Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Etter siste verdenskrig ble det gjort en stor feil da det ikke ble tatt oppgjør med det samarbeidet som sentrale grupperinger innenfor den islamske arabiske verden hadde med Hitler og hans nazivelde.  Samarbeidet gikk spesielt ut på hvordan jødene skulle fjernes.

Det var stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, og hans folk som hadde et nært samarbeid med nazi-Tyskland. Og de deltok bl.a. aktivt i utryddelse av jøder på Balkan.  Ved krigens slutt oppholdt Husseini seg i Frankrike. Både Jugoslavia og Storbritannia ville ha han utlevert, men fikk det ikke. I Frankrike fikk han status som politisk fange, men fikk likevel stor frihet. Så stor frihet hadde han i Frankrike at han kom seg over til Egypt. Og der fortsatte han sitt arbeid mot jødene – og hans innflytelse i arabisk islamsk politikk ble stor.

Den seinere palestinske lederen, Yasir Arafat, var en nær venn av al-Husseini. Og han representerte nærmest den samme ideologien i kampen mot jødene. Det er ikke noe som tyder på at denne nazibeslektede ideologien er vekke i dag.

Etter siste verdenskrig ble det tatt oppgjør med nazi-Tyskland.  Og det kom helt andre personer til makten i Tyskland – som nå ble en stat som stod og står for fred og medmenneskelighet.  Men det ble aldri tatt oppgjør med den arabisk islamske «nazismen» der jødehat og utslettelse av Israel stod og står sentralt. 

Denne feilen, at ikke islamsk arabisk nazisamarbeid ble tatt opp internasjonalt, må også europeiske stater kunne erkjenne. Også jødene må kunne aksepteres som likeverdige verdensborgere. Og også de må kunne ha rett til en stat. Men denne retten har de fortsatt ikke fått fra arabisk side.

Det er dessverre vanskelig å se dette på annen måte enn at Hitlers nazisyn på jødene fortsatt har sterk oppslutning i Midtøsten. Og det er betenkelig at ikke dette tas opp i internasjonale fora !

Gå til innlegget

Radikal islam og Norges storting.

Publisert over 7 år siden

Et vesentlig spørsmål er om våre folkevalgte, de som har ansvaret for ei trygg og god framtid for oss og våre etterkommere, om disse tar radikal islam på alvor.  Våre folkevalgte har et stort, svært stort ansvar på dette området.

Det er ikke tvil om at det er totalitære krefter som kan true vårt demokrati. Stortinget må innse at radikal islam er blitt et økende problem for mange – også i Europa. Og det kan berøre vår sikkerhet i høyeste grad.

Norsk ungdom oppsøker radikale islamske miljø andre steder og får inspirasjon og opplæring. Norsk ungdom har vært, og fortsatt er, deltakere i drapsorgiene i Syria.  Opplevelser og inspirasjon derfra kan tas med tilbake til Norge. Det er ikke tvil om at slikt virker inn på bl.a. psyken til disse – og kan i visse situasjoner brukes mot personer og forhold de ikke liker. Med andre ord kan det føre til terror og drap mot de som har ei annen holdning enn de selv har. Og det kan skje her hos oss i Norge.

En annen ting er at norsk radikalisert islamsk ungdom på denne måten også kan knytte forbindelser med radikale islamske terrorceller internasjonalt. Og dette må være et stort problem – ikke bare for vårt land, men også internasjonalt.

Er det slik at vi i Norge og Europa ellers en gang i framtida kan bli underlagt islamske regimer med sharialover m.m.?      Ja, det kan dessverre bli slik hvis våre folkevalgte ikke er våkne nok og ser utviklingen som er på gang i enkelte miljø rundt om.

Det våre folkevalgte må være klar over er at islam aldeles ikke bare er en religion. Islam har også ei politisk side som forteller hvordan samfunnet skal styres og hvordan folk skal tenke. Og er dette bare greit?   

Se for øvrig:                                                    https://www.youtube.com/watch?v=C9sYgqRtZGg&hd=1

Gå til innlegget

Radikal islam og Norges storting.

Publisert over 7 år siden

Et vesentlig spørsmål er om våre folkevalgte, de som har ansvaret for ei trygg og god framtid for oss og våre etterkommere, om disse tar radikal islam på alvor.  Våre folkevalgte har et stort, svært stort ansvar på dette området.

Det er ikke tvil om at det er totalitære krefter som kan true vårt demokrati. Stortinget må innse at radikal islam er blitt et økende problem for mange – også i Europa. Og det kan berøre vår sikkerhet i høyeste grad.

Norsk ungdom oppsøker radikale islamske miljøer andre steder og får inspirasjon og opplæring. Norsk ungdom har vært, og fortsatt er, deltakere i drapsorgiene i Syria.  Opplevelser og inspirasjon derfra kan tas med tilbake til Norge. Det er ikke tvil om at slikt virker inn på bl.a. psyken til disse – og kan i visse situasjoner brukes mot personer og forhold de ikke liker. Med andre ord kan det føre til terror og drap mot de som har ei annen holdning enn de selv har. Og det kan skje her hos oss i Norge.

En annen ting er at norsk radikalisert islamsk ungdom på denne måten også kan knytte forbindelser med radikale islamske terrorceller internasjonalt. Og dette må være et stort problem – ikke bare for vårt land, men også internasjonalt.

Er det slik at vi i Norge og Europa ellers en gang i framtida kan bli underlagt islamske regimer med sharialover m.m.  Ja, det kan dessverre bli slik hvis våre folkevalgte ikke er våkne nok og ser utviklingen som er på gang i enkelte miljø rundt om.

Det våre folkevalgte må være klar over er at islam aldeles ikke bare er en religion. Islam har også ei politisk side som forteller hvordan samfunnet skal styres og hvordan folk skal tenke. Og er dette bare greit ?   

Se for øvrig:                                                     https://www.youtube.com/watch?v=C9sYgqRtZGg&hd=1

Gå til innlegget

Nå må islam ta oppgjør med sine egne !

Publisert over 7 år siden

Nærmere 1500 mennesker er blitt ofre for den islamske gruppen Boko Harams krigere i Nigerias nordlige delstater på de tre første månedene i år.  Det er nyhetsorganet Russlands Stemme som skriver dette og viser til Amnesty International.  http://norwegian.ruvr.ru/news/2014_03_31/1500-mennesker-drept-av-Boko-Haram-siden-arets-begynnelse-6300/

Det siste nummeret, mars 2014, av magasinet Stefanus (utgitt av Stefanusalliansen) nevner også problemet og skriver bl.a.: «Søndag 26.januar ble minst 74 personer drept etter to angrep på en kirke og en landsby nordøst i Nigeria. Også her er Boko Haram mistenkt for å være de skyldige.»  Stefanusmagasinet nevner flere lignende episoder.

Boko Haram er ikke den eneste. Det finnes mange slike grupper innenfor islam som driver med drap og terror.

Nå er det på tide at de islamske lederne i Europa tar dette opp på høyeste plan innenfor islam.  Vi kan ikke ha det slik i framtida.

Gå til innlegget

Antisemittismen i det norske folk.

Publisert over 7 år siden

Det er god grunn til å merke seg den negative holdningen en del / god del nordmenn har hatt til jødene – og nå til Israel.

Dette året feires / markeres 200 år siden grunnloven vår så dagens lys. Den loven fra 1814 gav klar beskjed om at jødene ikke hadde adgang til Norge. Og i dag er det norske organisasjoner og personer som roper ut at israelske varer og tjenester ikke skal inn i Norge - Israel skal boikottes.

Under siste verdenskrig var det ikke tyskere som samlet sammen norske jøder og fratok dem statsborgerskap. Det var nordmenn som gjorde det – riktignok etter ordre fra tyske / nazistiske ledere. Jødene ble sendt videre til utryddelsesleirer. 

Og da krigen nærmet seg slutten og de overlevende norske fangene skulle hentes av De Hvite Bussene, fikk ikke de få overlevende norske jødene være med.  De ble stående igjen.   Årsaken var at regjeringen Nygaardsvold nektet å betale heimreisa for norske jøder.

Dessverre så viser historien at uviljen mot jødene – og nå uviljen mot Israel har vært, og fortsatt er, en realitet i deler av vårt samfunn.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere