Edvart Askjem

Alder: 85
  RSS

Om Edvart

Grasrotmedlem i KrF siden ca. 1960. En periode i Larvik bystyre og et par i skolestyret og bygningsrådet + litt til. Interessert i politikk, men ikke så aktiv mer av helsemessige grunner. Har noen ganger prøvd å skrive litt til Vårt Land, men det er ikke så lett å få inn noe der. Har hatt større hell med innspill til hugin og munin. Ellers er jeg lærerutdannet og har bl.a. 25 års fartstid som rektor på en barneskole i Larvik.

Følgere

KsP, Tanem og Stortinget

Publisert over 12 år siden

Hei Magnar Tanem! Vi hadde en liten debatt før valget om KSPs sjanser til å komme inn på  Stortinget. Du sa jeg måtte være synsk hvis jeg kunne vite at dere ikke kom inn, men tror vi var enige om å se på tallene etter valget. Jeg har bedt om å få tallene fra KSP, men de har ikke svart. Men her er tallene fylkesvis, først i %, så antall stemmer: Akershus 0,1 - 308, Aust-Agder 0,3 -159, Buskerud 0,1 - 200, Finnmark 0,4 - 158, Hordaland 0,2 - 612, Møre og Romsdal 0,3 - 471, Nordland 0,2 - 221, Nord-Trøndelag 0,2 - 128, Oppland 0,2 - 175, Oslo 0,1 - 282, Rogaland 0,3 - 663, Sør-Trøndelag 0,1 - 229, Telemark 0,3 - 237, Troms 0,2 - 139, Vest-Agder 0,3 - 311, Vestfold 0,2 - 297, Østfold 0,2 - 250.

I Vestfold kom SV inn på utjevningsmandat, et mandat KrF lenge så ut til å få. Men jeg skal ikke påstå at det hadde noe med stemmene til KSP å gjøre. Dere fikk gjennomgående færre stemmer enn jeg trodde på forhånd, og sikkert mye færre stemmer enn dere selv drømte om, når f.eks. Anne May Hogsnes i Vestfold kunne bruke formuleringen: Når jeg kommer på Stortinget. Altså NÅR, ikke HVIS. Når dere fikk så få stemmer, ble det mindre utslag. Men med så små marginer mange steder kunne det fort betydd et mandat fra eller til for KrF, eller for Høyre eller FrP for den saks skyld, også fordi partienes totale stemmetall teller når det gjelder utjevningsmandater. To mandater ville vippet flertallet. 

Så håper jeg du merker deg dette: Jeg hoverer ikke over at jeg fikk rett. Det visste vi vel egentlig begge to at jeg ville få. Men jeg er veldig trist og lei meg for at resultatet ble som det ble. Fire nye år med rødgrønn flertallsregjering er ille. Så kan vi diskutere hva som gikk galt, men det er en annen diskusjon.    

Gå til innlegget

Når Hogsnes kommer på Stortinget??

Publisert over 12 år siden

Anne May Hogsnes opptrådte på TV-Vestfold i kveld. Førstekandidatene til partiene har fått komme til orde der etter tur, også de som ikke har mandatsjanser. Hogsnes sa: "Når jeg kommer på Stortinget, skal jeg" osv, alt det hun skulle ordne opp med da. Merk dere at hun sa: NÅR jeg kommer på Stortinget, ikke HVIS. Jeg hadde en meningsutveksling med Jan Aage Torp tidligere hvor jeg hevdet at KSP førte velgerne bak lyset ved å gi inntrykk av at de skulle komme inn på tinget, mens de i virkeligheten er langt fra dette. Torp var så ærlig å si at han håpet å komme inn, ikke at han var sikker på å komme inn. (Tanem har oppdaget at jeg er synsk, og da ser jeg jo at heller ikke Torp kommer inn, men det er en annen debatt) Men Torp sa også at han ikke kunne hefte for hva andre førstekandidater for partiet sa. Da tror jeg både han og jeg tenkte på Hogsnes.

Anne May Hogsnes vet at KrF ikke har noen inne fra Vestfold nå på tross av en oppslutning som er mange ganger høyere enn den KSP har, og hun vet at det mandatet KrF ser ut til å kunne få nå, er et utjevningsmandat som henger i en tynn tråd. Når hun bruker formuleringen NÅR jeg kommer på Stortinget, slik hun også har gjort her på verdidebatt, da fører hun helt bevisst velgerne bak lyset. Hun har så mye politisk erfaring fra sitt tidligere parti, KrF, at hun vet det ikke er så lett å få en Stortingsplass. Likevel ordlegger hun seg på denne måten. Det virker ikke spesielt tillitvekkende fra KSPs førstekandidat.

Gå til innlegget

Det vanskelige kirkevalget

Publisert over 12 år siden

Da jeg fikk tilsendt ei lang liste med navn på kandidater til bispedømmerådet, var det akkurat det det var, ei lang liste med navn på folk jeg ikke kjente eller visste noe om. Dette blir bingo, tenkte jeg. Dessuten var forklaringen på hvordan selve avstemningen skulle foregå, slik at jeg var i tvil om hvordan dette skulle skje i praksis. Ser selvsagt ikke bort fra at det kan være jeg som er dum. Men siden har det skjedd to ting: Noen har kartlagt kandidatenes holdning til det viktigste spørsmålet denne gangen, så selv om jeg fortsatt ikke kjenner kandidatene eller vet så mye om dem, synes jeg at jeg vet nok til å gi min stemme. Det andre som har skjedd, er at jeg har snakket med noen som hadde forhåndsstemt, og de fortalte at du får utlevert ei liste som ser slik ut som på eksempelet i det tilsendte materiellet. Så må du foreta dine utfyllinger i valglokalet. Jeg synes det hadde vært en fordel om denne stemmeseddelen hadde blitt sendt ut slik at en kunne gjort det ferdig hjemme. Og da tenker jeg helst på de eldre som kanskje ser litt dårlig.

Slik opplegget er i min menighet, tror jeg det blir forholdsvis få av "kirkefolket" som kommer til å stemme, og det kan føre til et beklagelig resultat. Kirkevalget skal ikke foregå i kirken, men en bit utenfor sentrum (uten buss) og såpass langt fra der Stortingsvalget foregår, at det er bare de sprekeste av de eldre som kan gå den turen. Kirkevalget starter kl 14, så det er ikke så naturlig å fylle bilene etter at det er slutt i kirken og kjøre til valglokalet. Det er for lenge imellom. Det går visttnok an å forhåndsstemme på kirkekontoret, men det har ikke vært forhåndsstemming i kirken. Det er flest av de eldre som går i kirken, og de kan få problemer med å få stemt. Jeg håper det ikke er samme opplegg som her så mange andre steder.  Det kan påvirke resultatet og føre til flere liberale i Kirkerådet enn det hadde behøvd å bli.

Gå til innlegget

KSP eller KrF - eller SV

Publisert over 12 år siden

Jeg har mottatt Informasjonsblad for Kristent Samlingsparti serptember 2009. Partiet er fortsatt like optimistiske når det gjelder å komme inn på Stortinget. Jeg er spent på om det kommer neon selverkjennelse i bladet for oktober. I blogger har flere fra KSP skrevet om å danne regjering sammen med FrP og Høyre etter valget. Men det er tydelig at det ikke foreligger en avtale med disse partiene, men de viser til at Erna har sagt hun gjerne vil danne regjering med andre borgerlige partier. Hun mener sannsynligvis Stortingspartier. KSP skryter av å ha framgang over hele landet. Det skremmer meg hvis det stemmer, for jo flere stemmer KSP tar av de som ellers ville stemt KrF, jo færre kristne blir det på tinget. Ved forrige valg manglet Svarstad Haugland 116 stemmer i Akershus. Hva var det som gjorde at hun ikke kom inn? Var det lista til KSP? Hogsnes sier ingen vet hvor KSP ligger på gallup, fordi de ikke har en egen markering der. MEN, alle som vil se det, vet at KSP er med i de som benevnes Andre når gallupen blir offentliggjort. Den viser at KSP sammen med de andre småpartiene i "sekkeposten" SAMLET har rundt 2%. Det blir ikke Stortingsplass av det.

Men har ikke KSP lov til å arbeide for sin sak, selv om det går utover kristen innflytelse i samfunnet? Jo, selvsagt har de det. Men velgerne bør være klar over konsekvensene før de stemmer. Ved å gi din stemme til KSP, kan det resultere i at det er en fra SV som kommer inn på bekostning av en fra KrF. Hvis alle andre partier er like bra eller bedre for deg enn KrF, så stem KSP. Eller hvis det er viktigere for deg å markere misnøye med KrF enn å få flest mulig kristne på tinget, så stem KSP. Og i disse sammenhengene er ikke stemmen din bortkastet, den bidrar til mindre kristen innflytelse i samfunnet.

Ingen stemmer på KrF er bortkastet, også fordi det er noe som heter utjevningsmandater som blir fordelt på partier som får valgresultat over sperregrensen etter stemmetall. En stemme på KrF i Finnmark kan derfor sikre et utjevningsmandat i f.eks, Vestfold.

Til sist: Husk at det er veldig jevnt denne gangen, og marginene mellom partiene er små, så hver stemme teller.  

Gå til innlegget

Spørsmål til Hogsnes

Publisert over 12 år siden

Jeg har flere ganger deltatt i en meningsutveksling med Hogsnes og andre representanter for KsP. De har hele tida snakket om at de skal inn på tinget og redde Norge, de skal gå i regjering med FrP og Høyre osv. At de har en oppslutning som er så lav at de ikke engang synes på meningsmålingene, betyr ingenting for optimismen. Når jeg i det hele tatt bryr meg om å ta til motmæle mot dem, har det en eneste årsak: Det at de stiller liste, kan hindre flere kristne i å komme inn på Stortinget.

I Vestfold er situasjonen slik at tre partier kjemper om utjevningsmandatet, SV, Venstre og KrF. På dagens gallup er det KrF som er inne. Tidligere har det vært SV og Venstre. Marginene er små. Selv om KsP får få stemmer, kan det fort bli nok til å avgjøre hvem av disse tre partiene som får sistemandatet. En stemme på KsP er i den sammenhengen en stemme mot KrF og for SV og Venstre.

Jeg har flere ganger spurt KsP helt konkret: Hvem foretrekker dere på tinget fra Vestfold, SV eller KrF.  Det får jeg ikke noe svar på. Dere gjør jo det dere kan for at det skal bli SV eller Venstre.

Så litt historikk. Det har skjedd før at et parti har innsett at de denne gang ikke ville nå opp og har trukket lista si. I 1965 hadde vi den situasjon at Ap hadde styrt nesten sammenhengende helt siden 30-tallet. Men nå så vi en mulighet for å få skiftet dem ut. I Vestfold var det Sp (som den gang var ikkesosialistisk), Venstre og KrF som kjempet om sistemandatet med KrF som det minste partiet. Da trakk KrF, med tungt hjerte riktignok, lista si og anbefalte sine velgere å stemme Sp eller Venstre.  Det hadde vært et eksempel til etterfølgelse for KsP - hvis de vil ha et ikkesosialistisk flertall. Muligens er det nå for seint å trekke lista, men du kan fortsatt anbefale dine velgere å stemme KrF. Da hadde du vist at det virkelig er et ikkesosialistisk flertall du arbeider for, ikke bare egenmarkering for KsP.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere