Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Romerbrevets budskap. Del 3.

Publisert over 11 år siden

I likhet med de fleste brevene Paulus har skrevet, finner vi at også dette brevet etter sitt innhold har to hoveddeler: den første delen utgjør selve læren om veien til salighet, om Kristus og rettferdigheten ved tro. Dette finner vi utlagt gjennom de første elleve kapitlene. Den andre delen inneholder formaningen til et kristent liv, og dekker de fem øvrige kapitlene. Gjennom den første delen legges grunnvollen i hjertene, for evig liv og helliggjørelse. På denne grunnvollen bygges så kristenlivets gull, sølv og edle stener, gjennom budskapet i den andre delen.

Når Apostelen i den første delen forkynner troen på Guds Sønn som eneste vei til frelse for alle mennesker, så møter han selvsagt de vanlige fornuftens motsigelser. Men ikke nok med det, den romerske forsamliongen bestod også tildels av omvendte jøder. En slik forkynnelse passet derfor ikke inn i deres forhold til den gamle pakt, som Herren Gud hadde opprettet med dem, og som de ennå hang fast med.

Når han nå åpner himmelrikets dør bare ved tro på Kristus, ikke bare for jøder, men også for hedningene, er det derfor helt nødvendig at han også kommer nærmere inn på jødenes situasjon. De mente jo Gud hadde anvist dem en annen vei til frelse. Dette er grunnen til at det i den første hoveddelen tales så mye om jødene.

Utdrag av innledningen til

Gå til innlegget

Romerbrevets budskap. Del 2.

Publisert over 11 år siden

Her finner vi Skriftens lære om de viktige spørsmålene: om menneskenes forsoning og helliggjørelse, om nåde og om gjerninger, om frelse og fordømmelse, om utvelgelse og forkastelse, om hvordan de troende kan stå fast og ha visshet om evig liv under de største trengsler. Vi undervises om hvordan motgang er nyttig, og hvordan Gud på de herligste måter velsigner sitt folk nettopp i trengsler. Vi lærer om hvordan Gud har vendt seg til hedningene og kaller dem til sitt rike, og om jødenes frafall, og hvordan de til slutt skal "innpodes" i treet: Guds rike. Her finner vi grunnreglene for hvordan den sanne gudsfryktighet skal leves ut i det daglige livet. Det omfatter alt det vi skylder Gud, oss selv, og vår neste, hele veien sterkt understreket av hva Guds ord sier må være selve drivkraften i alt dette.

Utdrag av innledningen til "Romerbrevets budskap" bind 1: http://www.arven.net/

Gå til innlegget

Romerbrevets budskap. Del 1.

Publisert over 11 år siden

Luther sier: "Dette brevet er selve hovedsaken i Det nye testamente, og det aller reneste evangelium. Det bør være vårt daglige brød. Det kan aldri granskes for grundig. Jo mer det brukes, desto mer verdigfullt blir det, og desto bedre smaker det".

Dette er dype sannheter. For dette brevet er som en kort sammendrag av alt det Gud har åpenbart for oss i sitt ord, om hans vilje, og om hva han har bestemt skal være den eneste veien til frelse for menneskene. Med et veldig Åndens budskap får vi her alt det viktigste Skriften lærer: Om hvordan Gud taler gjennom sitt verk i naturen, og i menneskenes hjerter, og deretter: nødvendigheten av Guds strenge dom på den ytterste dag. Vi ser den rette bruken av loven. Guds egentlige hensikt med loven, og hvordan den virker i en sann omvendelse. Framfor alt ser vi hvordan Guds Sønn ble sendt til verden, den store gjerning han hadde å utføre, og om rettferdiggjørelsen ved troen på ham.

Utdrag av innledningen til "Romerbrevets budskap" bind 1. Kan leses her: http://www.arven.net/

Gå til innlegget

Fange under trelldommens åk?

Publisert over 11 år siden

Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss med, og la dere ikke nok engang fange under trelldommens åk. Gal 5:1. 

Selv mange oppriktige kristne er fremdeles så uvitende om det åndelige livets virkelighet, at de ikke anser denne formaningen for å ha den helt store betydningen.

De tror dette skriftordet bare avdekker den omtenksomme apostelens spesielle omsorg for galaternes ve og vel. Og slik vurderer også en evangelisk forkynner den dag i dag. De forstår ikke at det kan være noen fare for deres åndelige liv, om samvittigheten blir fanget inn under lovens trelldomsåk.

Måtte Gud få vekke alle disse opp fra deres villfarelse! Apostelen har et ganske annet syn på saken. Denne formaningen er svært alvorlig ment fra hans side. Han sier at dersom du mister samvittighetens frihet, og blir fanget under loven, slik at du begynner å bygge opp din rettferdighet gjennom lovgjerninger, da er du "trellkvinnens sønn". Og da skal du, etter all din kristelige virksomhet, likevel til slutt drives bort.

Hele vår natur har alltid egenrettferdigheten som mål. Ser alltid på sin egen store betydning, selv i åndelig ting. Denne holdningen skaptes gjennom den selvforgudelse slangen fylte mennesket med i syndefallet.

Derfor er det ikke noe som er så helt uakseptabelt for fornuften, og så drepende på hjertet som dette at vi overhodet ikke skulle være dugelige til noe som helst godt. Men som helt fortapte tvert imot skal måtte motta alt som nåde og gave gjennom Kristus.

Utdrag av Husandaktsboka 25.april: http://www.arven.net/   

Gå til innlegget

"our man in heaven"

Publisert over 11 år siden

Watc and listen as Edward Fudge shares his heart regarding the beautiful picture of "our man in heaven", Jesus Christ, our savior!

http://vimeo.com/6034023

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere