asbjørn bergh

Alder:
  RSS

Om asbjørn

Følgere

Islams kildeproblemer og akademia.

Publisert over 2 år siden

Blant vestlige historikere og lingvister har det de siste 50 årene utviklet seg et fagmiljø som ser på islam med nye øyne, men dette er har kun i liten grad nådd utenfor de akademiske sirklene. Det er det på tide å gjøre noe med!

 Islams kildeproblemer og akademia.

Bortsett fra professor Knut S. Vikørs artikkel i Morgenbladet for et drøyt år siden, så har jeg ikke sett tematikken rundt islams kildeproblemer omtalt i norske aviser. Betyr det at det blant forskerne ikke pågår en debatt om dette? Joda, det diskuteres blant forskerne, men de er ikke enige om islams opprinnelse. Lite av dette er, merkelig nok, særlig kjent utenfor de akademiske sirkler.


Fram til 1970- tallet var dette temaet lite debattert, men forskere som John Wansbrough, Patricia Crone og Michael Cook skapte en forandring.  Disse forskerne valgte å bruke hovedsakelig ikke-islamske kontemporære kilder og dette skapte store bølger. Det ble satt spørsmålstegn ved bl.a. om hvor islam oppstod, og om vi kunne stole på de muslimske tradisjonene. (Noe som vil overraske mange, er at det finnes få muslimske kilder fra de første 1- 200 årene etter at Muhammed døde i år 632.  Ibn Ishaq har skrevet en biografi om Muhammed på midten av 700- tallet. Den er dessverre gått tapt, men vi kjenner delvis til hva Ishaq har skrevet gjennom biografier fra 800- tallet, særlig Ibn Hisham).

Den danske professoren, Patricia Crone, som forsket på tidlig islam i flere tiår, sa det så sterkt som at vi vet at Muhammed har levd, men alt annet er usikkert. Hun satte også spørsmålstegn ved hvor Islam oppstod. Den eller de som skrev Koranen (noen forskere er åpen for at det kan være flere forfattere), kjente godt til de jødiske og kristne tradisjonene og det er et av argumentene for at denne boken muligens ble til i Syria eller Palestina. Ifølge professor Nicolai Sinai kommer mye av språket i Koranen fra arameisk, og man finner spor av syriske tekster. Dette kan knytte den nærmere til området nevnt ovenfor og ikke til Hijaz, der Mekka og Medina ligger.


Professor Fred Donner beskriver Koranen som en ahistorisk bok, og det er lite konkret informasjon å hente der for historikere. For eksempel er Muhammed kun nevnt ved navn 4 ganger. Blant vestlige historikere og lingvister tror jeg ikke det er mange som vil støtte det tradisjonelle islamske synet om at Koranen ble til kun ved åpenbaringer og uten ytre påvirkninger. Koranen har klart røtter i de bibelske tradisjonene og blir sett på som en del av senantikken. Professor Robert Hoyland skriver for eksempel i boken «In God's Path» at legenden om de 7 sovende i Efesos, kjent fra skriftlige kilder på 400- tallet, fant sin vei inn i Koranen på 600-tallet. Så den menneskelige påvirkningen av Koranen synes tydelig.

På 1970- tallet ble det gjort et viktig funn i Yemen, den såkalte Sanaa Koranen, sannsynligvis den eldste som finnes. Den er en palimpsest, dvs. at det finnes en underliggende tekst som er forsøkt visket ut. Den nederste teksten er tidfestet til midten av 600-tallet, mens den øvre kan være fra tidlig på 700-tallet. Den sistnevnte teksten likner mye på dagens «standard» Koran, Kairoutgaven fra 1924, også kalt Hafs, mens den underliggende teksten avviker på mange steder.

Det er kun i de siste tiårene at vestlige forskere har fått tilgang til de eldste manuskriptene, og det har kommet mye ny informasjon. Dr. Marijn van Putten er lingvistisk historiker, og han forsker på gamle Koraner. Bortsett fra den underliggende teksten fra Sanaa, tror han at alle Koraner stammer fra en «urtekst», fordi forskjellene er små. Dagens «offisielle «Koran, Hafs, bygger i hovedsak på Al-Dani, en teolog fra middelalderen. Men han bygget ikke sin versjon på de eldste grunntekstene, så den Koranutgaven som er mest vanlig i dag, avviker derfor på en del punkter fra de eldste manuskriptene.

 Det som jeg har skrevet her, er ikke ment som en utfyllende artikkel om islams kildeproblemer, og mye forskning er utelatt. Mitt ønske er å få akademikerne mer på banen, slik at hva forskerne mener, blir mer kjent. Akademikernes tilbakeholdenhet, når det gjelder å formidle forskningsresultater om Koranen og de muslimske tradisjonene, tror jeg er en lite konstruktiv holdning, særlig overfor muslimene.

Mange troende har etter mitt inntrykk et for fundamentalistisk og statisk syn på sine religiøse skrifter, og de vil profittere på å inkorporere hva vitenskapelige undersøkelser har vist når de skal vurdere dem.


Gå til innlegget

Islams kildeproblemer og akademia.

Publisert nesten 4 år siden

Hva vet vi egentlig om Muhammed? Ble Koranen og Islam til i Syria eller i nærheten? Ble Koranen åpenbart av engelen Gabriel, eller er den en del av de bibelske tradisjonene?Forskere i vestlige land innehar mye tanker om islam som aldri kommer offentligheten for øre. Hvem svikter, media eller akademia?

Islams kildeproblemer og akademia

Det har de siste tiårene vært forsket en del på islam og Koranen, men resultatene av disse undersøkelsene har i stor grad forblitt i de akademiske sirkler. Hensikten med dette innlegget er å formidle noe av den informasjonen som forskerne har funnet, samt å få i gang en åpen og saklig debatt.

Hendelser knyttet til profeten Muhammed blir i media som oftest omtalt som fakta. Men hvor mye vet vi egentlig om han? Ifølge flere forskere så vet vi lite. Han er kun nevnt 4 ganger i Koranen og det står lite om han der. Første gang navnet hans forekommer i arabiske kilder er 59 år etter at han døde. (Muhammed døde i 632). Den første biografien ble nedtegnet i 841, mer enn 200 år etterpå. Når det gjelder hadithene om Muhammed, så skriver professor Robert Hoyland at vi ikke vet hvilke av dem som er autentiske. Hadithene er skrevet ned 2- 300 år etterpå og blir mer detaljert desto lengre etterpå de er nedtegnet. Det virker ikke særlig troverdig. Den danske professoren Patricia Crone, en nestor i feltet, sier det så sterkt som at vi «mangler nøkkelen til å låse opp tradisjonene».

Det vil kanskje overraske mange, men dagens «offisielle» Koran, Hafs, er ikke særlig gammel og ble kanonisert av Alazar universitetet så seint som i 1924.

For første gang har nå de 6 eldste Koraner i verden blitt undersøkt. Fra 2002 til 2007 ble de studert av 2 tyrkiske forskere. Deres konklusjon var at ingen av dem er en Uthman Koran eller en kopi. (Ifølge islamske tradisjoner så ble Koranen åpenbart til Muhammed, men ble først samlet av kalif Uthman rundt år 650). Ingen av de eldste Koranene er helt like og f.eks. så er det over 2000 språklige forskjeller mellom det kjente Topkapi manuskriptet og dagens Hafs. Verdens eldste Koran er sannsynligvis Sanaa versjonen. Den har en underliggende tekst. Denne teksten er datert til ca 690 og den avviker på flere steder fra vår «offisielle» Koran.

Jeg kan også nevne at det i dag finnes over 30 ulike arabiske Koraner. Det kan tyde på at den har vært i utvikling lenge etter at Muhammed levde og at den selv ikke i dag har funnet sin endelige form.

Mitt inntrykk er at Koranen i media stort sett blir forklart ut fra et teologisk perspektiv og de islamske tradisjonene. Professor Gabriel S. Reynolds hevder imidlertid at denne boken må sees som en del av de bibelske tradisjonene og ikke som noe «fremmed». Teologen Gunter Luling hevdet på 70- tallet at 1/3 av Koranens innhold har kristent opphav. Han ble den gang fryst ut av det akademiske miljøet pga. sine synspunkter , noe den anerkjente forskeren, professor Fred Donner nylig beklaget. Den kjente britiske historikeren Tom Holland sier det som for mange troende er provoserende, at Koranen ikke er fra Gud, men er et produkt av senantikken. Flere forskere er ikke fremmed for at Koranen og islam kan ha blitt til i Syria eller omkringliggende områder.

 


Hensikten med dette innlegget er å trekke frem forskningen som er knyttet til islam., men som sjelden blir omtalt i offentligheten. Det er å håpe at dette som jeg har skrevet vil åpne opp for en saklig debatt og at akademikerne vil komme mer på banen! Jeg håper også at journalister og f.eks. lærere nå begynner å formidle mer hva forskerne har funnet ut om islam og ikke bare baserer seg på teologiske forklaringer.

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Dr. Zakir Naik passerte nettopp 17 millioner likes på Facebook. I hans drømmesamfunn er det dødsstraff for frafall og homofili og det blir ikke tillatt å bygge kirker. Er det noen som vet hvorfor denne ekstremisten har så stor støtte blant verdens muslimer? Jeg har selv diskutert med flere av hans tilhengere her i landet, men jeg vet ikke hvor mange av Norges muslimer som støtter slike som han.

https://www.facebook.com/groups/1053915188048305/permalink/1178491342257355/?comment_id=1178496458923510&reply_comment_id=1178497705590052&notif_t=group_comment&notif_id=1499183358857642

Gå til innlegget

Tariq Ramadan

Publisert rundt 7 år siden

Hvem er han? Hva står han for?

Interessant intervju på Al Jazeera. Se det og kom med kommentarer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2014/10/tariq-ramadan-isil-not-islamic-2014101015462542487.html

Hvis linken ikke virker, prøv denne,http://aje.me/1p0owLG 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere