Helge Evjen

Alder: 10
  RSS

Om Helge

Følgere

All ære til barnet i Betlehem !

Publisert over 7 år siden

Livet handler om å bry seg for sine medmennesker. Det gjorde i høyeste grad han som ble født i en stall og lå i ei krybbe i Betlehem for over 2000 år siden. Han var et stort eksempel på kjærlighet til sine medmennesker – og hva det betydde – og hva det fortsatt betyr.

Kjærlighet til sine medmennesker er i dag ofte en mangelvare. Mange går blant oss og har det vondt. Derfor er det viktig at vi bryr oss mer om andre.

Hvis kjærligheten til andre settes i høysetet, så følger vi også eksemplet til han som ble født i Betlehem – og som er utgangspunktet for vår jul.

Derfor  -  all ære til han som ble født i Betlehem  !


Gå til innlegget

Nå må utenriksminister Brende ta grep !

Publisert over 7 år siden

 

Ingen arabiske land har hittil akseptert Israel som en stat der jødene kan kjenne seg trygge.  Derfor er det også helt meningsløst at ingen norsk utenriksminister har tatt dette opp i internasjonale fora, først og fremst i FN.

Tvert imot så støtter Norge den arabisk / islamske uviljen mot jødene økonomisk. Hvert år gir vi millioner på millioner kroner til dette uverdige antijødiske spillet. 

Det betyr at Norge er med og støtter økonomisk de som vil ha jødene fjernet. Det lukter jødehat. Men det lukter også nazisme i de miljøer som vil ha Israel og jødene fjernet fra området på østsiden av Middelhavet.

Det første vår utenriksminister Børge Brende nå bør gjøre er å ta problemet opp i  internasjonale fora.  Det er nå på høy tid at Den Arabiske Liga går med på at Israel skal være en stat der jødene kan kjenne seg trygge

Gå til innlegget

FN har sviktet stort !

Publisert nesten 8 år siden

Det er en betydelig anti-israelsk forankring i FN.  Dette burde vært unødvendig nå etter omkring 70 års virksomhet.  FNs fremste mål er å bevare freden, og da burde det være en selvfølge at også jødenes eneste stat ble akseptert – også av arabiske og islamske stater.

Etter siste verdenskrig ble det tatt et klart oppgjør med Hitlers nazisme. Men det ble aldri tatt oppgjør med det nære samarbeidet det var mellom Hitlers nazisme og arabere. Den arabiske antijødiske holdningen fikk fortsette og den har skapt store problemer fram til i dag. 

De palestinske flyktningene ble ikke behandlet som andre flyktninger som ble integrert i nye samfunn. De palestinske flyktningene og deres etterkommere ble, og blir, oppholdt i bl.a. leirer administrert av FNs hjelpeorganisasjon UNRWA. Slik har det vært gjennom flere generasjoner, og dette er i høyeste grad betenkelig. 

“Araberlandene ønsker ikke å løse flyktningeproblemet.  De ønsker å opprettholde det som et åpent sår, som en krenkelse overfor FN og som et våpen mot Israel.  Arabiske ledere gir blaffen i om flyktningene lever eller dør.” Det var UNRWAs direktør Ralph Galloway som sa dette i 1958. Og det var nok en riktig betegnelse.

Det er ikke først og fremst hos Hamas problemet ligger. Problemet har rot i arabiske og islamske samfunn. Derfor burde tida for lengst vært inne til å ta den anti-israelske holdningen opp i internasjonale fora. Og FN burde i høyeste grad være inne i bildet her. Det er helt uholdbart slik det har vært til nå.

Fortsatt har ikke Den Arabiske Liga akseptert Israel som en stat der jødene kan føle seg trygge. Og fortsatt driver UNRWA og opprettholder en svært uheldig ordning for de såkalte palesinske flyktninger og deres etterkommere. Det vesentlige spørsmålet her er: Hvorfor tar ikke Norge eller andre vestlige land disse forholdene opp i FN og andre internasjonale fora? Hvis Norge og andre vestlige land virkelig setter pris på demokrati og menneskerettighetene, så burde de så klart ta dette opp internasjonalt – for situasjonen har over altfor mange år vært helt uholdbar.

Derfor bør det presses på på slik at 1) arabere må akseptere Israel som jødisk stat, og 2) palestinske flyktninger må få bli integrert i arabiske stater.

Oppfordring til vår nye regjering er at denne uholdbare situasjonen som har vart over lang, lang tid snarest blir tatt opp i FN og andre internasjonale fora.

Gå til innlegget

Vesten har sviktet Israel og palestinere

Publisert nesten 8 år siden

Mange store feil har vært gjort i FN-regi mot Israel og mot palestinere.  Og slike feil har i stor grad også vært støttet av vestlige demokratier.  En av disse feilene var opprettelsen / videreføring av UNRWA som er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

I stedet for å få hjelp til integrering i nye samfunn er palestinere gjennom flere generasjoner holdt bl.a. i leirer. Dette er i høyeste grad umenneskelig.

Men så er det arabiske land som vil denne ordningen i stedet for å ta imot beboerne og intergrere dem i sine egne samfunn. Og bakgrunnen for dette synet er at de flere millioner beboere i “flyktningeleirene” skal brukes i kampen for å få ødelagt jødenes eneste stat - de skal flyttes til Israel – slik at også Israel blir arabisk islamsk område – og at jødene skal ut.

Dersom FN hadde behandlet palestinaflyktninger på samme måte som andre flyktninger, så hadde de forlengst vært integrert i nye samfunn. Men unrwasystemet og en temmelig steil arabisk holdning har ødelagt for slike muligheter.  Og den steile arabiske holdningen har gjort at palestinere er blitt sjakkbrikker i planen om å overflomme Israel med en fiendtlig befolkning, for å ødelegge landet som en jødisk stat.

Et annet område der Vesten har sviktet er at det gjennom årenes løp er gitt store pengesummer uten at det er blitt satt betingelser for hvordan dette skal brukes. Det gjelder spesielt midler til skole / undervisning. Her blir barna og de unge opplært i at jødene og Israel har ingen rett og skal bort fra midtøstenområdet. Dette skaper hat mot jødene / Israel i høyeste grad. Og når unge blir opplært i å hate, så kan det så klart seinere gi utslag i bl.a. rakettangrep mot Israel – noe som altfor lenge har fått skje uten at det internasjonale samfunnet bryr seg. Men når Israel prøver å få slutt på rakettregnet, da kommer kritikkbølgen mot jødenes eneste land. Og det er akkurat det som skjer i dag.

De statene som satser mest på menneskerettigheter og demokrati finnes i Vesten. Og fra disse burde en ventet mer klarhet og modighet for å kjempe for menneskenes beste. Men også de har sviktet. Og dette har i høyeste grad også gått ut over palestinere. I stedet for å pines i leirer burde de forlengst vært integrert i nye samfunn. Da FNs generalforsamling i mai 1950 opprettet UNRWA, var det ment som en midlertidig ordning. Men mandatet er gang på gang blitt fornyet – og dermed har den uholdbare situasjonen fortsatt i snart 70 år. Dette har både gått ut over palestinere og staten Israel. Og det er skammelig og uverdig. Palestinerne burde forlengst vært integrert i nye samfunn – og ikke, slik som nå, brukes som et kampvåpen mot Israel.

Dette er en sak som vår nye regjering bør ta opp internasjonalt.  Men det tør de neppe.

Gå til innlegget

Etter siste verdenskrig ble det gjort en stor feil da det ikke ble tatt oppgjør med det samarbeidet som sentrale grupperinger innenfor den islamske arabiske verden hadde med Hitler og hans nazivelde.  Samarbeidet gikk spesielt ut på hvordan jødene skulle fjernes.

Det var stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, og hans folk som hadde et nært samarbeid med nazi-Tyskland. Og de deltok bl.a. aktivt i utryddelse av jøder på Balkan.  Ved krigens slutt oppholdt Husseini seg i Frankrike. Både Jugoslavia og Storbritannia ville ha han utlevert, men fikk det ikke. I Frankrike fikk han status som politisk fange, men fikk likevel stor frihet. Så stor frihet hadde han i Frankrike at han kom seg over til Egypt. Og der fortsatte han sitt arbeid mot jødene – og hans innflytelse i arabisk islamsk politikk ble stor.

Den seinere palestinske lederen, Yasir Arafat, var en nær venn av al-Husseini. Og han representerte nærmest den samme ideologien i kampen mot jødene. Det er ikke noe som tyder på at denne nazibeslektede ideologien er vekke i dag.

Etter siste verdenskrig ble det tatt oppgjør med nazi-Tyskland.  Og det kom helt andre personer til makten i Tyskland – som nå ble en stat som stod og står for fred og medmenneskelighet.  Men det ble aldri tatt oppgjør med den arabisk islamske «nazismen» der jødehat og utslettelse av Israel stod og står sentralt. 

Denne feilen, at ikke islamsk arabisk nazisamarbeid ble tatt opp internasjonalt, må også europeiske stater kunne erkjenne. Også jødene må kunne aksepteres som likeverdige verdensborgere. Og også de må kunne ha rett til en stat. Men denne retten har de fortsatt ikke fått fra arabisk side.

Det er dessverre vanskelig å se dette på annen måte enn at Hitlers nazisyn på jødene fortsatt har sterk oppslutning i Midtøsten. Og det er betenkelig at ikke dette tas opp i internasjonale fora !

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere