Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Lovens strenghet og evangeliets trøst.

Publisert over 3 år siden

Det finnes intet bedre middel til å føre oss mennesker fram til den rette trøst, enn å holde fram loven så alvorlig og hard som den er. For jo før vi fratas all trøst i vår egen rettferdighet gjennom loven, jo før tar vi imot Kristi rettferdighet i evangeliet.

"Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis",        1 Tim 1:8

Vi må vokte oss som for selve djevelen, overfor denne bedragerske utleggingen av loven, at vi skulle kunne oppfylle den. Og for den tanken at vi ikke kan dø og være frelst før dette er skjedd, - som betyr at vi da tror vi er rene og fullkomne i oss selv.

For i den tanken ligger det en skjult Antikrist og en snikmorder. En Antikrist som med list vil gjøre Kristi blod unødvendig. Som vil si at Kristi blod ikke har noen betydning, eller høyst er et helliggjørelsesmiddel. Men ikke noen forsoning for syndere.

En snikmorder som, enten ved trøst i egenrettferdighet, eller gjennom en pinende trelldomsånd vil føre sjelene mot fortapelsen.

Nei, jo hetere det er ved Sinai, desto bedre for dem. For jo sterkere og tydeligere Guds lovs åndelige krav griper fatt i sjelene, jo før får de trøst, den trøst som er ekte.

Og desto fortere blir den falske trøsten til "den første mannen", loven, og dens rettferdighet, tatt fra dem. Og så tvinges de til å vende seg til en annen mann - han som heter Jesus. Og der blir de frelst.

Mange som ikke har sett dette, sier: "Hvis en driver og dømmer så hardt, blir jo bare mennesket motløs, og kan verken få noen trøst i Gud eller kjærlighet til ham". Men da må vi spørre: Skal vi av den grunn oppheve eller formilde det Gud har talt? Hvem er du som våger å forfalske eller forandre Guds bud og dommer?

All den trøst en tar til seg av lovens rettferdighet, er forbannet. Det er en falsk trøst. Det er denne trøsten som narrer sjelene til trelldom, egenrettferdighet, hykleri, og er veien til helvete. Det er denne trøsten loven skal ta bort.

Legg videre igjen merke til at det finnes intet bedre middel til å føre sjelene fram fram til den rette trøst, enn å holde fram loven så alvorlig og hard som den er. For jo før de fratas all trøst i sin egen rettferdighet gjennom loven, jo før tar de imot Kristi rettferdighet i evangeliet.

Utdrag av "Veiledning til fred" side 11 og 12, C.O.Rosenius. Kan leses gratis online her:

www.arven.net

Er det trøst eller kjærlighet til Gud, som den vakte søkende synder først behøver, - eller et sønderknust hjerte? Går veien til korset og en ny fødsel alltid via Sinai?

Gå til innlegget

Gud har helt fra verden ble til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Ved å sende sin enbårne Sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet, ta bort synden og oppfylle loven for overtrederne av loven.

Ordet er ganske nær deg, for det er i din munn og i ditt hjerte; Det er troens ord som vi forkynner. Rom 10:8.

Legg godt merke til disse ordene! Her er troens hemmelighet. Her er den sanne visdom. "Ordet er ganske nær deg".

Den som vil finne Gud og Kristus, skal bare holde seg til Ordet. Der vil Gud møte oss. Der finner du Kristus. Du behøver ikke fare omkring og søke etter ham i underlige opplevelser eller ukjente skjulesteder, verken i høyde eller dybde. Du har han ganske nær deg, i Ordet, som skaper troen, "troens ord". Lar du det innta hjertet ditt, da har du Kristus og alt det ordene inneholder og lover.

Du behøver ikke sveve hit og dit med tankene dine som om du ville si: Bare jeg visste hva Gud i himmelen tenker om meg, og vil gjøre med meg! Bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok, eller ikke! Å, bare Gud på en eller annen måte ville åpenbare seg for meg og si meg det!

Si ikke noe slikt i hjertet ditt. Gud har allerede gjort det du ønsker. Han har allerede åpenbart seg og gitt oss det ordet som gjelder for alle, for hver eneste en. Du kan være helt sikker på at han gjør ikke forskjell på mennesker. Nei, den nådens lov han har forkyndt gjelder like mye for alle.

Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke si: Å, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på forhånd hvem han er nådig mot, og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte er det med Guds ord. Det skyldes bare et altfor løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det i Ordet.

Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye Sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så er jeg under fordømmelsens dom.

Vil jeg derimot forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Guds nåde, da vet jeg at kravet er dette: Oppfyll alt, så skal du få leve! Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så er jeg under forbannelse.

Er jeg derimot dømt av loven, rådløs og knust, men søker nå frelse utelukkende i Sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære Sønnen og hans evangelium. Da vet jeg at jeg allerede er ikledd hans rettferdighet, og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Hvem skulle jeg tro, om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkyndt av ham over alt i Skriften.

Uttdrag av Husandaktsboka, 15.mai, C.O.Rosenius

www.arven.net/

 

 

 

Gå til innlegget

A city known by many names, Jerusalem is a central character in the biblical narrative and redemptive history, yet she is burdened by competing ambitions. From the tragedy of Masada in the first Century to the triumph of the Bulgarian rescue of her 50.000 Jewish Citizens in the Second World War, Discover how the testimony of history serves as a faithful guide into the great and terrible days ahead.

"The City of the Great King" is the second installment in this series, examining the age-old controversy over this city so inextricably knit to the Everlasting Covernant. Is grace enough to save these ancient hills so married by sin, blasphemy, war and covenantal infidelity?

"Covenant and Controversy" Part II

https://youtu.be/04q7kvt41hI

"The Great Trouble" highlighting the most develasting and hopeful moments in the history and the future of the Jewish people.

"Covenant and Controversy" Part III

https://youtu.be/NAwD5AptLHE

 

Gå til innlegget

Why the worst is yet to come!

Publisert over 3 år siden

Throughout centuries, judenhass has found expression in political, religious and sosial contexts spanning continents and cultures without discernible cause or correlation.

"The Great Rage" is the first installment in this five-part series, which assesses these historical expressions of Jew-hatred and grapples with the modern progression of this international rage in present day.

Far ikke så fort forbi!!

Covernant and Controvercy Part 1: The Great Rage

https://youtu.be/B0iTHHKqFRs

Gå til innlegget

Hvil i fred før døden.

Publisert over 3 år siden

Erkjennelsen av å ikke strekke vet vi alle mye om. Denne erfaring er alltid klar til å prege våre liv i en hverdag hvor krav og forventninger står i kø. Vi strever med å leve opp til idealene vi på for forskjellige måter er blitt programmert til å strekke oss etter, også gjennom kommersiell reklame. Det er sunt med gode idealer og forbilder, men det er to sider av medaljen!

På det religiøse området får det også skadelige følger når vi hverken klarer å leve opp til våre egne forsetter og de krav vi forestiller oss at Gud har til oss.

I religioner generellt må mennesket selv gjøre eller være noe for å strekke til, for at gudene skal blidgjøres. Personligheten utvikles og godkjennes må vite. Godgjørenhet fra oven tilbys som hjelp til å "nå opp og fram".

Derfor bærer det galt av sted når hesten settes bak vogna for å skyve i "rett" retning mot målet. Forsøk på å påvirke vår menneskelige adferd med frykt for avvisning og manipulering ved hjelp av skyld og skam over brutte intensjoner er ikke veien som leder til hvile og fred!

Og den lenge praktiserte religiøse metode å true med en evighet i pine og mørke for de som ikke vil forsøke å "få det til" gav heller ikke glede og fred som frukt!

Men godt er det at flere og flere av oss så smått begynner av egen erfaring å se at det legende middel er noe så enkelt som takknemligheten. En oppnåelig takknemlighet helt uavhengig av stilling og status rent menneskelig sett og hvor vi ble født inn i denne verden.

I vår rike del av verden kan det se ut til at takknemlighetsfølelsen må vike for kravmentalitetens destruktive kraft.

Jesus har båret skylden og skammen for alle. Under skjer når vi får se at Gud er uforskammelig raus. Ja rent menneskelig sett ulogisk kjærlig og "umenneskelig" god. Han gir livet og frelsen til alle som vil.

Og jeg er sikker på at han ikke har glemt et eneste menneske som er født. Hvordan han har berørt og tilbudt de "unådde" livet vet vi ikke! Men vi som regner oss som de priveligerte vil kan hende rynke på nesen når vi en gang får se at nåden rakk mye lenger en til vår sterkt religiøse nesetipp.

Takknemlighet er en av de edleste følelsene vi har, og mest egnet til å lege våre mange sår og arr. Her er store muligheter nedlagt i oss skapninger av Skaperen selv! Gud er i restaureringbransjen, ikke i krav og fordømmelsesfaget. Her er anklageren og ødeleggeren på ferde!

Noen har fått gaven å formidle nåden gjennom forkynnelse og undervisning. Gjennom flere år har jeg hatt gleden og nytten av å følge Malcolm Smith fra uke til uke.

Når en rent menneskelig sett er hjemløs når det gjelden kirketilhørighet er også det usynlige felleskap gjennom dagens teknologi en velsignelse!

Så anbefaler jeg til slutt på det varmeste de to siste programmene ved M. Smith med tittelen "The Righteous" i linkene under.

https://youtu.be/yMtCy46UbOA

https://youtu.be/4xeN69bLvwg

God helg!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere