Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.

Publisert over 3 år siden

Fra enkelte hold får man av og til høre at trollkvinnens fram-maning av den døde Samuel er et bevis for at det falne mennesket har en udødelig sjel (! Samuel 28: 3-25). En slik tolkning av denne teksten synes imidlertid å være bygd på et heller skrøpelig fundament. Det man går ut fra er at det er den virkelige Samuel som snakker og kommer til syne. Fenomenet er blitt aktuelt i vår tid hvor bl.a. kjente skuespillere hevder å få kontakt med avdøde mennesker som de spiller i sine roller. Dokumentasjon på dette finnes i link til sist i innlegget.

La oss for det første ha helt klart for oss hva slags hendelse dette dreier seg om. Det er ikke annet enn en spiritistseanse der en avdøds ånd manes fram for angivelig å snakke gjennom et medium. Hendelsen er typisk okkult i sitt vesen. Alle som har lest litt om det okkulte vet at slike hendelser også forekommer i stor skala i vår tid. Folk søker til spiritistiske seanser og sier de har hatt kontakt med avdøde. Det kan dreie seg om avdøde slekninger eller kjendte personer.

Men alle som har litt innsikt i dette feltet, vet at det ikke er tante Pose eller andre avdøde mer eller mindre kjente personer de møter i sine seanser. Flere advarer mot at det derimot er betrageriske falne ånder og deres forskjellige løgnbudskaper som kommer fram. Et felles trekk ved mange av disse "vitnesbyrdene" er at åndebudskapene ofte virker svært troverdige, i hvert fall til å begynne med. Djevelen og hans alierte falne engler kan nemlig omskape seg til "lysets engler" nettopp for å bedra mennesker. De presenterer seg ikke hr Demon, men som en kjær slekning eller en kjent person. Gjennom dette bedrageriske skuespillet søker mørkets makter å få innflytelse og kontroll over mennesker.

Med dette for øye bør iallefall den som legger vekt på hva Bibelen avdekker om disse fenomener ikke feste lit til hva som kommer fra "den andre siden" i denne samenhengen uansett hvor uskyldig det kan virke.

Spørsmålet blir da om det er noen større grunn til å feste lit til et budskap som fremkommer i en slik seanse for ca 3000 år siden og lignende manifestasjoner i dag?

Og hva med mariadyrkelse og åpenbaringer fra den kanten? Og videre med helgendyrkelser og bønner til disse avdøde menneskene? Okkultisme trenger ikke å fremstå som mørk og ond i sitt vesen, men heller lys og tiltalende for å forføre sine offer.

Det er i denne sammenhengen jeg mener læren om sjelens udødelighet baner veien for åndenes makt og forførelser.

Hvordan gikk det så med kong Saul?

"Slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanere til råds. Men ikke Herren. Derfor lot han ham dø og førte kongedømmet over til David, Isais sønn." (1Krøn. 10:13-14)

Spirits of Devils and the Kings of the Earth.

https://youtu.be/j2vWMfrVdKE

 

Gå til innlegget

De fleste av oss har nok av og til møtt seg selv i døra. Noen ganger kjente vi oss igjen, andre ganger ikke. Vi kan sågar møtes opp til flere ganger uten gjenkjennelsens aha. De fleste av oss har bivånet fenomenet "stand up comedian shows" og opplevd befrielsen å kunne le av seg selv. Gud er også humorens kilde og bruker den på mange måter for å berike våre liv. Og kan hende galgenhumoren for å overleve!

Dette kan skje gjennom forkynnere som har innsikt vunnet ved egen erfaring. Greg Boyd har gjennom tid vært en katalysator til å introdusere meg for meg selv "i døra". Han har forøvrig en "stand up comedian style" også om det alvorlige på en hyggelig og naturlig måte.

Men som alltid vil det være noen som ler og lærer og kan hende også noen som rister alvorlig på hode. Jeg hørte en gang litt om hvordan en kunne slå fast om hvem som hadde "vunnet" en diskusjon der dette var uklart. Det kom opp et forslag om at det var den som eventuelt kunne le mest oppriktig til slutt. Noe å tenke på kan hende?

Her spør han om tvil er det motsatte av tro? Han ser litt på hvordan "a strength-tester" modell av troen kan ilustrere heller en avgudstro enn et paktsforhold og et fruktbart personlig forhold til den korsfestede og oppstandne Jesus. Måten han foreslår at tvilen er nødvendig i et godt gudsforhold tiltaler meg!

"Sledge-Hammer Faith"

https://youtu.be/V_5DuvqrIr4

 

Skulle det være noen som begeistres av dette legger jeg ved en mulighet til å se litt på Boyd i flere utdypene innslag om samme tema.

https://www.youtube.com/user/deepcoffee

 

Gå til innlegget

Ifølge Wikipedia er fundamentalistisk kristendom en evangelisk bevegelse som oppstod i USA rundt 1900. Fundamentalisme er egentlig bare klassisk protestantisme kokt ned til 5 punkt. Disse er: 1. Bibelens ufeilbarlighet. 2. Jomfrufødselen. 3. Jesus døde i menneskenes sted som soning for deres synd. Frelse kommer gjennom Guds nåde ved troen. 4. Jesu legemlige oppstandelse. 5. Jesu mirakler var ekte. Noen erstatta dette seinere med troen på at Jesu gjenkomst skulle skje før tusenårsriket..

På 80-tallet gav den liberalteologiske lutherske teologen Martin E. Marty ut "The Fundamentalism Projekt" der han stempla motstanderene sine som fundamentalister, enten de var enige med de fem fundamenta eller ikke, og media startet å kalle ekstremistiske muslimer for fundamentalister. Selv om både fundamentalister (i den originale betydningen) og de som nå ble stemplet som det protesterte, fortsatte ordet å skli ut. (Wikipedia)

Men det som fanger min interesse er hvordan merkelappen fundamentalist stadig dukker opp i språkbruken til de kristne høyrekreftene i USA godt hjulpet av katolske kilder. Og jeg kjenner ikke til noen som bedre er i stand til å dokumentere dette enn professor Walter Veith. I oktober 2017 var han København med noen programmer med undetittelen "The Battle for your Mind".

I programmet "The Protestantism Betrayed" del 2, kommer han også inn på den fundamentalistiske merkelappen som henges på troende mennesker. Men her kan en vel si at professoren til gjengjeld evner å henge bjella på katta så det holder!

https://youtu.be/PUZnSCT16A4

 

Gå til innlegget

I det som de fleste regner som tradisjonell forsoningslære må Guds vrede over synd tilfredsstilles ved død. Når nå flere og flere stiller spørsmål ved en slik tilnærming er det som oftest ikke fordi de ikke tror på Guds vrede, men fordi de ikke tror den må tilfredstilles med vold. Bildet av en kjærlig far i himmelen som ikke slutter å være sint på sine frafalne barn før det er blitt utøvd vold mot en uskyldig som blir regnet som skyldig blir tatt opp i en god samtale på tvers av kirkesamfunnene. Er dette tilfeldig?

Det er ikke spørsmål om Guds vrede er virkelig, men hva er egentlig Guds vrede og hva rettes den mot? De fleste forstår at Gud er vred når barn misbrukes,når mennesker utnyttes og plages. Tusener tortureres og lider på grunn av krig fordi noen krigsherrer vil ha makt eller hevn uten at resten av verden tilsynelatende bryr seg.

En Gud som ikke er vred når hans skapninger lider kan neppe kalles er kjærlig far. Rent menneskelig sett forstår vi at når barna lider blir vreden en dimemsjon av kjærligheten. Guds vrede er reell men den kan misforstås. Og vreden har til de grader også blitt missbrukt i forkynnelsen.

Så kommer spørsmålet om hvordan Gud løser lidelsens problem og hva som har forårsaket denne ulykkelige tilstanden? Er vitnesbyrdet om korset en historie om en Gud som løser universets dypeste problem med vold, med menneskeofring og drap?

Dette er spørsmål som mange troende prøver å se på med nye øyne.

Herb Montgomery har i et tiår hatt disse spørsmålene på agendaen. Han her besøkt mange forskjellige menigheter med sine utfordrende møter. Hans personlige vitnesbyrd gjør inntrykk og mange er det som har fått en befriende ahaa-opplevelse.

Derfor legger jeg ved denne linken fra et besøk i New Zealand.

https://renewedheartministries.com/presentation/New-Zealand-Video-Series

Gå til innlegget

I dag trenges det ikke mange argumenter til for å overbevise noen om at det finnes synd, smerte og elendighet i verden. Enhver av oss kjenner altfor godt til disse ulykkelige forhold.Men kan noen være i stand til å fortelle oss hva som egentlig pågår i denne striden mellom lys og mørke som mange av oss aner foregår akkurat nå? Er vi selv oppmerksomme på at vi på mange måter er deltagere og spiller vår rolle i striden?

I en svært forvirrende tid nærer vi på mange måter en lengsel etter å vite noe mer om det som skjer. Uten noen som helst foranledning fra vår side befinner vi oss her i verden. Vil vår jord, slik noen videnskapsmenn påstår, en gang bli innhyllet i en solløs natt, hvor kulde og mørke hersker til evig tid? Eller kan vi håpe på en bedre framtid, opplyst av stråler fra livets sol, oppvarmet av allmaktens kjærlige uslukkelige flamme?

Hva kan få mennesker i vår tid til tross alt å regne med en lys framtid gitt oss av en Skaper? Kan det være at søkelys på profetier om endetiden som avslører en forkvaklet og forført kristenhet som det bedrag det vitterlig er? Kan samtidig å tenne lys og forbanne mørket være en farbar vei?

Adventistene har i snart 150 år gjort dette med utgangspunkt i Daniels bok og Johannes Åpenbaring. Noen av utleggelsene har fått hard medfart underveis fordi de på mange måter virket for utrolige til å være sanne.

I dag går det troll i ord som vi sier. Det som har skjedd i hurtig rekkefølge på kort tid viser at det umulige er blitt mulig. Og fortsettelsen vil vise om det mest utrolige kommer til å skje. Det blir for de som lever lett kontrollerbart.

Jeg har en gammel bok skrevet på gotisk utkommet i 1892 som heter "Den store strid". Fikk den av en gammel dame for ca 40 år siden. Det er utrolig hvordan beskrivelsene av dagens Amerika stemmer. Den beskriver hvordan veien til en stat hvor en frafallen kristenhet søker innflytelse og hjelp av statsmakten for å nå sine ambisiøse mål om å få Amerika "tilbake til Gud" skjer nå.

Om noen vil se nærmere på dette med godt dokumenterte innslag er programmet "Donald Trump, the Church, the State, and the Image to the Beast" absolutt severdig.

https://youtu.be/rOoCBwNcXak

"Trump, the Pope and Walls of Unity - The Trump Deseption" er også aktuell.

https://youtu.be/OQThRJtr3sY

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere