Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Ser ikke utenriksministeren problemet ?

Publisert over 7 år siden

Vår nye utenriksminister Børge Brende var en tur i Israel før jul.  Der kritiserte han Israel for at unge arabiske palestinere ble fengslet.  Men hvorfor går ikke vår utenriksminister til problemets kjerne?  For det har lenge vært en virkelighet at arabiske barn og unge, bl.a. når det gjelder Vestbredden, blir opplært i at Israel og jøder har ingen rett til å være i området / Midtøsten.  De unge blir oppdratt til å hate jødenes tilstedeværelse.  Og resultatet av dette blir stadig kriminelle handlinger mot jøder og Israel.  Og dette hatopplegget blir støttet økonomisk av bl.a. Norge.

Vår nye regjering og vår utenriksminister har nå en utmerket anledning til å ta dette problemet opp i internasjonale fora. Det bør selvfølgelig ikke bevilges økonomiske midler til disse områdene så lenge dette også går til hatopplegg mot jødene / Israel. Er det da så vanskelig for regjeringen å ta dette opp internasjonalt?

Hvis ikke regjeringen Solberg er villig til å ta dette opp internasjonalt, så skuffer / svikter den i like stor grad som regjeringen Stoltenberg. 

Utenriksministeren og regjeringen er våre fremste representanter til å kjempe for fred på internasjonalt plan. Da må de også kunne se problemene – og ta det opp på internasjonalt nivå. Lar vi det bare gå slik som hittil, blir det ingen fred.

Enhver regjering som ikke er villig til å medvirke for å skape en bedre verden, er ikke moden nok til å stå i ledelsen for et samfunn. Nå har Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte av Kristelig Folkeparti og Venstre, anledning til å vise at de bryr seg om bedre forhold internasjonalt. Og i dette tilfellet, så er det på høy tid at Israel blir akseptert som stat der jødene er i flertall.  De arabiske naboene har fortsatt ikke akseptert dette. Og derfor er problemet der. Men det er helt tydelig at det er jødenes eneste stat som hele tida får skylda. Det er det ikke vanskelig å registrere. 

En av de mange som ble drept av palestinske / arabiske terrorister var 15 år gamle jødiske jenta Malki Roth.

Malki Roth ble drept sammen med 14 andre israelere i terrorangrepet mot pizzarestauranten Sbarro i Jerusalem 9. august 2001. Morderne ble hyllet som helter av palestinske selvstyremyndigheter.  Og ikke nok med det.  De ble også lønnet av norske midler

Det burde nå være på tide at det reageres internasjonalt mot denne urettferdigheten som fortsatt praktiseres mot jødene. Vil regjeringen Solberg ta dette opp internasjonalt - eller skal det bare skure og gå slik som tidligere?

Skal en på det internasjonale plan kunne ønske hverandre godt nytt år, så må en også være villig til å gjøre noe for å få det til.

Gå til innlegget

Livsfarlig å tro på julens budskap.

Publisert over 7 år siden


.
Ikke mange flytimer fra oss kan det bety døden å tro på julens budskap.  Kristne drepes på grunn av at de ikke tror på "rette måten".  Og kirker blir brent eller rasert i hopetall.  Dette er dessverre dagens virkelighet.  Men vi hører lite om det da mediene våre stort sett tier om slikt.


En del totalitære regimer driver i dag en utstrakt forfølgelse av kristne med utstøting, tortur og drap. Verken FN, EU eller mediene interesserer seg for denne type brudd på menneskerettighetene.

Gå til innlegget

- Men Israel skal tas.

Publisert nesten 8 år siden

Igjen, og igjen, og igjen – i forskjellige norske medier - rettes det kritikk mot jødenes eneste vesle stat.  Dette gjelder en stat som de arabiske og islamske naboene har gjort flere forsøk på å få fjernet.   Og gjøres det en feil av israelske tjenestemenn, så ropes det ut i mediene våre.  Det er bare å se her på verdidebatt.

Det er ikke mange tiår siden at det var jødene som skulle fjernes fra jordens overflate. Den gang var det et nært samarbeid mellom Hitlers nazister og arabiske politikere for å hindre at jødene skulle få tildelt områder. Men det var en selvfølge at araberne fikk sine områder, sine nye stater. Dette var etter første verdenskrig. Bl.a. ble Transjordan / Jordan, som hadde et flertall av palestinere, tildelt arabere. Her ble jødene rensket ut. Og det var liksom helt ok. 

Stormuftien av Jerusalem og hans folk, som hele tida hadde et nært, veldig nært samarbeid med Hitlers nazister, kjempet hardt for å hindre at også jødene fikk tildelt sitt område. De skulle ikke ha noe. De skulle fjernes. Og denne stygge holdninga, at jødene ikke skal ha noe der nede der det har bodd jøder lenge før araberne kom, denne nazivennlige holdninga preger området den dag i dag.   

Og hvordan ble jødene behandlet her oppe i Norge – da nazismen rådde. Nordmenn var med på å samle jødene – som så ble sendt til utryddelsesleirer. Og hva gjorde danskene, som nærmest var i samme situasjon som Norge?  Her ble jødene smuglet ut og til frihet. Dette er et skammelig kapittel i norsk historie. Et kapittel som de fleste vil ha lukket.

Nå er det ikke jødene, men nå er det jødenes eneste vesle stat, Israel, som skal tas. Og kritikken mot Israel flommer over – på nettsteder, i norske aviser, i norske TV-kanaler etc, etc.   Og til hver 1.mai lages det plakater og andre oppsett med sterk kritikk av jødenes eneste stat. Dette er Norge anno 2013.

Som ethvert annet land kan også Israel ta feile beslutninger - og israelske tjenestemenn kan gjøre feil som alle andre. På bakgrunn av de trusler og det presset som Israel har hatt mot seg helt fra starten, har de vært nødt til å ta spesielle forholdsregler for å beskytte sine innbyggere – som også består av arabere. Derfor er det beskyttelsesmurer, gjerder, kontroller etc. Israel har vært helt nødt til det for i det hele tatt å eksistere. Men for dette blir jødenes eneste land fordømt, kritisert, «spyttet» på etc. Det er tydelig å merke – også i dette debattforum.

Den østerrikske forfatteren Vicki Baum sa det slik:  Å være jøde er en skjebne.     

Ja, Vicki Baums ord kan faktisk også passe på jødenes eneste stat i dag. Denne staten ønskes av mange fjernet. Og den er blitt et objekt for kritikk - ikke minst fra en del norske borgere.   

Gå til innlegget

- Men Israel skal tas.

Publisert nesten 8 år siden

Igjen, og igjen, og igjen – i forskjellige norske medier - rettes det kritikk mot jødenes eneste vesle stat.  Dette gjelder en stat som de arabiske og islamske naboene har gjort flere forsøk på å få fjernet.   Og gjøres det en feil av israelske tjenestemenn, så ropes det ut i mediene våre.  Det er bare å se her på verdidebatt.

Det er ikke mange tiår siden at det var jødene som skulle fjernes fra jordens overflate. Den gang var det et nært samarbeid mellom Hitlers nazister og arabiske politikere for å hindre at jødene skulle få tildelt områder. Men det var en selvfølge at araberne fikk sine områder, sine nye stater. Dette var etter første verdenskrig. Bl.a. ble Transjordan / Jordan, som hadde et flertall av palestinere, tildelt arabere. Her ble jødene rensket ut. Og det var liksom helt ok. 

Stormuftien av Jerusalem og hans folk, som hele tida hadde et nært, veldig nært samarbeid med Hitlers nazister, kjempet hardt for å hindre at også jødene fikk tildelt sitt område. De skulle ikke ha noe. De skulle fjernes. Og denne stygge holdninga, at jødene ikke skal ha noe der nede der det har bodd jøder lenge før araberne kom, denne nazivennlige holdninga preger området den dag i dag.   

Og hvordan ble jødene behandlet her oppe i Norge – da nazismen rådde. Nordmenn var med på å samle jødene – som så ble sendt til utryddelsesleirer. Og hva gjorde danskene, som nærmest var i samme situasjon som Norge?  Her ble jødene smuglet ut og til frihet. Dette er et skammelig kapittel i norsk historie. Et kapittel som de fleste vil ha lukket.

Nå er det ikke jødene, men nå er det jødenes eneste vesle stat, Israel, som skal tas. Og kritikken mot Israel flommer over – på nettsteder, i norske aviser, i norske TV-kanaler etc, etc.   Og til hver 1.mai lages det plakater og andre oppsett med sterk kritikk av jødenes eneste stat. Dette er Norge anno 2013.

Som ethvert annet land kan også Israel ta feile beslutninger - og israelske tjenestemenn kan gjøre feil som alle andre. På bakgrunn av de trusler og det presset som Israel har hatt mot seg helt fra starten, har de vært nødt til å ta spesielle forholdsregler for å beskytte sine innbyggere – som også består av arabere. Derfor er det beskyttelsesmurer, gjerder, kontroller etc. Israel har vært helt nødt til det for i det hele tatt å eksistere. Men for dette blir jødenes eneste land fordømt, kritisert, «spyttet» på etc. Det er tydelig å merke – også i dette debattforum.

Den østerrikske forfatteren Vicki Baum sa det slik:  Å være jøde er en skjebne.      

Ja, Vicki Baums ord kan faktisk også passe på jødenes eneste stat i dag.  Denne staten ønskes av mange fjernet.  Og den er blitt et objekt for kritikk - ikke minst fra en del norske borgere.       

 

 

 

Gå til innlegget

 

Norge er på langt nær ferdig utbygget. Dette gjelder spesielt på samferdselsektoren. Det vi dessverre opplever i dag er at Norge, et av verdens rikeste land, ser seg ikke råd til å bygge ut egen samferdsel i tilstrekkelig grad - samtidig som som Norge bruker / investerer milliarder på miliarder i utenlandske tiltak.

En av våre aviser har i dag dette førstesideoppslag: - Sikker på at noen ville dø.           Det var den unge mora, Line, og hennes to små barn som på en smal riksvei over et fjellparti møtte et vogntog som kom skliende mot bilen de satt i. Heldigvis gikk det bra denne gangen. Men virkeligheten er dessverre den at flere av våre medborgere må bøte med livet på grunn av farefulle veistrekninger. Denne aktuelle veistreknina har lenge vært på ventelista for forbedring. Men på grunn av manglende økonomi har det ikke blitt gjort noe.

Jernbanen mot nord går ikke lenger enn til Fauske / Bodø. Derfra blir godset nordover presset over på den eneste veiforbindelse nordover, E6. De tunge vogntogene sliter enormt på veinettet og i tillegg utgjør de en stor fare for andre veifarende.

Det er helt uforståelig at ikke et av verdens rikeste land, som bruker store summer utenfor landets grenser, vil forlenge jernbanen videre nordover slik at hele landet henger sammen. Denne nødvendige samferdselen burde gå helt opp til Alta og Kirkenes - og kobles sammen med det finske og russiske jernbanenett. På denne måten kunne en legge tilrette for rimelig og miljøvennlig varetransport, for bl.a. fiskeprodukter, til Øst-Europa - og også skape bedre samkvem mellom landene i nord.

Dette var i nord. Men bl.a. på Vestlandet er det stort behov for bedre samferdsel. Enkelte hovedveier kan være så smale at to vogntog ikke kan passere hverandre uten at det ene må rygge tilbake til en møteplass. Og i sentrale strøk, bl.a. i Oslo-området, er det stort behov for bedre utbyging av jernbanenettet.

Statsbudsjettet skal brukes til å drifte samfunnet. Når det gjelder utbygging av samfunnet på samferdselssektoren må det kunne gå an å tenke nytt. Det er muligheter for å kanalisere midler utenfor statsbudsjettet til større samferdselsprosjekter. Og hvis en i tillegg benytter utenlandske entreprenører og arbeidkraft vil dette ikke bli inflasjonsdrivende og kommer heller ikke i berøring med handlingsregelen. Et statsbudsjett skal brukes til å drifte samfunnet. Men til å bygge ut samfunnet, når det gjelder samferdsel, kan midlene ledes utenfor. Denne mulighet peker utbyggigsdirektør i Jernbaneverket, Harald Nikolaisen, på. Og det bør vår nye regjering lytte til. Det gjelder å legge til rette på best mulig måte for framtidige generasjoner.

http://www.tu.no/bygg/2012/01/25/-jernbanen-trenger-bevilgninger-utenfor-statsbudsjettet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere