Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Det går nærmest ikke en dag uten at mennesker blir drept av terrorgrupper med tilhørighet innenfor islam. Hvorfor er det slik? Ja, det er god grunn til å spørre. Og det er også god grunn til å spørre om hvorfor islamske ledere, f.eks. i Europa, ikke reagerer på dette.

Volden som preger islamske grupper burde for lengst vært tatt opp i internasjonale fora. Denne tausheten er helt meningsløs. Og det er enda mer meningsløst at ikke ledelsen innenfor islam, f.eks. ved Al-Azhar universitetet i Kairo, ikke tar avstand fra terroren.

Mange, mange muslimer og andre har lidd lenge nok på grunn av terror og undertrykkelse. Situasjonen i diverse land har altfor lenge vært uholdbar på grunn av at grupperinger har undertrykt og terrorisert folk. Er dette bare greitt? Det kan faktisk se slik ut.

Hvis vi føler en smule ansvar for våre medmennesker, og for våre etterkommere, så bør denne meningsløse oppførsel av grupperinger og enkeltpersoner innenfor denne ideologien, tas opp og analyseres internasjonalt. Vi har et klart ansvar - og kan ikke leve med det slik det er nå.

Norge skifter nå regjering. Den nye regjeringen bør straks ta dette terrorproblemet opp på internasjonalt nivå. Skal FN være en fredsbevarende organisasjon, så er det naturlig at det også tas opp her.

Gå til innlegget

Regjeringsskifte bra for demokratiet.

Publisert rundt 8 år siden

Indira Gandhi sa det slik: «Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra. Den må komme innenfra.»     Og det er god grunn til å merke seg Gandhis ord, for det er nettopp det som berører seg i folket, og som er til folkets beste, som gjør demokratiet til den beste styreform.

Selv om Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet kom i mindretall denne gangen, har de en ny mulighet om fire år. Men det avhenger av at de viser evne til å lytte til folket som skal velge dem.

Viktige områder som vil stå sentralt i kommende fireårsperiode er bl.a. hvordan pleietrengende får den hjelp de har behov for, hvordan helsetjenesten fungerer ellers, hvordan barn og unge får sin opplæring og om det blir yrkesmuligheter for dem, om det blir satset på en samferdsel som kan være til nytte for dagens og morgendagens innbyggere – enten en bor i sør, nord, øst eller vest i landet.

Også må det legges til rette slik at det går an å produsere varer som også kan eksporteres. Og da må produksjonskostnadene ned. Dette blir helt sentralt. Slik det er i dag, er det nesten umulig å klare seg uten oljeøkonomien.

John F. Kennedy sa det slik: «Demokrati er den høyeste form for regjering, fordi det er basert på respekt for mennesket som et fornuftig vesen.»      Og til denne evnen å være fornuftig hører evnen til å tenke også på de som har det vanskelig – og også hvordan samfunnet skal fungere i morgendagen for våre barn og barnebarn.

Det blir i høyeste grad interessant å merke seg hvordan den nye regjeringen vil styre vårt samfunn innenriks og hvilke utenrikspolitiske holdninger den inntar – og hvordan dette griper om seg og engasjerer folket - og ikke minst hvordan dette virker inn på neste stortingsvalg.

Gå til innlegget

Nå må islam tas seriøst !

Publisert rundt 8 år siden

Nå har den danske imamen Amhed Akkari snudd og beklaget sitt internasjonale engasjement i forbindelse med Muhammed-tegningene. Om dette er en reell beklagelse eller bare en taktikk, er for tidlig å mene noe om. Det som imidlertid er en realitet, er at raseriet, hatet, engasjementet mot de som blir oppfattet for å fornærme islam – det fortsetter.

Og urolighetene i de land der islam er en realitet – de fortsetter i sin helhet. Også i den måneden der en skulle tro at hatet og hevnen kunne hvile en smule, under ramadan, var voldsaktiviteten klart til stede.

De som har lidd mest under dette, er nok muslimene sjøl. De forskjellige retningene har vanskelig for å akseptere hverandre. Og det resulterer i vold, drap og undertrykkelse. Eksemplene på dette er dessverre mange. Altfor mange.  Gjennom historia er det millioner, på millioner, på millioner som er undertrykt og drept.

Denne trosretninga er nå på full fart inn i Europa. Det burde medføre at det gis opplysning om hva islam innebærer i sin helhet. Men hittil har det vært taust om Medina-islam, – der politikk og vold kommer klart inn.

Det er å håpe at vi snart får politikere som er villige til å ta dette problemet opp – også på internasjonalt plan. Fortsetter det slik, som til nå, så kan det gå sterkt ut over generasjonene etter oss. Det er de som da må lide.

Derfor må opplysning om hele islam i mye sterkere grad inn våre europeiske samfunn.

http://www.thereligionofpeace.com/

Gå til innlegget

Den mest demokratiske løsning vil være om regjeringen vi får etter valget til høsten representerer et flertall i folket. Det vil en få dersom valgresultatet blir omtrent slik meningsmålingene viser – og dersom alle de ikke-sosialistiske partiene går sammen om å danne regjering.

Det betyr at en eventuell ny ikke-sosialistisk regjering vil bestå av Høyre, FRP, Kr.F og Venstre – hvis en legger meningsmålingene til grunn. Disse til sammen representerer over 50 prosent av folket. Og tar en SP med, vil en slik regjering representere et klart flertall i folket.

Mye kan endres til det bedre i norsk politikk. Det gjelder innenfor samferdsel, eldrepolitikk, helse og omsorg, undervisning m.m. 

Det er store mangler på flere områder. Innenfor samferdsel gjelder det vedlikehold – og i høyeste grad gjelder det også utbygging. Det går på nye veianlegg og nye jernbanetraséer.

Regjering utgått fra AP, SV og SP og som har representert et mindretall blant velgerne, har nå fått prøvd seg i mange år- uten at det har hjulpet i nevneverdig grad.  Derfor burde tiden nå være inne for ei endring.  Men det bør ikke bare bli endring i at vi får nye partier i styringen, de må også være innstilt på å tenke nytt – tenke nytt, og handle deretter – til gagn for folket og til gagn for kommende generasjoner.

Gå til innlegget

Vesten støtter nazipolitikk

Publisert rundt 8 år siden

Da Jordan i 1948 erobret Judea og Samaria (Vestbredden), ble jødene kastet ut fra områdene der det hadde bodd jøder lenge før araberne kom. Det samme skjedde i Øst-Jerusalem. Og tidligere ble jødene jaget ut også fra Jordan / Transjordan.  Når så jøder i dag bosetter seg på Vestbredden, så ropes det ut – fra Norge så vel som fra andre vestlige land – det ropes ut fordømmelse og anklager mot jødenes eneste stat – Israel.

Det burde være kjent at da Storbritannia hadde mandat over disse områdene etter første verdenskrig – og jøder så vel som arabere skulle få utdelt land til nye stater – da blomstret også samarbeidet mellom Hitlers naziregime og stormuftien av Jerusalem og hans folk. Det som ble Transjordan, der palestinerne er i flertall, ble rensket for jøder – helt i tråd med Hitlers nazitanker. Og nå er det galt at jøder bosetter seg på Vestbredden. Det lukter nazisme av slikt.

Utrensking av jøder fra diverse områder burde for lengst vært tatt opp i internasjonale fora. Selv om FN har flertall av totalitære stater burde saken vært tatt opp og belyst der. Men det er ikke blitt gjort. Og hvorfor dette ikke har skjedd, er det god grunn til å stille spørsmål ved. Når denne klart naziinspirerte politikken ikke blir påtalt innenfor bl.a. FN, så oppfatter arabiske ledere det som en aksept av jødefrie områder. Dette er en av grunnene til at situasjonen nå er helt fastlåst når det gjelder løsning av konflikten mellom Israel og de palestinske arabiske lederne. Det er helt forståelig at Israel ikke kan akseptere en ny arabisk nabostat som går inn for utslettelse av den jødiske staten.

Israel har flere ganger gitt uttrykk for at de kan akseptere en ny palestinsk stat. Men forutsetningen må være at denne nye staten må akseptere en jødisk nabostat. Og denne nye araberstaten må også kunne akseptere jøder blant sine borgere.  Hvorfor er det så umulig å ta slike spørsmål opp i internasjonale fora?

Hvis Vesten lever i den tro at våre demokratiske stater har fjernet seg fra Hitlers nazisme på alle områder – så er ikke det tilfelle.  Norge gir årlig 800 millioner kroner til de arabiske palestinere på Vestbredden og i Gaza – og det uten å sette betingelser for hva pengene brukes til. En del av disse pengene går til opplæring av barn der de bl.a. lærer at jødene har ingen rett til egen stat i området. Er dette naivitet fra norske myndigheter – eller er det bevisst politikk? Spørsmålet er viktig. Men tausheten om dette er dessverre stor. Siden Norge leder giverlandgruppen hviler det et stort ansvar på vår regjering. Derfor burde det så klart settes betingelse for pengebruken.

Et gammelt ordtak sier:  «Den som tier samtykker.»  Det betyr kort og godt i dette tilfellet at når vestlige demokratiske stater tier om jødeutryddelse fra områder i Midtøsten og heller ikke setter betingelser for hvordan pengene de gir blir brukt  – ja, da godkjenner de det jødefiendtlige og israelfiendtlige opplegget.  Og det er ikke bare litt uverdig – det er svært uverdig – og meget stygt.  Det stinker nazisme av slikt.  En ny palestinsk stat burde så klart gi plass for jødiske borgere på samme måte som Israel gir plass for arabere / palestinere.  Er det så vanskelig for vår regjering å kreve det?  Det samme gjelder for andre lands regjeringer som støtter det israelfiendtlige opplegget de palestinske lederne står for.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere