Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

FIKSJON OG FAKTA OM ISLAM

Publisert rundt 9 år siden

Hvor ofte hører vi ikke at ”moderat islam” ikke er synonymt med islamisme? Dette apologetiske skille er ikke bare løgn, men også bedrag, og oppfyller derfor islams strategi i det kjente konseptet ”taqiyya/dissimulaton” som skal praktiseres i Allahs navn for å fremme islams interesser i Dar al-Harb (krigens hus).

Apologetene definerer islamisme som en religion, der sharia er inkorporert som et uatskillelig element. Men dette er to sider av samme sak, - islam uten sharia, som er utledet av islams trilogi (koranen, sunna og sira), kan ikke defineres som islam. Sharia er den grunnleggende plattform for praktisering av islam i.h.t. foreliggende religiøse skrifter.

Så hva er fakta, og hva er fiksjon i denne saken?

Det skulle være nok å trekke fram ett eksempel for å dokumentere at dette er et kunstig og uholdbart skille mellom islam og islamisme. Her vil jeg bruke FN’s Menneserettserklæring av 1948 som eksempel. Det bør være en kjent sak at 57 muslimske land som er tilknyttet OIC (Organisation of Islamic Countries) i FN ikke aksepterer den universelle lov vedtatt i FN. De etablerte derfor sin egen menneskerettserklæring, som er The Cairo Declaration on Islamic Human Rights i 1990:

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html

Artikkel 24 og 25 dokumenterer at disse 57 land praktiserer ISLAMISME som er i overensstemmelse med islams trilogi:

ARTICLE 24:
All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

ARTICLE 25:
The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

Definisjonsmakten i islam er ikke tillagt hvem som helst. Disse er kalt ”scholars” som har høyere universitetsgrad i islamkunnskap. De bærer tilttelen Sheikh, og har autorisasjon i å tolke islams lære (fiqh) basert på foreliggende kilder, som er etablert i det vi omtaler som tafsir-litteraturen i korantolkning. Det er også disse sheik’ene som utsteder fatwas, som skal forklare koranen sett i lys av ”moderne hendelser” som ikke er nevnt i koranen, - som nye moderne begreper som er typisk for vår tid.

Da kan vi konstatere at islam ER islamisme, og at ”moderat islam” ikke kan eksistere basert på koranen, sunna og sira! Bekreftelsen ligger de facto i islams egen ”menneskerettserklæring” som ble vedtatt av OIC i 1990.

Gå til innlegget

Er det så vanskelig å være medmenneske?

Publisert rundt 9 år siden

Ja, for enkelte nordmenn og nordkvinner er det visst svært så vanskelig å være medmenneske – når det gjelder romfolket. For romfolket skal plasseres i bås og holdes langt unna – for all del. Dette er inntrykket en sitter igjen med etter diverse uttalelser gjennom mediene våre og etter den behandlingen romfolket har fått på enkelte steder i landet vårt.

Også romfolket er våre medmennesker – som trenger oppmuntring og hyggelige ord i stedet for stempling og avvisning. Har vi glemt det? Skulle det være så forferdelig vanskelig å vise ei inkluderende holdning overfor disse? 

I Trondheim blir romfolket møtt på en bedre måte enn flere andre steder i vårt samfunn. Der er det ordnet med provisoriske toalettforhold – og kommunen har i samarbeid med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen blant annet gitt dem anledning til å dusje m.m. Dette er en måte å vise omsorg for de som er her – og ikke bare jage dem fra sted til sted.

Også romfolket er åpne for å bistå med tjenester for oss. Og det burde være oppgaver nok til noen få dagers engasjement på denne tida av året – offentlig så vel som privat. I min kommune f.eks. er flere lekeplasser for barn helt tilgrodde av gress og annet – slik at barna vanskelig kan leke der. Men i stedet for å gi romfolket tilbud om 2-3 dagers arbeid for å rydde og sette lekeplassene i stand, blir disse medmenneskene forsøkt frosset ut. Det er kommunens politiske ledelse som står for denne iskalde holdningen. Og den samme kalde holdningen til romfolket kommer fra flere kommuner.

Og hvis en så ikke bare skyver ansvaret over på det offentlige – hva da?  Er ikke romfolket like verdige som andre til å bli innbudt på kaffe og kaker? Gjør vi det, og inkluderer dem, så viser vi at også romfolket er våre medmennesker.  Og også i privat regi burde det heller ikke være så vanskelig å gi disse småjobber som gressklipping, rydding, litt malearbeid etc. slik at de slipper å sitte ute på gata med en nesten tom kurv foran seg.

Vi har alle ansvar for å skape et bedre samfunn, et inkluderende samfunn og en bedre verden – til beste for oss alle og for våre etterkommere. Men det fordrer at hver og en av oss ser ansvaret vi har overfor våre medmennesker – og handler deretter – i stedet for å kritisere. 

Richard Dehmel sa det slik:  «Litt godhet fra menneske til menneske er bedre enn all kjærlighet til menneskeheten.»   Og her er en ved selve poenget. Skal verden bli bedre, så må det begynne med hver enkelt av oss. Og da må også romfolket inkluderes. Først da er vi medmennesker.

Gå til innlegget

Norge støtter naziideologi.

Publisert rundt 9 år siden

Utestenging, og forfølgelse av jøder, stod sentralt i Hitlers naziopplegg. Den samme ideologien på dette området er videreført av arabiske og islamske samfunn i kampen mot jødene. Jødene skal fjernes fra område etter område. Dette er dagsaktuell realpolitikk som får internasjonal støtte – også fra Norge.

Etter Hitlers naziregimes fall fortsatte kampen mot jødene i den arabiske verden. Her ble jødene presset ut fra samfunn etter samfunn. De måtte forlate alt – uten noe erstatning. De ble flyktninger som det internasjonale samfunn ikke brydde seg med. Mange av disse kom til Israel.

Da Jordan okkuperte og annekterte den såkalte Vestbredden (de gamle jødiske områdene Judea og Samaria), ble jødene jaget ut. Området ble jøderent – helt i tråd med nazismens jøderensing. Når så Israel, etter å ha blitt sterkt truet med utslettelse fra arabiske land i 1967 fikk kontroll over området – og noen jøder bosetter seg der, ropes det på nytt ut at jødene skal vekk.  Men det er ikke bare arabere som forlanger at jødene skal fjernes herfra. Ropene / kommentarene om jødefrie områder høres også fra Norge.  Jødene skal vekk fra Vestbredden – fra Judea og Samaria.

Ser vi så på Israel, så gir denne staten plass for arabere. Araberne får ha egne aviser. De får delta i det politiske liv. De er representert i nasjonalforsamlingen på lik linje med andre statsborgere. De er representert i regjeringen og i rettssystemet. De er likeverdige medborgere.  Her er det ikke snakk om å jage ei bestemt folkegruppe ut slik det er i arabiske og islamske land og samfunn – og slik det var i nazistiske samfunn.  Israel viser ei inkluderende holdning overfor arabere.

De såkalte «flyktningeleirene» er en arabisk oppfinnelse for å ødelegge Israel som jødisk stat. Beboerne i leirene burde selvfølgelig for lengst vært inkludert i Jordan og andre arabiske samfunn. Men Norge m/ flere som gir økonomisk støtte, er med på å opprettholde den uholdbare situasjonen. Situasjonen er temmelig uholdbar for de som bor der – og svært uholdbar i forhold til framtidig fred i området. 

Hvorfor er det ingen som tør / vil påpeke den groteske form for apartheid som arabiske / islamske samfunn bedriver overfor andre? Og spesielt overfor jødene i Midtøsten.  Denne form for apartheid er mer ekstrem enn den sørafrikanske noen gang var. Og dette, ikke bare aksepteres, men påpekes som den eneste løsning.                        

Det den norske regjering burde gjøre, er å si temmelig klart fra om at jødene skal ha en selvfølgelig plass i arabiske samfunn og behandles likeverdig, og at Israel som jødisk stat skal være en varig realitet, ellers blir det ingen form for økonomisk støtte.  Det betyr bl.a. at Hamas så vel som Fatah må fjerne utsletting av jødenes stat Israel fra sine chartre.   Og ei slik holdning bør Norge jobbe for også innenfor FN.   Vil ikke den norske regjeringen arbeide for dette, så betyr det at den fortsatt og temmelig bevisst står på ei linje som både er menneskefiendtlig og dessverre også – helt i tråd med naziideologien på dette området.

Gå til innlegget

Går det mot et nytt holocaust?

Publisert rundt 9 år siden

Det er grunn til å være obs på spørsmålet. For jødehatet har på ingen måte forlatt oss. Nå kommer det til oss, ikke først og fremst i nazistisk drakt som sist, men mer i andre kledninger.

Den anerkjente italienske journalisten, Giulio Meotti, har intervjuet mange israelske overlevende og familier som har blitt ødelagt av terrorangrep midt i hverdagen: på bussen, på bibliotek, på religiøse samlingssteder, i kafeer og restauranter m.m.  Dette er kommet i bokform – og har fått tittelen «Et nytt holocaust» med undertittel «Den ukjente historien om jødiske ofre for terror».

I enkelte kretser innenfor islam har hatet mot jødene vært merkbar –og det også før staten Israel ble etablert. Stormuftien av Jerusalems samarbeid med hitlerregimet burde være kjent. Noe oppgjør med det arabiske islamske jødehatet ble ikke foretatt etter krigen. Og det kan være en av årsakene til at jødefiendtlige tanker og holdninger lever i beste velgående fortsatt – og har økt på de siste årene.

Det vi opplever i den vestlige verden er at det tas kraftig avstand fra naziregimets Holocaust. Dette var et historisk stygt fenomen som det er verdt å ta avstand fra og som derfor må markeres. Men samtidig som dette triste minnet markeres, er en blind for det jødehatet som i dag øker – både i Midtøsten og ellers. Og temmelig ukritisk gir vi økonomisk støtte til miljøer og samfunn som fornekter Holocaust og som utvikler jødehatet. Og på den måten bidrar også vi til jødehatet i dag. Lengre er vi ikke kommet.

Slik sett er jødehatet ikke bare et historisk fenomen, men også et svært tidsaktuelt problem som ikke bare hører fortida til. Det er dessverre den samme gamle ondskapen som viser seg, men i en noen annen innpakning.

Gå til innlegget

Da må mobberen ut av skolen.

Publisert rundt 9 år siden

Nå sist var det en 16 år gammel gutt som på skoleavslutningen ble brennmerket av en annen elev. Det skjedde på ei Oslo-skole. Men dette var ikke den eneste gangen at gutten var blitt utsatt for mobbing. I forskjellige former har denne gutten blitt mobbet opp gjennom skoleårene. Skolen har blitt varslet om dette. Ifølge rektor har skolen satt i verk flere tiltak – uten hell.

16-åringen fra Oslo er ikke den eneste. Mange, mange elever blir mobbet i norsk skole – og det skjer år etter år etter år uten at noen tiltak virker. På denne måten er det elever i norsk skole som i høyeste grad har det vondt gjennom alle skoleårene – og ikke får det utbytte av skoletida som det var ment i utgangspunktet. Og slikt kan sette varige merker på mange felt i et menneskeliv.

Å få undervisning er en rett alle har etter Grunnskoleloven. Men dette betyr ikke at elever som plager andre skal få lov til å ødelegge skolemiljøet og ødelegge skoletida for medelever. Undervisning til den som utøver mobbing kan bl.a. skje i andre skoler eller andre fora enn den eleven sokner til. Og da må dette kunne settes i verk hvis en elev oppfører seg dårlig mot andre elever og at de lokale tiltak ikke virker. 

I stedet for at mobberen bør bytte skole, så opplever vi at den som blir mobbet og elevens foresatte ser ingen annen utvei enn å flytte til annet skolemiljø.  Dette blir helt feil. Flyttingstiltaket må realiseres overfor den eleven som plager andre – og der skolens tiltak ikke har fungert.

Enhver elev må få oppleve ei ramme av trygghet i skolen. Dette er helt fundamentalt. Og rektor så vel som kommunens skolemyndigheter må nå ta dette på alvor.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere