Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Hvilket radikalt evangelium?

Publisert nesten 3 år siden
Notto R. Thelle – gå til den siterte teksten.
han ville ikke tukle med teksten og tok sjansen på å la radikaliteten i evangeliet bli stående

En vanskelig tekst -og evangeliets helhet

Thelle hevder at det mest påfallende i beretningen om den rike mannen og Lasarus, er at den fattige tiggeren fikk et navn, men jeg vet ikke om han ser til den underliggende grunn til at tiggeren fikk navnet Lasarus. Selve navnet sier, som Thelle nevner: Han som Gud hjelper. Vi kan vel være enige i at Gud ser alle, og vil hjelpe/frelse alle (1Tim2v4). Jeg håper vi også kan være enige om at Gud ikke tvinger sin hjelp/frelse på noen. En påtvungen kjærlighet, regnes ikke som kjærlighet. At Lasarus dermed havnet i Abrahams fang, tyder på at han var villig til å la Gud hjelpe seg. Min påstand blir at det er grunnlaget for at han havnet i Abrahams fang, ikke i og for seg fordi han var fattig.

Det er et godt bibelsk prinsipp å tolke vanskelige tekster i lys av klarere evangeliske utsagn: Og ut fra det, blir det et annet evangelium, om man tolker beretningen om rikmannen og Lasarus, ut fra sosial status som 'evangeliets omvendte perspektiv' alene. Om man kanskje kan la momenter i denne teksten, isolert sett leder til et sosialt evangelium, bør man sin sjekke forståelse ut fra bakgrunnen teksten står i og sammenhengen til evangeliet for øvrig (sml. Joh3v16). Det er sant at i denne beretningen, ble forholdet mellom dem snudd på hodet. Spørsmålet er hvorfor det skjedde? Etter min forsåelse, ble den rike dømt fordi han levde uten Gud -og uten å bry seg om hans fattige. Den fattige ble frelst fordi han satte sin lit til Gud, ikke fordi han var fattig, men fordi hans eneste håp var Gud. Den rike fikk smake et sted for straff og pine. Han gikk ikke fortapt fordi han var rik, men fordi han foraktet hva Guds Ord, Loven, sa om ikke å vende ryggen til sin landsmann (5Mos22v3). Han hørte ikke, og ble dermed ikke overbevist, slik at han kunne omvende seg.

Jeg kan være med på at personliggjøring, med navn og ansikter virker nærhetsfremmende for oss (sml. 'Petter uteliggers' død nylig), og at Gud kan ha flere barn blant de fattige, forfulgte og fremmedgjorte enn de kanskje finnes i vårt rike Vesten. Slik sett kan vi snakke om evangeliets omvendte perspektiv, og at det er Gud og ikke mammon som frelser, sier Jesus klart fra om (Luk16v11-13). Det blir likevel utenfor kontekst, når frelsen tilsies fattige generelt. Bakgrunnen i Bergprekenen hos Lukas er hvem han sier det til: Det er til sine fattige disipler han sier det (Luk6v20). Flere av dem hadde nok, som Levi, forlatt sitt levebrød, og måtte leve fra hånd til munn av det som ble dem til del. Hvor finner man ellers at Jesus tilsier noen frelsen fordi de er fattige? Det er vel helst i en politisert kirke, at man vil drive kristen politikk til ensidig å være støtte for fattige og trengende. Sannhet og kjærlighet til sannheten, er også sentralt (Ef4v15); siden stykket ble skrevet i en politisk viktig tid.

Så kan det være at konsekvens og sammenheng som Thelle etterlyser, ikke nødvendigvis ikke ligger i å forlenge/ekstrapolere en favorisering av fattige, prostituerte og narkomane. De rike, som han snakker negativt om, hørte nok til i mengden utenfor disiplene(Luk6v24), og det var tvilsomt om de hørte på ham (v27). Mens kjernen i evangeliet jo er at det er Guds barn, den som tror på Hans navn (Joh1v12), som blir frelst (Rom3v24). At det vil vise seg i gode gjerninger (Ef2v10), også ovenfor nevnte utstøtte grupper(Fil4v8), er en frukt som er kjennetegn på en levende tro (Joh15v5). Men ut fra evangeliet må sies at det ikke er det som frelser (Ef2v8-9). Heller ikke en intellektuell tro, f.eks. knyttet til menneskers sosiale status,  er noen frelsende tro (Matt25v46, Ap.gj.10v43). Menneskers sjanse til å få et personlig forhold til Jesus Kristus (Joh17v3), er i løpet av sitt jordiske liv (H9v27). Det er en som er forberedt på Jesu komme, FØR han kommer igjen, som får være med i Guds Rike, når han kommer igjen (Matt25v10-12).

Evangeliet kan være mer radikalt enn hva en sosial tolkning av evangeliet tilsier: Med Kristus har man tilgang til hele himmelens herliget, uten Ham, har man ingenting å komme etter, eten man er rik eller fattig. Ingen holder mål overfor Gud på egen hånd, det nytter heller ikke å omfavne gamle lærere, som huskes best for å så tvil om jomfrufødselen. Gud holder oss ansvarlige for egne valg, og det radikale i evangliet ligger i at om vi ikke lar evangeliet frelse og forvandle oss (Joh5v24), enten vi har den ene eller andre sosiale status, så har vi ikke noe å komme etter (Rom3v23). 

At en kamp for de svakeste av alles, de ufødtes, livsrett, burde stå sentralt i en slik sammenheng, hører man ikke ofte i en slik sosial tolkning av evangeliet. Men den halve millionen mennesker ekstra, under 40 år -som kunne vært blant oss, kunne man også unngått å velte sosiale kostnader over på fremtidige generasjoner i Norge. At Israel, som minste land og eneste demokrati i Midt-Østen, er den svakere part i så måte, hører man heller ikke ofte fra samme hold. Jesus var ikke bare ett menneske, som fulgte opp profetenes sosiale forkynnelse:  Han var Guds egen sønn, som skal komme igjen som menneskenes Herre og konge-Joh.Åp.19v11-16.

Gå til kommentaren

Om jeg må si det selv

Publisert nesten 3 år siden

Det lille jeg kan finne om Konkordieformelen på nettet, er at den hevder at rettferdiggjørelsen er en virkelig omskapelse av vår natur ved inngytelse av Guds kjærlighet.

Ut fra hva jeg husker fra NT, stemmer det bra med hva Paulus hevder f.eks. i 2 Kor 5v17: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! og i Rom 8v16: Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.

Det passer vel også med at det var Bibeltro lutheranere som forfattet denne.

Takk for øvrig for fin undervisning for 40 år siden, da heldigvis uten Konkordieformelen :-)

Gå til kommentaren

Konkordieformel i forlengelse av Paulus og NT

Publisert nesten 3 år siden
Ragnar Skottene – gå til den siterte teksten.
troens fruktbærende rettferdighet i livet, klassisk uttrykt bl.a i Konkordieformelen

Om en skulle lese sitatet over "i forlengelse av Paulus og NT for øvrig." -hva vil man da komme fram til etter din mening -gjerne kort fortalt?

Gå til kommentaren

Om apestreker og mistillit

Publisert rundt 3 år siden
Er dette et forsøk på å parkere tema slik at du slipper ta stilling til om påstandene er sanne eller ikke ?

Om man som kristen vil mene noe om evolusjonsteorien, må man regne med motangrep. For at de ikke skal være rettferdige, modererte jeg på min nettside at kromosom 21 og 22 er de mest kjente (selv om de kan være det), samt at de ikke undersøkte hele kromosomene (selv om det kan tolkes annerledes). Jeg la også inn tydeligere lenke til selv artikkelen -her . En hovedsak for meg her var å påpeke den store forskjellen mellom aper og mennesker, noe artikkelen godt får fram.

Jeg drev ikke bevisst ap med deg, men jeg lurer på om du driver apestreker med meg? Det fylogenetiske treet i Fig.2b, viser for meg at artikkelen selv knytter orangutang nærmere til mennesket, enn sjimpanse. Om ikke er det en kontra-intuitiv måte å vise det på. At jeg 'ikke gad', var et 'takk for sist' til at du foreløbig ikke gad å kommentere #Kommentar 96, som jeg heller ikke kunne finne senere. Men hovedsaken til at jeg hopper av,er manglende tillit begge veier, som er en grunn til at diskusjonen er lite fruktbar, stadig sporer av, og jeg kan bruke tiden til mer fruktbare ting.

Når du f.eks. på overfladisk vis lenker ID til kreasjonisme, og i diverse innlegg bygger på gammelt tankegods om Dover-rettsaken, tar du ikke inn kunnskap fra de siste 5 årene i så måte: I lys av nye bevis for funksjonalitet til beta-globin pseudogenet, ser det ut som at de genetiske forskjellene kanskje ikke er feil i det hele tatt. I det tilfelle faller Millers argument i rettsaken fra hverandre -her

Det virker som du uansette linker ID til kreasjonisme, da må jeg også kunne benytte meg av det som faktisk er bra fra det holdet. -Vi synes meget uenige om hvorvidt alt er fra evolusjonistisk hold. At jeg modererte et enkeltutsagn ovenfor, slik at jeg bedre kan stå for det, innebærer ikke at jeg begir det 'kreasjonister' bidrar med på mine nettsider.  Det påvises fra det holdet fantastiske ikke-reduserbare motorer og systemer, som mennesker ikke kommer i nærheten av å produsere, her

Anb. abiogenese:

Dr. James Tour, som en verdensledende syntetisk kjemiker  og kristen, forstår organisk syntese. Han  lager molekyler i jobben, men forstår ikke evolusjon -her.Anbefaler i den sammenheng denne videoen -her, innholdsmessig  (selv om bildekvalitet er dårlig). Tour refererer her til Nobelprisvinnere som ikke forstår abiogenese -hvor livet kom fra (ca 3:20), så om vi ikke forstår det, er vi i 'godt selskap' :-)

At du i den sammenheng inntar en 'lærerrolle' (overfor Eikås) selv der Nobelprisvinnere gir tapt: Å begrunne at ikke-liv kan skape liv (abiogenese), indikerer for meg at du som biolog, vil finne feil der andre ikke ser feil. Og at det det du kaller 'feil', er ideologi fra din side -her. Da har du diskreditert deg som samtalepartner for meg. Dermed kan du la være å svare på dette innlegget, uten å si at du ikke gidder. Takk for samtalen, igjen.

Gå til kommentaren

Mer 'feil data'

Publisert rundt 3 år siden
Når du har banka sanda ut av ørene

Vet ikke om det har noen hensikt å svare videre på detaljer i en artikkel som få har lest. Jeg hadde nemlig opprinnelig et ønske om å holde meg til sentrale ting i min diskusjon med deg: I den sammenheng kan du jo forholde deg til mine oppfattet beste argumenter mot evolusjonsteorien, -går ut fra du ser konflikten: Her. --At de er 'feil data' for deg, fordi de ikke passer til din overordnede teori, er ikke noe nytt. Det som er interessant er hvorfor ikke disse argumentene svekker tillit til evolusjonsteorien -som du programmatisk har gjentatt tiligere:

Grunnen til at jeg skriver dem, er som folk skjønner, at jeg har mer tvil i forhold til evolusjonsteorien, som har begrenset seg til å begrunne slike fantastiske fenomen ut fra tilfeldigheter/lovmessigheter, enn til folk som betviler det. Og jeg henter informasjon fra kompetente biologer, som etter min mening overgår hva norske har vist at de kan, i det minste har de en mer høvisk stil. PS: At du beskylder folk for 'sand mellom øra' er ingen garanti for at det som er plassert mellom dine, er konsistent i forhold til virkeligheten.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere