Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Overrasket av håpet.

Publisert over 3 år siden

Hva er fundamentet i det kristne håpet? Kan slektens håp i Kristus virkelig forandre våre liv og den verden vi lever i? Og hvordan kan disse som følger Kristus være med å bringe lys og håp til en trengende verden?

Det er en person blant mange røster i dagens samtaler og forkynnelse om disse emner som virkelig har fått meg til å stanse opp og se meg omkring. Han har bidradd til å vise meg gjennom sin glimrende undervisning den store forskjellen det er på ved eget valg å gjøre Jesus til en del av sitt liv, og til å oppleve at det er Jesus som gjør oss delaktig i sitt liv og sitt rike.

Han viser oss hvordan vi alle er en del av the Eden Story - the Abraham Story - the Israel Story og the Jesus Story. Samtidig er det vesentlig å peke på at oppstandelsen langt i fra "bare" er "the happy end", men "a new beginning"!

Han utforderer oss med et dyptgripende forslag: Hvordan vil det se ut om vi tar på alvor at Gud ser ut som Jesus?

I den pågående debatten om synd og straff holdes det fram at det faktisk er mulig å tolke det bibelske materialet slik at straff for synd er det samme som syndens naturlige konsekvenser.

Det er N.T. Wright jeg skriver om. Som en kort intro legger jeg ved 16 minutter fra "Surprised By Hope":

https://youtu.be/yRnXmn8X48M

Om noen finner det givende legger jeg ved en lengre sak i tre deler. Cruciformed: Living in Light of the Jesus Story.

https://youtu.be/rnM6gkn5z74

 

Gå til innlegget

Da det ble et skikkelig rabalder,

Publisert nesten 4 år siden

Vaktmesteren ved Augustinerklosteret trasket langs hovedgaten i Wittenberg. Under armen hadde han en plakat med 95 teser som professoren og munken Martin Luther ville diskutere med andre akademikere. Datoen var 31.oktober 1517, og det ble et skikkelig rabalder.

Spørsmålet om pavens myndighet dukker opp alt i tese nummer fem: "Paven hverken vil eller kan ettergi andre syndestraffer enn dem han selv har pålagt enten ut fra egen avgjørelse eller med grunnlag i kirkeretten." (Verker i utvalg, 1:265)

Luther vil sette fingeren på at synd er og blir et forhold mellom mennesket og Gud, ikke mellom mennesker og kirken.

Reformasjonen førte dessverre ikke til at avlat ble avlegs i Den romersk-katolske kirke. Det ble forbudt med salg av avlat på 1550-tallet. Men avlat i seg selv praktiseres.

Hvert 25.år er et jubelår i Den katolske kirken. Da kan man få spesiell avlat. Pave Frans innførte et ekstraordinært jubelår fra 8. desember 2015 og ett år fram. Da åpnes den såkalte hellige dør i Peterskirken og andre valfartskirker, og de som går gjennom døren, får ettergitt all timelig straff for sine synder. Denne ettergivelsen av straff kan man få, ikke bare for seg selv, men også for avdøde mennesker. Det går fram av paragraf 1498 i den katolske katekisme.

"Ved avlat kan de troende oppnå for seg selv og også for sjelene i skjærsilden ettergivelse av den timelige straff som følger av synd"(Den Katolske Kirkes Katekisme, par 1498).

Dette viser at tesene ikke har hatt noen særlig effekt på avlatstanken. Praksisen med avlat har fortsatt, selv om misbruket som skjedde med handel av avlatsbrev ble avskaffet. (Utdrag fra Tidens Tale oktober 2017)

Professor Walter Veith er en vokter på muren som formidler en apell til sine protestantiske medvandrere på en troverdig måte med veldokumentert stoff fra fortid og nåtid. Dette gjør han så grundig at  mange faktisk hører etter. Han angriper ikke katolske troende, men retter søkelys på et system med enorm makt over massene!

Appeal to the Protestant Brethern

https://youtu.be/0geJ79PjkYE

Gå til innlegget

You`re Included - Karl Barth and His Theology

Publisert nesten 4 år siden

En økende interesse for Karl Barth`s teologi spesielt i USA har etter manges mening gitt liv til forkynnelsen av evangeliet på en forfriskende måte. Det som har gitt forkynnelsen ny vitalitet er fokuset på utvelgelsen av mennesket før skapelsen. Det har i lang tid vært toneangivende å kun ta utgangspunkt i fallet som igjen ga en ubalansert syndfokusert forkynnelse istedenfor Guds opprinnelige plan som viser menneskets unike plass som en skapning i Guds bilde med et unikt fellesskap med livet og samspillet i den treenige Guds liv. En virkelig god samtale om dette på 33 minutter gir et unikt innblikk i Karl Barth og andres framstillinger med Jesus i fokus.

Dr.Deddo discusses the importance of theologian Karl Barth. He is important because he pointed to the gospel, and God as he revealed himself in Scripture.

Dr.Gary Deddo works for Grace Communion International Seminary. He has also autored "Karl Barth`s Theologi of Relatione" and "George McDonald: The Devotional Guide to His Writing."

https://youtu.be/182onUelpGE

 

Gav det mersmak finnes det mye godt stoff her:

https://www.gci.org

Gå til innlegget

Folk og røvere i Vatican City

Publisert nesten 4 år siden

Ut fra reformasjonen kom to oppfatninger om frelsen. Den ene grunnlagt på kirkelig tradisjon, den andre grunnlagt på Bibelen. I dag hevdes det av begge parter at den opprinnelige uenigheten er over, og mange spør med rette om "dødssåret" virkelig er leget?

Etter to smertefulle operasjoner etter en krigsskade, innså Ignatius at hans karriere som soldat var over. Mens han var på sykehuset, med høy feber på grunn av skaden, sies det at han fikk syner av jomfru Maria, og han avla løfte om å tjene kirken resten av sitt liv. Den protestantiske historikeren Wyile sier at "han som la seg ned på sin seng som en ivrig soldat for keiseren, reiste seg fra sengen som en enda med glødende soldat for paven.

Jesu selskap ble en totalitær institusjon som krevde fullkommen lydighet mot en ufeilbarlig kirke og en ufeilbarlig pave. Deres reglement krevde at medlemmene forkastet alle motstridende meninger eller vurderinger, inkludert deres egne.

Dette gjorde jesuittene til et våpen som ikke bare la hindringer i veien for reformasjonen, men som også organiserte en motreformasjon, som vant tilbake mye av det som Rom hadde tapt. "Og det må bekjennes",sier Wylie, "at disse nye soldatene gjorde mer enn hele den franske og spanske hær for å legge hindringer i veien for protestantismens framgang, og enda en gang knytte seier til det romerske banner".

Tyskerne hadde forlangt et eget kirkemøte for å ta opp spørsmål som reformatorene hadde satt på dagsordenen. Keiser Karl V, som ønsket å forene sitt imperium, var enig. Han visste at mange dyktige biskoper ønsket reform, og at paven ikke var likegyldig til deres ønske. Men Karl V hadde ikke regnet med jesuittene!!

Jesu selskap var bare fem år gammelt da kirkemøtet ble holdt i Trent i Nord-Italia i året 1545. Jesuittenes slagord var ubarmhjertig undertrykkelse av kjetteri. De søkte intet kompromiss med reformatorene!

Nå har verden fått den første jesuittpave noensinne. Han tar verden med storm med sin vennlige og ydmyke framtoning. Han blir mottatt som en superstar av massene og samler overhoder fra alle religioner "under sine vinger". Og hele verden undrer seg!

 Walter Veith tar oss også med inn i katolske skrifter som belyser både historien og nåtidens hendelser bedre enn de fleste i serien "Darkness Before Dawn". Her med programmet "Conflict to Communion"

https://youtu.be/kTPPzmmzFCQ

 

Gå til innlegget

Avlat anno 2017?

Publisert nesten 4 år siden

 

Skjedde det en listig forandring i Trent?

En betydningsfull, subtil forandring, men som mange ikke er klar over, fant sted i den katolske læren om rettferdiggjørelsen under kirkemøtet i Trent. Læren fra Trent var ikke den rå legalismen som Luther møtte flere år tidligere da Tetzel solgte avlat, hvorved man trodde at folk kunne kjøpe tilgivelse.

Reformasjonen hadde spredd seg seg for vidt til at dette lenger kunne godtas, selv av biskopene.

Det som ble gjort i Trent var å sette Den Hellige Ånds gjerninger istedenfor Kristi gjerninger som vår frelse, slik at Den Hellige Ånd ble gjort til vår rettferdiggjører istedenfor Kristus. Trent gjorde Den Hellige Ånds forvandlende verk ved den nye fødsel og helliggjørelsen til grunnlaget for rettferdiggjørelse istedenfor Jesu fullkomne gjerning for oss.

Selv om Den Hellige Ånds gjerning i oss er viktig i frelsesplanen så er ikke Den Hellige Ånd vår rettferdighet som vi blir frelst ved. Det er bare Jesus som den andre Adam og slektens nye stamfar og rettferdighet!

Vi er nå inne i 500 år jubileet for reformasjonen. Det hevdes at protestene er over. Er de nå det? Jeg tror det er sunt å sette seg litt inn i detaljene og flisespikkeriene som noen sikkert vil kalle det.

Dr Walter Veith har beveget seg fra katolikk til ateist. Og siden fra ateist til protesant som han med rette framstår som i dag. Han er en adventist som har beveget seg i evangelisk retning og forhåpentligvis fremdeles er underveis i den retningen.  

I programmet "Darkness Before Dawn" tar han oss med på en lærerik reise, og ser nærmere på en enhet som tidligere protestantiske kirkesamfunn slutter seg til.

https://youtu.be/mW-WnZWPkmw

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere