Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Vær ikke naiv !

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.
Israel har siden 1949 vært en del av FN-pakten hvor retten til å leve i fred er sikret. Alle medlemsnasjoner forplikter seg til å støtte denne retten. Utover dette er Israel anerkjent som legitim nasjon av de fleste nasjoner i verden.

FN er en fredsbevarende organisasjon.  Men det er viktig å være klar over at FN har svært, svært mange udemokratiske stater – som også kan være totalitære.  Situasjonen i dag er at et flertall av medlemsland mangler demokratisk og rettsstatlig legitimitet.  Mange av disse er fra den islamske verden.

FN har f.eks. brukt en stor del av sine kritiske resolusjoner til å fordømme Israel, samtidig som den så å si fullstendig overser utallige overgrep, inkludert folkemord – og nærmest utrydding av urbefolkningen i andre deler av verden.

FN er viktig i fredsarbeidet.  Men det må ikke gjøre folk blinde for realitetene i den verden vi lever i.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
det er ikke noe annet enn dette som er tatt opp i internasjonale fora.

Nei Njål, det er fullstendig taushet om dette at Den Arabiske Liga må akseptere Israel som jødisk.

Gå til kommentaren

Det som Njål, Leif og Ingar m.fl. må huske på er at arabere og islamtilhengere fortsatt ikke har akseptert at jødene skal ha noe som helst i Midtøsten.  Uten denne steile holdningen mot jødene så hadde Israel vært en realitet lenge før 1948.

Hinderet for en ny palestinsk stat er nettopp denne steile antijødiske holdningen fra palestinsk / arabisk side.  Det at Israel skal være en jødisk stat aksepteres ikke.

Og det er på høy tid at dette tas opp i internasjonale fora  -  for også Israel må ha rett til å få leve i fred  -  og gi vern for sine innbyggere.  Denne retten har de fortsatt ikke fått.

Gå til kommentaren

Det er ikke feil, Gullberg !

Publisert over 6 år siden

I kommentar 81 hevder Gullberg at jeg tar feil. Det er ikke feil at jødene ble nektet å bosette seg i Jordan. Om det står det flere plasser.  Ramon Bennett skriver om dette i sin bok “Filisterne” bl.a. på side 121:

“Jøder som flyktet fra nazistene, ble til og med hindret av britene fra å komme inn i Palestina, som etter å ha tatt landet fra tyrkerne under 1. verdenskrig, hadde fått mandat av de allierte til å styre landet.  Britene skulle ha opprettet et jødisk nasjonalt hjem i hele Palestina i henhold til Balfourdeklarasjonen fra 1917.  Men britene satte rettferdigheten på hodet ved å gå tilbake på sine plikter og løfter.  Med et pennestrøk i 1922 skar de av hele 77 prosent av området og ga det til kong Abdullah, som dannet kongeriket Trans-Jordan (i dag Jordan), der jødene fikk, og fortsatt har, forbud mot å slå seg ned.”  

Israel kunne vært en stat lenge, lenge før 1948 hadde det ikke vært for den sterke motstand fra arabisk islamsk side. Og en periode hadde de også Hitlers nazisme med seg i kampen mot jødene.

Og det var jordanske styrker som i 1948 drev jødene ut fra deler av Jerusalem og det som i dag heter Vestbreden (Judea og Samaria).   Og når jøder nå bosetter seg i disse områdene der deres forfedre har bodd siden kong Davids dager, så er også det galt - for da skrikes det ut, også her på vd, at dette nærmest er en forbrytelse.   

Gå til kommentaren

Til Eivind Sletner

Israel har aldeles ikke stengt dørene for arabere / muslimer.  De får bo der på lik linje med jøder.  Men slik det har utviklet seg i den arabiske islamske verden, så betyr det slutt for Israel og slutt for jødene hvis det blir et flertall av arabere / islamtilhengere innenfor Israels grenser.  

Historien viser dessverre at jøder i den arabiske islamske verden er fjernet. I nabolandet Jordan ble f.eks. alle jøder jaget ut - og det er forbudt for jøder å bosette seg der.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere