Birgit Spikkeland

Alder:
  RSS

Om Birgit

Bosted: Grimstad
Alder: 41
Lektor
Cand.polit (i sosiologi), m kr.dom gr.fag.

Følgere

Tro og kall

Publisert nesten 4 år siden

Tanker om forholdet mellom følelser, tro og tjeneste

Om tro og kall

Jeg er for tiden langt inne i 40- års krisa og reflekterer over hva som gjorde at livet mitt er blitt som det ble.

En del av forklaringen er ligger nok i forkynnelsen jeg ble utsatt for som 13-16 åring på sommerstevner i regi av UiO og OASE.

Det ER mye godt i forkynnelsen. Men når jeg nå ser temaet for IMI- festivalen tenker jeg: «Å nei.. ikke flere som meg».

Håper ikke det er flere som meg som glemmer hjertet sitt og glemmer å planlegge langsiktig. Ikke flere som meg som tenker at det viktigste er å følge Jesus og vente på hans gjenkomst. Som tenker at Han vil vise vei og stoppe meg dersom jeg tar valg jeg ikke bør ta. Som tenker at å ha Jesus som leder betyr at Han vil vise meg hvor Han vil ha meg. Hva jeg vil og hva jeg ønsker og hva mine behov er, er ikke noe jeg skal handle etter.

Ikke flere som meg som lar seg rive av gårde med vinden (eller «kallet») og lytte iherdig etter Åndens stemme i mitt hode, men som glemmer å lytte etter sjelens og hjertets lengsler og behov.

Som lar andres tanker bli viktigere enn mine egne.

Som lar mindreverdighetsfølelsen (ydmykhet?) bli rådene og dermed underlegge meg andre, som kanskje ikke alltid vil meg det beste. Som ikke kan stå opp for seg selv og si «nei» fordi dette kan sees som et brudd med Guds vilje. Hvor den enkleste og tilsynelatende «Guds vei» kanskje heller er minste motstands vei som lar andre sine forventinger og mine egne ubevisste tanker få styre handlingene mine.

I stedet for å lytte til kroppens sine signaler. Hvor kommer alle muskelspenningene fra? Hvor kommer irritasjonen og det skiftende humøret fra? Alt tankespinnet og bibellesningen som gjør at hodet jobber 110% hele tiden.

I stedet for å HVILE. Hvile i Guds hender. Vite at Gud har lagt sin vilje ned i MITT hjerte. At Han BOR I MEG- Nei- jeg trenger ikke fly på kristne stevner og møter for «å oppleve Den Hellige Ånd». Fordi Den Hellige Ånd tok bolig i meg da jeg ble døpt. For at når jeg ber til Gud går Ånden i forbønn for meg og Han vil bruke sjelen og hjertet mitt til å fortelle meg hvor jeg skal gå. Ved å bli mer menneskelig kommer jeg nærmere den Gud som elsker meg og som har skapt meg.

Kjære festivaldeltager og tenåring: RELAX! Gud har gjort alt for deg. Vær fornuftig i valg av studier og yrkesliv. Kjenn etter i HJERTET ditt hva som føles godt og rett. Dersom du ikke vet hvem du er eller hvilke egenskaper som er din styrke, slapp av! Ikke be fortvilet om et klart bønnesvar eller en ytre overbevisning. Lytt til deg selv. Prøv å kjenn etter hva som gjør deg glad. Hvis noe føles galt ER det en grunn til at du føler det slik, selv om du ikke klarer å finne grunnen. Ta en pause fra det som hindrer deg i å finne din egen stemme. «Hvis du ser deg i speilet i morgenen og ikke har respekt for den personen du ser i speilet- da er det på tide å gjøre en forandring».

Tenk godt om deg selv og de følelsene du har. Aksepter følelsene dine. Det er DE som forteller deg hvem DU er. Har du vondt i følelsene dine er det noe i SITUASJONEN rundt deg som ikke er bra. Det er IKKE deg det er noe galt med. Det er ikke fordi du har syndet eller gjort i mot Guds vilje. Dersom du føler tomhet, tretthet, meningsløshet er det kanskje fordi du holder på med noe nå som EGENTLIG ikke er det du er ment å gjøre. Og det beste du kan gjøre da- er å lytte innover. Til Han som har skapt deg slik DU er ment å være. Husk at Gud vil deg BARE det beste.

 

Gå til innlegget

Etter å ha sett serien Frelst har jeg fred med at jeg ER der Gud vil ha meg og at Han viser meg sin vilje i hjertet (sjelen) min.

Dokumentaren "FRELST" til Rut Helen Gjævert satte i gang mange tanker hos meg. Selv har jeg stått litt på ”sidelinjen” i flere kristne miljøer i Norge og jeg har vært innom famileleirer til UiO og på tenOase.

Det jeg sitter igjen med av erfaringer fra disse sammenhengene er en lengsel etter et sterkt åndelig liv. –jeg har sett opp til de som har ”ofret alt” for en tjeneste for Herren og budskapet om at Gud har en plan for meg, at Han har bruk for meg gjorde ett sterkt inntrykk på meg. 

Forholdet mellom ånd, sjel og kropp.

En tale av Joyce Meyers forklarte meg på en gjennomgripende måte hvordan forholdet mellom disse tre elementene er: Ånden er gitt oss når vi tar i mot Jesus som vår frelser. Den er konstant og blir bekreftet i dåpen. Sjelen er våre følelser, her ligger motivasjonen vår, det vi handler utfra. I Bibelen brukes også ordet ”hjertet” om sjelen. Her finner vi driftene våre, syndene våre og her finner vi åndens frukt som er tålmodighet, glede og fred m.m (Gal,5,22). Kroppen er det som sjelen vår viser seg i her på jorden. Uten øyne, ører, hender og føtter kunne vi ikke gjort noe.

Bruk av begrepet ”Guds plan”.

Det jeg savner mest fra forkynnelsen i UiO og til dels OASE er en forkynnelse om at Guds plan ligger i hjertene våre. Gud ønsker ikke at vi skal følge en leder for å finne vår mening med livet, men han HAR lagt ned sin vilje i VÅRE HJERTER. Tendensen til å søke Gud hos andre og be om at andre skal vise oss veien til Gud og vise oss våre nådegaver, tror jeg er en MOTSATT retning enn det Gud ønsker. 

Jeg mistet i ungdomsårene kontakt med kroppen og sjelen. Familieleirene jeg var på ga mye næring til åndelig søken og søken etter åndelige gaver, men den indre drivkraften min, det som gir retning i livet ble ikke behandlet. Jeg lette etter konkrete bevis på hvor Gud ville ha meg og hva Han ville bruke meg til. I motsetning til de som ”ble plukket opp” og som fikk mulighet til å engasjere seg i åndelig virksomhet, har jeg gått som en ”ladet kanon” uten å finne en sammenheng å bruke engasjementet mitt i. Dette har jeg strevd med helt til jeg så dokumentaren ”FRELST”. Nå ser jeg at forkynnelsen om Guds vilje som noe utenforstyrt og om ytre kall og ytre bekreftelse baner veien for en sterk leder og underkastelse.

Dokumentaren "FRELST" ble for meg den siste brikken som måtte på plass for å kunne plassere mine åndelige opplevelser knyttet til karismatiske sammenhenger. Nå har jeg fred med at jeg ER der Gud vil ha meg og at Han viser meg sin vilje i hjertet (sjelen) min. 

FLKG DEBATTEN HER:

Kristine Banggren: Kirken trenger kritikerne

• Birgit S. Holtebekk: Jeg fant Guds plan med mitt liv etter å ha sett serien Frelst

Johannes Morken: Ansvaret for brente barn

• Tonje Haugeto Stang: Livet etter begeistringen

• Mirjam Leijis: Egne betraktninger etter Frelst

• Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag: I brann for saken

• Helje Solberg i VGTV sitt svar til Stephan Christiansen: Underlige påstander

• Hans Eskil Vigdel: Stephan Christiansen tar ikke nødvendig oppgjør

• Arve E. Aarskog: Er angrep alltid beste forsvar, Stephan Christiansen?

• Kai Roger Tøtlandsmo: Tusen takk, Jesus Revolution

• Stephan Christiansen: Lei for belastningen, men det finnes andre historier enn Gjæverts

• Per Søetorp: De 99 og den ene

• Øystein Gjerme: Vi er ikke en dyneløftende menighet

• Paul Hockley i Jesus Revolution: Jeg har store ører og ingen pekefinger

• Hans Eskil Vigdel: Brev til et brent barn

• Hans Eskil Vigdel: Jesus Revolution var ikke det jeg trengte

• Bjørn Aslaksen: Halvbror i Herren

• Erling Rimehaug: Innta landet

• Helge Simonnes: Oppgjør med usunn teologi

• Helge Simonnes: Nei til Jesus-soldater

• Arve E. Aarskog: Dødsslitne i tjeneste for Jesus Revolution

• Arne Lauvhjell: Jesus Revolution - frå brann til oske

• Ingvild Ofte Arntsen: Offetlige oppgjør trengs

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere