelper sine troende å finne bilnøkler, vinne fotballkamper, bestå viktige prøver/tester/eksamener, ja til og med vekke døde mobiler til live, men som ikke er i stand til å forhindre nedskyting av fly, barn som dør av kreft eller massakre av ungdommer... hva er det som får tilsynelatende oppegående mennesker til å tilbe en slik gud?

Hvor naiv må man være dersom man tror dette er en god gud, en verdig gud? En allmektig og ikke minst rettferdig gud? Hva er det som gjør så mange mennesker så desperate etter å tro, handler det kun om indoktrinering og/eller kognitiv dissonans? Hvilke hendelser/erfaringer er det som gjør at man ukritisk aksepterer eksistensen av en slik gud?

Sukk. Dessverre så er følgende sitat (fra videoen "Sam Harris - Morality and the Christian God") meget passende, og den belyser hvor kvalmende slike mennesker faktisk er;

"This kind of faith is the perfection of narcissism; "God loves me, don't you know? He cured me of my eczema. He makes me feel so good while singing in church. And just when we were giving up hope he found a banker who was willing to give my mother a mortgage." Given all that this God of yours doesn't accomplish in the lives of others, given the misery that's being imposed on some helpless child at this instance, this kind of faith is obscene.".

PS: Og ja, Gud kan faktisk redde din mobil: "God Resurrected My Cell Phone".

Gå til innlegget

William Lane Craig, Gud og Utøya.

Publisert over 8 år siden

Tidligere i dag skrev Kjell Bjørn Veland i en annen tråd at "Selvfølgelig gjør da Gud med sin skapte skapning slik han selv vil.", noe som gjorde at det gikk et kaldt gufs nedover ryggen min. Det siterte minner skremmende om noe som William Lane Craig har sagt (ca 01:46 ut i videoen):

"How could God command that children be killed, because these are innocent. And I think what I would want to say there is that God has the right to give and take life as he sees fit. Children die all the time, every day. People's lives are cut short. God is under no obligation what so ever to prolong anyone's life another second, so he has the right to give and take life as he chooses.

More over, if you believe as I do in the salvation of infants or children who die, what that meant was that the death of these children meant their salvation, they were recipients of an infinite good as a result of their earthly faze of life being terminated.".

Dersom dette stemmer, at Gud kan gjøre - og gjør - akkurat hva han vil med sine skapninger fordi han er Gud, så forklarer det iallfall hvorfor det er så mange troende som er livredde for han!

22. juli. Utøya. Mange kristne takket Gud fordi han holdt sin beskyttende hånd over deres unge håpefulle. Jeg har fremdeles ikke hørt en god forklaring på hvorfor den samme Gud ikke holdt sin beskyttende hånd over ALLE unge håpefulle, hvilke kriterier han baserte sin beslutning på, men det er visst dessverre store begrensninger i Guds kraft her på jorden. Kanskje det er det som menes med at Guds veier er uransakelige?

Jeg tviler på at mange kristne ser på 22. juli som en dag med frelse fordi Gud - om man følger Craig sin morbide tankegang - på denne gledens dag forærte deres barn med "infinite good" ved å la dem bli drept.

Nei huff, William Lane Craig er en forferdelig mann, og en katastrofe for sin (versjon av sin) religion. Eller som Thunderf00t sier avsluttende i videoen: "Let me just make this clear; God doesn't kill people, people WITH God kill people. When you can justify the slaughter of children as an absolute good because you think a magic being said it was good, you're not moral, but a monster.".

PS: Snakker Craig her spesifikt om Utøya? Nei, han snakker om generelt sett, "the salvation of infants or children who die", og siden jeg ikke vet hans aldersbetingelser for å være "children", vet jeg ikke om hans idé om frelse også gjelder for Breiviks uskyldige ofre. Det minker uansett ikke Craigs kvalmende religiøse glorifisering av barnedrap.

Gå til innlegget

De Kristnes regjeringsbløff.

Publisert over 8 år siden

Vi har i den senere tid blitt informert om at De Kristne er klare for å inngå regjeringssamarbeid med FRP og Høyre. Men hva mener egentlig FRP og Høyre selv?

Lisa Charléne Hasselberg (står på 4.plass på Stortingslisten i Oslo for partiet De Kristne) er den som har presentert oss for disse storslåtte planene:

 • "De Kristnes mål er å komme i regjering på første forsøk, og komme i vippeposisjon i regjering med Frp og Høyre - og der være et nødvendig verdikorrektiv i de viktigste spørsmålene.".
 • "Jeg GLEDER meg til De Kristne skal gå i forhandlinger med Frp! Og Høyre.".
 • "Og i regjering vil vi gå i forhandlinger med de to andre(!) partiene: Frp og Høyre.".
 • "Heldigvis er det god sjanse for at vi både kommer inn på Tinget og i regjering.".
 • "Det er ikke noe parti som har et program som det De Kristne har - og De Kristne ønsker å gå inn som verdikorrektiv i regjering sammen med Frp og Høyre.".
 • "De Kristne er mye mer reell garantist for en borgerlig regjering! Den nye regjeringen mangler noe vesentlig - og svaret kan kun være: De Kristne.".
 • "De Kristne + Frp + Høyre = Borgerlig flertallsregjering med verdikorrektiv!".
 • "Med De Kristne på vippen for deg, vil vi få mye mer innflytelse enn prosentoppslutningen tilsier - fordi regjeringen da faktisk blir avhengig av De Kristne for å ha en flertallsregjering.".
 • "Både Siv og Erna vet godt om De Kristne og regjeringsplanene våre, og dette må de ta stilling til etter valget.".
 • "De Kristne er limet i en borgerlig flertallsregjering! Målet er derfor klart: Vi vil inn på Stortinget, og rett i regjering!".
 • "De Kristne er svaret for et regjeringsskifte med en borgerlig flertallsregjering! Det er ikke noe annet parti enn De Kristne som kommer til å gå i regjering med Frp og Høyre. Så de trenger oss og vi trenger dem - for Norge trenger sårt et regjeringsskifte!".

Osv, osv.

Jeg ble nysgjerrig på dette, så jeg kontaktet både FRP og Høyre (via deres Facebook-sider). Jeg spurte om de var klar over De Kristnes politikk og regjeringsplaner, og om de var innstilt på å inngå regjeringssamarbeid med dem. Her er svarene jeg fikk:

-Høyre:
"Takk for at du deler dine refleksjoner med oss. Høyre ønsker en firepartiregjering. Med KrF, Venstre, Høyre og FrP. Alle partier på høyresiden i politikken er enige om at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering. Vi har dialog med KrF, Venstre og FrP med tanke på regjeringsplaner. Og bare de.".

-FRP:
"Takk for viktig spørsmål. Frp kjenner selvsagt til De Kristne. Men dette er et miniparti som aldri vil komme inn på Stortinget, og som står fjernt fra Frp i mange saker. Frp vil kun forhandle med Høyre, Venstre og KrF om en borgerlig regjeringsplattform.".

(Jeg vet ikke om Hasselberg og De Kristne har mottatt annen informasjon fra disse partiene enn det som er nevnt her.)

Hvorvidt Hasselbergs påstander om at "Det er en folkebevegelse der ute", "Responsen er enorm" og "Det bobler i hver en krik og fjord" stemmer eller ikke får vi ikke svar på før i neste uke, men hverken FRP eller Høyre er altså interessert i å inngå regjeringssamarbeid med De Kristne.

I denne sammenheng synes jeg det er passende å bruke Hasselbergs egne ord - som ble brukt for å "irettesette" en meningsmotstander tidligere her på VD - for å beskrive situasjonen: "Du må sette deg inn i tingene før du er så bastant, så du ikke sprer usannheter og direkte feilinformasjon.".

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere