Øivind Benestad

Alder: 67
  RSS

Om Øivind

Født i Oslo, bor nå i Kristiansand. Studerte teologi. Jobbet ti år med kristent studentarbeid i Portugal, deretter 12 år i Norge. Jobbet 11 år i Åpne Dører. Har engasjert meg sterkt i forsvaret av ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, og barns gudgitte rett til mor og far. Er nå daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn. Tre viktige stikkord i den sammenheng: Biologi, barn og Bibel. Noe av det som betyr mye i livet mitt: Kristus, kona og kajakken - i den rekkefølgen.

Følgere

Homokamp i barnehagen

Publisert rundt 11 år siden

Bør norske barn utsettes for en radikal homoideologi i barnehagen? Bør 4-åringer via eventyr og billedbøker hjernevaskes til å mene at far eller mor er overflødig, og at foreldre uten problem kan byttes ut med en person av motsatt kjønn? Ja, mener regjeringen. De synes det er viktig og sunt for 4-åringer å lære at norske barn ikke lenger har rett til både mor og far. Svært mange foreldre synes derimot at en slik ideologi er grov barnediskriminering.

KJØNNSNØYTRALISERING
Vårt Land har de siste dagene gjort norske foreldre en stor tjeneste ved å avsløre regjeringens støtte til et prosjekt planlagt av gruppa Reform. De får årlig 4 millioner av staten. Barneminister Audun Lysbakken og kjønnsforsker Jørgen Lorentzen har vært styremedlemmer i gruppa. Reform ønsker å kjønnsnøytralisere undervisningen i norske barnehager, i tråd med den nye ekteskapsloven. Loven har som kjent omdefinert ekteskapet i sine grunnvoller og fratatt barn retten til sine biologiske foreldre.

TO MAMMAER OG BABYFRØ
En bok som blir anbefalt av Reform, forteller på en idylliserende måte hvor flott det er å vokse opp med to mammaer. Bokas tittel er: ”Malins mamma gifter seg med Lisa”. Når Malin skal bli storesøster, skjer det ved at mammas «kone» får babyfrø fra et homofilt vennepar, der den ene mannen allerede er Malins biologiske far. Dette blir framstilt som den mest naturlige ting av verden.

MOR-MOR-BARN-LEKER
I tillegg til å alminneliggjøre likekjønnet «ekteskap» gir innholdet i boka nye modeller for den klassiske «Mor-far-barn-leken». Mor-mor-barn-leker og far-far-barn-leker blir nok snart en del av repertoaret i barnehager som ønsker stjerne i boka fra barneministeren. Skeptikerne kan forvente seg anklager og utstøtelse for sin overbevisning om at barn har en naturgitt og gudgitt rett til både mor og far.

NYTT OG KREVENDE LIVSPROSJEKT
Statens nye samlivsideologi presser alle norske barn inn i et nytt og krevende prosjekt. Fra de er 3-4 år gamle forventes det at de stadig spør seg selv: "Er jeg hetero, homo, bi eller poly? Skal jeg gifte meg med en mann eller en dame?" Hos mange barn og unge vil dette uten tvil føre til forvirring og usikkerhet, problemer i utviklingen av selvbilde og identitet, eksperimentering  og utprøving. Kjønnsideologene og barneministeren synes åpenbart at dette ikke er noe problem. Mange av oss andre er dypt uenige. Vi synes det er tragisk og forkastelig at våre barn og barnebarn skal bli påtvunget den voksne seksualitetens dilemmaer og konflikter – i barnehagen!

BISEKSUALITET I BARNEHAGEN
Reform mener at barnehagene må gjenspeile «mangfoldet» i samfunnet. Men hvorfor begrense seg til homofili? Bør ikke barna også lære om hvor naturlig og normalt det er med biseksualitet? TV-kjendis Eli Rygg slo et slag for dette på NRK forleden. Biseksualitet er jo en seksuell orientering som er omtrent like vanlig som homofili. Biseksuell atferd er dessuten beskyttet av forbudet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering.

Dersom norske foreldre ikke protesterer og stopper snik-homofiseringen av barnehagene, vil snart det neste «likestillingsprosjektet» bli lansert: Bøker og undervisning om voksne som lever i biseksuelle trekantforhold og der barna vokser opp med tre foreldre. Homokampen hittil er bare første fase i kampen for å skape et samfunn kjennetegnet av samlivsmessig anarki, der alt skal være like naturlig, normalt og bra. I denne sammenheng er det instruktivt å legge merke til LLH’s nye navn: Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

MINDRETALLSDIKTATUR
Ifølge en fersk studie fra Statistisk Sentralbyrå er det 1,2 prosent nordmenn som definerer seg som lesbiske, homofile eller bifile. Av disse lever 2 200 par i partnerskap eller likekjønnet «ekteskap», og ca 250 barn ble født inn i slike forhold mellom 1993 og 2009. At disse skal få legge premissene for statens (og barnehagenes) samlivsideologi, kan med rette kalles mindretallsdiktatur.

BRUK FORELDRERETTEN!
Foreldre i alle barnehager – forén dere! Barnehagene er forpliktet på et nært samarbeid med hjemmene. Organiser dere og snakk med ledelsen. Spør og undersøk. Si deres mening. Protester, om nødvendig. Krev deres rett som foreldre!

Øivind Benestad
Prosjektleder for
MorFarBarn.no

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere